• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

”I till exempel Sverige är man intresserade av det finska systemet och har varit i kontakt med inrikesminister Päivi Räsänen (kd) om detta. Inrikesministeriet har översänt begärd information om ålderstester till grannen i väster.”

Blandad information. Först en migga om ålderstester, sedan ur rapportering om ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga i Finland.

Jag vill bara påtala att vi gör ålderstester. Först en s.k. okulär bedömning, alltså man bedömer om personen ser ut att vara minderårig. Redan där blir många bedömda som äldre än 18 och får sin ålder uppskriven. Vi använder oss också av tand-  och skelettröntgen. Problemet där är att man får en bedömning med en felmarginal på + – 2 år. Vad de använder för metoder i våra nordiska grannländer vet jag inte, men kanske gör man dessa undersökningar mer regelmässigt än vi gör. Vet inte heller vilket boende osv man erbjuder i övriga Europa jämfört med Sverige. Varför 16, 17 åringar ska behöva bo på HVB-hem förstår jag inte. Hela den här karusellen började väl när kommunerna för några år sedan fick ansvaret för ”barnen” och de placerades på HVB-hem.

I januari 2010 rapporterade Yle – Alaikäisten turvapaikanhakijoiden tulva tyrehtyi  – att:

Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande till Finland minskade kraftigt förra året (2009) jämfört med året innan. En av anledningarna till minskningen är de skärpta ålderstesterna.

Enligt utredningsledaren vid Helsingfors utlänningspolis, Arvo Mäntykenttä, visade sig 42 av 63 testade, alltså 65 procent, vara äldre än 18 år. Han säger:

Vanligtvis är de som uppträder som minderåriga 19-20 år gamla. En del är dock betydligt äldre. En av dem som vi utredde, som sade sig vara 16 år, kunde vi till slut avslöja var 29 år gammal.

Om man applicerar samma procentsats på de ensamkommande till Sverige, personer som påstår sig vara minderåriga skulle antalet minderåriga asylsökande också här minska kraftigt. 35 procent av 2657 asylsökande som sade sig vara minderåriga år 2011 i Sverige hade, om man använt sig av ålderstester på samma sätt som i Finland (och övriga nordiska länder) varit 930. Tänk så gott mottagandet skulle kunna vara om man tog emot ett mer rimligt och överblickbart antal faktiskt minderåriga asylsökande även här, precis som i resten av Norden! Om samma frekvens av asylsökande som nu (i Sverige) – ca 75 procent – skulle anses ha asylskäl så skulle 698 unga asylsökande beviljas PUT och kunna tas emot utan större problem i olika kommuner och ges goda förutsättningar att få en bra tillvaro här.

En undran: Varför är det så många journalister och riksdagsledamöter som absolut anser att vi ska låtsas som om en massa (i Finland alltså under 2009 hela 65 procent) unga män är ”barn”? Någon eller några ur dessa kategorier borde kunna besvara den frågan!

Den 29 augusti 2011 rapporterade Turun Sanomat under rubriken Turvapaikanhakijoiden ikätestit tepsivät:

I till exempel Sverige är man intresserade av det finska systemet (att bestämma ålder, min anm) och har varit i kontakt med inrikesminister Päivi Räsänen (kd) om detta. Inrikesministeriet har översänt begärd information om ålderstester till grannen i väster. I Sverige använder man för närvarande inte speciella vetenskapliga metoder vid åldersbestämning. I Finland görs åldersbestämningar med hjälp av tand- och handledsröntgen. Åldern bestäms på på grundval av visdomständernas status och utvecklingen av handlederna.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida under rubriken Flest ensamkommande barn och ungdomar söker skydd i Sverige.

© Denna blogg. © Översättningar från finska: Merit Wager. Korta citat – inte hela texten – är tillåtna, vänligen länka alltid till originalinlägget.
%d bloggare gillar detta: