• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  maj 2023
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Det är något som är mycket allvarligt fel

Skärmavbild 2014-09-02 kl. 14.27.32Klicka på bilden för att se den i större format. tabellen till vänster. Tabellen kommer från SVT:s sajt om att i Sverige är det lönsamt att driva tillfälliga asylboenden.

Efter våra besök på Blinkarps asylboende i Röstånga i Svalövs kommun (rapporterna därifrån bör läsas först), blir det direkt anstötligt och ytterst osmakligt och känns/är på alla sätt fel att Attendo, som driver just det boendet, fått det högsta beloppet utbetalt under 2013: 62,8 miljoner kronor. God tvåa är Bert Karlssons företag Jokarjo som kammade in 50,5 miljoner kronor. Uppgifter om rörelsemarginal saknas, varför det inte går att utläsa något annat än just hur mycket skattemedel dessa två största företag har fått för att driva sina asylboenden.

mikael-ribbenvik

Mikael Ribbenvik

Migrationsverket säger sig vara bakbundna. Verkets operative chef Mikael Ribbenvik säger att 350 kronor per person och dygn är taket på den summa som företagen kan fakturera Migrationsverket och att lagen om offentlig upphandling styr vilka Migrationsverket ska anlita och att några överväganden utanför lagstiftningen kan verket inte göra.

SVT anger att:

Men trots taket så kan företagen ändå göra så stora vinster att varannan skattekrona kan gå till något annat. Migrationsverket säger sig titta på andra lösningar men i dagsläget är det så här det ser ut.

Ur Migrationsverkets anbudsinstruktioner:

Men vad Migrationsverkets operative chef inte säger (se ca 1.48 min in i inslaget) är, att en tuff förhandlare – och det måste man vara när man handskas med skattebetalarnas pengar! – hade kunnat och sänka takpriserna eftersom det uppenbarligen och bevisligen går att driva asylboenden för hälften av vad vi skattebetalare nu betalar! Om varannan skattekrona blir till vinst för företagen så är det ju ett solklart och rejält överpris som Migrationsverket betalar och vinsten – eftersom den utgörs av skattepengar – blir klart oskälig.

Attendo logotypeAtt med sådana enorma vinster inte kunna se till att de människor som hyses på dessa boenden har det åtminstone drägligt (vilket de säkert har på många ställen men långt ifrån på alla) är inte acceptabelt. Sanktioner mot dem som hanterar sitt uppdrag så illa som Attendo i bland annat Blinkarp (skräckrapporter har också kommit från andra ställen…) måste kunna utdömas. Rejäla viten om de inte håller överenskommen standard, till exempel.Ur MIGs anbudskriterier om 200 kr dag oerson

En annan sak är att Sverige inte har råd och inte heller möjlighet att ta emot denna enorma massa av asylsökande, som i detta lilla land i faktiska tal överstiger antalet som tas emot i Tyskland, som har en åtta gånger så stor befolkning. Det handlar inte om stängda hjärtan, tvärtom. Svenskarnas hjärtan har alltid varit – och är fortfarande – öppna för flyktingar. Men inte för asylbedragare, inte för personer som ska återsändas till andra EU-länder i enlighet med de så viktiga konventioner som alltid åberopas (i detta fall Dublin-förordningen), inte för personer utan asyl- och skyddsskäl som biter sig fast i landet och stannar här illegalt.

Slutreflektion, apropå det där med ”öppna hjärtan”

Det blev nästan lite komiskt att höra statsminister Fredrik Reinfeldt i sitt tal göra allt för att undvika orden 1) ”massinvandring” (för det hederliga svenska ordet har ju använts av SD och då är det enligt statsministern kontaminerat och obrukbart) och ”volymer” (för det skällde han ju ut sin migrationsminister, så det kan han inte heller använda). Han sa:

När stora tal, många människor flyr på kort tid…

För det första kan ”stora tal” inte fly. För de andra så är det faktiskt fråga om massinvandring och stora volymer när antalet hitkommande asylsökande ju de facto är större än i något annat land i EU, inklusive stora Tyskland!

