• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2012
  M T O T F L S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  272829  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Finland. Om antagningskraven till polisutbildning.

Läs först Sänkta krav till polisutbildning i Sverige.

Innan man ens kan ansöka om att komma ifråga för polisens grundexamensutbildning i Finland, måste en mängd krav uppfyllas, enligt föreskrifter i Lag om Polisyrkeshögskolan. Bland annat gäller följande:

Man måste ha genomgått gymnasiet eller avlagt studentexamen eller minst yrkesinriktad grundexamen

Från utbildningskraven kan undantag medges om exempelvis sökanden har genomgått allmänbildande utbildning enligt utbildningssystemet i något annat land. Undantag från kravet kan medges även då sökanden efter grundskola eller mellanskola har genomgått utbildning som delvis fyller utbildningskravet och han eller hon dessutom har annan utbildning och arbetserfarenhet i flera år.

Man måste vara lämplig beträffande hälsotillståndet och i övrigt med tanke på skötseln av de uppgifter som ankommer på polisen

Sökandens synskärpa på vartdera ögat skall vara minst 0,2 utan kontaktlinser och glasögon. Med korrektion med glasögon eller kontaktlinser skall den vara minst 1,0 på vartdera ögat.

Färgsinnet får inte vara märkbart nedsatt. Om färgsinnet testas med Ishiharas färgseendetest som innehåller 24 tavlor, högst två fel på tavlorna nummer 1 – 15 tillåts. Om färgsinnet testas med Ishiharas färgseendetest som innehåller 36 tavlor, högst fyra fel på tavlorna nummer 1 – 21 tillåts. Om färgsinnet testas med färgsorteringstestet Farnsworth Panel D-15, skall testet genomföras felfritt.

Hörseln skall vara normal utan hjälpmedel.

Till utbildningen godkänns inte sökande som har en sjukdom som nedsätter eller begränsar arbetsförmågan.

Sökandens levnadsvanor skall motsvara de krav som polisyrket ställer. Skyddspolisen genomför en normal säkerhetsutredning av sökanden. På skyddspolisens utlåtande inverkar bland annat straffpåföljder, gripanden på basis av polislagen (berusning), rasistiska attityder samt säkerhets- och övriga risker. Straff som utdömts med anledning av brott mot vägtrafiklagen eller för andra ringa brott är inte nödvändigtvis ett hinder för att bli antagen, såvida sökanden i fråga om sina levnadsvanor kan anses lämplig för yrket som polis. I beaktande tas här slaget av brott, deras mängd eller tidpunkten för dem.

Man måste ha minst ett års arbetserfarenhet före ansökningsperiodens slut

Arbetserfarenheten kan bestå av flera korta anställningar.

Av beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor och civiltjänst räknas högst nio månader som arbetserfarenhet och det måste därför finnas annan arbetserfarenhet i minst tre månader.

Undantag beträffande kravet på arbetserfarenhet kan medges om arbetet varit sådant att det inte finns möjlighet att få ett arbetsintyg som gäller det (bland annat företagare och hemmafruar).

Man måste ha blivit godkänd i urvalsprovet

Till utbildningen antas i rangordning enligt poängen i urvalsprovet de sökande som även på basis av hälsoundersökningen och drogtestet konstaterats vara lämpliga för polisyrket.

Dessa krav gäller till grundexamensutbildningen. Polisyrkeshögskolan ordnar examensutbildningen för underbefäl och befäl och Tammerfors universitet erbjuder dessutom ett magisterprogram för polisbranschen. Poliser som har minst två års arbetserfarenhet efter grundexamensutbildningen kan söka till vidareutbildningen.

Arbete som polis förutsätter alltid, även under den anpassningsperiod som förordnats av Utbildningsstyrelsen, finskt medborgarskap, intyg över kunskap i finska och svenska (med undantag för Ålands polismyndighet). Den förutsatta kunskapen i finska och svenska är beroende av språket hos befolkningen i polisenhetens verksamhetsområde.

Källa: Polisen i Finland
%d bloggare gillar detta: