• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juli 2012
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

En migga om arbetssituationen på Migrationsverket

En migga redogör för sin arbetssituation:

Jag har återigen gjort det korkade valet att ta ut min semester under hösten och vintern! För vårt LEAN-system innebär ju att ”flödet” måste fortsätta också under sommarmånaderna, oavsett att det knappt finns någon bemanning och oavsett att det saknas beslutsfattare.

Jag har börjat undra om det är så, att det inte ingår i LEAN att man har rätt till rimliga arbetstider? Ingår det inte i LEAN att slippa sitta på jobbet till sena kvällen? Har vi, som tvingas jobba med LEAN-systemet, inte rätt att få tid att äta lunch i lugn och ro och kunna slippa föredragningar av asylärenden samtidigt som vi äter? Jag tror inte LEAN säger något om allt detta.

Vi har väl fortfarande lagstiftning avseende arbetstid och villkor på jobbet? LEAN kan väl inte smälla högre än den? Och vi som jobbar på Migrationsverket känner inte något kall, vi är vanliga tjänstemän som vill vara hemma med våra familjer efter arbetstiden och inte sitta på jobbet varenda kväll och förverkliga LEAN!

Om Migrationsverket menar att flödet ska vara detsamma oavsett att i stort sett hela personalen är på semester (inklusive ledningen) så måste Migrationsverket hitta lösningar för att det ska fungera så. Lösningar som innebär att lagregler om arbetstid och arbetsmiljö följs.

Kommentar: Skrämmande. Ur flera aspekter. Förödande för de anställda som slits och bränns ut. Förödande för alla asylsökande som i allt större skaror sker sig till Sverige och alla förväntar sig en korrekt och rättssäker asylprocess.

Läs också inlägget Migrationsverket: “Betydligt fler asylsökande väntas i år och nästa år” och fundera över om ni tror att den svenska asylhanteringen ska ha skuggan av en chans att fungera. Den fungerar ju inte ens idag.

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Vänligen länka alltid till originalinlägg vid citat.

Migrationsverket: ”Betydligt fler asylsökande väntas i år och nästa år”

Migrationsverket den 30 juli 2012:

Migrationsverket höjer prognosen för antalet nya asylsökande igen. Nu från 34.000 till 38.000 i år, och från 33.000 till hela 41.000 nästa år. Den förväntade ökningen, som domineras av asylsökande från Syrien, Afghanistan och Somalia, ställer nya krav på hela systemet för mottagande, bosättning, etableringsinsatser och kommunala åtgärder.

Dessutom väntas ett mycket stort antal anhöriga till, i första hand, somalier komma till Sverige i år och nästa år.

Migrationsverket:

I den förväntade ökningen av asylsökande ingår även att antalet ensamkommande barn väntas öka från 3.100 till 3.400 i år, och från 3.300 till 3.500 år 2013. Det är den högsta nivån hittills, när det gäller ensamkommande barn.

Detta och mycket mer kan var och en själv läsa om i Migrationsverkets verksamhets- och kostnadsprognos daterad 30 juli 2012. Här finns inget som någon hittat på, ingen propaganda, inget ”rasistiskt” och inget ”främlingsfientligt”, bara Migrationsverkets egna prognoser, fakta och kostnadsberäkningar. Den som är intresserad kan själv läsa och ta in uppgifterna.

En migga om när hon förstod varför utomeuropéer vill gifta sig med vilka EU-medborgare som helst utom svenska

Även en migga kan bli överraskad:

För ett antal år sedan läste jag en kontaktannons där en nigeriansk medborgare på besök i Sverige ville träffa en kvinna som var medborgare i Finland, Tyskland eller något annat EU-land (inte i Sverige), men bosatt i Sverige. Hans avsikt var seriös, såtillvida att han ville ingå äktenskap.

Jag förstod först inte alls varför den kvinna han sökte inte fick vara medborgare i Sverige och varför inga andra egenskaper än kön, medborgarskap och bosättning i Sverige var viktiga för den här kärlekssökande mannen. Men snart förstod jag.

Det är som en annan migga skrev i texten En migga om uppehållsrätt på anknytning till EU-medborgare bosatt i Sverige. Man får ett femårigt UT, utan någon som helst utredning och utan att resa till hemlandet för att ansöka om anhöriginvandring om man kan visa att man gift sig med en EES-medborgare som inte bor i sitt hemland.

Kommentar: Detta har varit väl känt bland personer från traditionella asylländer och jag har också skrivit om det här fenomenet ett antal gånger genom åren. Det här är anledningen till att utomeuropéer vill gifta sig med icke-svenska kvinnor och ofta betalar rejäla summor för att ingå skenäktenskap med finska, tyska, danska kvinnor och andra med medborgarskap i ett EES-land.

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Var vänlig länka till originalinlägget!

