• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2016
  M T W T F S S
  « Jan    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  29  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Finland. En mycket hög andel asylansökningar är avskrivna. fredag, 12 februari, 2016
   Klicka på Twittertextrutorna för att se dem i större storlek.       Under tiden 1.1 – 7.2 2016 har 724 asylansökningar från irakier avskrivits (59,3 % av alla beslut – sammanlagt 1.221) –  rörande irakier.                 Pekka Sauri: Särskilt anmärkningsvärt: den stora andelen avskrivna asylansökningar (42,7 %). Migrationsverket: […] […]

Finland. Regeringen vill slopa nationella uppehållstillstånd som beviljas av humanitärt skäl.

Sisäministeriö logomeddelar att den vill göra ändringar i grunderna för beviljande av uppehållstillstånd på basis av internationellt skydd. Villkoren för beviljande av internationellt skydd ska preciseras. Regeringen överlämnade den 4 februari 2016 till riksdagen en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av utlänningslagen så, att internationellt skydd i fortsättningen ska beviljas endast sådan sökande som uppfyller villkoren enligt internationell lagstiftning och Europeiska unionens lagstiftning.

Det separata nationella uppehållstillstånd som beviljas på grund av humanitärt skydd slopas.

Den som har sökt internationellt skydd kan i Finland enligt utlänningslagen ha beviljats asyl, eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd eller humanitärt skydd. I alla de tre kategorierna är det fråga om beviljande av internationellt skydd. Om förutsättningarna för internationellt skydd inte uppfylls, kan uppehållstillstånd beviljas t.ex. av individuella, mänskliga orsaker. Uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd har beviljats endast i mycket liten utsträckning. I fjol beviljades 119 uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd, vilket är ca sju procent av alla beviljade uppehållstillstånd.

Syftet är att Finlands lagstiftning inte ska skilja sig från lagstiftningen inom Europeiska unionen och i de andra medlemsstaterna. I fortsättningen motsvarar begreppet internationellt skydd Europeiska unionens lagstiftning, i vilken internationellt skydd endast avser flyktingstatus och alternativt skydd. Ändringen inverkar inte på de internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

Inrikesministeriet anger följande ändringar i utlänningslagen vad gäller indrivningen av behandlingsavgifter:

Indrivningen av behandlingsavgifter effektiviseras. Utlänningslagen preciseras så, att behandlingen av en ansökan fortsätter först när sökanden har betalat den avgift som tas ut för behandlingen av en ansökan om uppehållstillstånd eller någon annan avgiftsbelagd ansökan.

Ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Den som läser och uppskattar den information
som ges i många av texterna på bloggen
och som vill bidra med en krona per dag,
det vill säga 30 kr i månaden, klicka här:

Abonnera

Finländska medier serie grön

Finland. Migrationsverkets säkerhetsexperter besöker varje förläggning under årets första månader, först de som enligt polisen är de mest utmanande i fråga om säkerheten.

migri ny logoMigrationsverket informerar

Migrationsverket inledde i början av året en helhetsbedömning av förläggningarna. Verket undersöker verksamheten, ekonomin och säkerheten vid varje förläggning samt bedömer om det krävs ändringar i verksamheten eller om en del av förläggningarna helt kan läggas ner.

Som stöd för bedömningen får verket resultaten av en omfattande utredning som FRK, Finlands Röda Kors, gjort i sina egna enheter i februari. Resultaten av bedömningsarbetet används för att utveckla arbetet och säkerheten vid mottagningsenheterna samt för att stödja beslutsfattandet som gäller mottagningsenheternas framtid.

Många åtgärder har vidtagits för att öka säkerheten

Det har vidtagits många åtgärder för att öka säkerheten vid förläggningarna och i deras omgivning. Det har bland annat ordnats utbildning för förläggningarnas direktörer och anställda och de asylsökande har fått information om finländska seder och lagar. Bevakningsarrangemangen och de tekniska arrangemangen har också undersökts och förbättrats efter behov.

Säkerhetssituationen och utvecklingen av den stöds med fältarbete. Migrationsverkets säkerhetsexperter besöker varje förläggning under årets första månader. Först besöks de förläggningar som enligt polisen är de mest utmanande i fråga om säkerheten. Sammanlagt 80 besök har redan gjorts.

Övervakningen av förläggningarna har intensifierats

Migrationsverket har uppdaterat anvisningen för övervakning av förläggningar. Enligt anvisningen rapporterar förläggningarna regelbundet om sin verksamhet och upprättar planer som styr verksamheten vid förläggningen. Verket ordnar utbildning för förläggningarna samt ger anvisningar och råd.

Verket gör också stickprov vid förläggningarna för att säkerställa att verksamheten följer alla instruktioner. Verkets hälsovårdsexperter besöker till exempel förläggningarna varje vecka för att ge handledning och göra bedömningar.

Ett flertal mottagningsenheter stängs.

Finländska medier serie grön

Saga och verklighet

Centerpartiet logoCenterpartiet illustrerar sina förslag om sänkta krav på boenden för ”ensamkommande barn” med en liten unge och en nalle.

SAGAN OM DET LILLA ENSAMKOMMANDE BARNET I POLITISK TAPPNING

Centern om ensamk barnDet var en gång en liten gosse som hette Hamid. Som sexåring flydde han från krig och förföljelse i sitt hemland Afghanistan. Hans resa var lång och farofylld och gick över land och vatten. Efter flera veckor av svåra umbäranden kom helt ensam till landet långt, långt borta i norr: Sverige.

Hamid hade hört att alla var snälla i Sverige och med sin nalle i handen stegade han kavat in på Migrationsverkets kontor och sa att nu är han här och här vill han stanna.

Lille Hamid placerades på ett boende för ensamkommande barn, men fullt så rosenrött som lille Hamid hade fåtts att tro att det skulle vara, det var det inte. Maten var inte god, han hamnade ofta i bråk med de andra små barnen, han saknade sin mamma och pappa och sina syskon. Men flera i personalen var snälla, han fick nya kläder och av grannar till boendet och det var ändå bättre än hemma i Afghanistan, tyckte han.

Men en vacker dag visade det sig att ett parti som hette Centerpartiet hade föreslagit – och hoppades få gehör – att på boenden för små barn med nallar ska personalen inte längre behöva ha högskoleutbildning i barn- och ungdomsvård. Partiet vill inte ens att det ska krävas någon utbildning för att få vara familjehem. När dessutom myndigheterna meddelat att de skär ned sina inspektioner med hälften, tyckte lille Hamid att det inte kändes så tryggt längre. Han meddelade personalen på boendet att han ville resa hem igen. Detta trots att han med stor sannolikhet så småningom skulle ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige, trots att han saknade egna asyl- eller skyddsskäl.

Några veckor senare skickades lille Hamid på egen begäran hem till sina föråldrat och fyra syskon i Afghanistan.

MIG logoMigrationsverkets verklighet är annorlunda än Centerpartiets.

SAGAN OM VERKLIGHETENS ENSAMKOMMANDE BARN

Åldersfördelning ensamk 2015Det var en gång många tiotusentals, kanske rentav hundratusentals, tonårspojkar och unga män i länder långt borta som ville pröva lyckan i något av de länder i Europa som de hade hört så mycket fantastiskt om. Länder som är fria och öppna och som ger dem allt de behöver och vill ha utan att kräva särskilt stora motprestationer.

– Det finns massor av flickor och kvinnor som väntar på er i Sverige, informerar människosmugglarna. Det råder mansbrist där och kvinnorna bara väntar på att det ska komma män från Mellanöstern och andra länder utanför Europa. Och i Sverige kontrollerar man inte er ålder, det spelar ingen roll om ni är 16, 17, 27 eller 32. De går på den ålder ni uppger. Så ni kommer att tas emot som barn och många kommer att få bo i svenska familjer med egna barn.

Sålunda begav sig stora skaror pojkar och män mot paradiset i norr, där inte bara kvinnorna väntade på dem utan också nya iPhones, datorer, pengar och snart en egen bostad. En del hade också av människosmugglarna fått veta att de skulle få egna bilar av svenskarna och alla var mycket förväntansfulla.

Väl framme i Sverige märkte de unga afghanerna att allt som människosmugglarna sagt inte riktigt stämde. Då blev en del av dem så förgrymmade att de gick bärsärkagång och slog sönder möbler och annat på sitt boende, hotade varandra och personalen och gjorde allt för att visa sitt missnöje med att allt de lovats inte existerade.

