• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2014
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

”Alla som har träffat honom tycker att han är ett barn.”


sr1”Alla som har träffat honom tycker att han är ett barn, både inom socialtjänsten och boendet”,
säger Stefan George som är Ahmads gode man, i ett inslag i Sveriges Radio med den dramatiska rubriken ”En ren dödsdom att skickas tillbaka till Afghanistan”.

Jaha. Så om ”alla” (?) ”tycker” att en asylsökande ung man är ett barn så är det på detta tyckande som den statliga myndigheten Migrationsverket ska fatta beslut? Inte på grundval av de krav utlänningslagen ställer för att en person ska  beviljas asyl eller skydd i övrigt, med allt vad det innebär av åtagande för landet Sverige? Ja men då behövs ju inga myndigheter, ingen reglerad invandring! För om ”alla” tycker något så är det alltså det som ska styra invandringen – och kanske också andra samhällsområden? – i Sverige?

Vi ska alltså ha ett tyckarsamhälle, inte ett lagreglerat sådant? Varför vidareförmedlar förresten Sveriges Radio påståendet från en privatperson att om den unge mannen i inslaget återsänds till sitt hemland, i detta fall till Afghanistan, så är det ”en ren dödsdom”? Vad finns det för belägg för ett sådant påstående? Att Public Service okritiskt och oemotsagt förmedlar ett så hårresande påstående är inte journalistiskt försvarbart.

Som så ofta i detta land så är det återigen osakliga, okunniga, orealistiska åsikter och tyckanden som styr i medierna. Sveriges Radio tar upp problemet med den stora mängd påstått minderåriga som söker uppehållstillstånd i Sverige, men vill inte med ett ord tala om bedrägerierna utan har en outsagd utgångspunkt i att ”alla som säger att de är under 18 år ska anses vara under 18 år och de bör alla få rätt att slå sig ner i Sverige. Ingen ljuger och alla har starka asylskäl och alla som inte får uppehållstillstånd och blir försörjda i Sverige kommer att dödas om de skickas tillbaka till sina hemländer.” Tillspetsat, men komprimerat ungefär med den innebörden.

En lärare för ensamkommande asylsökande som alla påstår sig vara minderåriga, vittnar om att han under 1,5 år, bland de hundratals elever som han haft i modersmålsundervisning (deras hemspråk), har träffat högst – och han trycker på ordet högst – 3 procent som var under 18 år. När jag själv och en regeringstjänsteman besökte skolan var det just den dagen tio unga män som deltog i den lektionen, de flesta från Iran men påstod i sina asylansökningar att de var från Afghanistan. Av dessa var inte en enda under 18 år och den äldste ”minderårige” var 31 år gammal.

Vad dessa åldersbedrägerier innebär på så många olika plan tycks vara omöjligt för alltför många i Sverige att ta till sig. Inte bara kostnadsmässigt: skillnaden mellan kostnaden per minderårig och en vuxen i asylprocessen är över en miljon kronor per år och person. För personalen på hemmen, där dessa vuxna män vistas och där alla vet att de är vuxna (och där männen vet att personalen vet…) men alla ändå spelar med i spelet och låtsas att vuxna är ”barn”, är det både hopplöst och psykiskt påfrestande. Men de vågar inte berätta sanningen, för i Sverige, där klimatet är sådant att så många ”goda människor” inte vill se verkligheten, kan de bli stämplade som Gud vet vad och förlora sina jobb om de talar om de för det. I vilken civiliserad rättsstat som helst skulle misstankar om asylbedrägeri omedelbart rapporteras till ansvarig myndighet. I Sverige är det annorlunda: här firar okunnigheten och tyckandet stora triumfer i ett land, här har man för länge sedan kastat allt vad relevans, sannolikhet och – viktigast – fakta heter, överbord!

sverigesdomstolarMycket viktig information som inte kan förbigås med en axelryckning (eller inte borde kunna förbigås…) finns i min text Migrationsöverdomstolen: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig.” – 27 mars 2014. Har Sveriges Radio och andra medier samt övriga som uttalar sig på området tagit del av Migrationsöverdomstolens (MiÖd) beslut? Känner läkarna till vad utlänningslagen stadgar och vad Migrationsöverdomstolen slagit fast, eller ingår de också helhjärtat i det nya svenska ”tyckarsamhället” som struntar i stiftade lagar utan går på just ”tyckande”?

