• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Lars Odrup i Pälkäne, Finland: ”Det är faktiskt den här typen av välmenande flum som styr Sveriges migrationspolitik.”

Det kom ett mejl från Lars Odrup, rikssvensk som bor i Pälkäne.

Några kända miljöpartister, Mehmet Kaplan och Yvonne Ruwaida, har skrivit ett inlägg på AB Debatt den 12 juni där de ogenerat påstår att den främsta orsaken till den bristande integrationen är den ”strukturella diskrimineringen”, inte språksvårigheter, inte brister i skolutbildning och inte kulturella skillnader. Som avslutning flosklar man till det ordentligt:

”Öppenhet för omvärlden och olikheter är en förutsättning för utveckling och därmed en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart och framgångsrikt samhälle. Vårt Sverige bygger på värderingar som solidaritet och humanitet. Vi ska se till att Sverige verkligen blir en fristad från förföljelse, inte bara på pappret. Vi sätter de mänskliga rättigheterna främst och visar andra länder att medmänsklighet och öppenhet är vägen framåt för att bygga för framtiden.”

Det är faktiskt den här typen av välmenande flum som styr Sveriges migrationspolitik. Det mest otäcka är ändå att ingen vågar komma med invändningar, t ex om varför just Sverige skall visa andra länder vad  medmänsklighet är.

Lars Odrup flyttade till Pälkäne, Finland, efter sin pensionering från den svenska armén, tillsammans med med sin finska hustru, och blev invandrare i ett purfinskt område. Lars Odrup jobbar periodvis hårt med att lära sig finska och säger att han får mycket stöd av folket i byn men också ofta möter ”folkskollärare” som gärna rättar honom när han öppnar munnen och börjar misshandla det finska språket.

Här finns förresten flera texter av Lars Odrup.

© Denna blogg. Var vänlig länka alltid till originalinlägget vid ev citat.

Finland: Antalet asylsökande under första kvartalet 2012 har minskat med 47 procent jämfört med samma period 2010″

Diverse fakta om asylsituationen i grannlandet Finland:

Om avgjorda asylärenden:
I januari–april 2012 fattades beslut i 1.213 asylärenden. 37 procent (450 personer) beviljades antingen asyl eller uppehållstillstånd på någon grund.

Under samma period 2011 fick 38 procent (503 personer) av alla sökande ett positivt beslut.

Under januari–april 2012 beviljades 77 irakier tillstånd på grund av behov av ”alternativt skydd”. Under samma period 2011 beviljades sammanlagt 170 irakier uppehållstillstånd på samma grund.

Under årets första tertial fick 48 procent av alla sökande (582 personer) negativa beslut. Av de negativa besluten var 35 procent Dublin-beslut, vilket innebär att ansökan inte utreds i Finland.

Om antalet asylsökande:
I januari–april 2012 sökte 795 personer asyl i Finland, vilket är 14 procent färre än under samma period 2011 (924). Jämfört med januari–april 2010 har antalet sökande minskat med 47 procent (från 1.505).

Om antalet ensamkommande minderåriga:
Sammanlagt 37 av alla asylsökande var ensamkommande minderåriga. Detta är 24 procent färre än i januari–april 2011, då antalet minderåriga sökande som kom till landet var 51.

Om från vilka grupper de flesta asylansökningar kommit:
Flest asylansökningar lämnades i januari–april 2012 av irakier (176), ryssar (66), syrier (53) och afghaner (47). I januari–april 2012 sökte 48 somalier asyl. Under samma period 2011 var antalet asylsökande från Somalia 120 personer.

© Vid citat var vänlig länka till detta inlägg.