• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  april 2013
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Varför är asylområdet i Sverige undantaget en riktigt ordentlig och sanningsenlig genomlysning?

Metro logoIdag, den 2 april, skriver tidningen Metro om att Tvångsutvisningar av barn ökar stort. En genomgång av texten visar att Metro av någon anledning inte skriver allsidigt och objektivt, vilket gör att en del av sanningen / verkligheten inte redovisas. När Metro t.ex. skriver att ”Tvångsutvisningar av barn ökar stort”, så är det inte riktigt sant; eller i varje fall inte hela sanningen. Sanningen är den, att antalet minderåriga som fått avslag på sina ansökningar om asyl eller uppehållstillstånd i Sverige har ökat, vilket då givetvis också avspeglas i antalet utvisningar.

Metro: Allt fler ensamkommande barn tvångsutvisas från Sverige.
Verkligheten: Fler minderåriga och påstått minderåriga som fått avslag på sina asylansökningar, eller som omfattas av Dublinförordningen som anger att asylutredning ska göras i det första EU-land man kommer till, utvisas ur Sverige.

MetroUlrik Åshuvuds titel på Migrationsverket är processledare inom mottagnings- och återvändandefrågor. Det är han som ska se till att flera barn blir avvisade och utvisade från Sverige.
VerklighetenUlrik Åshuvuds titel på Migrationsverket är processledare inom mottagnings- och återvändandefrågor. Det är han som ska se till att de minderåriga som, efter avslutad asylprocess i två instanser enligt gällande lag och konventioner inte befunnits ha skyddsskäl, blir avvisade och utvisade från Sverige.

Metro: De flesta av barnen har utvisats eller avvisats till Serbien de senaste åren. Det handlar framför allt om romska barn.
VerklighetenDe flesta av barnen har utvisats eller avvisats till Serbien de senaste åren. Det handlar framför allt om romska barn. Att vara minderårig rom i ett europeiskt land som Serbien är inte i sig skäl att beviljas asyl i Sverige enligt gällande utlänningslag.

Metro: Andra länder som Sverige avvisat ett stort antal barn till är Italien, Danmark, Norge och Tyskland.
VerklighetenAndra länder som Sverige avvisat ett antal minderåriga asylsökande till är Italien, Danmark, Norge och Tyskland, vilka är de första länder dessa minderåriga anlänt till och som, enligt Dublinförordningen, ska utreda deras eventuella asylskäl.

Metro: Under 2012 kom närmare 3.600 ensamkommande barn till Sverige, en ökning med 35 procent jämfört med året innan. 1.940 av dem kom från Afghanistan.
migriMigrationsverket i Finland: Under 2012 kom närmare 167 ensamkommande minderåriga och påstått minderåriga till Finland, 38 av dem kom från Afghanistan. Året innan kom 150, 25 från Afghanistan.
UDI logoUdlendingsdirektoratet i Norge: Under 2012 kom 964 ensamkommande minderåriga och påstått minderåriga till Norge, 419 av dem kom från Afghanistan. Året innan kom 858, 426 från Afghanistan.

När man jämför Sverige med två nordiska grannländer, Norge och Finland, ser man mycket stora skillnader. Dessa beror bland annat på, att ”signaler” förmodligen gått ut till de länder där flest ensamkommande minderåriga och framförallt påstått minderåriga kommer ifrån, om att dessa länder noga utreder – och även vid behov utför undersökningar – den asylsökande unges ålder vid minsta tveksamhet. Det lönar sig alltså inte att ta sig till dessa länder och hoppas på uppehållstillstånd som ”barn”.

I Norge och Finland har omkring 65 procent av de påstått minderåriga asylsökande visat sig vara äldre än 18 år, ofta unga män i 25-30 årsåldern, en del rentav med ett antal egna barn kvar i hemlandet. Om man applicerade samma resultat som i Norge och Finland på ”minderåriga” asylsökande även i Sverige, dvs att ca 65 procent av dem inte är minderåriga, så skulle läget också här vara mycket annorlunda. Då skulle det under 2012 inte ha kommit ”närmare 3.600 ensamkommande barn”, utan det skulle ha kommit ca 2.340 personer som påstod sig vara minderåriga men inte var det, och ca 1.260 som faktiskt var under 18 år.

Hur som helst så finns det anledning att undra – och att storligen förundras – över, att det på alla andra skattefinansierade och samhällsförändrande områden rapporteras ingående om kostnader och den påverkan olika verksamheter får på samhället – utom på asylområdet. Migrationsverkets tjänstemän får inte ens ifrågasätta uppenbara lögner om ålder eller bakgrund och några kontroller att tala om utförs sällan ens när personer ser ut att vara i 22-30-årsåldern. När unga män (ibland också kvinnor)  ihärdigt påpekar att de är 17 eller 17,5 år gamla så är det miggornas uppgift att tro på dem och behandla dem därefter. Det blir för dyrt att utreda…

Varför är asylområdet i Sverige undantaget en riktigt ordentlig och sanningsenlig genomlysning? Vem/vilka gagnar det att detta enormt stora och starkt samhällsförändrande område inte belyses på samma sätt som skolan, äldrevården, arbetslösheten etc? Det kan väl inte ses som ”rasistiskt” och ”främlingsfientligt” att informera om fakta? Sedan när blev i så fall fakta (= faktiskt föreliggande sakförhållanden) ”rasistiska” och ”främlingsfientliga” i Sverige och vem tog sig rätten att bestämma att fakta skulle stämplas med dessa stämplar och därför inte presenteras för allmänheten?

Avslutningsvis: Ingen – allra minst den som söker asyl eller skydd i Sverige – gagnas av falsk rapportering, förvanskning och förvrängning samt vinkling av fakta. Misstron mot systemet, mot Migrationsverket, migrationsdomstolarna och mot regeringen och riksdagen ökar när folket ser att de inte ges rätt information. Allra värst blir det faktiskt för dem, som media och många politiker tror sig värna om genom att undanhålla eller förvanska fakta: de asylsökande som faktiskt behöver asyl eller skydd!

Och: Ingen är felfri. Jag gör mitt yttersta för att ge korrekt information, men om det är det något som jag har missförstått eller om jag på något sätt bidragit till att ge en felaktig bild av verkligheten så är jag tacksam om den, som kan visa att så är fallet, hör av sig via Info, där det finns ett mejlformulär. Faktiska felaktigheter kommer givetvis att rättas till, såväl i den här texten som i andra texter på den här bloggen.

Lästips:
Antalet asylsökande i Norge har nästan halverats – 9 juli 2010
Norge: antalet asylsökande minskar kraftigt. Sverige: Antalet asylsökande ökar kraftigt. – 9 november 2010
Norge: 66 % färre ensamkommande minderåriga asylsökande – 17 februari 2011
Varför är ökningen av antalet ensamkommande, minderåriga asylsökande till Sverige så astronomiskt jämfört med till övriga Norden? – 24 februari 2011
Finland: Antalet minderåriga asylsökande har minskat med mer än 40 procent – 22 november 2011
Norge: Stark nedgång i antalet minderåriga asylsökande – 2 december 2011
Finland och Norge: allt färre ensamkommande minderåriga asylsökande. I Sverige ökar de kraftigt. – 4 mars 2012
I Finland: 65 procent av de påstått minderåriga asylsökande var över 18 år – 3 juli 2012

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåtet. Vid citat, var vänlig ange källa!