• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2012
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Miggorna har berättat här på bloggen i mer än fem års tid. Aftonbladet (och andra) börjar vakna nu, när det är för sent.

Det som Aftonbladet nu skriver om, har stått att läsa här på bloggen sedan fem, sex år tillbaka. Det är bara att ta del av de 2328 texterna (!) under Asyl&Migration! Eller att ladda ner e-boken här, direkt, och börja läs, den omfattar fyra år: 2008-2011.

Läs t.ex. dessa texter från 2007:
Antalet ärenden bara ökar på Migrationsverket – 16 maj 2007
Antalet oavgjorda ärenden på Migrationsverket har ökat med 43 % på sju månader – 24 juli 2007

Om de ”pinnar” som Aftonbladet skriver idag finns 22 texter att läsa här, från tiden 11 april 2007 – 21 september 2012.

Det har tagit 2328 texter på bloggen innehållande minst 1500 skrivna av miggor (ett svårslaget rekord) samt en bok – Inte svart eller vitt utan svart och vitt – innan gammelmedierna långsamt börjar vakna upp i den verkliga verkligheten. Bland annat i form av Aftonbladets granskning som kommer efter att miggorna redan rapporterat i fem år om det som de nu skriver om i sin serie! Mycket små tecken finns också i andra medier på ett uppvaknande, som t.ex. när Expressens Anna Dahlberg medverkade i SR Studio Ett och försiktigt, dock inte precis med den kraft som haveriet på asylområdet kräver och har krävt i många år, ändå uttryckte att man kanske skulle börja fundera över att minska antalet asylsökande som tas in. Lyssna själva så hör ni själva vad hon säger, jag har inte citerat henne ordagrant. Det länkas till inslaget härifrån.

Och riksdagsledamöterna verkar fortfarande antingen helt enkelt inte förstå – eller vara så fega att de inte vågar visa att de förstår – att den svenska asylhanteringen sedan länge har gått helt överstyr. De har slagit dövöronen till och de fortsätter att göra det. Inte ens de, som jag har haft kontakt med genom åren och försökt nå fram till och uppmanat att ta del av miggornas berättelser på  bloggen och senare i boken, har velat ta till sig den här samhällskatastrofen, som man nog får säga att det rör sig om. Än mindre har de, som kanske börjat ana vidden av asylhaveriet, orkat göra något. De spelar hellre med i ett spel som blir allt pinsammare att se och höra. De har inte ”tagit sitt ansvar”, ändå sitter de som representanter för folket och landet med uppdrag att göra just det: ”ta ansvar”. Jag har delat med mig av mitt kunnande till ganska många, men kommer givetvis aldrig att avslöja vilka jag pratat med, så ingen behöver vara orolig. Har man haft förtroliga samtal så har man.

Här är ett citat ur recension i Dagens Juridik om boken där miggornas berättelser finns samlade och som kom ut i början av februari i år:

Alla politiker, jurister, debattörer, chefer och samhällsmedborgare som vill debattera och diskutera migrationspolitik är skyldiga att läsa den här boken. Jag går så långt att jag säger att den som inte läst de här texterna, har inte skaffat sig rätten att ha några åsikter om den svenska migrationspolitiken. Jag kan garantera att de som är emot invandrare och invandring har oerhört bra koll på migrationshaveriet i svensk politik. De kommer läsa boken och använda Migrationsverkets handläggning som argument emot en human flyktingpolitik. Alla vi som vill se en human och fungerande migrationspolitik är därför skyldiga att med öppna ögon se verkligheten som den ser ut. Bara då går det att göra något åt det.
———–
För dig som har eller vill skaffa dig en åsikt om svensk migrationspolitik och som är beredd att brottas med dina förutfattade meningar rekommenderar jag att skaffa den här boken omgående.

Och ur en recension i GöteborgsPosten:

En av dem som trots mycket motstånd försökt lyfta fram flera sidor av den svenska migrationspolitiken är Merit Wager, debattör, skribent och under flera år medborgarnas flyktingombudsman och ofta anlitad som juridiskt ombud åt människor som sökt asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.
———-
Inte svart eller vitt, utan svart och vitt, är ett viktigt dokument som förhoppningsvis leder till att en hel del förändras inom svensk invandringspolitik och -debatt.

Om vi på allvar vill bekämpa rasismen i samhället och se till att människor som behöver skydd får det måste rättsstaten värnas. Annars gynnas krafter i samhället som är allt annat än goda.

