• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland. Allt fler asylsökande får söka bostäder själva när kommunala bostäder saknas.

migriAllt fler boende vid förläggningar får själva söka sig bostäder då kommunala bostäder saknas.

Personer som har fått uppehållstillstånd har nu uppmuntrats att söka bostad själva till följd av bristen på kommunala bostäder. År 2012 flyttade nästan 1.300 personer som hade beviljats uppehållstillstånd till kommunerna på eget initiativ.

Antalet platser har anpassats för att motsvara antalet asylsökande. I början av 2012 var antalet inkvarteringsplatser 3.169, i slutet av året 3.057. Antalet inkvarteringsplatser för minderåriga minskade under året från 233 platser till 166 platser.

I slutet av juni 2012 lades förläggningarna i Kontiolax, Kontioniemi och Byholmen i Helsingfors ned. Även grupphemmet och stödboendeenhetens verksamhet i Kontiolax upphörde 30.6.2012.