• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Tidningen Riksdag & Departement: ”Sverige tar emot flest somalier i Europa”

I artikeln Sverige tar emot flest somalier i Europa skriver Riksdag & Departement bland annat:

Somalier är den största gruppen asylsökande i Sverige. Och mycket pekar på att så kommer att förbli. Medan antalet asylsökande somalier i övriga Europa sjunker, stiger det i Sverige.

Varför? Handlar det här verkligen om asylinvandring eller är det ett sätt för människor att flytta till ett land som inte kräver något alls av dem, inte ens styrkt identitet?  Begreppen ”asyl” och ”asylinvandring” urholkas och allmänheten kommer inte längre att respektera tden hittills nästintill heliga maximen ”Det är en mänsklig rättighet att söka asyl”.

När svenska folket till fullo upptäcker att ordet ”asyl” också kan omfatta både ”försörjningsinvandring” och ”bedrägeriinvandring” kommer asylbegreppet att ha mist både betydelse och respekt. Motsättningar och äkta främlingsfientlighet kommer att öka i samhället. Det kommer också att innebära att det redan allt mer utbredda politikerföraktet ökar, för det faktum att flykting- och asylbegreppen urholkats kan enbart skylls på politikerna som låtit detta ske.

Så varför söker sig somalier just till Sverige, ett land på andra sidan jordklotet där ingenting alls påminner om deras hemland, deras kultur, deras religion, deras sedvänjor, deras språk? En del av svaren finns att ta del av i boken Inte svart eller vitt utan svart och vitt, där miggorna berättar vad de möter, hör och ser i asylintervjuerna. Läs deras autentiska berättelser! Kräv att ansvariga politiker och myndighetspersoner på Migrationsverket, inom Säpo, hos utlänningspolisen, i regeringen läser den och drar åtminstone några slutsatser av dem!

Några (ytterst få) av miggornas berättelser genom åren:
En migga om somalier som inte kommer till sina egna asylutredningar och en eritrean med tre identiteter – 19 juni 2011
En migga om medias ovilja att rapportera allsidigt om asylärenden – 19 juli 2011
En migga: ”Problemet är inte de goda människorna, problemet är att journalisterna som skriver om dessa fall inte bryr sig ett dugg om vad som förevarit i de ärenden de skriver om.” – 3 november 2011
Man borde fundera över vad det är som gör att det är så här. I Sverige. – 11 december 2011
Finland: Drastisk minskning av ansökningar gällande anhöriga till somalier – 20 februari 2012

© Denna blogg. Endast korta citat tillåtna. Var vänlig länka alltid till originalinlägget vid citat.

En migga: ”Varför kastar Migrationsverket bort skattebetalarnas pengar på detta sätt? ”

En migga om nya galna påhitt på verket som Gud glömde:

Just nu pågår ett ”pilot- projekt” enligt LEAN på Migrationsverket. Det går ut på att beslutsfattarna på asylenheterna (i stället för mottagningshandläggarna) ska delge de asylsökande sina beslut, och att biträdena ska få vara med vid delgivningen. Jag har ingenting emot detta men givetvis inser jag att detta inte kommer att bli verklighet. Så, varför skapa denna onödiga ”pilotlekstuga”?

Alla beslutsfattare och handläggare behövs för att vi ska kunna hålla våra mål och ha en snabb och rättssäker prövning av asylansökningar, det är dumt att skapa grupper som ska jobba med orealistiska förslag.

Om en beslutsfattare, som fattar och skriver under 200 beslut eller mer per år, också måste avsätta tid för delgivning av dessa beslut, innebär det att beslutsfattaren nästan varje dag är uppbokad för delgivningssamtal. Dessa kommer att bli långa när biträdena ska vara med, biträdena får ju betalt för varje minut och har därför skäl att dra ut på samtalen.

Om inte Migrationsverket rekryterar dubbelt så många beslutsfattare som nu finns, kommer detta inte att fungera, det här projektet är inte realistiskt. Med den nuvarande styrkan så kommer varje beslutsfattare enbart att delge beslut under sin arbetstid. Detta innebär att inga nya beslut kommer att fattas. Dessutom leder det till ökade kostnader (biträdenas arvoden och restiden för den sökande, som verket betalar). Den sökande måste alltså åka från sin vistelseort, där mottagningen också finns, till asylprövningen.

För mig personligen spelar det visserligen ingen roll vad jag gör på min arbetstid. Jag kan delge beslut och jag kan också arbeta som ekonomiassistent (ytterligare ett förbättringsförslag, så kallat ”pilotprojekt”). Får jag behålla min lön så kan jobba som städare på min enhet. Men i ett större perspektiv så känns det som att någon måste stoppa dumheterna. Alla vi miggor inser att detta med delgivning, inte kommer bli verklighet. Jag har inte heller sett till någon konsekvensanalys som ju borde ha gjorts innan detta projekt sattes i gång. Varför kastar Migrationsverket bort skattebetalarnas pengar på detta sätt? Till olika idiotiska projekt som sedan begravs i tysthet.

Kommentar: Ofattbart. Ytterligare ett bevis för att Migrationsverket är ett sjunkande skepp.

Tillägg till ovanstående text, daterat den 14 maj, från en annan migga:

Eftersom jag är involverad i det här pilotprojektet som någon vill jag göra ett förtydligande. Biträdena är inte – och ska inte vara – med på underrättelsen av beslutet. Anledningen till att det är beslutsfattaren som underrättar är för att man ska se om förståelsen för beslutet ökar då.

Ytterligare tillägg av den första miggan, också den 14 maj:

Oavsett om biträdena får vara med eller inte så innebär detta ”pilotprojekt” fortfarande ökade kostnader i och med att de sökande ska resa till sina asylenheter och i och med att beslutsfattare ska var upptagna med att delge beslut en stor del av tiden. På vilket sätt skulle förresten den asylsökande bättre förstå sitt beslut om en person som inte träffat honom/henne bara läser upp beslutet som han eller hon är juridiskt ansvarig för? Eller är det meningen att beslutsmotiveringar ska diskuteras ingående? Då borde kanske biträdet ändå vara med…

Uppgifterna varierar. Här redovisas det som miggorna rapporterar om. Allsidigt. Svart och vitt.

© Denna blogg. Endast korta citat är tillåtna. Vänligen skriv inte under citat ur mina texter med mitt namn utan länka alltid till inläggen under den rubrik som anges.