• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland. Regeringen utreder kriminalisering av deltagande i terroristutbildning.

Statsrådsborgen. Foto: Lehtikuva Oy.Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att se över straffbestämmelserna om terroristbrott. Arbetsgruppen ska utreda om det finns behov av att kriminalisera deltagande i utbildning för ett terroristbrott och ändra bestämmelserna om finansiering av terrorism.

Det är för närvarande inte straffbelagt i Finland att bli utbildad för terroristbrott – däremot har en del andra europeiska länder kriminaliserat sådan utbildning. Myndigheterna känner till att det finns personer som vistas i Finland har deltagit i utbildning som hänför sig till terroristaktiviteter utanför landets gränser.

Finansiering av terrorism har kriminaliserats i Finland år 2002. Först därefter har de övriga terroristbrotten kriminaliserats. Därför finns det skäl att bedöma vilka gärningar som borde vara straffbara uttryckligt som finansiering av terrorism. Även aktionsgruppen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FATF, som är verksam i samband med OECD, har fäst uppmärksamhet vid kriminalisering av finansiering av en enskild terrorist eller terroristorganisation.

Utredningen över behoven av att ändra lagstiftningen ingår i Finlands nationella strategi för bekämpning av terrorism.

Källa: Justitieministeriet.