Och så här skrev Per Gudmundson, ledarskribent i Svenska Dagbladet, på Facebook, vilket återges med hans tillstånd:

Vilken agenda kan vara mer lovvärd än att skydda asylsystemet från bedragare?

Hon bevakar ett område som är sjukt eftersatt journalistiskt: Migrationsverkets handläggning. Enligt principen att varje felanvänt uppehållstillstånd är en stöld från de asylbehövande. Solklart köp.

Ingen blogg i Sverige lär ha så mycket unikt nyhetsmaterial. Dessutom ofta av karaktären sprängstoff, och inom en genre få journalister törs eller kan eller vill bevaka. Nu har Merit Wager skrivit en bok. Köp den!

Jag kanske rentav får Stora Journalistpriset snart. OBS! Det är förstås ett skämt!

Till slut: Jag tycker givetvis att det är bra att Aftonbladet granskar asylhanteringen om de gör det seriöst och på djupet. Om de är villiga att granska allsidigt och att bemöda sig om att använda korrekta termer och att lägga fram alla fakta – inte minst när de beskriver enskilda fall. Alltså om de verkligen är öppna för att sätta sig in i det de rapporterar om, så är det utmärkt. Med 16 års samlad och uppbyggd erfarenhet och kunskap på området vet jag dock att det är oerhört svårt.

© Denna blogg. Vänligen citera kort och länka alltid till originalinlägget.

Tvåskift och sjudagarsvecka i asylfabriken?

Över 3000 in- och utrikesfödda går till sina jobb på Migrationsverket varje dag!

Och nu ska de troligen börja gå i tvåskift och jobba sjudagarsvecka i ”asylfabriken”, som man torde kunna kalla den statliga myndigheten Migrationsverket idag.

Och en del av de drygt 3.000 anställda, höga chefer, hade ett sammanträde i slutet av augusti för att diskutera en handlingsplan för att möta den ökade inströmningen av asylsökande. För nu är läget inte bara oroande, det är rent av alarmerande. Fast så säger ingen högt, förstås. Än mindre skriver. Man talar i stället om ”den ökade inströmningen av asylsökande”. Det låter snällare och trevligare.

Arbetsgruppen på Migrationsverket har lagt fram ett förslag som innebär en förstärkt ansökningsfunktion, införande av styrprinciper för utnyttjandet av boendeplatser och ett ökat utflöde ur systemet.

Formuleringen är rent ullenhagsk i sin fluffighet och det är inte lätt att direkt förstå det här med ”styrprinciper och ”utflöde ur systemet”. Men läser man vidare i det sammanlagt 19-sidiga dokumentet, kan man extrahera en del tänkta åtgärder.

Att komprimera 19 A4-sidor till en begriplig sammanfattning är inte lätt. Jag tar med lite av varje och gör det i punktform så att det inte blir så ”pratigt”. Alla punkter är exakta citat. Fetstilade ord är fetstilade också i originaltexten.

 • Vid ett oförändrat in- och utflöde skulle mottagningssystemet ha 60.000 inskriva vid utgången av 2013 om vi inte vidtar några åtgärder.
 • Ett övergripande mål under hösten måste vara att hejda ökningen av volymen i mottagningssystemet och att få igång utflödet ur systemet.
 • Ansökningsenheterna behöver omgående tillföras resurser och återinföra registreringsunderlag som möjliggör en enkel och tidig sortering av ärenden.
 • I ett första steg bör ansökningsenheterna bemannas genom omfördelning av befintlig personal och resurser frigöras genom att upphöra med utredningar av ensamkommande utan god man eller offentligt biträde.
 • I ett andra steg bör ansökningsenheterna utjämna flödena genom att schemalägga personal i tvåskift eller sjudagarsvecka.
 • Resurser bör omgående tillföras IT motsvarande åttio konsulttimmar för att utveckla bokningssystemet som är på väg att förlora sin relevans.
 • Mottagningssystemet har nu (augusti 2012) 38.000 personer inskrivna och de ökar med ca 300 per vecka.
 • Det finns ca 12.000 lediga lägenheter i landet. Samtal förs om att ta i anspråk tomma regementen.
 • Kostnaderna för ABT har ökat från 300 miljoner kronor till 600 miljoner kronor.
 • Under senaste fyra åren har kostnaderna för resor för asylsökande ökat med 28 miljoner kronor, till 47 miljoner kronor.
 • Beslut bör fattas om en nationell utbyggnad av videoutredningskapaciteten. Boendet blir då mer geografiimmunt vilket gör principen att styra nyanlända normalprocessärenden till etablerade orter, d.v.s. videoutredningsorter, viktigare.
 • Återvändandeärenden bör prioriteras utifrån vilka effekter de kan ha i mottagningssystemet.
 • Just nu (slutet av augusti 2012) beräknas ca 2.000 Dublin- och 8:6-ärenden finnas i mottagningssystemet.
 • Ett Dublinärende som inte verkställs inom tidsfristen beräknas uppskattningsvis belasta mottagningssystemet i ytterligare 18 månader.
 • Det är viktigt att fokusera befintliga återvändanderesurser på dessa grupper och att nå en samsyn med polismyndigheterna om denna prioritering.
 • Med nuvarande nivåer kommer antalet Dublin-ärenden att uppgå till närmare 8.000 vid årets slut.
 • Under hösten väntas ett stort antal ärenden från västra Balkan. Många av dessa kan vara föremål för omedelbar verkställighet enligt 8:6.
 • Genom att kalla in befintliga timanställda kan förvaren lösgöra ett tjugotal schemalagda handläggare som kan bistå ansökningsenheterna eller delta i handläggningen av ärenden.
 • Antalet ärenden som är överlämnade till polis minskar något, men överstiger 7.000.
 • I högre omfattning bör Migrationsverket samarbeta med vissa polismyndigheter med en effektiv återvändandefunktion genom förflyttningar till utreseboenden.
 • Möjliggör upphandling av personalresurser genom bemanningsföretag.

Och, till slut:

 • Utred möjligheter och effekter av att fatta enmansbeslut efter sortering och behörighet i vissa ärenden

Om denna sista punkt skriver en migga:

Trots att jag läste förslaget dåligt fastnade jag för införandet av enmansbeslut i vissa fall. Jag hoppas att det inte handlar om tillstånds- och utvisningsbeslut inom asylprövningen. Det krävs inte mycket fantasi för att begripa vad detta skulle leda till för spretande praxis och ännu värre godtycklighet! Risken för att någon mindre nogräknad tjänsteman eller anställd från bemanningsföretag låter sig bli mutad är inte heller långt borta.

Om fler miggor vill kommentera eller tillföra något så är ni välkomna att göra det. Använda formuläret under fliken Info (ingen annan än jag läser någonsin meddelandena), så etablerar vi kontakt och kan därefter kommunicera via e-post.

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Vänligen länka alltid till originalinlägget.

Ekots lördagsintervju den 29 september: Erik Ullenhag

Ekots lördagsintervju den 29 september: Erik Ullenhag – hur gick det med ”Ny start för integrationen”? innehöll alla de gängse flosklerna och ministern låtsades som vanligt inte om de stora problem och slitningar som det lilla landet Sverige drabbas av när asylinvandringen blir större än i något annat land i EU. Sverige har faktiskt bara ca 4,5 miljoner människor som jobbar och betalar skatt och som ska bekosta inte bara asylinvandrarnas liv – alla aspekter av det – utan också bekosta den enorma ”invandringsindustri” som vuxit upp kring dem.

Erik Ullenhag. Foto: Johan ÖdmannJag tror man ändå måste se totalen. Vi har en situation där var tredje läkare, var fjärde tandläkare, över 40 procent av dem som städar hotell och kontor, är födda i andra länder. Det har gått bra för väldigt många. Den absoluta majoriteten kommer i arbete.

Stopp! Är det sant? Vilken källa har integrationsministern när han säger att ”Den absoluta majoriteten kommer i arbete”, och menar han då asylinvandrarna? Om det är sant att den absoluta majoriteten (vad nu det kan betyda – 80, 90 procent?) ”kommer i arbete” och kan försörja sig själv så är det ju alldeles lysande! Om det är så, då borde väl integrationen kunna sägas ha fungerat alldeles enastående bra. Som sagt: källa?

Det har aldrig varit så många utrikes födda som gått till jobbet som förra veckan.

Ullenhag talar hela tiden om att det är så många ”utrikes födda” som är ”sysselsatta”. Varför frågar inte en enda journalist om hur många f.d. asylsökande från länder utanför EU/EES som ingår i den här gruppen? I begreppet ”utrikes födda” ingår ju också alla finländare och en massa EU-medborgare och det är väl ganska självklart att de arbetar (snarare än hålls ”sysselsatta”). De kan inte komma hit och bli försörjda, de måste jobba, det krävs enligt lag att de ska försörja sig själva för att få uppehållsrätt i Sverige. Och varför ber ingen om en tydlig och klar förklaring till ”sysselsatt”? ”Sysselsatt” är väl inte riktigt detsamma som att ha ett arbete som man försörjer sig på? Eller? Läs mer