FN:s tortyrkommitté: ”Sveriges beslut att utvisa mannen till Azerbajdzjan utgör därför inget brott mot antitortyrkonventionen.”

Nyligen skrev den folkpartistiske integrationsministern Erik Ullenhag – inte som integrationsminister utan, som om han var helt separerad från den posten, som andre vice ordförande i Folkpartiet – tillsammans med två partikollegor en artikel i Expressen under rubriken Migrationspolitiken måste bli generösare. Jag kommenterade artikeln här på bloggen för att jag fann det en aning märkligt att han, enligt min åsikt, klampade in på migrationsministerns område.

Artikeln handlade om det faktum att FN:s tortyrkommitté (CAT – Committee against Torture) totalt 19 gånger underkänt svenska utvisningsbeslut. Att ett litet land som Sverige, som ofta är snabbt med att kritisera andra länders konventionsbrott, fälls upprepade gånger för brott mot tortyrkonventionen kan förstås inte anses acceptabelt. Samtidigt är Sverige ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande, varvid ärenden av den här karaktären förmodligen ofta uppkommer än i länder med betydligt färre asylsökande. Men har ett land ratificerat en konvention så ska landet ifråga inte bryta mot den. Dock finns det i sammanhanget ingen som helst anledning att utropa att ”Migrationspolitiken måste bli generösare” utan det man måste fokusera på är att lagar och konventioner som Sverige förbundit sig att följa också följs.

Migrationsverket meddelade den 26 juli 2012 att FN:s tortyrkommitté den 22 maj 2012 har beslutat att det inte strider mot antitortyrkonventionen att Sverige utvisar en man till Azerbajdzjan:

Mannen åberopade att han på grund av politisk aktivitet haft svårt att finna arbete. Han hade lämnat sitt hemland då han misstänkte att polisen tänkte gripa honom på grund av deltagande i demonstrationer. CAT-kommittén noterar att mannen inte inkommit med någon bevisning om att han är efterlyst på grund av sin politiska aktivitet. Han har inte heller varit fängslad eller utsatt för våld av myndigheterna under den tid han befann sig i Azerbajdzjan.

Det har inte ifrågasatts att han var medlem i oppositionspartiet men mannen har inte haft någon ledande roll i partiet och befinner sig därför inte i en situation där han kommer att dra till sig uppmärksamhet vid ett återvändande. Mannen har inte heller haft någon politisk aktivitet under de år han varit i Sverige.

Kommittén finner inte att det finns anledning att tro att mannen riskerar en förutsägbar, verklig och personlig risk för tortyr om han återvänder till Azerbajdzjan. Sveriges beslut att utvisa mannen till Azerbajdzjan utgör därför inget brott mot antitortyrkonventionen.

Utrikesdepartementet skriver i ärendet, den 26 juli 2012:

Vid en sammantagen bedömning fann CAT att det inte fanns någon förutsebar och verklig risk för att klaganden skulle utsättas för tortyr vid ett återsändande till Azerbajdzjan.

Målet är nu slutbehandlat av kommittén och kommer att läggas ad acta i Utrikesdepartementet.

Även detta borde väl, i sanningens och objektivitetens namn, rapporteras om? Hittills har jag dock inte läst, sett eller hört något om det här fallet i svenska medier. Men jag kan förstås ha missat någon notis, om en sådan möjligen har varit införd någonstans.

Läs regeringens och CAT:s dokument här och här.

© Denna blogg. Var vänlig citera endast kort ur texten och länka alltid till originalinlägget.

Så här borde alla gamla få ha det!

Söndagen den 29 juli var det dags igen för ett besök hos Veikko och de andra på Suomikoti (Finlandshemmet) strax utanför Stockholm. Vädret kunde inte ha varit bättre och dagen blev lyckad.

Läs mer här om besöket och läs här om hur ålderdomshemmet (jag gillar det gamla ordet för ”äldreboende” och särskilt här eftersom det är ett hem, inte bara ett ”boende”) drivs, och om dess höga personaltäthet och vilja att ge sina gamlingar det allra bästa. Suomikoti drivs i föreningsform, eventuella vinster plöjs omedelbart tillbaka in i verksamheten och kommer de gamla till godo. Och personalen, som får extra utbildning och även lite högre lön än på andra äldreboenden.

Läs också om tipspromenaden för gamlingarna, ingen piece of cake, precis (utan Google!).

Finland: ”Målet med direktivet om påföljder för arbetsgivare är att förbjuda anställning av personer som vistas olagligt i EU-området och därmed förhindra olaglig invandring.”

i Finland meddelar:

Lagändringar baserade på direktivet om påföljder för arbetsgivare träder i kraft i augusti – påföljdsavgift för anställande av en person som vistas olagligt i landet

Republikens president stadfäste i dag en lag som möjliggör påförande av påföljdsavgift för arbetsgivare som har anställt en person som vistas olagligt i landet. Lagändringarna grundar sig på det nationella ikraftsättandet av det s.k. direktivet om påföljder för arbetsgivare och träder i kraft den 1 augusti 2012. Lagarna som berörs av ändringen är arbetsavtalslagen, utlänningslagen och lagen om utstationerade arbetstagare samt ändringarna av lagen om verkställighet av böter.

