• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Det är en befrielse att inte längre vara nästan ensam om de åsikter som jag förfäktat år ut och år in och sett som absolut självklara

För andra gången på alla år som miggorna och jag har skrivit om asyleriet och särskilt om det helt galna i att riksdagsledamöter och regering funderar på att införa lagar som går emot redan befintliga lagar, ser jag att någon annan på ett lika seriöst och korrekt sätt tar upp frågan om ”vård åt illegala invandrare”! Första gången var när Sanna Rayman den 29 november 2009 på Svenska Dagbladets ledarsida skrev om När man inte vill stå för sin egen politik (Läs inlägget  Idag är det äntligen någon annan än jag… där det finns länk till Sanna Raymans text och en del andra länkar). Idag, 2,5 år senare,  är det Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet som offentligt tar upp frågan.

Det är en befrielse att inte längre vara nästan ensam om de åsikter som jag förfäktat år ut och år in och sett som absolut självklara, nu när alltså även Widar Andersson har sagt exakt samma sak som jag och dragit exakt samma slutsatser som jag.

I en ledare med rubriken Låtsaslekar med Tobias Billström, skriver Widar Andersson bland annat:

”Papperslösa” är en omskrivning för människor som illegalt uppehåller sig i Sverige. Miljöpartiets utgångspunkt är att även dem som inte har laglig rätt att vara i Sverige ska ha rätt till sjukvård och skola. Moderaternas utgångspunkt är att människor som fått avslag på sina ansökningar ska lämna landet. Saken kompliceras ytterligare av att uppfattningarna i frågan spretar rejält i de tre övriga regeringspartierna.

Ledaren avslutas så här:

Hanteringen av själva sakfrågan är dock närmast pinsam. Sverige har en generös invandrings- och flyktingpolitik. Ska politikens legitimitet upprätthållas så krävs emellertid att människor som inte har tillstånd att vara i Sverige förmås att lämna landet. Att införa lagar som ger alla tillståndslösa rätt till vård och skola innebär i praktiken att en helt ny invandringspolitik införs. Det är otillständigt att moderaterna låtsas som att de förhandlar om införandet av en sådan politik.

Jag vet inte om Widar Andersson läst min bok, det känns nästan så och jag hoppas faktiskt att han har gjort det. För miggornas berättelser har öppnat ögonen på många människor. Hur det än är med den saken, alltså om han har läst boken eller inte, så skulle det sista stycket kunna vara skrivet av mig, så likt är det vad jag tidigare – otaliga gånger – skrivit i boken och på bloggen!

Måtte fler än Sanna Rayman, Widar Andersson och jag, andra som helt säkert tycker och tänker lika, börja stå upp och säga det offentligt och inte huka på redaktioner och i politiska rum. Det måste bli ordning på asylsystemet i Sverige någon gång och det måste bli slut på diskussionerna om ny lagstiftning som totalt kolliderar med befintlig lagstiftning. Och utlänningslagen måste börja efterlevas: den som får uppehållstillstånd stannar i landet, den som inte får tillstånd att stanna lämnar landet. Så som lagen föreskriver.

Här är en bråkdel av de texter jag skrivit i ämnet:
Vilka andra lagar ska vi stifta ”motlagar” mot? – 4 oktober 2009
Vänsterpartiet lovar att en rödgrön regering kommer att bryta mot lagar som partierna själva varit med och stiftat  – 8 december 2009
När ska också svenska medier börja rapportera allsidigt och korrekt om asyl- och migrationsfrågor? – 1 september 2010
Miljöpartiets respektlösa syn på utlänningslagen  – 4 februari 2011
Utredningsförslag om vård för papperslösa presenterades den 31 maj – 31 maj 2011
På Folkpar(ti)ketten – 7 december 2011
Ett förvånande öppet brev från ett landstingsråd till migrationsministern  – 22 december 2011

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Var vänlig länka alltid till originalinlägget under originalrubrik.

Det tycks inte vara så noga med svenska språket…

Sveriges Radio P1 den 6 maj 2012
”…som vi kan ta tillvara på”, sa en intervjuad. Det heter antingen
1)   ta vara på
eller
2) ta tillvara.

Sveriges Radio P1 den 11 maj 2012
1) ”De var flera styckna”.
Det heter ”stycken”.
2) ”Han hade sin egna agenda.”
Man kan inte använda pluralordet ”egna” om det bara handlar om en person som hade en agenda. Det heter ”Han hade sin egen agenda”.

Sveriges Television, Aktuellt, den 17 maj 2012
”Den tidigare bosnienserbiske överbefälhavaren Ratko Mladic”.
Som om han hade varit något annat än bosnienserb förut, kanske tysk eller norrman?

Sveriges Radio den 19 maj 2012
En reporter i programmet Medierna talar om ”ett seminarie”…
Hur svårt är det att lära sig ”ett seminarium, flera seminarier”?

Näringsdepartementet den 28 maj 2012
”Uppdrag att utreda och föreslå utformningen av en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för samma kundkategori.”
Vad vill de ha sagt?

Sveriges Radio P1 den 31 maj 2012
1. Livsmodershalscancer (livmoderhalscancer)
2. Ta tillvara på (ta vara på eller ta tillvara). Samma fel som i första inlägget från den 6 maj, också det i Sveriges Radio P1…
3. ”Vars” när det handlar om flera.
Det heter ”vilkas”.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet den 3 juni 2012
”Clinton berömde Sverige för sitt internationella engagemang.”
”Sitt”? Clintons?

Svenska Dagbladet den 2 juni 2012
”Upprinnelsen till resan började emellertid långt tidigare.”
Kan en upprinnelse börja?

Expressen den 3 juni 2012
1) ”Alla orkar inte hålla korpgluggarna uppe”.
Ska vara ”öppna”.
2) ”På senare tid har det utbrutit slagsmål mellan regeringen och Stefan Löfven och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien…”.
Slagsmål???!!!
3) ”Men efter att domen förkunnats…”.
Det heter ”avkunnats”…
Här kan man förresten ta del av vad Expressen säger om sin ”språkpolicy”

Är det ingen ens i det offentliga Sverige (medier, myndigheter, regering – för att inte tala om i skolorna!) som bryr sig om att upprätthålla och underhålla ett korrekt språk? Varför är det så svårt för svenskar att lära sig sitt eget modersmål?

Tips på några språk- och skrivregellänkar:
Språkrådet – Sveriges officiella språkvårdsorgan
TT-språket
Regeringskansliets skrivregler och skrivråd
Myndigheternas skrivregler

© Denna blogg.