• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2013
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Många år för sent börjar man kanske också i Sverige agera mot bedrägerier där unga män påstår sig vara ”ensamkommande asylsökande barn” men inte är det

Den 3 juni meddelade Migrationsverket att man där kommit på att minst 10 procent av alla som påstår sig vara minderåriga när de söker asyl i Sverige, inte är det. En mycket låg procent och troligen gravt felaktig, vilket man kommer att inse när testerna görs mer omfattande, men ändå ett erkännande om att det pågår just sådana bedrägerier som miggorna i åratal rapporterat om här på bloggen. Migrationsverket meddelar bland annat:

MIG logoFrån 1 januari till 1 maj i år har Migrationsverket justerat åldern på ensamkommande barn i 12 procent av alla asylärenden. I 5 procent av ärendena gjordes åldersjusteringen efter en medicinsk åldersbedömning, och i 7 procent utan medicinsk åldersbedömning.

Statistiken som Migrationsverket redovisat för Justitiedepartementet visar att av de 930 ensamkommande barnen som mellan 1 januari och 1 maj sökte asyl i Sverige, så har Migrationsverket låtit göra en medicinsk åldersbedömning i 60 ärenden, dvs. 6 procent. I 44 av dessa ärenden har Migrationsverket gjort en åldersjustering.

I 65 ärenden av de 930 asylsökande ensamkommande barnen, dvs. 7 procent, har Migrationsverket gjort en ålderjustering utan medicinsk åldersbedömning. Det handlar för det mesta då om ärenden där det antingen vid ansökan varit helt uppenbart att den sökande varit vuxen, eller att den sökande tidigare har styrkt sin identitet, och därmed ålder, med pass inför andra EU-staters myndigheter.

I otaliga inlägg här på bloggen har både miggor och jag själv påpekat och visat att långtifrån alla som påstår sig vara ”ensamkommande asylsökande barn” alltid är det. Tvärtom. Men ingen har velat lyssna, eller i varje fall har man inte velat göra något åt bedrägerierna. Här är några korta utdrag ur en del texter i ämnet. Notera att de spänner över fem år. I fem års tid har problemen varit mycket väl kända men bedrägerierna har ändå till stor del tillåtits fortgå…

21 juli 2008: I ett fall togs ett beslut tagits i samråd med enhetschefen om att den sökande inte var ett barn. Fast han påstod det. Han hade grå stänk i håret, saknade en hel del tänder och han hade ett beteende som inget barn eller ungdom har. Han var uppskattningsvis cirka 35 år. Men lik förbannat protesterade han och hävdade att han måste bedömas som varande ett barn tills verket bevisat motsatsen. I hans land grånar håret snabbt, man tappar tänderna och man bli vuxen i förtid.

23 juli 2008: Jag har själv sett asylsökande s.k. 16-17 åringar med full skäggväxt och med vuxna mäns uppförande. Men de har registrerats som barn fast de helt uppenbart varit närmare 30. Sjukt! Jag känner också till fall där asylsökande som fått barn i Sverige visat sig vara flerbarnsfäder i hemlandet. Vid avslag har de frivilligt och utan problem  återvänt till landet de ”flytt” ifrån och sedan sökt tillstånd på anknytning till barnet i Sverige.

6 juli 2009: Ett ”barn” som är 16-18 år måste väl ändå kunna avkrävas en sammanhängande, sanningsenlig berättelse  och måste kunna visa upp någon handling som visar vem han är och varifrån han kommer etc. Daltandet hos oss har gått alldeles för långt och det är inte heller förenligt med lagen.

Och om personen faktiskt är 16-18 år (det finns ofta anledning att misstänka att de är äldre) så mår han eller hon säkert ganska dåligt av den teater som han eller hon tvingas att spela i ett främmande land, i rollen som ankarbarn.

4 augusti 2009: Visserligen är ingenting enbart svart eller enbart vitt, men det som miggorna berättar i flera inlägg är att en majoritet av de ensamkommande unga 1) sällan har egna asylskäl, 2) inte alltid är så unga som de säger sig vara, 3) inte alltid kommer från det land de säger sig komma från och alltså inte är de som de säger sig vara samt 4) inte heller alltid talar sanning om sina döda eller försvunna släktingar (eftersom många återfinns eller återuppstår snabbt efter att den unge har fått permanent uppehållstillstånd, PUT).

