• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2016
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Uppgifter om hur grannländerna hanterar ålderstester av personer som söker asyl som minderåriga men misstänks vara äldre har funnits hur länge som helst, Sverige Television!

alderskontroller-inget-problem-svt-4-10-2016

Klicka på textrutan för att ta del av hela inslaget.

Nu vaknar Sveriges Television. Nu, i slutet av år 2016! Trots att dessa upgifter – om hur det ser ut i våra grannländer vad gäller ålderskontroller – funnits tillgängliga, lätt tillgängliga dessutom – i andra länders medier och här på bloggen under många, många år.

Här är en del av vad man på SVT nu själva tar upp om hur det är i de övriga nordiska länderna när det  gäller dem som man i Sverige så envist kallar ”ensamkommande flyktingbarn”:

Danmark: Nästan tre av fyra var inte barn utan vuxna

– Sedan åldersundersökningar infördes har det visat sig att 70-80% av dem som uppgett att de varit barn, i själva verket varit vuxna. Det berättar Nils Bak vid Udlaendingestyrelsen, Danmarks motsvarighet till Migrationsverket.

Finland: Stor ökning av antalet asylsökande barn

De senaste månaderna har Finland sett en stark tillströmning av ensamkommande barn och ungdomar. Perioden januari-september sökte 1.075 unga asyl, under hela 2014 var det bara 196 yngre asylsökande. Finland använder samma metoder som Danmark för åldersbestämning och om en person vägrar genomgå undersökning betraktas hen som myndig.

Norge: Läkare vägrar utföra åldersundersökningar

Till skillnad från i Danmark och i Finland har det varit en omfattande debatt i Norge om metoderna för åldersbestämning. Barnläkarnas förening, men även Läkarföreningens styrelse rekommenderar sina medlemmar att inte utföra utredningar. Det är privata aktörer som gör handledsröntgen och Odontologiska fakultet i Oslo som utför tandröntgen.

Migri (det finska migrationsverket) anger klart och tydligt och – kan man tycka – självklart att:

Asylsökande som utan godtagbar orsak vägrar genomgå undersökningen betraktas som vuxna.

Och:

Det är viktigt att bestämma den asylsökandes ålder eftersom åldern har betydelse för många lagstadgade rättigheter och skyldigheter t.ex. när det gäller barnskydd, läroplikt, straffrättsligt ansvar, arbetsliv och ingående av äktenskap.

Här några texter om ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande under tiden 9 november 2010 – 11 juli 2016, en period av ca 6,5 år: 

•  Norge: antalet asylsökande minskar kraftigt. Sverige: Antalet asylsökande ökar kraftigt. – 9 november 2010. Ur texten:

Färre unga asylsökande till Norge.

•  I Norge: 66 procent färre ensamkommande minderåriga asylsökande – 17 februari 2011. Ur texten:

Antalet som kommer till Sverige ökar, i Norge minskar det kraftigt.  I jan-okt 2010 var antalet minderåriga asylsökande till Norge 66 % av antalet som kom 2009. I Sverige blir ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande, ofta pojkar i tonåren, bara fler och fler.

•  Varför är ökningen av antalet ensamkommande, minderåriga asylsökande till Sverige så astronomisk jämfört med till övriga Norden? – 24 febrari 2011. Ur texten:

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson:
Läget har blivit akut. Sedan kommunerna tog över ansvaret för ensamkommande barn 2006 så har ju antalet barn ökat med omkring 600 procent. Det innebär att det system vi har är utsatt för stora påfrestningar och det håller faktiskt inte just nu.

•  Norge: Stark nedgång i antalet minderåriga asylsökande – 2 december 2011. Ur texten:

Statistiken visar en stark minskning av asylansökningar, hittills i år har 717 ensamkommande minderåriga sökt asyl i Norge. Det är endast 9 procent av alla som har sökt asyl i 2011. Som jämförelse kan nämnas att år 2009 sökte 2500 ensamkommande minderåriga asyl.

•  Finland och Norge: allt färre ensamkommande minderåriga asylsökande. I Sverige ökar de kraftigt. – 4 mars 2012. Ur texten:

Få vågar ta upp de fakta (alltså fakta, inte tyckanden och troenden) jag under åratal redovisat här på bloggen och de berättelser från miggorna i boken som nämns ovan, som miggorna levererat tretton på dussinet av men inga ”gammelmedier” brytt sig om att ta upp. Rädslan för hemska rasiststämpeln och hemska främlingsfientlighetsstämpeln har varit – och är – så stor att man hellre låtsas som om den jättelika elefanten mitt i rummet inte finns än börjar ta itu med haveriet. Samtidigt låtsas man ändå som om verklig yttrandefrihet och verklig demokrati råder i landet. Ett hyckleri utan like!

•  I Finland: 65 procent av de påstått minderåriga asylsökande var över 18 år – 3 juli 2012. Ur texten:

Enligt utredningsledaren vid Helsingfors utlänningspolis, Arvo Mäntykenttä, visade sig 42 av 63 testade, alltså 65 procent, vara äldre än 18 år. Han säger:
Vanligtvis är de som uppträder som minderåriga 19-20 år gamla. En del är dock betydligt äldre. En av dem som vi utredde, som sade sig vara 16 år, kunde vi till slut avslöja var 29 år gammal.

•  Danmark: 72 procent av åldersbedömda asylsökande som sade sig vara minderåriga, var vuxna – 23 juni 2015. Ur texten:

Om det råder tvivel om huruvida en sökande som har sagt sig vara minderårig, rent faktiskt också är det, ska en åldersundersökning genomföras. År 2014 har Udlændingestyrelsen (det danska Migrationsverket) fattat 282 beslut om ålder, i 72 procent av fallen uppskattades personerna vara 18 år eller äldre. (Udlændingeservice årsrapport).

•  Norge. Var tredje påstått minderårig asylsökande som ålderstestas är över 18 år. – 2 november 2015. Ur texten:

I minst fem, sex år har jag här på bloggen uppmärksammat – genom berättelser från miggor, HVB-hem, familjehem för ”ensamkommande flyktingbarn” och egna iakttagelser och berättelser från SFI-lärare och modersmålslärare – regering, riksdag och inte minst Migrationsverket och medier på detta, men ingen har reagerat, än mindre agerat. Här tas 24-åriga och 32-åriga män emot som vore de 17 år och tas om hand på dyra HVB-hem eller placeras i familjehem där de, som sedan länge är vuxna, ska inlemmas i familjer som vore de 17-åriga tonårspojkar. Bland annat har familjehemsföräldrar med tonårsdöttrar slagit larm eftersom de snabbt upptäckt att ”17-åringen” är betydligt äldre. Också i skolan där dessa vuxna män placeras med 16- och 17-åringar, blir det problem.

•  Nära hälften av alla ensamma barn och unga från Afghanistan som kom till Europa förra året, sökte sig till Sverige – 11 juli 2016. Ur texten:

När det gäller de hitkommande från Afghanistan ter det sig nästan som om Migrationsverket har glömt bort att även minderåriga måste ha asyl- eller skyddsskäl enligt utlänningslagen för att uppehållstillstånd ska få beviljas. Och att man ska veta vilka de är och hur gamla de är, borde vara basala krav. Att vara ”barn” eller att söka ett bättre liv utgör självklart inte asylskäl. Dessutom är det fel att det sällan görs åldersbedömningar av personer som säger sig vara under 18 år gamla. För att få uppehållstillstånd i Sverige med allt vad det för med sig räcker det ofta för Migrationsverket med att personer 1) säger sig vara ”barn” och 2) säger sig vara från Afghanistan.

Här är ytterligare texter om ensamkommande påstått och faktiskt mindre asylsökande, publicerade under tiden 4 april 2007 – 23 september 2016, en period av 9,5 år:

•  Tre landshövdingar vill att ansvaret för ensamkommande barn ska delas – 4 april 2007. Ur texten:

Tre av landets landshövdningar vädjar om att regeringen ska lösa situationen med de ensamkommande flyktingbarnen.

•  Om “ensamkommande flyktingbarn” – 22 juni 2007. Ur texten:

Men t.o.m. generaldirektören fortsätter att spä på den felaktiga bilden av små ensamma barn i stället för att tala klarspråk! Och vad hände förresten med de bestämmelser som åtminstone gällde för bara några år sedan: att man ska leta efter dessa barns och ungdomars föräldrar och återförena barnen med dem i hemlandet, om dessa barn och ungdomar inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige? Nu verkar det ha blivit så, i den allmänna debatten, att det ses som självklart (vilket det alltså inte var tidigare) att allaungdomar som kommer hit ensamma automatiskt ska få uppehållstillstånd! Mig veterligen har lagen inte ändrats så varför har då praxis ändrats? Ska inte alla ärenden hanteras enligt lagen? I så fall ska det inte talas om ”ensamkommande barn” som om de alltid hade en absolut rätt att få stanna här .

•  En migga: ”Apropå de s.k. ensamkommande barnen igen.” – 23 juli 2008. Ur texten:

Jag har själv sett asylsökande s.k. 16-17 åringar med full skäggväxt och med vuxna mäns uppförande. Men de har registrerats som barn fast de helt uppenbart varit närmare 30. Sjukt! Jag känner också till fall där asylsökande som fått barn i Sverige visat sig vara flerbarnsfäder i hemlandet. Vid avslag har de frivilligt och utan problem  återvänt till landet de ”flytt” ifrån och sedan sökt tillstånd på anknytning till barnet i Sverige.

•  En migga om asylsökande ”ensamkommande barn” – 4 mars 2009. Ur texten:

Det ges ingen rättvisande bild om man ensidigt biter sig fast vid att alla som säger att de är under 18 år ska få stanna här för att de är ”barn”. Dessutom måste också unga män – och i få fall flickor eller yngre pojkar – uppfylla utlänningslagens krav vad gäller omständigheter och skyddsbehov för att man ska kunna bevilja dem tillstånd att stanna här. Om de krav som lagen slagit fast uppfylls ska förstås uppehållstillstånd beviljas. Inte annars.

•  Svar från Migrationsverkets rättsenhet om ensamkommande asylsökande unga – 10 juli 2009. Ur textren:

Givetvis kan det finnas något enstaka fall där barnet eller ungdomen ifråga verkligen inte vetat var föräldrarna funnits, trots att de dyker upp bara kort efter att barnet eller ungdomen fått uppehållstillstånd. Men någon – oftast föräldrar, ibland andra släktingar –har ju bevisligen betalat för barnets resa till Sverige. Att tro att mycket unga människor i de länder som de flesta asylsökande kommer ifrån, själva har pengar och kontakter så att de kan ordna en resa hit är lika barnsligt som att tro på tomten.

•  Asylsökande s.k. ensamkommande barn trakasserar och hotar personal – 22 december 2009. Ur texten:

Från olika boenden kommer också uppgifter om hur dessa pojkar, som gentemot Migrationsverket vidhåller att de är helt ensamma i världen (utan att förklara vem som betalade smugglare och biljetter…), ringer hem till sina föräldrar eller andra släktingar i sina hemländer och berättar hur de har det och att det är så jobbigt att vänta på uppehållstillståndet. Personalen på boendena säger, att de vet vilka som ljuger och berättar falska historier för Migrationsverket. En del av dem anförtror sig åt personal som kommer från samma land eller behärskar deras språk och ofta hör också personal pojkarnas samtal hem till sina familjer. Personalen säger att det känns oerhört frustrerande att veta om lögnerna, men att de ”inte fått instruktioner om att rapportera sådant till Migrationsverket”! Man kunde ju tycka att det borde vara en självklarhet att människor, när de upptäcker bedrägeriförsök anmäler det till relevant myndighet, det gäller ju på alla andra områden…

•  Om att det inte är självklart att det alltid skulle vara bäst för ensamkommande asylsökande unga att bo i Sverige – 10 maj 2010. Ur texten:

Begreppet ”barnets bästa”, så som det definieras i FN:s barnkonvention, är inte synonymt med att det alltid är bäst för barn och unga som sänts till Sverige ensamma att stanna här. Vilket många godhjärtade svenskar tycks tro när de startar kampanjer för att asylsökande unga, som inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl inte ska behöva återvända, och som gömmer dem i månader och ibland år. Det är att tillämpa ett snävt och inskränkt svenskt perspektiv, en oförmåga att se och inse att något annat – även en tillvaro i ett fattigt och krigshärjat land! – faktiskt kan vara bättre än att leva i Sverige, och att det kan vara mer i linje med ”barnets bästa” att återvända, än att barnet eller den unge är helt ensam och rotlös i ett främmande land.

•  Varför är ökningen av antalet ensamkommande, minderåriga asylsökande till Sverige så astronomisk jämfört med till övriga Norden? – 24 februari 2011. Ur texten:

Nu är det kaos och nästintill katastrof på området ”ensamkommande minderåriga och påstått minderåriga asylsökande” (som felaktigt i media kallas ”flyktingbarn”). Det rapporterar SR P1 den 24 februari under den märkliga rubriken Ensamkommande flyktingar ska få prövning direkt.

•  Finland och Norge: allt färre ensamkommande minderåriga asylsökande. I Sverige ökar de kraftigt. – 4 mars 2012. Ur texten:

Nu är det kaos och nästintill katastrof på området ”ensamkommande minderåriga och påstått minderåriga asylsökande” (som felaktigt i media kallas ”flyktingbarn”). Det rapporterar SR P1 den 24 februari under den märkliga rubriken Ensamkommande flyktingar ska få prövning direkt.

•  En anställd vid ett hvb-hem för ensamkommande minderåriga asylsökande om Laholms kommuns utvidgade ”barnbegrepp” m.m. – 25 juli 2012. Ur texten:

Jag läste också om en miggas frustration över att personalen på ett boende skrattade åt Migrationsverket (En migga: “Jag tycker att detta är minst sagt märkligt, särskilt att boendets hela personal skrattar åt oss.”) då många var äldre än de påstod till handläggaren och att en syster och bror i själv verket var mor och son. Miggan kan vara lugn, det är inte hånfulla skratt utan troligtvis nervösa/frustrerande skratt och ett tydligt tecken på ett HVB utan distans till det de gör. Väldigt troligt att personalen på det hemmet har gått över en gräns och blivit kompis med de boende, vilket enbart handlar om felrekryteringer och noll ledarskap av föreståndaren.

•  Antalet asylsökande ensamkommande ”barn” skulle troligen (!) minska också i Sverige om man gjorde fler ålderstester – 19 maj 2013. Ur texten:

Genom tand- och handledsröntgen, ibland den ena metoden, ibland den andra och ibland båda, har man i Norge och Finland upptäckt att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det. Det har resulterat i betydligt mindre antal ”ensamkommande barn” i dessa länder – mer än 65 procent färre eftersom man i deras hemländer nu vet att det inte lönar sig att ta sig till dessa länder och påstå att man är minderårig.

•  En migga: ”Eritreaner som är 20-35 år gamla utger sig för att vara ”ensamkommande barn” för att förhindra att de återsänds till Italien.” – 4 februari 2014. Ur texten:

Om man kommer från Eritrea så får man PUT. Men om man först har ansökt om asyl  i Italien, då ska ansökan enligt reglerna prövas där, om man är vuxen. Är man ett barn, dvs under 18 år, så ska ansökan numera prövas av Sverige.
Eritreaner som är 20-35 år gamla utger sig för att vara ”ensamkommande barn” för att förhindra att de återsänds till Italien. Migrationsverket förser dessa vuxna människor med en god man och de får plats i dyra ungdomsboenden.
•  En migga om nya instruktioner från rättschefen avseende ”ensamkommande barn” – 2 maj 2014. Ur texten:
Vi som jobbar på golvnivå skickar inte påstått minderåriga asylsökande till tandröntgen om vi inte har starka skäl att anta att personen är vuxen. Snarare är det så att vi hellre ”friar än fäller”. Vilket många gånger, när anonyma tips kommit till oss med kopia av den asylsökandes pass, eller när polisen funnit den sökandes pass i samband med brott, lett till att vi skämts för att vi inte förstått att den sökande var 5-10 år äldre än vad vi trodde…

•  Vidare om ensamkommande, påstått och faktiskt minderåriga asylsökande– 30 september 2014. Ur texten:

Det kändes rent bisarrt att sitta och utreda ”16-åringar ” som uppenbarligen var närmare min ålder än 16. På den tiden fanns det möjligheter att göra en åldersutredning, idag finns det ingen tid till sådant utan man verkar släppa igenom i stort sett alla som säger sig vara barn. Vad händer när dessa vuxna män börjar i gymnasiet och går med riktiga 16-17-åringar? Det är förfärligt som det är och det verkar inte vara någon skärpning på gång.

•  En migga berättar om totalhaveriet vad gäller minderåriga asylsökande, konsekvent av Migrationsverket, svenska politiker och medier kallade ”ensamkommande barn” – 9 februari 2015. Ur texten:

Av alla EU-länder är Sverige det enda landet vars läkarkår, politiker, journalister med flera anser att det är fult eller olämpligt att ge en papperslös ensamkommande asylsökande som säger sig vara minderårig en möjlighet att göra detta sannolikt  genom en medicinsk åldersutredning, om det finns tveksamheter om att den sökande faktiskt är minderårig.

•  Ett exempel på hur Public Service rapporterar om vad de kallar ”ensamkommande flyktingbarn” – 17 juni 2015. Ur texten:

Ärligt talat, Sveriges Radio, lite mer måste man kunna vänta sig av er! Att bidra till att sprida ”solskenshistorier” om personer som anser att det är rätt att komma till Sverige, påstå att de har asylskäl och därigenom få ”gratis” utbildning, egen lägenhet, alla omkostnader betalda, är så otillständigt att man baxnar. Sedan decennier har folket vants vid journalisternas alltför ofta okritiska hållning till – och felaktiga uppgifter om – ”asylsökande”. Ibland handlar det om ren desinformation (i vilket syfte vet jag inte), ibland om uppenbart slarv och stor okunskap om vad ”asyl” är och hur invandring till Sverige är reglerad i utlänningslagen.

•   Tio år för sent, men heder åt de två reportrarna på Sveriges Radio som på riktigt verkar anstränga sig för att försöka att ge en mer nyanserad och sann bild av dem som kallas ”ensamkommande barn och ungdomar” – 14 december 2015. Ur texten:

Under ett decennium har miggor, familjehem och HVB-hemspersonal rapporterat om dessa unga män (till största delen) som man slarvigt refererar till bara som ”ensamkommande”. Har det nu äntligen, på riktigt, nått ut också i det Public Service som aldrig tidigare har levt upp till sitt uppdrag om opartiskhet och korrekt rapportering på det här området? Hoppas det och hoppas att detta inslag inte bara är en engångsföreteelse som snabbt glöms bort och så återgår man till overklighetsrapporteringen.

•  Sverige är ett icke rättssäkert svikarland – larm om vuxna ”ensamkommande barn” har ignorerats under många år – 18 februari 2016. Ur texten:

Vuxna män har satts i skolklasser med 14, 15, 16-åriga flickor och i familjehem med ungdomar i den åldern, medan de själva varit vuxna män som till och med frågat efter medel mot håravfall. Vi skattebetalare har i alla år tvingats bekosta oerhört dyra boenden, gode män, skolgång etc åt vuxna män som ljugit om sin ålder och vem vet vad mer de ljugit om. Sina namn? Sin nationalitet? Sina (obefintliga) asylskäl?

•  Finland. ”Det är viktigt att bestämma den asylsökandes ålder eftersom åldern har betydelse för många lagstadgade rättigheter och skyldigheter t.ex. när det gäller barnskydd, läroplikt, straffrättsligt ansvar, arbetsliv och ingående av äktenskap.” – 17 april 2016. Ur texten:

Det är väl känt bland människosmugglarna att man i andra länder än Sverige anser det viktigt att klarlägga en asylsökandes ålder när denne säger sig vara minderårig. Det är viktigt av alla ovan angivna anledningar. Det är också väl känt bland smugglarna – och ofta också bland dem som ämnar resa och söka asyl själva – att man i Finland, vid misstanke om att uppgiven ålder inte stämmer, gör en åldersbestämning och att den som vägrar medverka, automatiskt klassas som vuxen.

•  Sverige gör som Finland – många år och 10.000 tals ”ensamkommande” senare – 23 september 2016. Ur texten:

Migrationsverket ska informera den sökande om att konsekvensen av att ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning, kan bli att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.
%d bloggare gillar detta: