• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  maj 2013
  M T O T F L S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

”Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster, på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd.”

Den 5 mars 2013 skrev jag, under rubriken Minnen från mina 14 år som asylombud om Uladimirz och hans fru, som demonstrerade och hungerstrejkade utanför Uppsala sjukhus:

Jag minns Uladimirz som hade cancer och som, efter en hungerstrejk utanför Uppsala sjukhus, tidigt en morgon utvisades med fru och barn till Finland för vidarebefordran till Vitryssland. Det var en trist historia – i och för sig hade familjen inte ansetts ha asyl- eller skyddsskäl här och sjukdomsinvandring fanns inte då liksom det inte heller finns nu – men Polisen hade lovat dem att före ett visst datum skulle de inte utvisas och de hade också fått tillstånd att demonstrera utanför sjukhuset, lugnt och stilla. De hämtades tidigt en morgon och vips, innan någon visste om det, hade de landat i Helsingfors. Efter lång väntan i Finland fick familjen dock uppehållstillstånd där.

Jag mindes att de, enligt lag, behövde tillstånd för sin demonstration/hungerstrejk, att de sökte det och fick ett tidsbegränsat tillstånd på en vecka, om jag minns rätt. Med anledning av den långvariga hungerstrejken utanför Migrationsverkets lokaler i Gävle, och med anledning av vad lagen stadgar, ställde jag följande frågor till Polisen i Gävle:

samtidframtid beskurenJag önskar få besked om för vilken tidsperiod Polisen gett tillstånd för asylsökande att hungerstrejka utanför Migrationsverkets kontor.

Kommer Polisen att tillåta att lägret med hungerstrejkande finns kvar hela tillståndsperioden ut eller kommer man att bryta upp det tidigare av någon anledning, t.ex. för att det nu också finns småbarn där och/eller att lägret stör allmän ordning?

polisenTack för din fråga.
Det är en grundlagsskyddad rättighet att yttra sig på olika sätt. Även en hungerstrejk är en grundlagsskyddad rättighet. Därför kan inte polismyndigheten avbryta en sådan demonstration utan särskilda skäl såsom exempelvis ordningsstörning. Någon sådan ordningsstörning har inte skett. Polismyndigheten för en dialog med parterna i syfte att alla ska ha hälsan i behåll och avsluta hungerstrejkandet. Så länge det inte är någon allvarlig fara för liv eller hälsa för barnen eller andra kan Polismyndigheten inte avbryta demonstrationen av det skälet heller.

Det står lite mer på www.polisen.se om demonstrationer och opinionsyttringar och vad som gäller kring dem. Vill du veta mer om lagstiftningen kring detta hänvisar jag till Regeringsformen och Ordningslagen.

samtidframtid beskurenDet var dessvärre inte ett heltäckande svar på mina frågor! Jag frågade inte om den grundlagsstadgade rätten att demonstrera, jag frågade:
1) för vilken tidsperiod har Polisen gett tillstånd för asylsökande att hungerstrejka utanför Migrationsverkets kontor?
och
2) Kommer Polisen att tillåta att lägret med hungerstrejkande finns kvar hela tillståndsperioden ut eller kommer man att bryta upp det tidigare av någon anledning, t.ex. för att det nu också finns småbarn där och/eller att lägret stör allmän ordning?Främst handlar det alltså om demonstrationstillstånd för att, under flera veckor dygnet runt vistas utanför ett myndighetskontor.

Jag har själv varit ombud åt ett asylsökande par från Vitryssland som, när de ville demonstrera utanför ett sjukhus, måste ansöka om demonstrationstillstånd hos Polisen (detta var i Uppsala), och fick tillstånd att göra det i en vecka. Bara de två, inget större sällskap. Så jag frågar igen: För hur lång tid har Polisen beviljat tillstånd att demonstrera utanför Migrationsverkets kontor? Det är den centrala frågan som jag gärna vill ha svar på.

