• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Endast ett upplyst folk kan och vågar begagna sig av sin grundlagsstadgade rätt till åsikts-, yttrande- och tryckfrihet!

Om vikten av att vara upplyst och inte svälja vad som helst som politiker och media försöker tuta i folket! Fyra vitt skilda avsnitt om detta följer här:

AVSNITT 1
Den 27 juni 2012 fyller tv-journalisten Janne Josefsson 60 år och omskrivs på Dagens Nyheters familjesida den 24 juni. När jag läser den texten, drar jag mig till minnes vad han sa i en intervju i Helsingborgs Dagbladet – Mannen bakom avslöjandena –  den 10 februari 2008 och inser att inte ens han, den uppburne och prisbelönte reportern, har lyckats påverka sina kollegor när det gäller den rapportering han så skarpt kritiserade då, för snart 4,5 år sedan. Han sa bland annat:

Jag jobbade på Sveriges Radio från mitten av 70-talet och det var fantastiskt. Men jag var med om att man svartlistade folk. De som ville föra ett resonemang om flyktingmottagning var rasister. Var man emot dagis var man en fascist. Det var skrämmande.

Janne Josefsson, som i många år arbetat som granskande reporter på Uppdrag granskning i Sveriges Television, framhöll att en av anledningarna till det låga förtroendet journalister har hos allmänheten beror på den bristande rapporteringen från baksidan av det mångkulturella samhället:

Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet. Vi har inte på ett seriöst och trovärdigt sätt beskrivit vilka oerhörda problem som finns i ett mångkulturellt samhälle. Jag tillhör dem som försvarar det mångkulturella samhället. Men vi som försvarat det har ju förskönat det. Det är otroliga saker som har hänt i arbetarförorterna, där en trappuppgång på några år kunde förvandlas, medan vi stämplade rasist i pannan på de som protesterade och sedan själva förskansar oss i områden långt bort från flyktingar och invandrare.

Som sagt: inte mycket har hänt på området på de drygt fyra år som gått sedan Janne Josefsson kritiserade sina kollegor. Ändå har också, under samma tid och till och med betydligt längre, miggor rapporterat här på bloggen om bedrägerier, fusk, hopplöshet, lagvrängningar av Migrationsverkets ledning och en massa annat (nu även samlat i boken Inte svart eller vitt utan svart och vitt). Här är bara en enda av de hundratals och åter hundratals berättelser som miggorna skrivit genom åren:

AVSNITT 2
En migga: ”Varför mörkas det när VI råkar illa ut?”, den 17 september 2011 :

Huvudsaken tycks vara att man kämpar för att personer som aldrig styrker sin identitet, personer som vistas här illegalt och personer som ibland lämnat sina hemländer p.g.a. att de begått brott där, tas om hand här också när de fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd.

Nu vill regeringen också ge sjukvård och rätt till skolgång och (indirekt) rätt att arbeta svart åt alla dessa okända personer som själva numera kan välja att, i strid mot lagen, stanna i Sverige. Och därmed ges också de personer som så vill, möjlighet att fortsätta att trakassera de handläggare och beslutsfattare som avslagit deras ansökningar.

Läs hela texten, den är inte bara skrämmande utan rent upprörande. På vilket annat område skulle myndighetspersonal kunna attackeras, hotas, misshandlas och få sina arbetsrum och apparater sönderslagna utan att någon brydde sig?

Läs den omskakande boken Inte svart eller vitt utan svart och vitt, där berättelser av främst miggor, samlats under åren 2008-2011! Här finns några recensioner.

AVSNITT 3
Nästa avsnitt handlar om skarp kritik mot regeringens reform för vad som numera kallas ”nyanlända”, det vill säga asylsökande som fått uppehållstillstånd. I Dagens Nyheter en 24 juni 2012 kan man bland annat läsa:

Regeringens etableringsreform för nyanlända får hård kritik i en rapport från Statskontoret. En tredjedel har inte fått den samhällsorientering politikerna tänkt. Etableringslotsar saknas på 100 orter. De som finns ägnar sig mer åt socialt stöd än åt arbetsfrämjande åtgärder.

Bara 4 procent av dem som de gångna ett och ett halvt ren varit inskrivna i den nya etableringsreformen har fått jobb.

Här finns Statskontorets rapport!

AVSNITT 4
Ta också del av Caritas-medarbetaren och nämndemannen (V) i Migrationsdomstolen, Gun Holmertzs reflektioner i GöteborgsPosten den 18 juni under rubriken Islamismen får allt större fäste i Hjällbo och afghanen Zulmay Afzalis artikel i samma tidning, den 17 juni: Islamistisk radikalism en klart närvarande fara.

Notera hur personer som vågar komma med konstruktiv kritik utifrån egna upplevelser, erfarenheter och kunskaper, nedvärderas och hur deras berättelser påstås ”spä på fördomar” i texterna Hjällbos problem är inte aktiva muslimer (24 juni)  av två personer varav en, passande nog, kallar sig muslimsk aktivist”, Onyanserad kritik av läget i Hjällbo  (24 juni) av en professor och en doktorand i religionsvetenskap som ger sig på Gun Holmertz på ett förringande sätt, samt Spär på redan existerande fördomar (24 juni)  av Gun Holmertz egna partikamrater (V). Det är en kanonad av påhopp på Gun Holmertz, som vågat sig ut, säkert efter långt och moget övervägande, för att berätta om vad som sker på bara ett ställe där s.k. nyanlända samlas. Om andra verksamheter bland ”nyanlända” med flera, kan läsas på SvD-medarbetaren Per Gudmundsons blogg… Mer om Gun Holmertzs artikel och påhoppen på henne följer i ett separat inlägg här på bloggen

En uppmaning till alla: Börja tänka själva! Lita inte på rapporteringen i ”gammelmedia” (Janne Josefsson: ”Flykting- och invandrarfrågan är det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet.”). Lita inte heller blint på vad som står att läsa på bloggar och sajter på nätet! Försök gå till källor som regeringens och riksdagens hemsidor samt på Migrationsverkets hemsida -där visserligen statistiken gjorts nästan ogenomtränglig – med mera. Läs Migrationsdomstolarnas domar, ta reda på vilka lagar som gäller för asyl och annan invandring, ställ frågor till ansvariga riksdagsledamöter och ministrar samt till Migrationsverket.

Ett upplyst folk är ett folk som, på kunskapsgrund, kan rösta och välja. Ett upplyst folk kan tvinga dem som satt sig på politiska stolar, att skärpa sig (om det behövs), att agera för folkets, landets och de asylsökandes bästa och att inte slösa med skattebetalarnas pengar lite hur som helst. Och – mycket viktigt! – endast ett upplyst folk kan och vågar begagna sig av sin grundlagsstadgade rätt till åsikts-, yttrande- och tryckfrihet!

© Denna blogg. Korta citat tillåtna, länka dock alltid till originalinlägget med originalrubrik.
%d bloggare gillar detta: