• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  september 2016
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Om åldersbedömning av misstänkt äldre asylsökande som säger sig vara minderåriga. Igen.

bold-and-beautifulTV-serien Glamour (The Bold and the Beautiful) har visats sedan 1987 och antalet avsnitt är över 7000. Serien om åldersbedömning av misstänkt äldre asylsökande som säger sig vara minderåriga ligger i lä, men är också en långkörare utan like. Den stora skillnaden mellan dessa långkörarserier är att Glamour är fiktion som inte påverkar människors liv eller något lands ekonomi eller säkerhet. Medan Åldersbedömnings-serien i allra högsta grad gör just det: påverkar människors liv, ett lands ekonomi och dess invånares säkerhet.

För dem som är intresserade av texter i ämnet från drygt tio år så finns det en samling länkar – 62 av hundratals som publicerats här på bloggen sedan 2007 – i texten Migrationsverket, lärare, socialtjänstemän, familjehem, HVB, kommuner, barnläkare, poliser, regering, riksdagsledamöter, medier deltar i kanske det största narrspelet som någonsin spelats i Sverige. (6 september).

RMV logoIdag har Rättsmedicinalverket, RMV, malt färdigt och presenterat en utredning om Medicinska åldersbedömningar. Hur många sådana utredningar som gjorts i Sverige vet jag inte, jag har tappat räkningen, den här utredningen är en i raden av många.

Under rubriken Viktigt att veta en persons ålder påpekar RMV

Att fastställa en persons ålder är betydelsefullt i flera olika sammanhang, bland annat i asylärenden, i brottmål, i olika kontakter med myndigheter och i idrottssammanhang.

RMV har också sett sig föranlåtet att rada upp sammanhang där ”det är viktigt att fastställa en persons ålder”. Detta trots att det inte hade behövts eftersom RMV bara skulle presentera metoder för åldersbedömning och HD redan har fastställt vad som gäller inom rättsväsendet (se längre ned). Så här skriver RMV:

I lagstiftningen finns det till exempel särskilda regler beträffande de som är under 21 år, under 18 år eller under 15 år.
I FN:s konvention om barns rättigheter slås fast att personer som är under 18 år är barn. Från föräldrabalken 9 kap. 1 § framgår också att den som är under 18 år är underårig och omyndig.I brottmål är till exempel åldrarna 15, 18 respektive 21 år av avgörande betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål där unga personer är tilltalade och inte minst vid utdömandet av påföljder.
Inom ramen för asylprocessen avses med barn en person som är under 18 år, 1 kap. 2 § utlänningslagen. Alla asylsökande barn har rätt till skolgång, sjukvård och särskilt stöd.

Märkligt nog nämner dock RMV inte det viktiga faktum att uppgivande av falsk ålder är bedrägeri, något som givetvis ska förhindras.

Att på falska grunder dels skaffa sig förmåner under asylväntetiden som inte tillkommer en; dels påstå sig vara minderårig i hopp om att, i kombination med en mer eller mindre påhittad asylhistoria, behandlas som ”barn” också i asylprocessen är ju de facto bedrägeri. Men det vill knappast någon låtsas om. Inte heller RMV. Om däremot en svensk ljuger om sin identitet, ålder eller annat för att på dessa falska uppgifter skaffa sig förmåner som annars inte skulle tillkomma honom, då ser staten allvarligt på det och hanterar det som just vad det är: bedrägeri.

Intressant att ta del av är detta, som RMV rapporterade om den 11 juli i år:

tandmognadsbedomn-haller-i-ratten-rmv-11-7-2016

Att Högsta domstolen i Sverige slagit fast att tandmognadsbedömningar är godtagbara i så allvarliga sammanhang som vid påföljdsbestämning när det gäller brott som begåtts, borde ju rimligtvis vara nog för att det ska gälla också när det gäller asylsökande som misstaks vara äldre än de utger sig för när de anger sin ålder till under 18 år!

hd-dom-b1346-16

Klicka på textrutan för att komma till domen.

I Högsta domstolens dom B1346-16, som gällde en vuxen algerier som bland annat knivskar en ung kvinna i ansiktet sägs:

KA har berättat att han under resan från Algeriet till Sverige har befunnit sig i bl.a. Tunisien och Tyskland. Sedan han i Sverige hade häktats i sin frånvaro befann han sig också under ett par dagar i Norge. I Algeriet och under resans gång har KA använt sig av åtminstone fem olika identiteter med skilda namn och födelseuppgifter. Som äldst skulle han enligt dessa vara född år 1986; han skulle med den uppgiften ha varit 29 år vid gärningen. I Tyskland har han lagförts vid två tillfällen under en identitet som innebär att han skulle vara född år 1988. Vid huvudförhandlingen i Högsta domstolen har han emellertid hållit fast vid uppgiften att han är född år 1999.

En tandmognadsbedömning har gjorts och man har kommit fram till att algeriern KA med stor sannolikhet var minst 19,2 år gammal när han begick brottet. Han kan också ha varit 20,9 år gammal eller 21,4 år gammal.

Självklart måste en åldersbedömningsmetod som i Högsta domstolen slagits fast anses vara tillräcklig för att vara användbar och kunna gälla alla åldersbedömningar som görs i landet. Vi ska givetvis inte ha två olika sorters bedömningar av människors ålder. Så kan det inte få vara.

Fortsättning i ämnet följer i nästa text.
© denna blogg. Vid citat ur texten, vänligen länka till originalinlägget.