Från Polisens hemsida:
Tillstånd för demonstration
Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster, på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd. En skriftlig ansökan om tillstånd ska skickas in till Polisen på den ort där demonstrationen ska anordnas. Du måste skicka in ansökan i god tid, senast en vecka innan demonstrationen ska hållas. När ansökan har lämnats in kan Polisen ta kontakt med dig som arrangör för att inleda en dialog om hur demonstrationen/sammankomsten ska genomföras.

Det var detta jag ville ha svar på: alltså för hur lång tid Polisen har beviljat demonstrationstillstånd!

polisenDå försöker jag igen att svara på dina frågor lite tydligare. Hungerstrejken är som du säger tillståndspliktig, men det är inte ansökt något tillstånd i detta fall och därmed har inget tillstånd givits. Däremot kan Polisen inte upplösa demonstrationen om det inte förekommer allvarliga ordningsstörningar. Därför kan jag heller inte säga hur länge denna demonstration kommer att fortsätta.

För att möjligen förekomma en fråga från dig så är det straffbart att anordna en demonstration på allmän plats utan tillstånd enligt ordningslagen, men den utredningen kommer att vidtas först efter att den är upplöst. Anledningen är just att det är en grundlagsskyddad rättighet att uttrycka sin åsikt på olika sätt enligt regeringsformen och den lagstiftningen är starkare än ordningslagen som då får komma i andra hand.

Sammantaget kommer polismyndigheten att fortsätta sitt arbete med att försöka upplösa demonstrationen med förhandling så länge det inte förekommer allvarligare ordningsstörningar.

Intressanta uppgifter (och intressant ton…) i Polisens svar. I lagen står tydligt att:

Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster, på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd. En skriftlig ansökan om tillstånd ska skickas in till Polisen på den ort där demonstrationen ska anordnas.

Men Polisen i Gävle bryr sig inte om detta, som den själv hänvisar till i sitt första mejlsvar (”Det står lite mer på http://www.polisen.se om demonstrationer och opinionsyttringar och vad som gäller kring dem.”), utan har skapat egna regler. Polisen vidgår det faktum att det är:

…straffbart att anordna en demonstration på allmän plats utan tillstånd enligt ordningslagen…

men kontradikterar på sätt och vis detta i andra delen av sin mening:

…men den utredningen kommer att vidtas först efter att den är upplöst.

Uladzimir och hans fru sökte, enligt vad ordningslagen stipulerar, och fick av Polisen tillstånd att demonstrera. I Gävle ser man annorlunda på lagen, som man själv hänvisar till i sitt svar. Är det okej av Polisen att tillåta brott mot lagen och efteråt utreda ifall tillstånd skulle ha beviljats? Kan Polismyndigheterna (det finns ju 21, i stället för en enhetlig…) välja att tolka lagen olika?

Eller är det så, som Polisen också skriver, att de hungerstrejkande asylsökande kan undantas från att söka tillstånd med hänvisning till att det är ”grundlagsskyddad rättighet att uttrycka sin åsikt på olika sätt enligt regeringsformen och den lagstiftningen är starkare än ordningslagen som då får komma i andra hand”? Men i så fall behöver väl ingen söka demonstrationstillstånd?!

OBS! Inte för ett ögonblick bestrider jag – och det hade Polisen i sitt svar inte försåtligt behövt antyda heller – att det skulle vara en grundlagsstadgad rätt i Sverige att demonstrera! Det enda jag ifrågasatte – eller snarare ville ha svar på – var huruvida det tillstånd som enligt lag krävs, getts för hungerstrejken i Gävle eller inte. Och det har jag – och alla som läser detta – nu fått svar på.

Till slut: I ordningslagen (1993:1617), som Polisen i Gävle själv också hänvisar till i sitt första svar, står följande:

Krav på tillstånd eller anmälan
4 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.

Att Polisen också hänvisar till Regeringsformen ter sig överflödigt. Jag har aldrig ifrågasatt – tvärtom! – vad som sägs under p 4 i 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter:

Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats.

Det är ordningslagens krav på tillstånd för detta ändamål jag har tagit upp, ingenting annat.

OBS! Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåtet. Vid citat, var vänlig ange källa!