• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Floder av meningar och ord – saker som sagts hundratals gånger genom åren upprepas på DN Debatt

Tre fp-ministrar skriver på DN Debatt den 12 juni under rubriken ”Kunskaper i svenska krav för medborgarskap” om det som vi är hur många som helst som har sagt – och skrivit – i  minst ett decennium: man ska behärska svenska för att bli svensk medborgare. Inget nytt där, inte. Och man börjar bli utled på den ständigt upprepade Ullenhag-floskeln om att ”600.000 utrikes födda går till jobbet varje vecka”.

Var och en kan själv läsa artikeln och bilda sig en egen uppfattning om alla förslag i floden av meningar och ord, och fundera över om de betyder något. Eller rättare sagt: om man tror att de någonsin kommer att få genomslag i verkligheten – och i så fall när? Inget av förslagen är särskilt nytt…

Här är – för den som är intresserad – information om språkkraven och vad som gäller för att visa att man har tillräckliga kunskaper i landets språk för att beviljas finskt medborgarskap. Det är något som Sverige borde ha tagit efter och kopierat för decennier sedan, så hade det sett annorlunda ut här i landet. Särskilt för invandrarna, de hade verkligen gagnats av språkkraven!

Språkkunskaper

Ett villkor för att du ska få finskt medborgarskap är att du har tillfredsställande muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska, eller att du i stället har tillfredsställande kunskaper i teckenspråk på finska eller finlandssvenska.

Du kan visa att du har språkkunskaper på flera olika sätt. Du uppfyller kraven på språkkunskaper om du har något av följande betyg eller examina:

Språkexamina

 • Intyg över avlagd Allmän språkexamen (s.k. ”YKI”) på minst färdighetsnivå tre med förmåga att i tal och skrift använda finska eller svenska. För att uppfylla språkkunskapskravet måste du avlägga två delprov i en allmän språkexamen på minst kunskapsnivå tre:
  • muntlig framställning och skriftlig framställning, eller
  • talförståelse och skriftlig framställning, eller
  • textförståelse och muntlig framställning.

  Du måste avlägga hela examen och delta i alla delprov. I annat fall får du inte examensbevis. Hela examen ska avläggas på en och samma dag.

 • Intyg över avlagd Språkexamen för statsförvaltningen med minst nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska eller svenska.

Grundskola

 • Avgångsbetyg från grundskola med godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller som andra språk.

Gymnasium

 • Avgångsbetyg från gymnasiet med godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller som andra språk.
 • Studentexamen på finska eller svenska med godkänt vitsord i finska eller svenska som modersmål eller som andra språk.

Yrkesexamina

 • Intyg på yrkesinriktad grundexamen som avlagts på finska eller svenska.
 • Intyg på yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avlagts på finska eller svenska inklusive fristående examina.

Högskolestudier i Finland

 • Intyg över universitets- eller yrkeshögskolestudier i tjänstemannafinska eller -svenska (kunskaper i finska eller svenska som krävs i en tvåspråkig region för en tjänst som förutsätter högskoleexamen).
 • Intyg över godkänt mognadsprov på finska eller svenska som avlagts för universitets- eller yrkeshögskoleexamen.

När är det möjligt att avvika från kraven på språkkunskaper?

I följande fall kan undantag göras från språkkunskapsvillkoret:

 • Om du är minst 65 år och har flyktingstatus i Finland eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd.
 • Om du är minst 65 år och vistas i Finland av andra orsaker än de som nämns ovan är det tillräckligt att du förstår och talar finska eller svenska på grundläggande nivå eller att du regelbundet deltar i undervisning i finska eller svenska. Bifoga till din ansökan ett intyg från din lärare i finska eller svenska över dina språkkunskaper och ditt deltagande i språkstudier.
 • Om du har ett sådant fel, en sådan skada eller sjukdom som gör det omöjligt eller orimligt att visa dina språkkunskaper. Om du begär ett undantag på grund av ditt hälsotillstånd måste du bifoga ett läkarintyg till din ansökan. Läkarintyget ska beskriva hur sjukdomen för din del förhindrar studier och inlärning av språket.
 • Om du bevisligen inte är läs- och skrivkunnig är det tillräckligt att du behärskar grunderna i att förstå och tala finska eller svenska, eller att du har deltagit regelbundet i undervisning i finska eller svenska. Bifoga till din ansökan ett intyg över dina språkkunskaper och ditt deltagande i språkundervisning från din lärare i finska eller svenska och ett intyg över att du inte är läs- och skrivkunnig.