• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Vad är det som sker i Sofia församling, Svenska kyrkan?

Efter att ha läst en skrämmande artikel på Newsmill – Åsiktsregistrering i Svenska kyrkan – som handlade om Seglora smedja, skriven av teol dr, prästen Annika Borg och kyrkoherde Christer Hugo, skrev jag denna text som också publicerades på Newsmill: Fel av Svenska kyrkan att sätta politik framför religion.

Samma gäng, Seglora smedja, som även finns med under rubriken Personal på Sofia församlings hemsida, står också bakom en mängd olika evenemang i Sofia församling under rubriken Möte med den andre, där åtminstone jag inte kan se något alls som har med just Svenska kyrkan och kristendom att göra. Det är inget fel alls i att kyrkan kommunicerar med andra trossamfund, tvärtom: det är bra. Men att blanda in politik och att i kostsamma projekt och program inte ha med något alls av det som den kristna kyrkan står för, är en annan sak.

Det var också i Sofia församling som en muslimsk imam anställdes (!!!) – huruvida Svenska kyrkans medlemmar som betalar kyrkoskatt hade fått uttala sig om lämpligheten i detta känner jag inte till, men jag gissar att de flesta inte ens känt till detta. Varför det ansågs vara Svenska kyrkans sak att anställa en imam är svårt att förstå, det finns ju en stor och rik islamisk moské vid Medborgarplatsen, bara några stenkast från Sofia kristna kyrka; det hade väl varit lämpligt att imamen anställts av dem för att arbeta med ungdomar på Fryshuset. Så här har han själv sagt i en intervju på Fryshusets hemsida:

Jag kommer att jobba med interreligiös dialog för att öka toleransen mellan människor och minska grogrunden för extremism. Självklart vill jag ge en sannare och mer nyanserad bild av islam än att den bygger på extremism. Jag vill ge en bild som bygger på fred, rättvisa och solidaritet.

Notera att jag inte har något negativt alls att säga om imamen Othman Al Tawalbeh. Jag känner honom inte, vet inget annat om honom än det jag har läst om honom och det han själv sagt i intervjuer. Det är givetvis inte honom jag kritiserar, det är dem som med Svenska kyrkans pengar avlönar en imam att verka i en kristen församling.

Skulle en islamisk moské avlöna en kristen präst? Tanken är så främmande att den knappast ens kan tänkas. Och att muslimerna i islamiska församlingen vid Medborgarplatsen skulle godkänna det, känns som en helt omöjlig tanke. Så varför anställde då lilla kristna Sofia församling Othman Al Tawalbeh? Ja, säg det! Seglora smedja kanske vet, den kanske var inblandad? Församlingsborna och andra medlemmar i Svenska kyrkan torde knappast ha tillfrågats…

Enligt vad en trovärdig källa uppgett ska pengar till imamens lön ha tagits ur en donation efter en avliden medlem i Sofia församling. Pengarna ska uttryckligen ha testamenterats för främjande av kyrkomusik, som den här församlingsmedlemmen älskade. Inte till att avlöna en imam. Om det stämmer, att en avlidens sista vilja inte respekteras bör människor varnas för att testamentera pengar till Svenska kyrkan. I varje fall Sofia församling.

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Var vänlig länka till detta inlägg med angivande av inläggets rubrik.