• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Ullenhag lyssnar men hör inte

Varning! Mycket lång text!

I Sveriges Radio, Studio Ett – Ersättning till kommuner för anhöriginvandrare från Somalia – den 15 juni:

Med nästintill förtvivlan uttrycker kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström, S, sin djupa frustration över situationen vad gäller den väntade stora strömmen (ca 400, varav 300 barn) av somaliska anhöriga till de 800 somalier som redan finns i Katrineholm. Han framför sin starka oro, han förklarar att det inte finns bostäder, att somalierna som utgör ca 14 procent av Katrineholms befolkning redan står för 50 procent av socialtjänstens kostnader för bidrag, att tre friskolor snart öppnas där de svenska föräldrarna kommer att placera sina barn medan 300 nyanlända, ofta analfabetiska somaliska barn kommer att bli en mycket resurskrävande och svår grupp i den kommunala skolan, som man inte riktigt vet hur man ska klara. Och givetvis påpekar kommunstyrelsens ordförande också att det inte finns några jobb och att somalierna inte ens går att få ut i jobb på väldigt många år, att det handlar om den svåraste gruppen att integrera i det svenska samhället. Allt detta, säger Göran Dahlström…

…tär ju också på förhållandet – det har vi sett redan nu – mellan de infödda svenskarna och  invandrar. Vem ska ha resurserna? Jo, det ska naturligtvis de ha, som behöver dem mest. Så vi har naturligtvis ett stort problem att brottas med.

Vi har ökat vårt försörjningsstöd från socialen med cirka 15 miljoner kronor om året i ett antal år. Invandrarna är 14-15 procent av befolkningen, men av försörjningsstödet får de ca 50 procent. Läs mer

Kommentarer och reflektioner kring några aktuella frågor

Kommentarer och reflektioner kring några aktuella frågor:

Aftonbladets ledarblogg:
”På Aftonbladets ledarredaktion bestämde vi oss förra vintern för tre saker:
Vi ska synliggöra det som sker.
Vi ska försöka höja det politiska priset för dem som använder sig av hatretorikens tankefigurer.
Vi ska argumentera för öppenhet, tolerans och ett mångkulturellt samhälle.”

Exakt vad menas med:
”Vi ska försöka höja det politiska priset för dem som använder sig av hatretorikens tankefigurer.”?
Konkret, vad betyder det?
Och man kan också undra vad som menas med:
”Vi ska synliggöra det som sker”? Vad då ”vad som sker”? Är det inte alltid journalistikens sak att ”synliggöra vad som sker” i samhället, i världen?
”Vi ska argumentera för öppenhet, tolerans och ett mångkulturellt samhälle”
är det enda som går att förstå.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Media – bland annat Aftonbladets ledarredaktion som säger att de bestämt sig för att ”synliggöra vad som sker” – rapporterar så gott som aldrig om det som Gunnar Sandelin tar upp i sin artikel på Newsmill; nämligen den medvetna eller omedvetna desinformationen från en av de största och viktigaste myndigheterna, Migrationsverket. Under de många år som jag har varit asylombud, skrivit om migrationsfrågor, tagit emot miggornas berättelser, har jag frustrerats över den otydliga statistik som förs av Migrationsverket. Att kunna ge korrekt information när man skriver om migrationsfrågor blir en omöjlighet. Ringer man verket så får man olika svar av olika personer, eller svaret att ”ja, det där är lite otydligt, det kan jag hålla med om”. Tydlig, klar och korrekt statistik på alla områden är viktig idag, men också i framtiden när historia ska skrivas och byggas på myndigheters uppgifter.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Så länge det inte handlar om skattepengar så kan väl folk investera i vad de vill, även i ett sådant här tämligen märkligt projekt, som Svenska Dagbladet skriver om:

Just nu befinner sig Somalilands vice president med en delegation i Sverige för att besöka potentiella investerare. I tisdags höll vice presidenten bland annat ett seminarium i riksdagen tillsammans med den moderate riksdagsmannen Amir Adan.

Jag kan ju tycka att det vore bättre om Somalilands vice president stannade hemma och satte in kraftåtgärder för att stoppa pirateriet. Och, som en vän skrev på Facebook:

Hmmm, man vill att piraterna, som kan tjäna miljoner på en enda kapning, och som dessutom ofta drygar ut kassan med narkotika- och människohandel/smuggling ska börja slita med fiske för småpengar? Lycka till.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Friande dom i Högsta domstolen det s.k. manga-målet:

Serievetaren och översättaren Simon Lundström, 38, frias av Högsta domstolen.

Förnuftet segrade! Men saken borde inte ha behövt gå ända upp i HD, den borde ha avgjorts på samma sätt i en lägre instans.

”Låt polisen fokusera på arbetet mot riktiga övergrepp på barn i stället för att bedöma om en tecknad fantasifigur ska anses vara barnpornografisk eller inte”,

skrev Björn Sellström vid Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp i en debattartikel i Svenska Dagbladet i maj. Just det!

@ Denna blogg.