• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2013
  M T O T F L S
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Det är olagligt att vistas i ett land utan tillstånd – vare sig man gillar det eller inte

SVT Debatt logo rödSå här presenterar SVT Debatt ett av kvällens ämnen i programmet:

Polisen i Sverige har trappat upp jakten på papperslösa – de stoppar folk på cyklar och letar efter biljettlösa resenärer i Stockholms tunnelbana. Ogiltiga färdbevis leder till kontroll av legitimation – har de rätt att vistas i landet?

Det borde stå:

Polisen i Sverige har trappat upp jakten på illegala invandrare – de stoppar folk på cyklar och letar efter biljettlösa resenärer i Stockholms tunnelbana. Ogiltiga färdbevis leder till kontroll av legitimation – har de rätt att vistas i landet?

Polisen agerar i enlighet med utlänningslagen. Den asylsökande som inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige efter att ha fått sin sak prövad både hos Migrationsverket och i migrationsdomstol ska – inte får eller ens bör – lämna landet inom 2 -4 veckor från att han eller hon har fått beslutet, enligt 8 kap. 18 a § utlänningslagen:

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet (tidsfrist för frivillig avresa). Tidsfristen ska bestämmas till två veckor om utlänningen avvisas och till fyra veckor om utlänningen utvisas.

Personer som kommit till Sverige på visering, oftast för att hälsa på en släkting, måste – inte får eller bör – lämna landet inom den tid som viseringen gäller.

När människor stannar kvar i Sverige utan tillstånd och vägrar lämna landet efterlyses de av Polisen. Det är då Polisens sak att se till att de återvänder till sina hemländer vilket genomförs med tvång när människor inte frivilligt lämnar landet.

polisenPolisen har både rätt och skyldighet att kontrollera sådana personers identitet som de av någon anledning misstänker saknar tillstånd att befinna sig i Sverige. Polisen har också fått regeringens uppdrag att intensifiera letandet efter personer som uppehåller sig illegalt i Sverige och måste ju be att få se legitimation av personer som de misstänker kan höra till den gruppen om de ska kunna kontrollera deras status. I Utlänningslagen 9 kap 9 § står bl.a.:

Kontroll under vistelsen i Sverige

9 § En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige.

När människor stannar kvar olagligt i åratal rapporterar medierna tyvärr ofta okunnigt eller icke korrekt om. Allmänheten får en vinklad bild av verkligheten och blir därför emellanåt upprörd när människor, som för länge sedan fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd, ska utvisas, trots att de själva valt att stanna här illegalt i många år. Som att ”familjen har bott här i sex år och nu hotas de av utvisning”. Oftast sägs inte ett ord om att de fick besked om utvisning redan efter kanske två år eller kortare tid i Sverige; inte ett ord om att de faktiskt själva valt att bryta mot svensk lag och stanna kvar utan tillstånd.

När det gäller asylområdet är mitt råd alltid detsamma till alla som ber om råd och hjälp för att, i sin tur, hjälpa asylsökande. Rådet är att man aldrig kan förlita sig enbart på sitt hjärta; det handlar alltid om både hjärta och hjärna. Hur synd man än tycker om någon som sökt asyl och fått avslag på sin ansökan, hur mycket ens hjärta än säger att ”just de här människorna som just jag har lär känna och som just jag vill ska få vara kvar, just de här människorna måste få stanna för att jag tycker det” (fastän de brutit mot lagen och stannat i landet olagligt) så förändrar det inte beslutet. Det inser man förstås om man använder hjärnan. Det finns inga lagar som enskilda kan ta i egna händer. Man kan inte säga, när någon dömts i två instanser att ”just den här människan borde inte straffas för att just jag känner honom och just jag tycker inte att just han ska straffas”. Men man kan läsa lagar och konventioner och se om det finns något som förbisetts  eller gjorts fel och som man kan åberopa.

Lagar har stiftats i den ordning som man stiftar lagar i en demokrati: av den folkvalda riksdagen och regeringen. Lagar ska efterlevas. Däremot kan man alltid arbeta för att lagar ändras.

Här kan man läsa vad Polisen själv säger under rubriken Missförstånd i debatten om utlänningskontroller. Bland annat:

Polisen verkställer utvisning- eller avvisningsbeslut när personer inte lämnar Sverige frivilligt. Sådana åtgärder sker med hänsyn till lagen och den enskilde individens rättigheter.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet.

En migga: ”Vi ska vara lojala och påtala mediernas felaktiga rapportering”

En migga berättar förvånansvärda saker:

profileMigrationsverkets generaldirektör (GD) besökte vår enhet för några månader sedan och påpekade då att alla vi som jobbar på verket har en plikt och ett ansvar att påtala felaktigheter i medias rapportering. Själv var jag på semester då, men enligt mina arbetskamrater sade han att vi måste vara lojala och om vi ser att media rapporterar felaktigt så måste vi påtala detta på olika sätt. Om han menade i form av insändare eller artiklar vet jag inte.

Men jag kan ju knappast mejla till en kvällstidning och röja sekretessbelagda uppgifter i någons ärende som en journalist har missat! Så exakt vad GD menar med att vi alla har en plikt att vara lojala och sprida information om verket och påtala felaktigheter i medierna, det vet jag inte.

Kommentar: Det ter sig en aning svårbegripligt vad Migrationsverkets högste chef menar med att miggorna (anonymt eftersom de självklart inte vill riskera att bli hotade eller värre) har en plikt att påtala journalisters felaktiga rapportering. De skulle få inrätta en rätt stor avdelning för rättelser av alla felaktigheter i media för att hinna med det… GD:s uttalande ter sig än märkligare i ljuset av att han själv inte vill lyssna på sina anställda för att de är anonyma för honom, läs texten Migrationsverket agerar på anonyma tips men dess generaldirektör vill inte lyssna på anställda som är anonyma! Om man kräver lojalitet av sina anställda så borde man väl också själv vara lojal och ge de anställda credit för vad de rapporterat inifrån verket under mer än fem år. Dubbelmoralen är så dubbel den kan vara.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet.