• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Miggornas berättelser inköpta av Migrationsverket

Miggornas berättelser finns nu i finska Migrationsverkets bibliotek. Hoppas att man läser boken noga och drar lärdomar.

UUTUUSLUETTELO 5/12 (=Katalog över nyförvärv)
IAB Pohjoismaat
IAB WAGER
Wager, Merit
Inte svart eller vitt utan svart och vitt : miggor berättar Mummelförlaget, 2012. – 466 s.
ISBN 978-91-972202-0-0

Huruvida de på Migrationsverket i Sverige har köpt in boken vet jag inte. Det borde de ha gjort…

Information: Miggorna fortsätter att skriva – liksom också andra kategorier som kommer i kontakt med asylsökande som socialsekreterare och personal på asylboenden för minderåriga asylsökande. Ett ömsesidigt förtroende har byggts upp och de som skriver vet att deras identitet aldrig riskerar att avslöjas när de vänder sig till mig.

Nästa bok är planerad att ges ut någon månad före nästa val, kanske lite tidigare. Den kommer förstås också att ges ut på Mummelförlaget. Redan nu, i maj 2012, finns texter motsvarande drygt 40 A5-sidor…

Miggor, socialsekreterare, HVB-hemspersonal, ambassadanställda – fortsätt att skriva! Era berättelser är viktiga.

Pingsten, hänryckningens tid

Den 26 maj, idag, är det Pingstafton.

Hästkastanjen i mitt gathörn

Hästkastanjen i mitt gathörn

Pingsten, som kallas ”hänryckningens tid”, är den tid då naturen är som allra vackrast, allra skirast. Och det är verkligen otroligt vackert just de här dagarna i slutet av maj, på tröskeln till sommaren. Inte undra på att man blir hänryckt!

Så här vackert är det där jag bor. Häggen doftar starkt och somrigt. Allehanda träd har spruckit ut i full grönska, som hästkastanjen här på bilden, och blommor har planterats ut i parker och på torg och våra innerstadsgårdar.

Det kan inte finnas något bättre ställe att vara på just nu än det fantastiska, underbara sommar-Söder i Stockholm!