• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Svenska riksdagsledamöter borde klara att skaffa jobb som alla andra

Likt nyanlända asylinvandrare erbjuds före detta svenska riksdagsledamöter sedan 2,5 år (mars 2010) jobbcoacher som kan hjälpa dem att få en ingång i yrkeslivet (!) efter tiden i riksdagen. Lernia Jobb & Karriär AB har upphandlats att erbjuda coachnings- och rådgivningsinsatser. Kostnadstaket för dessa insatser, för dem som behöver hjälp, är 50.000 skattekronor per ledamot. Coacherna har tillkommit för att bidra till att minska statens kostnader för inkomstgarantin. 2011 uppgick den till 63,3 miljoner kronor vilket är mer än någonsin. Det är en kraftig ökning från 2004 då inkomstgarantin kostade 20 miljoner kronor. 20 avgångna ledamöter har utnyttjat coacherna hittills.

Nog ter det sig en aning märkligt att personer som lyckats ta sig in i Sveriges riksdag, som suttit där och fattat mycket stora och viktiga beslut och som stiftat lagar, ska erbjudas coachhjälp för 50.000 kronor per person. Det borde räcka med tre månaders avgångsersättning och sedan ut på arbetsmarknaden som alla andra. Det finns ingen som helst anledning att vi ska ha en politisk klass som skaffar sig  förmåner och specialbehandling som inte tillkommer några andra i samhället. Och vi borde kunna kräva att vi ska ha så kompetenta människor i riksdagen att de kan söka jobb själva efter avslutad riksdagsperiod. Som alla andra, som sagt.

Källa bl.a. RoD