• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juli 2012
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Stora skillnader när det gäller hanteringen av uppenbart ogrundade asylansökningar mellan Sverige, Norge och Finland

Migrationsverket svarade snabbt på de frågor jag ställde i inlägget  En migga: “Men genom att de säger det magiska ordet asyl så måste vi ge dem mat, husrum och sjukvård.” . Läs texten och frågorna i slutet av den, innan detta läses.

Svaret kom från Christer Lyck, informatör, GD-staben och han skriver så här:

Rätten att söka asyl och få sina asylskäl prövade är ovillkorlig. Det slås bland annat fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i den svenska utlänningslagen. Det spelar ingen roll från vilket land den asylsökande kommer. Migrationsverket kan aldrig åsidosätta asylrätten. Om det är uppenbart att personen inte har asylskäl eller kan få uppehållstillstånd på någon annan grund, får Migrationsverket fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen. Personen ska då lämna Sverige så snart som möjligt, det vill säga han eller hon har inte rätt att stanna kvar i avvaktan på att beslutet blir definitivt efter överklagande genom instanserna. Innan ett sådant beslut fattas måste det alltid göras en individuell bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Bedömningen får inte får vara alltför schablonartad och till exempel enbart grundas på att personer från den sökandes hemland som regel inte har skyddsbehov.

Om man ser till statistiken över avgjorda asylärenden så har Migrationsverket fattat beslut om omedelbar verkställighet till hemlandet i 11 procent av fallen hittills i år (till och med maj månad). Andelen varierar beroende på härkomst. Om man tar Serbien som exempel så hade Migrationsverket vid utgången av maj avgjort 1710 ärenden varav 658 genom beslut om omedelbar verkställighet till hemlandet (38 procent). 355 ärenden avskrevs för att personen till exempel återtagit sin ansökan eller avvikit. Det innebar att 59 procent av dessa ärenden antingen avgjordes genom beslut om omedelbar avvisning till hemlandet eller avskrevs. Motsvarande siffra för Bosnien Hercegovina var 79 procent.

Det första stycket förbigår jag utan kommentarer, eftersom det är information som inte behöver ifrågasättas.

Det andra stycket innehåller intressanta siffror. Notera att i endast 11 procent (!) av fallen januari-maj 2012 som, såvitt jag förstår, gäller alla personer som kommit hit på viseringar från olika Balkanländer, har Migrationsverket ansett att deras ansökningar varit uppenbart ogrundade! Det är ju helt ofattbart att folk reser hit med AB Asylresor lika lätt som svenskar åker till Norge (dvs det krävs ingen visering) och sedan, direkt vid ankomsten yttrar ordet ”asyl” trots att asylskäl helt saknas och Migrationsverket i 89 procent av fallen tar in dem i den dyra asylprocessen!

När det gäller 1710 personer (ärenden) som rest hit på organiserade eller individuella asylresor från Serbien, beslutade Migrationsverket om omedelbar verkställighet av avvisning till hemlandet i 38 procent av fallen. Tror man verkligen att 62 procent av de hitresta från Serbien kan ha asylskäl? På vad skulle sådana skäl grundas? I 62 procent av alla fall från Serbien!!??? Att en del ärenden avskrevs är ju en sak, men Migrationsverket ansåg alltså att asylprocessen skulle belastas med 62 procent av hitresta serber.

Vad skattebetalarna bör veta är, att de personer som rest hit utan visering för att leva på bekostnad av dem, kostar stora pengar när de tas in i asylhanteringen. Där de kan befinna sig ganska länge, även om verket försöker fatta snabbare beslut än tidigare. De ska ha boende och dagersättning under tiden de vistas här, barnen ska gå i skolan, handläggare och beslutsfattare kostar pengar.

OBS! Efter att inlägget publicerats, inkom följande rättelse och tilläfggskommentar från Migrationsverket. Jag tackar för det och lägger ut deras text här:

Jag såg att du kommenterat svaret om uppenbart ogrundade ansökningar och tänkte bara förtydliga ett par faktauppgifter. Du skriver

”Notera att i endast 11 procent (!) av fallen januari-maj 2012 som, såvitt jag förstår, gäller alla personer som kommit hit på viseringar från olika Balkanländer..”

Den meningen bygger på ett missförstånd. Det är 11 procent av samtliga avgjorda asylärenden överhuvudtaget under årets första fem månader som har resulterat i beslut om omedelbar verkställighet. Siffran är alltså inte begränsad till sökande från Balkan.

När det gäller siffrorna för Serbien som du tar upp så kan man tillägga att 177 fick beslut om överföring till något annat land enligt Dublinförordningen.

Än en gång: tack till Migrationsverket! Rätt ska vara rätt! Och nedan fortsätter texten som förut:

I t.ex. Norge fattar man beslut om direktavvisning inom 48 timmar. Så här sa Hanne Jendal, direktör för UDIs asylavdelning, redan för 1,5 år sedan:

Vi räknar Albanien och Bosnien-Hercegovina som trygga länder och asylsökande därifrån har ytterst sällan behov av skydd i Norge. Därför behandlas ansökningarna inom loppet av 48 timmar och därefter skickas de sökande snabbt tillbaka till sina hemländer.

Med de sökande som faller in under 48-timmarsprocduren görs en kort asylintervju hos UDI och polisen undersöker resrutten. Skulle det visa sig att det föreligger speciella omständigheter som gör att ärendet behöver utredas mer, kan det överföras till den reguljära asylprocessen.

Om  asylansökan avslås, ska Polisens utlänningsenhet snabbt transportera de sökande ut ur Norge.

I Finland fattas också snabba beslut när det handlar om uppenbart ogrundade ansökningar. Under tiden 1 januari-31 maj 2012 sökte fem albaner asyl i Finland; samtligas ansökningar ansågs vara uppenbart ogrundade. Från Bosnien ansågs fyra av fem ansökningar vara uppenbart ogrundade (ett avslag gavs på andra grunder). Från Serbien kom 41 personer till Finland och sökte asyl. Fyra sändes till andra länder enligt Dublinkonventionen och kom aldrig in i det finska asylsystemet, 37 ansågs vara uppenbart ogrundade. I Finland har man således, under samma tid som Sverige tagit in mängder av asylsökande från Balkan-länder, avvisat samtliga, d.v.s. 100 procent. Dessutom kom sex asylsökande från Bulgarien, samtliga fick avslag med motiveringen att Bulgarien anses vara ett ”säkert ursprungsland”.

Kuriosa: Det kom en person från Norge och en person från Sverige och sökte asyl i Finland. De ansågs båda  komma från ”säkra ursprungsländer” och belastade aldrig heller det finska asylsystemet.

© Denna blogg. Får inte kopieras i sin helhet. Korta citat tillåtna; länka alltid till original inlägget.
%d bloggare gillar detta: