• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Migrationsminister Tobias Billström i Ekots Lördagsintervju

Det var inte lätt för migrationsminister Tobias Billström att i Ekots Lördagsintervju svara på alla frågor om skattefinansierad vård av illegala invandrare. Han, liksom varje tänkande människa, inser ju att det inte går att stifta lagar som går emot redan befintliga, ikraftvarande lagar och att det naturligtvis är omöjligt att ge dem som vistas här illegalt, skattefinansierad sjukvård och skolgång, att man inte kan kräva av skattebetalarna att de ska bekosta finansiering av något som står i strid med gällande lag.

I presentationen av intervjun talas det om att ”överenskommelsen är symboliskt viktig”. Alltså den ramöverenskommelse om en sådan kontradiktorisk lag som Alliansen ingått med Miljöpartiet (varför, förresten?). En överenskommelse om att stifta en lag om sjukvård, bekostad av svenska skattebetalare, åt dem som trotsar gällande svensk lag och stannar här trots att de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd eller stannar kvar efter viseringstidens slut. ”Symboliskt viktig” – vad betyder det? Är inte efterlevnad av befintliga lagar också inte bara ”symboliskt viktigt” utan även reellt viktigt?

Foto: Pawel FlatoDen retoriskt skicklige och alltid lika lugne migrationsministern var inte helt bekväm med att besvara alla intervjuaren Tomas Rambergs frågor på området. Ändå borde det ha varit hur lätt som helst. Han kunde till exempel ha sagt:

”Svenska skattebetalare ska inte betala för sjukvård och skolgång för personer som efter genomgång av den noggranna och dyra asylprocess som lagstadgats i Sverige, fått avslag på sina ansökningar om att få stanna här – eller som olagligt stannat kvar sedan deras besöksvisa gått ut – och därefter trotsar svensk lag och uppehåller sig illegalt i landet.”

I oktober 2009 citerar jag i en bloggtext – Vilka andra lagar ska vi stifta ”motlagar” mot? – statsminister Fredrik Reinfeldt, som då hade följande att säga i frågan:

Om varje besked att man inte får stanna leder till att man gömmer sig och faktiskt lever i ett slags skugglandskap, utan att egentligen ha tillstånd att vara här, men ändå gör anspråk på skattefinansierad välfärd, barnen ska gå i skola, all sjukvård ska vara tillgänglig, då skapar vi parallella Sverige som jag i grunden inte tror långsiktigt är ett klokt svar.

Här kan man läsa Ekots egen rapportering om Lördagsintervjun under den felaktiga rubriken Regeringen och MP oeniga om vård till flyktingar (rubriken borde lyda: Regeringen och MP oeniga om vård till illegala invandrare, flyktingar handlar det ju inte alls om. Det borde man känna till på SR Ekot…).

Läs också bland annat:
Apropå vård för f.d. asylsökande och illegala invandrare – 21 maj 2008
Vilka andra lagar ska vi stifta ”motlagar” mot? – 4 oktober 2009
Utredningsförslag om vård för papperslösa presenterades den 31 maj
– 31 maj 2011
På Folkpar(ti)ketten – 7 december 2011
Ett förvånande öppet brev från ett landstingsråd till migrationsministern – 22 december 2011

© Denna blogg. Korta citat tillåtna, länka alltid till originalinlägg under dess givna rubrik.