Ur MiÖds dom UM 2437-13 av den 11 februari 2014:

Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig. Denna princip gäller även ensamkommande barn. I första hand är skriftlig bevisning relevant.

Och:

Det finns inte någon skyldighet för Migrationsverket att erbjuda läkarundersökningar eller andra åtgärder som kan ingå i en medicinsk åldersbedömning. Det saknas därför anledning att återförvisa mål till Migrationsverket på grund av att en medicinsk åldersbedömning inte har utförts.

MiÖD fastslår att det avgörande för om en person ska beaktas om barn eller vuxen är förhållandena vid tidpunkten för prövning av frågan om uppehållstillstånd. X hade inte gjort sannolikt att han var minderårig när Migrationsverket prövade hans asylansökan.

Här finns (en bråkdel av alla publicerade) texter att läsa om man vill veta vad miggorna har att säga om åldersbedrägerierna, om man vill veta hur det ser ut i några andra länder och om man vill ta del av HVB-hemspersonals skrämmande berättelser:

I Norge: 66 procent färre ensamkommande minderåriga asylsökande – 17 februari 2011

Varför är ökningen av antalet ensamkommande, minderåriga asylsökande till Sverige så astronomisk jämfört med till övriga Norden? – 24 februari 2011

Finland: Antalet minderåriga asylsökande har minskat med mer än 40 procent – 22 november 2011

Norge: Stark nedgång i antalet minderåriga asylsökande – 2 december 2011

Finland och Norge: allt färre ensamkommande minderåriga asylsökande. I Sverige ökar de kraftigt. – 4 mars 2012

Anställd vid hem för ensamkommande minderåriga asylsökande: ”Jag kan inte med gott samvete fylla i information som du vet inte är korrekt.” – 27 april 2012

En migga om socialsekreterare som vill vara ”snälla” mot vuxna som bedrar och utnyttjar asylsystemet när de utger sig för att vara minderåriga – 11 maj 2012

I Finland: 65 procent av de påstått minderåriga asylsökande var över 18 år – 3 juli 2012

En anställd vid ett hem för minderåriga och påstått minderåriga asylsökande: ”Vad som inte togs upp var det faktum att personerna i fråga i många fall måste alfabetiseras, ges grundläggande utbildning och därefter möjligen högskoleutbildning.” – 14 juli 2012

En anställd vid ett hvb-hem för ensamkommande minderåriga asylsökande om Laholms kommuns utvidgade ”barnbegrepp” m.m. – 25 juli 2012

En migga om att asylsökande påstår att de är 14 år – 17 september 2012

Skakande berättelse från en familjehemsförälder för påstått eller faktiskt minderåriga asylsökande pojkar och män – 17 september 2012

En migga: ”Inte heller flydde han till Sverige utan han reste hit legalt efter att det första asyllandet beviljat honom både uppehållstillstånd och främlingspass!” – 28 februari 2013

Om man följer lagen och gör rätt från början så behöver det kommunala självstyret inte ruckas på! – 2 maj 2013

En migga: ”Numera ska handläggare till och med lägga ord i munnen på ”barnen”. – 9 maj 2013

En migga om försvunna – inte alltid ensamkommande – minderåriga asylsökande – 18 maj 2013

En migga om ”När blev ”hopp om ett bättre liv” grund för permanent uppehållstillstånd i Sverige?” – 2 augusti 2013

En inblick i hur man i Tyskland ser på vad som i Sverige envist kallas ”ensamkommande asylsökande barn” – 6 augusti 2013

Är det verkligen inga politiker och inga journalister som undrar? – 26 september 2013

En person som driver familjehem: ”Ofta är de ”14 år” när de kommer men, den verkliga åldern ligger i de allra flesta fall runt 19-25 år.” – 4 oktober 2013

En migga: ”Han eller hon låtsas ha varit gömd i Sverige hela tiden och det går inte att bevisa eftersom personer med uppehållstillstånd i Schengen får resa mellan länderna utan att detta registreras.” – 10 oktober 2013

En anställd vid ett boende för ensamkommande ”barn”: ”Ett antal killar som på pappret är 16 år, har kommit till mig för att få hjälp med att köpa medel på apoteket för att motverka deras åldershåravfall.” – 1 december 2013

Varför anmäls inte åldersbedrägerier bland påstått minderåriga asylsökande? – 2 december 2013

En migga: ”Men det hade varit bättre om domen kommit långt tidigare!” – 30 mars 2014

%d bloggare gillar detta: