• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland. Migrationsförvaltningens resultat har förbättrats.

Inrikesministeriet informerar:

Sisäasiainministeriön_logoMigrationsförvaltningens resultat har förbättrats till följd av en omorganisering av Migrationsverkets arbete och i synnerhet de olika skedena av asylprocessen. Systemet för mottagning av asylsökande har också utvecklats och år 2012 användes det inemot 14,5 miljoner euro (drygt 126 miljoner kronor) mindre anslag för mottagningsverksamheten än året innan.

Målet är att behandlingen av asylansökningar ska påskyndas före utgången av regeringsperioden. Samtidigt är målet att hålla kvaliteten på asylbesluten på minst samma nivå som för närvarande. Strävan är också att minska kostnaderna för mottagningssystemet och att förkorta behandlingstiderna.

Vidare ska avvisningar till följd av negativa asylbeslut verkställas snabbare än nu. Antalet personer som avlägsnades ur landet ökade och uppgick 2012 till sammanlagt 2.440 personer, medan motsvarande siffra för 2011 var 2.252 personer. År 2012 var antalet verkställda avlägsnanden ur landet 5 % större än året innan.

© Denna blogg.