22 december 2009: Från olika boenden kommer också uppgifter om hur dessa pojkar, som gentemot Migrationsverket vidhåller att de är helt ensamma i världen (utan att förklara vem som betalade smugglare och biljetter…), ringer hem till sina föräldrar eller andra släktingar i sina hemländer och berättar hur de har det och att det är så jobbigt att vänta på uppehållstillståndet. Personalen på boendena säger, att de vet vilka som ljuger och berättar falska historier för Migrationsverket. En del av dem anförtror sig åt personal som kommer från samma land eller behärskar deras språk och ofta hör också personal pojkarnas samtal hem till sina familjer. Personalen säger att det känns oerhört frustrerande att veta om lögnerna, men att de ”inte fått instruktioner om att rapportera sådant till Migrationsverket”! Man kunde ju tycka att det borde vara en självklarhet att människor, när de upptäcker bedrägeriförsök anmäler det till relevant myndighet, det gäller ju på alla andra områden…

28 mars 2010: Utgångspunkten när det gäller ensamma unga som kommer till Sverige, oftast i hopp om ett bättre liv, borde i stället vara att ge dessa ensamkommande barn tillfälliga uppehållstillstånd (TUT), samtidigt som man arbetar med att finna deras anhöriga. Det finns organisationer som kan hjälpa till: Röda Korset, Frälsningsarmén m.fl.

24 februari 2011: Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson:

Läget har blivit akut. Sedan kommunerna tog över ansvaret för ensamkommande barn 2006 så har ju antalet barn ökat med omkring 600 procent. Det innebär att det system vi har är utsatt för stora påfrestningar och det håller faktiskt inte just nu.

4 mars 2012: Finland och Norge: allt färre ensamkommande minderåriga asylsökande. I Sverige ökar de kraftigt.

11 maj 2012: Jag kan inte förstå varför personalen på HVB-hem inte kan rapportera om att det finns vuxna asylsökande män bland de asylsökande ensamkommande minderåriga som ska bo i dessa hem! Har inte personalen också ett ansvar, framför allt med tanke på dem som faktiskt är minderåriga och som bor på samma hem?

3 juli 2012: Det torde vara ungefär samma typer av unga som söker asyl i Sverige som i Norge och Finland, där ålderstester redan gjorts under en längre tid. Om man tänker sig att man applicerar de finska och norska resultaten (65 procent icke minderåriga) i Sverige, skulle ca 35 procent av 2657, d.v.s. endast ca 930 av de påstått minderåriga som sökte asyl 2011, betecknas som minderåriga. Av hittills i år (t.o.m. maj 2012) inkomna asylansökningar är 1210 från påstått minderåriga. Om ca 35 procent av dem är under 18 år, innebär det att ca 425 är minderåriga. När ålderstesterna sållat bort dem som ljuger om sin ålder, kommer de som faktiskt är minderåriga att kunna tas emot i kommunerna utan problem och kostnaderna för minderåriga som ska gå igenom asylprocessen, kommer att minska med åtskilliga hundratals miljoner kronor .

17 september 2012: I samtliga fall har en ålder uppgetts och fastställts av Migrationsverket, som inte stämmer med den verkliga åldern. Normalt har skillnaden mellan uppgiven och verklig ålder legat mellan 5 och 8 år. Alla har uppgett sin ålder till 14 år. Verklig ålder har legat mellan 19 och 22. När man bor så tätt inpå en människa en längre tid, så märker man ganska tydligt inom vilket åldersspann hann befinner sig. Det kan göra tillvaron mycket problematisk. Både i hemmet, i skolan och i alla övriga situationer, till exempel i den vardagliga fostran.

9 maj 2013: Antalet ensamkommande barn som inte åtföljs av någon vuxen och som (åtminstone) säger att de är under 18 år när de söker asyl här är tiodubblad. För 2013 ligger prognosen på 4000. Under 2006 var det 400.

Barn? Ja en hel del är barn, det behövs ingen skelettröntgen eller annat för att fastställa den saken. Åtskilliga är däremot i den åldern när det är hugget som stucket om ynglingen – för 4 barn av 5 är pojkar – är 17, 18, 19, 20 eller 21. I en del fall är bluffandet om åldern däremot löjligt.

19 maj 2013: Så här ser det ut i Sverige, Norge, Danmark och Finland; så här många påstått eller faktiskt minderåriga asylsökande har kommit till resp land.

Sverige (t.o.m. 30 april 2013) = 928
Norge (t.o.m. 30 april 2013) = 273
Danmark (t.o.m. 31 mars 2013) = 60
Finland (t.o.m. 30 april 2013) = 48

Nedan finns ett urval av alla berättelser här på bloggen, från miggor och anställda vid HVB-hem etc, som borde ha tagits på allvar för många år sedan. Ta gärna lite tid att läsa åtminstone en del av texterna och inse hur skrämmande det är att bedrägerierna har fått fortgå i så många år utan att man gjort särskilt mycket, om ens något, för att stoppa dem:

En migga om en 17-åring som kan vara 35… – 21 juli 2008
En migga: ”Apropå de s.k. ensamkommande barnen igen.”
– 23 juli 2008
En migga om asylsökande ”ensamkommande barn” – 4 mars 2009
En fjärde migga om Migrationsverkets hantering av asylsökande, ensamkommande ungdomar – 6 juli 2009
Om ensamkommande unga asylsökande på DN Debatt m.m. – 4 augusti 2009
En migga om ensamkommande asylsökande som är – eller säger sig vara – under 15 år – 14 augusti 2009
Migrationsverkets fakta om mottagandet av ensamkommande minderåriga asylsökande i Sverige kan inte stämplas som ”främlingsfientliga” – 24 november 2009
Asylsökande s.k. ensamkommande barn trakasserar och hotar personal – 22 december 2009
Sverige följer Norges exempel gällande ensamkommande unga asylsökande – 25 mars 2010
Hur många ensamkommande barn och unga asylsökande har egna asyl- eller skyddsskäl? – 26 mars 2010
En migga om att återsända ensamkommande unga asylsökande som fått avslag på sina asylansökningar – 28 mars 2010
En migga om s.k. ensamkommande barn: ”På rena asylskäl finns knappt någon.” – 31 mars 2010
Norge: 66 % färre ensamkommande minderåriga asylsökande – 17 februari 2011
Varför är ökningen av antalet ensamkommande, minderåriga asylsökande till Sverige så astronomisk jämfört med till övriga Norden? – 24 februari 2011
En migga om dem som slarvigt kallas ”ensamkommande flyktingbarn” – 20 juni 2011
Finland och Norge: allt färre ensamkommande minderåriga asylsökande. I Sverige ökar de kraftigt. – 4 mars 2012
Om hem för ensamkommande minderåriga asylsökande – 13 april 2012
Anställd vid hem för ensamkommande minderåriga asylsökande: ”Jag kan inte med gott samvete fylla i information som du vet inte är korrekt.” – 27 april 2012
En migga om socialsekreterare som vill vara ”snälla” mot vuxna som bedrar och utnyttjar asylsystemet när de utger sig för att vara minderåriga – 11 maj 2012
Finland. Något lite om ensamkommande minderåriga asylsökande. – 31 maj 2012
I Finland: 65 procent av de påstått minderåriga asylsökande var över 18 år – 3 juli 2012
En anställd vid ett hvb-hem för ensamkommande minderåriga asylsökande om Laholms kommuns utvidgade ”barnbegrepp” m.m.  – 25 juli 2012
Skakande berättelse från en familjehemsförälder för påstått eller faktiskt minderåriga asylsökande pojkar och män – 17 september 2012
Om man följer lagen och gör rätt från början så behöver det kommunala självstyret inte ruckas på! – 2 maj 2013
En migga: ”Numera ska handläggare till och med lägga ord i munnen på ”barnen”. – 9 maj 2013
Antalet asylsökande ensamkommande ”barn” skulle troligen (!) minska också i Sverige om man gjorde fler ålderstester – 19 maj 2013

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåten. Vid citat, var vänlig ange källa!
%d bloggare gillar detta: