• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juli 2016
  M T O T F L S
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland. ”I Finland kan man inte befinna sig utan vederbörligt tillstånd. Om tillstånd inte beviljas måste den sökande lämna landet.”

Maahanmuuttovirasto logoMigrationsverket i Finland har förklarat vad internationellt skydd betyder. Det kan också vara bra att påminna sig om det i Sverige, alltså vad asyl och skydd egentligen innebär. Ansvariga i regeringen, riksdagsledamöter,  Migrationsverkets ledning och alla mängder av underchefer som sysslar med de här frågorna, journalister och många andra kanske kan ta fem minuter av sin tid och läsa detta från Migrationsverket i Finland, även om det här är information för allmänheten och media på relativt basal nivå.

Vad innebär internationellt skydd?

Varför får en del tillstånd att stanna i Finland och andra inte? Här har Migrationsverket samlat de vanligaste frågorna som rör internationellt skydd.

Vem kan söka asyl, det vill säga internationellt skydd i Finland? 

Enligt lag kan vem som helst söka asyl, men endast inom Finlands gränser. Rätten att söka asyl grundar sig på internationella överenskommelser som förpliktigar Finland och övriga EU-länder att ge internationellt skydd åt dem som behöver det.

I bakgrunden ligger tanken att en människa kan söka skydd i ett annat land om han hamnar i ett läge där han inte kan få det i sitt eget hemland.

Om en asylsökande får ett positivt beslut, det vill säga antingen asyl eller alternativt skydd, har han fått uppehållstillstånd på grunderna för internationellt skydd.

På vilka grunder fattas beslut om vem som får internationellt skydd? 

Beslutsfattandet styrs av utlänningslagen, i vilken alla beslut har sin grund. En handläggares egna åsikter, till exempel, har ingen betydelse vid beslutsfattandet.

Varför är asylprocessen så lång? 

Utgångspunkten är alltid att den sökande ska återvända till sitt hemland om han där kan få skydd mot rättsliga kränkningar. I internationella överenskommelser utgår man från att varje stat tar ansvar för sina egna medborgare. Om en stat inte klarar det, kan en person från den staten söka skydd i ett annat land.

Kriterierna för att man ska erhålla internationellt skydd är strikt angivna. Skydd kan ges åt en person som är föremål för förföljelse. ”Förföljelse” är ett noggrant definierat begrepp. Det, att man i sitt hemland rent allmänt har det svårt, räcker inte för att en asylsökande ska beviljas internationellt skydd, om han inte personligen utsätts för förföljelse. Detta har man överenskommit internationellt.

Processen är lång eftersom varje person, vars ärende hanteras, ska intervjuas. År 2015 kom det många asylsökande och därför tar asylprocessen tid.

Varför återsänds människor till länder dit finska medborgare uppmanas att inte resa?

Utrikesministeriet ger ut resråd till finska medborgare, där man kontrollerar varje lands säkerhetsläge ur finska medborgares synvinkel.

Utrikesministeriets resråd och Migrationsverkets landsstrategiers utgångspunkter är mycket olika. Utrikesministeriet ser på länderna ur en helt vanlig finländsk semesterfirares synvinkel, medan Migrationsverket ser på dem ur en lokal invånares synvinkel. Det är en helt annan sak att besöka ett land än att återvända till sitt hemland vars kultur, språk och traditioner man behärskar. Om en person inte kan återvända till just precis sin egen hemort kan det hända att han kan återvända till någon annan ort i hemlandet.

När asylgrunderna utreds tar man hänsyn till den sökandes personliga situation. Det är möjligt att han kommer från ett land som är ett säkert resmål för turister, men han får internationellt skydd till exempel på grund av politisk förföljelse. Å andra sidan kan en sökande komma från ett område där det pågår en väpnad konflikt, men han beviljas inte internationellt skydd eftersom man anser att han kan fly till en annan del av sitt hemland. För turister är dock området inte säkert.

Varför utvisas en person som talar god finska och uppför sig klanderfritt?

I Finland kan man inte befinna sig utan vederbörligt tillstånd. Om tillstånd inte beviljas måste den sökande lämna landet.

När man undersöker om en asylsökande kan ges internationellt skydd, utreder man vilken typ av förföljelse han möjligen kan komma att möta i sitt hemland. Asylprocessen styrs mycket strikt av lagen, på vars grund alla beslut fattas.

Vid undersökningen utreds särskilt situationen i just det landet från vilket personen har flytt, inte hans situation i Finland. hans personliga egenskaper eller stora önskan att flytta till Finland påverkar inte asylprocessen.

Kan en asylsökande stanna i Finland om har får arbete?

En asylsökande får förvärvsarbeta under asylprocessen utan särskilt tillstånd med början tre eller sex månader efter att han har sökt asyl.

Att söka internationellt skydd ska inte vara en port till att arbeta i Finland. Om den sökande inte beviljas internationellt skydd kan han stanna i Finland och arbeta om han beviljas tillstånd till det, vilket ska sökas separat.

En asylsökande kan närsomhelst under processen söka ett annat uppehållstillstånd, till exempel arbetstillstånd eller uppehållstillstånd på grund av studier. Tillstånden är avgiftsbelagda och den sökande måste uppfylla de kriterier för tillstånden som lagen kräver.

© Översättning Merit Wager. Vänligen länka till originalinlägget vid ev citat. Bidrag via Swish, PayPal eller bankgiro tas tacksamt emot.

Buy Now Button Bankgirot Swish

Finländska medier serie grön