• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juli 2012
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

EMN: Skenäktenskap vanliga i EU-länderna

Skenäktenskap är en del av vardagen inom familjeåterförening i EU-länderna, men deras omfattning är svår att bevisa på grund av brist på jämförbar statistik, konstateras i Europeiska migrationsnätverket EMN:s syntesrapport Misuse of the Right to Family Reunification. Med skenäktenskap avses ett äktenskap som har ingåtts i syfte att kringgå bestämmelser om inresa eller vistelse i ett land, dvs. endast för att maken ska få uppehållstillstånd.

Antalet fall med misstanke om skenäktenskap varierade i EU-länderna och Norge mellan 35 och 1.740 fall 2011. Samtidigt varierade antalet avslagsbeslut på grund av skenäktenskap i EU-länderna mellan 5 och 990.

Rapporten bygger på nationella undersökningar i 24 medlemsstater och Norge, som utredde omfattningen av skenäktenskap och felaktiga anmälningar om föräldraskap som lämnats i anslutning till ansökan om uppehållstillstånd.

Skenäktenskap har vanligen ekonomiska motiv. Å andra sidan har man också observerat tecken på skenäktenskap som ordnats av organiserade kriminella grupper.

EU-länderna bekämpar missbruk på grund av skenäktenskap genom att koncentrera sin undersökning till avgångsländernas beskickningar, där sökande av uppehållstillstånd intervjuas och handlingarnas äkthet undersöks. I en del länder kan polisen undersöka lägenheter, arbetsplatser eller skolor för personer som misstänks för skenäktenskap. Vid undersökningen jämförs även uppgifter om äktenskap och samboende som lämnats till kommunala register med de uppgifter som lämnats till immigrationsmyndigheterna. En skenäktenskapsundersökning inleds exempelvis om anknytningspersonen tidigare ingått flera kortvariga äktenskap eller ett skenäktenskap.

Om misstanken om skenäktenskap konstateras vara grundad och anknytningspersonen har vilselett myndigheterna, varierar straffen i EU-länderna mellan fem års ovillkorlig fängelse till böter på 15.000 euro. Ansökan om uppehållstillstånd på grund av familjeband för den som ansökt om uppehållstillstånd avslås eller återkallas i regel.

I Finland fattar Migrationsverket årligen cirka 250 avslagsbeslut på grund av skenäktenskap. Polisens beslut ingår inte i denna uppskattning. (Min anm.: Hur många som avslås i Sverige är inte känt). Enligt 36 § i den gällande utlänningslagen kan uppehållstillstånd vägras om det framgår att det anmälda äktenskapet har ingåtts i avsikt att kringgå bestämmelserna om uppehållstillstånd.

Finland bekämpar missbruk i uppehållstillståndsprocessen i huvudsak före utlänningens inresa. Noggrann kontroll av ansökan om visum och uppehållstillstånd har konstaterats vara till stor hjälp i bekämpningen av missbruk.

Hur Sverige kontrollerar, bestraffar, agerar i fall där skenäktenskap misstänks eller konstateras känner jag inte till, men hoppas att någon eller några miggor som känner till förfarandet, hör av sig och berättar!

Källor: EMN, Finlands migrationsverk.

Finland: Det minskade antalet asylsökande syns i antalet platser på förläggningarna

Det minskade antalet asylsökande har påverkat antalet inkvarteringsplatser på förläggningarna sedan 2010. År 2011 anlände 3.088 asylsökande till Finland, vilket är cirka en fjärdedel mindre än året innan. Under de första fyra månaderna 2012 har antalet asylsökande minskat med 14 procent jämför med samma period i fjol.

Under de första fyra månaderna i år uppgick antalet inkvarteringsplatser till 3.169 inkvarteringsplatser, medan motsvarande antal var 3.669 i början av 2011 och 4.639 i början av 2010.