Målet med direktivet om påföljder för arbetsgivare är att förbjuda anställning av personer som vistas olagligt i EU-området och därmed förhindra olaglig invandring. För att nå detta mål förutsätter direktivet att en arbetsgivare som anställer en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet påförs en påföljdsavgift.

Till arbetsavtalslagen fogades en bestämmelse om särskild påföljdsavgift för arbetsgivare som anställer en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i landet. Påföljdsavgiften föreslås vara 1.000–30 .000 euro. Migrationsverket påför påföljdsavgiften och Rättsregistercentralen sköter dess verkställighet.

I utlänningslagen finns bestämmelser om att ge betänketid och bevilja uppehållstillstånd för sådan tredjelandsmedborgare som har arbetat olagligt i landet och vars fall är förknippat med särskilt utnyttjande eller som är minderårig.

Om: ”Debatten som ofta hamnar på avvägar”

Den 23 juli publicerade Gotlands Allehanda på ledarplats min text Godhet är en sak, dumhet en annan.

Först vill jag säga att det som en del skriver i kommentarsfälten efter min text om att Gotlands Allehanda skulle ha beställt texten av mig är påhittat och sålunda inte sant: ingen har bett mig skriva den; den är inte beställd av Gotlands Allehanda eller någon annan tidning! Men Gotlands Allehanda publicerade den och den fick många kommentarer.

Därefter vill jag uttrycka ett litet hopp om att det kanske snart ska gå att föra en lite mer sansad debatt och diskussion om de viktiga frågorna kring asyl och migration, efter att ha läst politiske chefredaktören Mats Linders text Debatten som ofta hamnar på avvägar (25 juli) som är ett bevis på att han förstått vad jag, på mitt finlandssvenskt osnirkliga sätt, velat förmedla. Mats Linder skriver bland annat:

Sverige behöver en konstruktiv debatt i flyktingfrågor och vi behöver debattörer som Merit Wager, som inte är så ängsliga att säga något som kan feltolkas att de inte säger något alls. Eller censurerar sig själva över gränsen till det ointressanta och utslätade.

Ingen är betjänt, allra minst flyktingarna med asylskäl, av ett debattklimat där minsta antydan till ärligt problematiserande leder till att man sorteras in bland de bannlysta. Ändå är det ofta så det blir. Vilket i längden bara gynnar dem utnyttjar flyktingfrågan för mörka syften.

Just det: ingen, allra minst flyktingarna och de asylsökande med skyddsbehov är betjänta av en feg, räddhågsen och obalanserad låtsasdebatt med högljudda, men onyanserade och ofta okunniga, röster som stämplar och anklagar varandra för än det ena, än det andra. I ett civiliserat land, en demokrati, ska man upprätthålla sina egna lagar och vara tydlig med vad som gäller. Utlänningslagen ska, precis som andra lagar, efterlevas. Och folk ska få höra både de ”vita” och de ”svarta” historierna, få allsidig information och inte undanhållas relevanta fakta och/eller föras bakom ljuset. Ansvaret för att det blir så vilar enligt min åsikt på journalister, politiker inkl riksdagens ledamöter och regeringen. Och kanske lite på mig. Och andra som har kunskap och erfarenhet på området.

Ett stort informationsansvar har faktiskt miggorna tagit när de i åratal på sin fritid skrivit och berättat om både verkets lednings och sina egna tillkortakommanden. Om sin oförmåga att bryta mönster i en struktur som numera vilar på ett koncept som kallas ”lean” och används av Toyota som implementerade det i sina bilfabriker (här finns texter på bloggen som innehåller ordet ”lean”). Om asylbedrägerier i allt större omfattning som ingen riktigt på riktigt verkar vilja ta itu med. Om svårigheter som uppstår när mellan 90 och 95 procent av alla som söker en fristad i Sverige inte visar några id-handlingar som talar om vilka de är och varifrån de kommer och hur svårt det är för handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket att avgöra vilka som har asylskäl och vilka som inte har det under sådana premisser. Etc.

Det är inte svart eller vitt. Det är svart och vitt. Samtidigt. Och om detta må vi samtala, debattera och diskutera. Helst – om möjligt – i civiliserad ton.

Till slut upprepar jag vad jag har sagt många gånger tidigare och som knappast går att missförstå ens av de mest ”missförståndsbenägna”:

Jag är
1) till 100 % FÖR migration (in- och utvandring)
2) givetvis FÖR skydd åt flyktingar m.fl.
3) helt EMOT asylbedrägerier

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Var vänlig länka alltid till originalinlägget!