Slutord i form av fyra meningar som kommer för mig:

•   Människor ska behandlas som människor oavsett varför de är här och hur de har kommit hit.
•   Skattemedel ska användas med måttfullhet och försiktighet i enlighet med vad Gustav Möller, en gång i tiden socialdemokratisk socialminister, sägs ha uttryckt: ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”
•   Girighet är av ondo.
•   Huvudet har vi fått för något annat än att sätta hatten på.

@ denna blogg. Vid ev korta citat, vänligen länka till detta inlägg.

 

 

Migrationsverket nya upphandlingskriterier

MIG logoAtt ta sig igenom alla handlingar och krav som ingår i Migrationsverkets upphandlingsunderlag gällande ABT (anläggningsboende, tillfälligt) för asylsökande är ingen lätt sak. Alltså de bestämmelser och krav som gäller inför upphandlingen med sista anbudsdag de 24 juni. Många enskilda och många företag, såväl seriösa som mindre seriösa, tror att det (fortfarande) går att skära skatteguld med täljknivar, vilket det bevisligen gått att göra hittills. Riktigt så verkar det inte vara längre och det finns en del i underlaget som förvånar.

Jag har ägnat ett antal timmar åt att hjälpa några personer som är intresserade av att eventuellt lämna in anbud på ett ABT. Vi har noga gått igenom varje krav och bestämmelse, punkt för punkt. Enbart förfrågningsunderlaget är på hela 24 sidor (!). Det kan vara av allmänt intresse att känna till det, särskilt som det florerar så många historier om hur ”lätt det är” att starta ett asylboende och ”bli rik”, vilket stämde på ”High Chaparall”-tiden (som en del kallar det), men knappast med de här striktare och totalt detaljstyrda och genomreglerade kraven.

Förfrågningsunderlaget är ett 24 sidor långt dokument, sprängfyllt av krav, bestämmelser och hänvisningar till diverse lagar, riktlinjer, policydokument, instruktioner, föreskrifter, bestämmelser etc. Här är en bråkdel av allt som krävs, resten får man ta del av i förfrågningsunderlaget som det finns en länk till längre ner, efter texten:

Organisationen och verksamheten ska beskrivas, antal anställda ska redovisas, ägarstrukturen ska redovisas samt en beskrivning av anläggningen, antal boendeplatser och den bedrivna verksamheten.

Verksamheten styrs av lagar, riktlinjer, föreskrifter och policydokument, av vilka de viktigaste är:
* Plan- och bygglagen
* Miljöbalken
* Lag om skydd mot olyckor
* Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)
* Livsmedelslag
* Arbetsmiljölagen
Leverantören ska inneha samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd för att driva verksamheten.

Migrationsverket kommer att placera maximalt 200 personer på efterfrågade anläggningar. Anbudet ska gälla för maximalt 200 platser.

Antalet duschar respektive toaletter ska vara minst en för varje påbörjat 15-tal platser. I gemensamma toalettrum ska finnas tvål, toalettpapper, handduk.

Vid självhushåll gäller följande:
Varje köksenhet ska vara dimensionerad för maximalt 8 personer. Antalet köksenheter ska vara minst antalet offererade platser dividerat med 8 personer (på 200 platser ska det alltså finnas 25 köksenheter… Min anm,). Köksutrustning såsom kyl/frys/spis/ugn samt antal uppsättningar av samtlig köksutrustning ska vara dimensionerad så att 8 personer kan laga sin mat samtidigt.
Nedan redovisad köksutrustning ska tillhandahållas;
· Diskmedel/disktrasa/diskborste
· Glas/tallrikar/bestick
· Kastruller/stekpannor
· Slevar/potatisskalare mm.
· Mikrovågsugn

Städning av toaletter/duschar, kök, matsal/matplats samt övriga allmänna ytor ska utföras varje dag. Storstädning ska ske av sovrum vid byte av gäst och ska utföras av Leverantören och ingå i avtalat pris.
Städutrymmet ska vara väl ventilerat, tillräckligt stort och väl utrustat med
upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning.
Rengöringsmedel ska finnas att tillgå, likaså övriga städredskap.
Det ska inom gångavstånd om 200 meter från ABT-enheten finnas tillgång till tvättstuga och torkmöjligheter.
Torkning av kläder ska ordnas i torkskåp eller torkrum.

Anläggningen ska ha gemensamma utrymmen för de boende. Med gemensamma utrymmen avses TV-rum, vardagsrum, samlingsrum – ej korridorer. De gemensamma utrymmena ska vara på minst 0,5 kvm per boende. Lekrum/lekhörna och leksaker ska tillhandahållas för barn.

Vid anläggningen ska det finnas en trygg och stimulerande utemiljö. Gungor och sandlåda eller liknande lekmiljö ska tillhandahållas för barn. Monterad lekutrustning/lekmiljö ska vara godkänd för användning.

Leverantören ska tillhandahålla möblerade och låsbara rum. Rumsutrustningen ska, som lägsta godtagbara standard, bestå av enkel- eller våningssängar med skummadrasser på minst 10 cm (ska bytas kontinuerligt). Rummen ska ha gardiner som kan dras för fönster alternativt fungerande persienner. Migrationsverket tillhandahåller för de asylsökande täcke, kudde, påslakan, handdukar, tvål och schampo. I flerbäddsrum får maximalt fyra (4) bäddar för vuxna inrymmas. Varje person ska ha minst 5 kvm bostadsyta i sovrummet. (Det innebär minst 20 kvm stora rum för fyra personer. Min anm.)

Det ska finnas möjlighet att förvara kläder i byrålådor eller garderober. Då det är frågan om garderober ska galgar tillhandahållas.

Till anbudet ska en beskrivning av hur rummen är beskaffade lämnas. Med detta avses antal rum, storlek och fördelning av sovplatser i de olika rummen.

Den asylsökande ska med väg- eller spårbunden kollektivtrafik kunna ta sig tur och retur mellan anläggningen och ett av Migrationsverkets mottagningskontor. Från dörr till dörr får resan totalt ta upp till fyra (4) timmar en väg och ska kunna utföras under tiden 07.00-19.00.
Asylsökande ska inte behöva gå mer än 3,5 km för att komma till hållplats för kollektivtrafik. I anbudet ska beskrivning av färdväg till Migrationsverkets mottagningskontor bifogas. Av beskrivningen ska framgå den tid som det tar för asylsökande att förflytta sig från dörren i boendet till Migrationsverkets reception på mottagningskontoret.

Leverantören ska beskriva sin förankring i närområdet, såsom exempelvis kontakter med föreningslivet och frivilligorganisationer. Beskrivningen bör vara särskilt inriktad på leverantörens möjligheter och tankar kring tänkbara aktiviteter för de boende på anläggningen genom leverantören själv och/eller dennes eventuella samarbetspartners. Det ska i detta sammanhang nämnas att dylika aktiviteter inte får vara ägnade att påverka deltagarna politiskt och/eller religiöst.

Migrationsverket tillhandahåller aktuella listor över boende på ABT. Leverantören ansvarar för kontrollen att inte obehöriga tar upp platser. Inga omflyttningar av boende inom anläggningen får ske utan samråd med Migrationsverket.

Leverantören ska bemanna anläggningen med en platsansvarig 8 timmar per dag (alla dagar i veckan) under dagtid 7.00-16.00. Under övrig tid ska leverantören ha personal tillgänglig som kan komma till anläggningen för att åtgärda fel eller brister.
Leverantören ska se till att obehöriga inte upptar avtalade platser.
Leverantören ska ta emot och inkvartera asylsökande efter anvisning från Migrationsverket, även på obekväm arbetstid.
Leverantören ska informera de boende om brandskyddet i samband med inkvarteringen.
Leverantören ska sköta bokningsschema för tvättstuga och övriga praktiska uppgifter som rör skötsel av anläggningen.

Med helpension avses tre mål mat om dagen, frukost, lunch samt middag som ska serveras av leverantören.
Servering av frukost, lunch och middag ska ske i matsal/matplats inom anläggningen eller i omedelbar närhet till anläggningen, max. 500 meters gångavstånd. Vid längre avstånd får transport av boende till matplats ske under förutsättning av att erforderliga tillstånd finns.

Frukost ska innehålla
· Mejeriprodukter – mjölk, fil och yoghurt.
· Frukostflingor av varierande sorter, sylt, socker och russin.
· Bröd, margarin, marmelad, hårdost.
· Kaffe och the.

Lunch och middag ska bestå av färdiglagad varm mat, varierande och innehålla protein,
kolhydrater, vitaminer (vedertaget vitaminbehov) och mineraler.

Lunch och middag ska innehålla
· Proteinkälla – fisk, kyckling, lamm, nötkött eller bönor. Inget fläskkött får serveras.
· Kolhydrater – pasta, potatis, ris eller couscous.
· Vitaminer och mineraler – grönsaksrätter både tillagade och råa.
· Bröd.
· Senap och ketchup.
· Dryck – vatten, saft, kaffe och te.
· En färsk frukt av varierande slag per person.

Specialkost omfattar frukost, lunch och middag enligt ovan. Avser särskild mat för diabetiker, glutenintoleranta mm. Specialkost ska levereras vid beställning av respektive enhet. Respektive enhet bedömer behov efter den asylsökandes önskan.

Mat till barn omfattar frukost, lunch och middag enligt ovan. Mat till barn ska beredas med hänsyn tagen till såväl livsmedelskvalitet som konsistens passande för barn. Vällingpulver och barnmat på burk ska ingå. Mat till barn ska levereras vid beställning av respektive enhet.

Hänsyn ska tas till Ramadan, muslimernas fastemånad, då man äter mat endast efter solens nedgång och före dess uppgång. Leverantören ska tillhandahålla lunch och middag portionsförpackade, till de asylsökande som har fastemånad, vid beställning av respektive enhet.

För de dagar den asylsökande måste vara borta över frukost/lunch/middag så ska smörgåspaket tillhandahållas.

Anläggningen ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Anläggningen ska ha tillgång till rinnande varmt och kallt vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. Anläggningen ska medge tillräckligt dagsljus.

Lukter, fukt, koldioxid och smittoämnen ska ventileras bort.
Anläggningen ska ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt. Luftväxlingen ska vara på minst 4 l/s och person.

Anläggningen ska vara uppvärmd till minst 21 ± 2° C året om.

Anbudspriset ska anges i SEK exkl. moms och ska inkludera samtliga driftskostnader, yttre och inre underhåll samt övriga kostnader som är förenade med att utföra uppdraget.
Anbudspriset får ej överstiga följande takpriser:
Logi: 200:- per person och dygn
Kost. 150:- per person och dygn (helpension på fängelser kostar ca 45 kr/dygn/person. Min anm. Notera att jag inte jämför asylboenden med fängelser utan enbart jämför kostnaderna för mat. Och notera att 150 kr/person/dygn som Migrationsverket anger, är det högsta belopp som verket accepterar).)

För kost ersätts faktiskt antal serverade portioner till inskrivna boenden. Det ankommer på leverantören att redovisa antalet inskrivna matgäster dag för dag.

Leverantören ska vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet använda personal med för ändamålet erforderlig kompetens.
Leverantören är skyldig att utan dröjsmål byta ut sådan personal, vilken Migrationsverket anser sakna erforderlig kompetens eller saknar förtroende för. Exempelvis bör leverantören inte anställa personal som samtidigt är boende på anläggningen.
Leverantören ska anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal.
Leverantören svarar för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal.
Leverantören är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

Enligt förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt skall, vid kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad, Migrationsverket ställa villkor som skall ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören.
Migrationsverket skall enligt samma förordning förena villkoren med en sanktion och kontrollera att leverantören efterlever villkoren.

Leverantören svarar för samtliga löpande driftskostnader knutna till anläggningen samt svarar för yttre och inre underhåll.

Det här är som sagt långt ifrån all text och långtifrån alla krav som Migrationsverket ställer på ABT. Den, som efter dessa smakprov ur den digra kravspecifikationen, fortfarande är intresserad av att försöka sig på att driva ett sådant här boende för 200 kr/dygn/person och på allvar tror att den kan uppfylla alla in i minsta detalj specificerade (ibland orimligt höga) krav ska naturligtvis lämna in ett anbud senast den 24 juni!

Här kan man ta del av alla Migrationsverkets krav för anordnande av Tillfälligt boende för asylsökande.

© Denna blogg.