Och sedan fick de uppehållstillstånd och levde, kanske inte så lyckliga, men försörjda i Sverige.

OBS! Detta är två lätt satiriska, tillspetsade sagor. Sagor, alltså. All eventuell likhet med den verkliga verkligheten är, som det heter på engelska: ”purely coincidental”!
© denna blogg. Vid korta citat, var vänlig länka till detta inlägg så att hela texten kan läsas.

Finland. Om en asylsökande har egna tillgångar beviljas mottagningspenning till ett mindre belopp, eller inte alls.

Också i Finland inverkar asylsökandes tillgångar på beviljandet av mottagningspenning.

migriEn asylsökande får vid behov ekonomiskt stöd från den förläggning där han eller hon har registrerats som klient. Stödet är avsett att täcka nödvändiga grundläggande behov.

Alla sökande beviljas inte stöd. Om en sökande har egna tillgångar eller får sysselsättning och börjar lyfta lön, beviljas mottagningspenning till ett mindre belopp eller inte alls.

Polisen eller Gränsbevakningsväsendet utreder tillgångarna i samband med att personen registreras som asylsökande.

Tillgångarna beslagtas inte, men information om dem antecknas i myndigheternas register och beslut om mottagningspenning fattas utifrån dessa uppgifter.

Man bedömer att cirka 15 procent av de sökande för med sig någon form av tillgängliga tillgångar. Tillgångarna delas upp, delarna anvisas som månatlig inkomst och sökanden måste leva på dem så länge de räcker. Om sökanden använder sina tillgångar snabbare än beräknat, beviljas ingen mottagningspenning. De grundläggande behoven, såsom inkvartering, mat och hälsovård, tryggas alltid.

En separat avgift kan också tas ut för mottagningstjänsterna*. Det är fallet exempelvis om klienterna arbetar och får så hög lön att det är möjligt att ta ut en avgift.

Det ekonomiska stödet kan vid behov återkrävas:

En asylsökande måste ansöka om mottagningspenning regelbundet, så behovet av stöd kontrolleras hela tiden. Mottagningspenningen kan dessutom återkrävas om man märker att stödet har betalats ut utan grund. Den förläggning som har beviljat stödet återkräver det med en ansökan riktad till förvaltningsdomstolen.

Mottagningspenning (i Sverige dagersättning) för asylsökande per månad från 1 januari 2016:

Boende utan måltider
Ensamboende och ensamförsörjare  314:91 € (ca 3.120 kr)
Andra personer over 18 år 266:04 € (ca 2.635 kr)
Barn som bor med sin familj 200:89 € (ca 1.990 kr)

Boende med måltider
Ensamboende och ensamförsörjare  92:30 € (ca 915 kr)
Andra personer over 18 år 76:01 € (ca 755 kr)
Barn som bor med sin familj 59:72 € (ca 590 kr)

Minderåriga ensamkommande asylsökande, måltider på förläggningen
Under 16 år 27:15 € (ca 270 kr)
16-17 år 48:86 € (ca 485 kr)

*Avgiften för mottagningstjänster är högst 9 euro per dygn. Om även måltider ingår i de mottagningstjänster som en förläggning erbjuder, är avgiften för måltiderna högst 3 euro per måltid.

Finländska medier serie grön

 

 

 

 

 

Buy Now Button    Swish bankgiro


Abonnera

Ur veckorapport 04-2016 från Migrationsverket

Tidigare veckorapporter från Migrationsverket (MIG) som publicerats på bloggen kan läsas här: vecka 52-2015, vecka 01-2016, ( rapport för vecka 02-2016 saknas) och vecka 03-2016.

MIG. Omvärldsenheten veckorapport 04–2016I Migrationsverkets veckorapport 04-2016, berättas bland annat:

MIG Uppdatering Turkiet och Grekland v 04-2016

Kommentar: Intressant att veta är att om de brister som förekommer i det grekiska gränskontrollsystemet inte åtgärdats inom tre månader (exakt vilka tre månader det handlar om framgår inte) så riskerar Grekland att exkluderas från Schengensamarbetet. Vad nu det kan komma att betyda i praktiken, om det skulle ske…

MIG Centrala Medelhavsrutten v 04-2016

Kommentar: Antalet ankomster till Italien ökar alltså jämfört med förra året. I januari 2016 kom töstan 10 procent fler än januari 2015, men hela 43 procent fler kom månaden innan – i december 2015 – jämfört med i december 2014.

Det är bra att MIG kallar dem som tar sig till Europa för ”migranter” när det anger hur många som kom till Italien till havs under 2015. Men varför kallas då ofta de som kommer till Sverige för ”flyktingar”? Inte förvandlas de väl från ”migranter” till ”flyktingar” under vägen genom Europa?

MIG Uppdatering västra Balkanrutten v 04-2016Kommentar: Även här ökar flödet av hitkommande rejält i år jämfört med förra året, från 62.803 under vecka 04-2015 till 83.715 under vecka 04-2016 = hela 33 procent! Alltså det kommer fler migranter (inte nödvändigtvis flyktingar), som trots obefintliga skyddsskäl söker asyl i Europa. Ett missbruk av asylrätten av stora mått eftersom inget land har infört ”bättreliv-invandring” för personer som inte kan försörja sig själva!

MIG Uppdatering Österrike v 04-2016Kommentar: Österrike, liksom bland annat Danmark, Finland och Tyskland har stramat åt sina asylregler. Allt fler länder inser att parollen ”refugees welcome” – som så många, inklusive Sveriges statsminister, ställde sig bakom – inte fungerar eftersom det inte är enbart flyktingar som söker sig till Europa utan tvärtom: en minoritet av dem som lyckas ta sig hit torde vara just flyktingar och skyddsbehövande i våra utlänningslagars och ratificerade konventioners mening.

Läs gärna inlägget från den 4 februari 2016: Finland. President Sauli Niinistö: ”Strömmen av immigranter till Europa, och även till Finland, är i hög grad en folkvandring; det handlar alltså inte om flykt undan omedelbar nöd.”

MIG Sammanfattning rutterna v 4-2016Kommentar: Som framgår av MIGs veckorapport för v 04-2016 så ser UNHCR och RMRP ingen avmattning i trenden med flyktingar och migranter från Mellanöstern under 2016.  Kaoset och en alltmer omöjlig situation för länder i Europa är alltså att vänta.

Österrike – liksom också både Sverige och Finland – vill snabbavvisa personer som inte har beviljats asyl eller skydd. Människor kan inte fortsätta att stanna kvar i Europa illegalt, det blir ohållbart när hundratusentals människor befinner sig i här utan att vi har en aning om vilka de är, varför de är här och vad de gör här. Det är helt enkelt ohållbart och även farligt för ländernas egna befolkningar.

Uppdatering Tyskland
MIG Uppdatering Tyskland v 04-2016

Kommentar: 60.000 på 28 dagar!

Tyskland skärper sin asyllagstiftning i hopp om att det ska bidra till att minska inflödet.

 

 

 

 

 

 

Uppdatering Norden och närområden
MIG Uppdatering Norden och närområden v 04-2016

Kommentar: Antalet asylsökande i de tre övriga nordiska länderna är betydligt lägre än i Sverige. I rutan anges antalet för vecka 3 i Danmark, Finland och Norge.

I Sverige sökte 820 personer asyl under vecka 3.

 

 

 

MIG Ensamkommande barn och unga v 04-2016

Uppdatering Syrien
MIG Uppdatering Syrien v 04-2016Uppdatering Afghanistan
MIG Uppdatering Afghanistan v 04-2016

Uppdatering Irak
MIG Uppdatering Irak v 04 2016

 

 

 

Prognos asylsökande ensamkommande barn

MIG Prognos asylsökande ensamkommande barn v 04 2016

Centern om ensamk barnKommentar: Det vore bra om Migrationsverket äntligen ville anamma samma ord/begrepp för den här kategorin hitkommande som de övriga nordiska länderna: minderåriga.

Ordet ”barn” är missvisande eftersom en majoriteten är 16-17 år och 14-15 år och man inte brukar kalla dem ”barn” utan just ”minderåriga. Ordet ”barn” gör att man, likt Centerpartiet i en ny ”annons” vill få människor att tro att det är små barn med nallebjörnar som kommer hit, när, som sagt, en överväldigande majoritet är pojkar i övre tonåren och bland dem många som förmodligen skulle visa sig vara betydligt äldre än 18 år och mycket långt ifrån vad man menar med ”barn” om man – som i andra länder – gjorde åldersbedömningar när de asylsökande inte styrker sin ålder.

© denna blogg.
Den som uppskattar den information – som kräver tid och kunskap att sammanställa och publicera – som ges på den här bloggen får gärna lämna ett bidrag. Till exempel med 1 krona om dagen, 30 kronor i månaden:

Abonnera

eller:

Buy Now Button    Swish bankgiro

Tack!

Finland. Runebergsdagen 2016.

Sandels_han_satt_i_Pardala_by,_Åt_frukost_i_allsköns_ro_-_teckning_av_Albert_Edelfelt

Sandels

Idag firas Runebergsdagen i Finland, till minne av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg som skrev Finlands nationalsång Vårt land och Fänrik Ståls sägner. Han föddes i Jakobstad, Finland, den 5 februari år 1804.

Ofta firas dagen med runebergstårtor (ett slags bakelser) och diverse aktiviteter som skådespel och litterära aftnar runtom i landet.

Yle berättar under rubriken Kärleken i centrum på Runebergsdagen hur dagen firas i Borgå.

Finländska medier serie grön

 

 

Finland. En asylsökande från Irak om Sauli Niinistös tal: ”Jag tycker att Finlands president har rätt.”

Irakilaismies Sauli Niinistön puheesta Ilta-Sanomat 4.2 2016Klicka på textrutan för att komma till videoklipp och artikel på Ilta-Sanomats sajt (på finska).

Man från Irak om Sauli Niinistös tal: ”Jag tycker att Finlands president har rätt.”

De irakiska män som Ilta-Sanomat talat med, delar president Niinistös oro för att det kommer personer som söker asyl utan anledning.

President Sauli Niinistös tal på temat invandring vid öppnandet av riksmötet väckte oro hos en del asylsökande,men de var också eniga med presidenten. Tre irakiska män på mottagningscentret på Metsäläntie i Helsingfors var, precis som Niinistö, oroliga över asylsökande som det inte går någon verklig nöd på i hemlandet.

Marwan Khalil, 27, från Mosul har inte hört talas om presidentens tal, men med hjälp av en tolk berättade vi för honom om innehållet i det.

– Varje land beslutar om sina flyktingkvoter. Som presidenten sa så är det sant att det kommer människor hit som det inte går någon nöd på medan andra kommer från belägrade områden och krig.

Khalil anser att de som söker asyl utan anledning skadar dem som verkligen är i behov av skydd. Han berättar att de asylsökande pratat om dessa personer sinsemellan, personer som begår brott och sedan åker tillbaka till sina hemländer. Deras beteende fläckar ner också de skyddsbehövandes rykte.

– Det bästa presidenten kan göra är att återsända dem som kommit från säkra länder, säger Khalil.

Att anseendet och ryktet för dem som flytt på riktigt ska skadas befarar också  Younis Mahdi, 21:

– Finlands president har rätt. Det finns områden där människor inte förföljs och det kommer människor därifrån bara för att få mat, pengar, bostad eller en bil, säger Mahdi. När de upptäcker att de inte får något av allt det och de inte ens kommer in på disco för att de inte har pass så åker de tillbaka. Många unga som varit på det här boendet har rest hem när de inte får roa sig och ha kul här. Så de var inte alls förföljda i sina hemländer.

Den unge irakiern funderar på Niinists tal, vad det kan betyda för honom personligen.  Mahid berättar att han ibland har sömnsvårigheter när han funderar på de här frågorna. Också  Zayd Talibia, 25, från Bagdad är orolig efter Niinistös tal.

– Det är klart att det är stressande och gör att man hamnar i en psykisk kris. Det gäller inte bara mig utan alla asylsökande.

Khalil från Mosul är inte orolig över vad Finlands president sagt i sitt tal.

– Jag är inte orolig för jag kommer från ett farligt område, säger han.

Alla tre är av samma åsikt: de som frivilligt återvänder till Irak gör dem som anser sig ha asylskäl en otjänst.

Uppskattar du texterna på bloggen?
Vill du bidra med 1 krona per dag –
30 kronor i månaden?
Klicka i så fall här:
Abonnera
© Översättning Merit Wager

Finländska medier serie grön

 

 

 

 

 

 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 283 andra följare