• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Begreppsförvirringar i Public Service

Fler än 600 av de barn och ungdomar som kommer ensamma och söker asyl i Sverige har försvunnit sedan 2007.

Boldo försörjer sig som diskare och städare på en restaurang  i Stockholm. Han är från Mongoliet och är en av alla ensamkommande ungdomar som valt att gömma sig för att slippa utvisas.

I Studio Ett sändes den 18 maj ett inslag – Gömda flyktingungdomar utnyttjas för svartjobb – om det som SR kallar ”gömda flyktingungdomar”.

Det råder begreppsförvirringar i Public Service. Man ”slipper” till exempel inte utvisas för att man håller sig undan under en tid, inte ens om den tiden är många år. Och en asylsökande person, ung eller gammal, som fått avslag på sin ansökan och inte lämnar landet i enlighet med domen från migrationsdomstolen är inte ”flykting” utan faktiskt, vare sig man gillar det eller inte, en person som vistas illegalt i Sverige. När SR P1 sänder långa inslag om asylsökande som vägrar lämna landet när de fått besked om att de inte får stanna här, berättar de sällan eller aldrig om anledningen till att dessa unga män (som det nästan alltid handlar om) inte får stanna här utan tar enbart upp hur hemskt de har det som ”gömda” i Sverige. Och de berättar också om det, som också är illegalt: svartjobbet som både unga och äldre personer som vistas här illegalt utför.

Finns det ingen redaktion inom Public Service som kan tänka sig att göra ett klargörande program om vad som gäller för asylsökande? Och då tala om att om man inte har beviljats asyl eller uppehållstillstånd så måste man lämna landet. Inte gömma sig och stanna kvar i åratal för att sedan, av medier rapporteras om, lite väl okritiskt och med felriktad rättskänsla: ”Nu har X varit här så länge så nu måste han få stanna för att han varit här så länge”. Att man vistats illegalt i Sverige, arbetat svart = olagligt och hållit sig undan verkställighet av beslut om utvisning fattade både av Migrationsverket och migrationsdomstol kan givetvis aldrig utgöra asyl- eller skyddsskäl.

Om medier och politiker fortsätter att rapportera ensidigt och i enlighet med vad de själva tycker och tror medan folket blir allt mer kunnigt om flera aspekter av asylinvandringen så kommer föraktet för både journalister och politiker att öka. Det är tragiskt att journalister och politiker förstör så mycket genom sitt märkliga rapporterande som klart signalerar att man på alla andra områden ska följa lagen men inte när det gäller asylområdet (utlänningslagen).

De unga pojkar och män som medverkar i Studio Ett-inslaget ska utvisas för att de, av olika anledningar,  inte befunnits ha rätt att stanna i Sverige. De kommer inte att få uppehållstillstånd för att de stannar här illegalt. Det är fakta.

Lästips:
Skillnaderna på asylområdet är stora mellan Sverige och Finland – 18 april 2012
Här kan man läsa olika texter av miggor och socialsekreterare och personal på HVB-hem för asylsökande unga.