• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Det föreslås bli straffbart att i Finland föra in en utlänning vars resedokument, visum eller uppehållstillstånd har fåtts på falska grunder.

Finlands flagga mörkare blått korsFINLAND.

UM Finland
Det föreslås bli straffbart att i Finland föra in en utlänning vars resedokument, visum eller uppehållstillstånd i och för sig är autentiskt, men som fåtts på falska grunder; dvs som fåtts genom att ge osanna eller vilseledande uppgifter som är betydelsefulla för beviljandet av dokumentet, eller genom att muta eller tvinga myndigheten att bevilja dokumentet. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. Även försök till dessa brott ska vara straffbart.

Det ska också vara straffbart att överlåta ett ovan nämnt dokument till en utlänning samt att ordna transport för en utlänning som har ett sådant dokument.

Reformen syftar till att förebygga anordnande av olagliga inresor till Finland. Finland har inte varit ett särskilt attraktivt land för olaglig inresa jämfört med vissa andra EU- eller Schengenländer. Finland kan dock användas som genomfartsland för olagliga inresor till andra Schengenländer. Olaglig inresa har ökat inom EU och kan ha kopplingar till organiserade kriminella grupper, som mot ersättning ordnar falska dokument, handlingar som baserar sig på falska uppgifter och transporter för olagliga invandrare.

Kommentar: Har man reglerad invandring i ett land så har man. Då ska den lag – utlänningslagen – som reglerar detta område, följas och efterlevas. En regering har inte folkets mandat att sitta stilla och se på när ett parallellt samhälle med illegala invandrare växer fram i landet (Finland), det är kränkande mot landets befolkning och mot dem som har asyl- och skyddsskäl.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet.