• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2012
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Tvåskift och sjudagarsvecka i asylfabriken?

Över 3000 in- och utrikesfödda går till sina jobb på Migrationsverket varje dag!

Och nu ska de troligen börja gå i tvåskift och jobba sjudagarsvecka i ”asylfabriken”, som man torde kunna kalla den statliga myndigheten Migrationsverket idag.

Och en del av de drygt 3.000 anställda, höga chefer, hade ett sammanträde i slutet av augusti för att diskutera en handlingsplan för att möta den ökade inströmningen av asylsökande. För nu är läget inte bara oroande, det är rent av alarmerande. Fast så säger ingen högt, förstås. Än mindre skriver. Man talar i stället om ”den ökade inströmningen av asylsökande”. Det låter snällare och trevligare.

Arbetsgruppen på Migrationsverket har lagt fram ett förslag som innebär en förstärkt ansökningsfunktion, införande av styrprinciper för utnyttjandet av boendeplatser och ett ökat utflöde ur systemet.

Formuleringen är rent ullenhagsk i sin fluffighet och det är inte lätt att direkt förstå det här med ”styrprinciper och ”utflöde ur systemet”. Men läser man vidare i det sammanlagt 19-sidiga dokumentet, kan man extrahera en del tänkta åtgärder.

Att komprimera 19 A4-sidor till en begriplig sammanfattning är inte lätt. Jag tar med lite av varje och gör det i punktform så att det inte blir så ”pratigt”. Alla punkter är exakta citat. Fetstilade ord är fetstilade också i originaltexten.

 • Vid ett oförändrat in- och utflöde skulle mottagningssystemet ha 60.000 inskriva vid utgången av 2013 om vi inte vidtar några åtgärder.
 • Ett övergripande mål under hösten måste vara att hejda ökningen av volymen i mottagningssystemet och att få igång utflödet ur systemet.
 • Ansökningsenheterna behöver omgående tillföras resurser och återinföra registreringsunderlag som möjliggör en enkel och tidig sortering av ärenden.
 • I ett första steg bör ansökningsenheterna bemannas genom omfördelning av befintlig personal och resurser frigöras genom att upphöra med utredningar av ensamkommande utan god man eller offentligt biträde.
 • I ett andra steg bör ansökningsenheterna utjämna flödena genom att schemalägga personal i tvåskift eller sjudagarsvecka.
 • Resurser bör omgående tillföras IT motsvarande åttio konsulttimmar för att utveckla bokningssystemet som är på väg att förlora sin relevans.
 • Mottagningssystemet har nu (augusti 2012) 38.000 personer inskrivna och de ökar med ca 300 per vecka.
 • Det finns ca 12.000 lediga lägenheter i landet. Samtal förs om att ta i anspråk tomma regementen.
 • Kostnaderna för ABT har ökat från 300 miljoner kronor till 600 miljoner kronor.
 • Under senaste fyra åren har kostnaderna för resor för asylsökande ökat med 28 miljoner kronor, till 47 miljoner kronor.
 • Beslut bör fattas om en nationell utbyggnad av videoutredningskapaciteten. Boendet blir då mer geografiimmunt vilket gör principen att styra nyanlända normalprocessärenden till etablerade orter, d.v.s. videoutredningsorter, viktigare.
 • Återvändandeärenden bör prioriteras utifrån vilka effekter de kan ha i mottagningssystemet.
 • Just nu (slutet av augusti 2012) beräknas ca 2.000 Dublin- och 8:6-ärenden finnas i mottagningssystemet.
 • Ett Dublinärende som inte verkställs inom tidsfristen beräknas uppskattningsvis belasta mottagningssystemet i ytterligare 18 månader.
 • Det är viktigt att fokusera befintliga återvändanderesurser på dessa grupper och att nå en samsyn med polismyndigheterna om denna prioritering.
 • Med nuvarande nivåer kommer antalet Dublin-ärenden att uppgå till närmare 8.000 vid årets slut.
 • Under hösten väntas ett stort antal ärenden från västra Balkan. Många av dessa kan vara föremål för omedelbar verkställighet enligt 8:6.
 • Genom att kalla in befintliga timanställda kan förvaren lösgöra ett tjugotal schemalagda handläggare som kan bistå ansökningsenheterna eller delta i handläggningen av ärenden.
 • Antalet ärenden som är överlämnade till polis minskar något, men överstiger 7.000.
 • I högre omfattning bör Migrationsverket samarbeta med vissa polismyndigheter med en effektiv återvändandefunktion genom förflyttningar till utreseboenden.
 • Möjliggör upphandling av personalresurser genom bemanningsföretag.

Och, till slut:

 • Utred möjligheter och effekter av att fatta enmansbeslut efter sortering och behörighet i vissa ärenden

Om denna sista punkt skriver en migga:

Trots att jag läste förslaget dåligt fastnade jag för införandet av enmansbeslut i vissa fall. Jag hoppas att det inte handlar om tillstånds- och utvisningsbeslut inom asylprövningen. Det krävs inte mycket fantasi för att begripa vad detta skulle leda till för spretande praxis och ännu värre godtycklighet! Risken för att någon mindre nogräknad tjänsteman eller anställd från bemanningsföretag låter sig bli mutad är inte heller långt borta.

Om fler miggor vill kommentera eller tillföra något så är ni välkomna att göra det. Använda formuläret under fliken Info (ingen annan än jag läser någonsin meddelandena), så etablerar vi kontakt och kan därefter kommunicera via e-post.

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Vänligen länka alltid till originalinlägget.
%d bloggare gillar detta: