• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En utlandssvensk: ”När direktiven ifråga uppenbarligen inte ens finns nedtecknade så finns goda anledningar att dra öronen åt sig ordentligt.”

Kommentar: Miggor, men också andra, inte minst s.k. ansvariga! Reagera gärna och kommentera nedanstående! Skicka i så fall meddelande via formuläret på Info!

En utlandssvensk skriver, med anledning av texten En migga om motstridiga direktiv om hur de ska hantera homo- och bisexuella:

profileJag reagerade på blogginlägget om miggan som avhandlade ämnet ”motstridiga direktiv”. Miggan berättade om hur saker hade beslutats muntligen på något chefsmöte, varefter det utgick direktiv om si och så. Dessa direktiv förväntades miggorna följa. Direktiv i all ära, men samtidigt heter det ju att…

land ska med lag byggas.

För mig verkar det som om Sverige i mångt och mycket inte längre styrs baserat på lagen. I stället styrs landet baserat på något som man kan kalla ”direktiv”, ”föreskrifter”, ”anvisningar” eller något liknande.

Men ett direktiv är inte lag. Förvisso kan man ha direktiv, men ett direktiv kan aldrig ges högre prioritet än ett lands lag. Jag tror att Sverige generellt har givit diverse direktiv högre prioritet än lagen.

När direktiven ifråga uppenbarligen inte ens finns nedtecknade så finns goda anledningar att dra öronen åt sig ordentligt. Det är klart orimligt av ledningen att begära att handläggare på Migrationsverket ska basera beslut på ren hörsägen. Handläggarna måste basera besluten på lagen.

Muntliga överenskommelser som kanske togs inne på något anonymt chefsmöte vid någon okänd tidpunkt av någon okänd chef… sådant duger ju inte att basera några som helst beslut på. Om Migrationsverkets ledning beter sig på det viset kan ledningen knappast anses åtnjuta legitimitet.

Kan miggorna kräva att cheferna visar upp lagstöd för de överenskommelser som gjorts inne på chefsmötena?

Vad skulle hända om miggorna kräver att cheferna visar upp de lagparagrafer som ligger till grund för de senaste direktiven?

Riskerar miggorna avsked om de börjar ställa sådana krav på cheferna?
Har någon försökt?

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåtet.

En migga: ”Det är då mycket lätt för en expert att hänvisa till att saken egentligen ska hanteras av en annan expert som hänvisar till att saken egentligen ska hanteras av en annan expert osv.”

En migga skriver:

Favorit i repris

profile2004 – det känns som om det var hundra år sedan! – fick Statskontoret i uppdrag att se över hur det stod till på Migrationsverket när det gäller rättslig styrning och tydlighet och liknande. Rapporten (kallad ”Tydligare styrning av Migrationsverket” nr 2004:20) som kom i september 2004, var en sågning av grövsta kaliber.

På den tiden var verket indelat i regioner och utan någon styrning alls från en centralt placerad elefantkyrkogård som gick under namnet ”Praxisenheten”. För att råda bot på detta hade det bildats ”samordningsgrupper” där företrädare för regionerna kunde träffas och prata av sig under ledning av en expert från nämnda elefantkyrkogård. Experten hade oftast inget mandat att bestämma något utan höll i mötet och skrev protokollet. Om jag inte minns fel så hade dessa samordningsgrupper till sist blivit 26 (!) stycken, som agerade utan inbördes struktur och det blev en slags dragkamp mellan regionerna. Det borde också den förstå, som försöker skapa en organisation, att om det finns 26 sådana grupper så kommer ofelbart några att tala om samma sak. När Statskontoret sågat verket jäms med knäskålarna, ombildade sig verket i rekordfart och kom ut med den nya organisationen i form av verksamhetsområden under en centralt placerad Rättsenhet.

Och nu är vi tillbaka där vi var för ett decennium sedan. Vi har en ofantlig organisation med ett helt verksamhetsområde som kallar sig för ”Rättslig styrning”, vi har särskilda enheter för tillbedjan av guden LEAN, verksamhetsområdena Asyl och BBM har vardera cirka 40 egna ”experter” och stabsråttor, det finns projektgrupper högt och lågt, och nu sysslar också de olika avdelningarna med egen ”rättslig styrning” (eller ska jag säga ”Operation Försök Att Lista Ut Vad De Där Uppe Egentligen Menar”). Det ser kort sagt ut som en parodi på kommunistisk styrning med revirtänkande och med rädslan för att stå med Svarte Petter.

De stackars gnuerna på savannen resonerar som så, att det finns en ”safety in numbers”, när de ängsligt ser hur lejonen lurar i gräset. Samma sak gäller på Migrationsverket med denna absurda expertorganisation. För när det går dåligt eller blir jobbigt, eller när experterna börjar fantisera om hur tidningsrubrikerna ska se ut, ja då slår flockinstinkten till. Alla drar sig inåt i flocken. Det är då mycket lätt för en expert att hänvisa till att saken egentligen ska hanteras av en annan expert som hänvisar till att saken egentligen ska hanteras av en annan expert osv.

För att vara tillbedjare av LEAN måste jag säga att det står illa till med tron hos dem som står närmast gudomen.

Kommentar: Är det någon som hör – läser – vad miggorna skriker/skriver?

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåtet.