• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  december 2012
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Polisen informerar om rättssäker inre utlänningskontroll

Apropå mitt inlägg Enligt lagstiftare ska lagar inte följas och Polisen inte göra sitt jobb! Only in Sweden… och Twitterpolisernas  (@YB_Sodermalm) information sedan frågan diskuterats i medierna de senaste dagarna, meddelas följande:

polisenInre utlänningskontroll betyder att Polisen får, och ska, kontrollera om en person som inte är svensk medborgare har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Polisen får göra en inre utlänningskontroll om det finns grundad anledning att anta att personen saknar rätt att uppehålla sig i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

Om Polisen således får anledning att stoppa en person som ”plankat” och får indikationer på att personen inte har rätt att vistas i landet ska Polisen göra en inre utlänningskontroll. Något annat vore fel mot Polisens uppdrag. Likaså om Polisen stoppar en bil med anledning av till exempel en nykterhetskontroll och ska fastslå förarens identitet, eller har tagit en person som kört mot rött, ska Polisen göra en inre utlänningskontroll om vi får indikationer på att föraren inte har rätt att vistas i landet. Det finns inget utrymme i Polisens uppdrag att inte göra det och inre utlänningskontroller utförs i hela landet och är en integrerad del av Polisens verksamhet.

Till slut informerar Polisen om det självklara, som gäller i en rättsstat:

Att det krävs tillstånd för icke svenska medborgare att vistas i Sverige är ingen nyhet. Det är ingen skillnad mot de flesta andra länder. Dessutom finns det ett åtagande mellan medlemsländerna i Schengen att utföra kontroller för att motverka illegala vistelser inom Schengen. Det innebär att gränspolisen övervakar att personer inte vistas eller arbetar i landet utan rätt tillstånd och efterspanar personer som fått ett beslut om avvisning eller utvisning. Gränspolisavdelningen bedriver sitt arbete i hela Stockholms län och där människor befinner sig, till exempel i tunnelbanan.

Här följer utdrag ur utlänningslagens 9 kap 9 § som reglerar Polisens skyldighet att kontrollera att människor inte vistas illegalt i landet:

Kontroll under vistelsen i Sverige

9 § En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av Migrationsverket eller polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom polismyndighetens försorg. Om det på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av någon annan anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, får han eller hon hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen ska medverka i polisens kontrollverksamhet enligt första stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Om kontrollen utövas av Kustbevakningen, ska pass eller andra handlingar överlämnas till tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Lag (2011:709).

Och här finns de tillämpliga bestämmelserna i Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Hoppas nu att informationen också når de ledamöter i Sveriges riksdag som verkar ovetande om ovanstående. Inte ens i Sverige kan man ha riksdagsledamöter som å ena sidan stiftar lagar men å andra sidan antingen inte vet vad de talar om eller rentav öppet motarbetar lagen!

© = COPYRIGHT denna blogg. Min text är min och ska inte förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten kan givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet. Jag har inget samarbete med någon annan och skriver mina texter själv. Miggors och andras berättelser återges med deras skriftliga tillstånd. Citat ur olika medier förekommer, med länkar om sådana finns.

Enligt lagstiftare ska lagar inte följas och Polisen inte göra sitt jobb! Only in Sweden…

riksdagenAck dessa politiker med sina skadliga attityder! En attityd som säger att det är okej att begå lagbrott för en del människor i Sverige. Som nu miljöpartisten, som i Sveriges Radios inslag Politiker kritiserar polisen uttrycker sig så huvudlöst att man undrar vad som egentligen krävs för att bli riksdagsledamot och lagstiftare i bananmonarkin Sverige. När Polisen gör sitt jobb – i vilket ingår att utvisa personer som olagligt vistas i landet – klagar miljöpartisten i Justitieutskottet (ja, ni läste rätt: Justitieutskottet!):

Det stora problemet är att de använder spärrarna som ett sätt att kringgå lagstiftningen. Man får inte använda spontana ID-kontroller utan någon anledning bara för att personerna ser utländska ut.

I inslaget sägs:

I ett reportage i senaste numret av polistidningen Sambandet ställer sig en grupp poliser vid spärrarna på T-centralen i Stockholm för att kontrollera plankare och för att se om de hittar invandrare som är i Sverige utan tillstånd.

Inom en halvtimme tar de en ryss och en peruan. De förs till Migrationsverkets förvar i Göteborg med målet att de ska utvisas.

Personerna har begått (eller kan ha begått) två brott: åkt (eller försökt åka) tunnelbana utan att betala och – det allvarligare brottet – vistats olagligt i Sverige och ska lämna landet. Det ingår i Polisens arbetsuppgifter att beivra plankning på t-banan och det ingår också i deras arbetsuppgifter att utvisa personer som avvikit och hållit sig undan utvisning. Om sådana personer påträffas i kontroller vid t-banespärrar så ska Polisen kontrollera deras identiteter och framgår det då att de vistas här utan tillstånd ska de gripas, sättas i förvar och så snart det är möjligt, utvisas ur landet i enlighet med svensk lag, stiftad av Sveriges riksdag. Men det klagar alltså nu en del av dem, som stiftat lagarna, högljutt på.

Vad är det för fel på svenska riksdagsledamöter som aktivt motarbetar sina egna lagar och understödjer brott?

© = COPYRIGHT denna blogg. Min text är min och ska inte förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten kan givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet. Jag har inget samarbete med någon annan och skriver mina texter själv. Miggors och andras berättelser återges med deras skriftliga tillstånd. Citat ur olika medier förekommer, med länkar om sådana finns.