• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

FINLAND. Utländska arbetare får eget skattenummer.

Från och med den 1 juni 2012 får utländska arbetare som kommer för att arbeta tillfälligt i Finland ett eget skattenummer. Åtgärden är ett försök att få bukt med den svarta ekonomin.

Alla som arbetar på en byggarbetsplats får ett skattenummer. Det skrivs in i ett register som blir offentligt i augusti och från och med september ska alla som jobbar på en ny byggarbetsplats bära en namnskylt där också skattenumret finns med.

Källa: Skattekontoret.

Finland om olaglig invandring

Så här ser man på olaglig invandring i Finland. Till skillnad mot Sverige där t.o.m. riksdagspartierna – de som stiftat lagar om migration där vistelse i landet utan tillstånd är illegalt! – tycker: ”Att de vistas här illegalt är väl inte så mycket att bry sig om, vi kallar dem ‘papperslösa’ och ger dem samma rättigheter som alla andra i landet, även om det inte är lagligt korrekt.” Men, som sagt, så här ser man på illegal invandring i grannlandet Finland:

Bekämpning av olaglig invandring

När en utlänning befinner sig olagligt i landet är det ofta fråga om att han eller hon saknar nödvändiga resedokument och/eller visering (uppehållstillstånd). Det kan också vara fråga om att reglerna för invandring har kringgåtts genom missbruk av det lagliga invandringsförfarandet. Det kan t.ex. vara fråga om att personen fått visering på fel grunder genom att underlåta att uppge vissa omständigheter eller genom att lämna oriktiga uppgifter.

Ett gott samarbete mellan olika myndigheter både nationellt och internationellt är en förutsättning för att effektivt bekämpa olaglig invandring. Samarbetet mellan beskickningarna i utlandet, gränskontrollmyndigheterna, den nationella utlänningsövervakningen (polisen) och Migrationsverket är viktigt.

Närområdena har en central ställning. Här bör man särskilt ta hänsyn till avsaknaden av gränskontroller inom Schengenområdet.

Källa: Inrikesministeriet