• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

”Så länge inga brott begås får alla EES-medborgare vistas i Sverige under tre månader utan att avvisas.” What else is new?

Sedan när har man ansett att det behövs ”rättsliga ställningstaganden” av Migrationsverket för att man ska följa den lag som redan finns och är tydlig? Varför ska allting tårtas-på-tårtas i detta land?

Som EES-medborgare får man vistas tre månader i ett annat EES-land förutsatt att man har tillräckliga medel för att försörja sig själv under tiden. Man kan inte begära att ett annat lands skattebetalare ska försörja en. Man kan alltså inte kräva att få socialbidrag utan får resa hem om man inte har pengar till att betala sin vistelse med. Däremot är, som också påpekas i Dagens Nyheter, prostitution inte förbjuden. Tiggeri är inte heller förbjudet, annat än om den är störande, stötande, påflugen, aggressiv.

Så länge inga brott begås får alla EES-medborgare vistas i Sverige under tre månader utan att avvisas. Det framgår av ett ställningstagande från Migrationsverket. Alltså är tiggare och prostituerade välkomna att stanna, men inte den som missbrukar biståndssystemet.

Ovanstående kan man läsa i en artikel i Dagens Nyheter den 23 maj 2012, under den något märkliga rubriken Tiggare får vara här – inte bidragstagare. Det är väl ändå så självklart att det inte behöver påpekas av tidningen att Sverige inte har lagstadgad bidragsinvandring (trots att det förekommer sådan vid asylbedrägerier)? Och, som sagt: det behövs knappast några ”rättsliga ställningstaganden” för att man ska följa lagen. Ett av problemen på det havererade asyl- och migrationsområdet i Sverige är alla möjliga och omöjliga ”ställningstaganden”, när det redan finns lagar och förarbeten till lagarna. Inte undra på att risken för felbedömningar och felaktiga avgöranden ökar, när man som beslutsfattare inte bara har utlänningslagen och förarbetena samt så småningom utvecklad praxis att följa, utan också måste ta del av hur Migrationsverket ”ställer sig”.

Migrationsverket:

Alla EES-medborgare och deras medföljande familjemedlemmar får vistas i landet i tre månader oavsett hur de försörjer sig så länge de inte begår brott och inte belastar biståndssystemen enligt socialtjänstlagen.

Men detta anges ju redan i lagen!!!

På vilka andra lagområden ska hänsyn tas till en myndighets ”rättsliga ställningstagande” när lagar och deras förarbeten tolkas? Om någon anser att jag har missförstått det svenska rättssystemet på något sätt och om det här med ”ställningstaganden” är ett vanligt och lagstadgat tårta-på-tårta-förfarande även inom andra myndigheter så skicka gärna ett meddelande via fliken Info och förklara och berätta.

Vad gäller människor som kommer hit och ”försörjer” sig på tiggeri så behöver ordningsmakten hålla dem under viss uppsikt så att tiggeriet inte övergår i kriminalitet, vilket – om det sker – givetvis är grund för både lagföring och så småningom utvisning. Kostnader för EES-medborgare i Sverige som begår brott och behöver advokat och/eller bidrag till sitt uppehälle tills de kan återvända till sina hemländer samt till hemresor, ska givetvis bestridas av deras respektive land där de är medborgare, inte av Sverige och svenska skattebetalare.

© Denna blogg. Korta citat tillåtna, inte hela texter. Var vänlig länka alltid till originalinlägget under dess originalrubrik.
%d bloggare gillar detta: