• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2023
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

En migga: ”Det kommer minst sagt att bli ett jävla liv!”

Skärmavbild 2016-02-20 kl. 13.58.14

En migga reflekterar kring vad vad förändringarna av LMA kommer att innebära när de, med stor sannolikhet, börjar gälla den 1 juni. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna (numera Liberalerna) och Kristdemokraterna och torde därmed få stöd av en majoritet i riksdagen.

profileRätten till bidrag enligt LMA ska ju försvinna för dem med lagakraftvunna beslut vilkas tidsfrist för utresa löpt ut. Den stora grejen där är ju inte själva bidragsdelen egentligen, vilket vissa verkar tro…

För om lagen går igenom enligt förslaget så ska vi alltså skicka ut folk rent fysiskt på gatan, om man tillhör den kategorin. Barnfamiljer är visserligen undantagna, men vi snackar ändå tusentals människor som vi kommer att avhysa från de lägenheter som de kanske har bott i under många år. Det kommer minst sagt att bli ett jävla liv!

Personligen tycker jag det är alldeles utmärkt att man faktiskt tar tag i återvändandet och skapar ett incitament att faktiskt åka hem. Men jag undrar om det är så många som insett vad detta kommer att innebära i praktiken för polis, Migrationsverket, socialtjänsten osv.

Den där LMA-förändringen kan verkligen ställa saker på ända. Och mitt i allt det sitter jag och ska underrätta personen om att han ska sparkas ut på gatan och att han inte längre får några pengar. Lucky me! Kommer behöva vidta lite mer säkerhetsåtgärder, känner jag spontant.

Det finns många intressanta vinklar här, tycker jag. Dels undrar jag ju vad det slutliga förslaget blir, och om man har modet att stå fast vid de ganska tuffa regelförändringarna som det ju blir. Jag gissar själv att man landar i en urvattnad kompromiss, men vi får väl se. Om man står på sig skulle jag inte bli förvånad om MP lämnar regeringen. Nu har de ju visserligen enats om detta i MÖK, men jag undrar om MP fattat vad det innebär i praktiken, med avhysningar och stoppade bidrag osv. Jag har verkligen svårt att se hur partiet som drev igenom sjukvård och skola åt papperslösa skulle kunna stå för det här. Men som sagt, det blir oerhört intressant att se!

Ur den föreslagna lagändringstexten:

Till följd av bl.a. flera pågående allvarliga konflikter i omvärlden är antalet asylsökande som söker sig till Sverige sedan en tid rekordhögt. I EU är Sverige ett av de länder som under senare tid tagit emot flest asylsökande per capita. Utmaningarna för det svenska asylsystemet är därför mycket stora. Mot denna bakgrund har regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna (numera Liberalerna) och Kristdemokraterna enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända.

Utifrån de beskrivna förändrade omständigheterna när det gäller påfrestningarna på det svenska asylsystemet är det nödvändigt att vidta flera åtgärder. En sådan åtgärd är att göra förändringar som syftar till att skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboende.

I den promemoria som här citerats ur, framhålls också nedanstående. Notera att promemorian skrevs i december 2015 (inget exakt datum är angivet i dokumentet, men på regeringens sajt anges den 22 december 2015), varvid nedan angivna uppgifter gäller förhållanden som rådde då.

Enligt uppgift från Migrationsverket är för närvarande omkring 10.000 personer med avvisnings- eller utvisningsbeslut som fått laga kraft inskrivna i mottagningssystemet och har rätt till bistånd. Det råder en stor brist på boendeplatser i anläggningsboendena och det finns också i övrigt ett angeläget behov av att frigöra resurser i mottagningssystemet. Mot den bakgrunden ingår som en del av den överenskomna insatsen som ska skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboende att det bör ske förändringar av reglerna för när biståndet enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. ska upphöra när det gäller vuxna personer utan barn. Av Migrationsverkets statistik framgår att av de omkring 10.000 personer som är kvar i mottagningssystemet trots att de har ett beslut om avvisning eller utvisning som har fått laga kraft, så är det ungefär 4.900 vuxna personer som inte bor tillsammans med barn under 18 år. Av dessa bor omkring 1.900 personer på ett anläggningsboende.

Lakonisk kommentar: Polisen kommer att få ännu mer att göra som den inte mäktar med. Uppåt 5.000 personer, som inte längre är asylsökande utan som vistas här illegalt om de inte återvänder hem efter beslut om avslag på asylansökan, kommer att sälla sig till de övriga kanske uppåt 80.000 – 100.000 eller fler ”papperslösa” som också vistas i Sverige olagligt. Till dessa ska räknas alla dem som kommer att få avslag under året och nästa år plus alla dem som inte längre finns på boendena utan lever ”svart”, d.v.s. illegalt i landet. Sverige kommer att bli ett laglöst land i uttryckets absoluta betydelse.

Och mitt i svenska folkets förlust av trygghet och säkerhet och den välfärd som tidigare generationer har slitit för, sitter politiker och finjournalister och fortsätter prata om ”integration” och om hur välutbildad en majoritet av de asylsökande är och att det ska skapas 1.000 jobb åt ”nyanlända” inom myndigheter och andra offentliga institutioner etc. Medan samhället krackelerar och förfaller allt mer runt omkring dem. Inklusive skolan, sjukvården, äldrevården. Och våldet ökar med de hitkommandes egna konflikter som nu ska hanteras på svensk mark, hedersbrott av olika slag, knivskärningar, skottlossningar, dödsskjutningar och våldtäkter. Samt rån och misshandel. Till tonerna av politikerfloskelmeningar som:

Om vi som land ska kunna minska utanförskapet, frustrationen i våra förorter och bryta bidragsberoendet behöver parterna se vilken avgörande roll de spelar för integrationen.

Kuriosa: Jag får mejl från folk runtom i landet som läser bloggen och upptäcker att just det som stått att läsa här plötsligt uppenbarar sig också i andra medier. Till god journalistisk sed hör att man anger källa – det gör jag själv alltid – men svenska journalister (det finns undantag!) bryr sig inte särskilt mycket om ”god journalistisk sed”…
© denna blogg. Var vänlig ange källa och länka till ursprungsinlägget vid citat ur inlägget.

Asyl- och migrationstrender enligt Migrationsverkets prognos den 29 juli 2013

verksamhets- och kostnadsprognos 29.7 2013 MIGFör den som vill ta del av konkreta uppgifter, fakta och prognoser:
Klicka på bilden av Migrationsverkets Verksamhets- och kostnadsprognos.

Ett antal blandade, korta utdrag ur den 86-sidiga skriften

Under det första halvåret 2013 har i snitt 730 personer sökt asyl i veckan, under det andra halvåret väntas enligt prognosen i genomsnitt 1.000 asylsökande i veckan med flest sökande under perioden september-november. Genomsnittet för juli månad har hittills varit lite mer än 900 asylsökande i vecka.

Under det första halvåret har Migrationsverket avgjort 23.500 asylärenden, vilket är 6.500 fler än under första halvåret föregående år.

Flygrutten från Turkiet in i EU och Sverige används med hjälp av lånade och förfalskade passhandlingar. Antalet upptäckta fall av förfalskad persondokumentation med avresa från flygplatsen i Istanbul har fördubblats.

Sverige och Tyskland tar emot ca 65 procent av alla syriska asylsökande.

Sverige är för närvarande det i särklass största mottagarlandet av asylsökande ensamkommande barn  (Migrationsverket envisas med att kalla unga män och pojkar i 16- 17-årsåldern för ”barn” i stället för ”minderåriga och påstått minderåriga”.  Min anm.) i Europa. I och med att dessa barnnu inte längre riskerar att bli överförda enligt Dublinförordningen på samma sätt som tidigare uppstår nya möjligheter för gruppen att lämna det första asyllandet och söka asyl på nytt där mottagningsvillkoren är bättre.

De barn som beviljas uppehållstillstånd uppskattas vara i genomsnitt 16 år och de uppskattas lämna boendet vid i genomsnitt 19 års ålder. Det innebär att en kommuns plats för barn och ungdomar med uppehållstillstånd normalt tas i anspråk under cirka tre år. Över en treårscykel behövs då uppskattningsvis cirka 5.850 (1.950 x 3 år) platser för ensamkommande barn med ett beviljat uppehållstillstånd.

Till i juni hade 1.399 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige.

Under perioden mellan januari och maj 2013 ökade antalet asylsökande eritreaner med 71 procent i jämförelse med samma period 2012.

Verket vill särskilt framhålla att de nya lägre prognoserna på 45.000 för innevarande och 48.000 för nästa år fortfarande är höga prognoser i jämförelse med utfallet för år 2011, det vill säga innan konflikten i Syrien bröt ut. Antalet asylsökanden i Sverige var då 29.000.

Sverige har relativt goda möjligheter för anhöriginvandring och familjeåterförening vilket kommer att påverka anhörigmigrationen till Sverige. En betydande del av anhörigmigrationen kommer att vara familjeåterföringar till personer som beviljats skydd i Sverige.

Sedan årsskiftet har antalet öppna anknytningsärenden ökat. I slutet av december var det 23.000 personer som väntade på beslut från Migrationsverket varav cirka 16.000 hade gjort förstagångsansökningar och 7.000 ansökningar om förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd. Vid utgången av juni fanns det cirka 27.000 öppna anknytningsärenden varav 20.600 var förstagångsansökningar. Prognosen över nya anknytningsansökningar höjs för 2013.

I mitten av juli fanns totalt drygt 7.500 inskrivna med uppehållstillstånd varav cirka 6.100 i anläggningsboendet. Det kan jämföras med motsvarande situation i januari 2013 då det fanns 6.000 inskrivna varav 4.500 i anläggningsboende.

Prognosen för kommunmottagande för 2013 bedöms vara 35.700 och 40.000 år 2014. Ökningen år 2014 beror i huvudsak på ökat antal familjeåterföreningar avseende Syrien.

Antalet inkomna anknytningsärenden (förstagångsansökningar) beräknas bli cirka 50.000 år 2013.

I mitten av juli fanns cirka 39.200 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Av dessa fanns det cirka 11.400 personer med lagakraftvunnet avslagsbeslut fördelat på 4.100 öppna återvändadeärenden hos Migrationsverket och 7.200 överlämnade till polis för verkställighet. De nationaliteter som har flest personer med lagakraftvunna beslut registrerade var irakier (cirka 1.200) följt av iranier, afghaner, personer med okänt medborgarskap samt statslösa (företrädesvis palestinier).

Hittills i år har Migrationsverket medverkat till att cirka 5.800 personer återvänt självmant varav cirka 1.900 rest till första asylland enligt Dublinförordningen. Merparten av dessa var inskrivna i mottagningssystemet. Migrationsverket har också under samma period medverkat till att cirka 400 personer utanför asylprocessen återvänt självmant.

Kategorisering av ärenden utifrån identitet och resehandlingar har införts sedan årsskiftet. Kunskap och kännedom om identitet och resehandlingar är viktigt för planeringen av återvändandearbetet men också i bosättningsarbetet. Syftet är att synligöra vikten av ett aktivt identitetsarbete under hela asylprocessen och att identitetshandlingar ska finnas tillgängliga vid ett avlägsnandebeslut.

Antalet av polisen genomförda verkställigheter under nämnda period var 2.180 att jämföra med 2.357 samma period föregående år. Vid utgången av maj fanns 21.427 öppna verkställighetsärenden registrerade varav 11.182 var efterlysta.

Antalet överlämnade ärenden från Migrationsverket till polismyndigheterna ökar stadigt jämfört med tidigare år. Polisen ser en utveckling i verkställighetsarbetet samt i samarbetet internt och med externa myndigheter liksom med Frontex. Trots detta överstiger antalet överlämnade verkställighetsärenden antalet verkställda ärenden med ökade balanser vid polismyndigheterna som följd.

När det gäller ekonomin, kostnaderna, får var och en läsa och försöka förstå själv. Att asyl-och anhöriginvandringen i Sverige är en enormt kostsam industri är inte på något sätt kontroversiellt att påpeka. Hur kostsam den är – beroende på vad man räknar in i det hela – torde vara omöjligt ens för den mest briljanta siffermänniska att klura ut. Men, som sagt: den som vill kan försöka få en uppfattning genom att studera Migrationsverkets siffror i deras Verksamhets- och kostnadsprognos – även om de uppgifterna givetvis långt ifrån täcker vad som ska inrymmas i de faktiska kostnaderna för den stora asyl- och anhöriginvandringen i Sverige.

Till sist:
”Massflykten fortsätter med hög intensitet”, skriver Migrationsverket i sin verksamhets- och kostnadsprognos. ”Massflykt” är tydligen ett acceptabelt och godkänt begrepp, medan resultatet av massflykt, d.v.s. massinvandring, inte är acceptabelt och godkänt! Märkligt nog, trots att massinvandring ju de facto blir följden av just massflykt. Och särskilt som lilla Sverige enligt all tillgänglig statistik och alla tillgängliga fakta är det tredje största mottagarlandet av asylsökande i hela EU.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Hela bloggtexten får inte användas, endast kortare citat med länkning till originaltexten här ovan. Media och andra som citerar ur texten ska ange källa!
Migrationsverkets prognos 2013-07-29 del 1

Klicka på bilden för att förstora dem.

Migrationsverkets prognos 2013-07-29 del 2

Klicka på bilden för att förstora den.

Migrationsverket nya upphandlingskriterier

MIG logoAtt ta sig igenom alla handlingar och krav som ingår i Migrationsverkets upphandlingsunderlag gällande ABT (anläggningsboende, tillfälligt) för asylsökande är ingen lätt sak. Alltså de bestämmelser och krav som gäller inför upphandlingen med sista anbudsdag de 24 juni. Många enskilda och många företag, såväl seriösa som mindre seriösa, tror att det (fortfarande) går att skära skatteguld med täljknivar, vilket det bevisligen gått att göra hittills. Riktigt så verkar det inte vara längre och det finns en del i underlaget som förvånar.

Jag har ägnat ett antal timmar åt att hjälpa några personer som är intresserade av att eventuellt lämna in anbud på ett ABT. Vi har noga gått igenom varje krav och bestämmelse, punkt för punkt. Enbart förfrågningsunderlaget är på hela 24 sidor (!). Det kan vara av allmänt intresse att känna till det, särskilt som det florerar så många historier om hur ”lätt det är” att starta ett asylboende och ”bli rik”, vilket stämde på ”High Chaparall”-tiden (som en del kallar det), men knappast med de här striktare och totalt detaljstyrda och genomreglerade kraven.

Förfrågningsunderlaget är ett 24 sidor långt dokument, sprängfyllt av krav, bestämmelser och hänvisningar till diverse lagar, riktlinjer, policydokument, instruktioner, föreskrifter, bestämmelser etc. Här är en bråkdel av allt som krävs, resten får man ta del av i förfrågningsunderlaget som det finns en länk till längre ner, efter texten:

Organisationen och verksamheten ska beskrivas, antal anställda ska redovisas, ägarstrukturen ska redovisas samt en beskrivning av anläggningen, antal boendeplatser och den bedrivna verksamheten.

Verksamheten styrs av lagar, riktlinjer, föreskrifter och policydokument, av vilka de viktigaste är:
* Plan- och bygglagen
* Miljöbalken
* Lag om skydd mot olyckor
* Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)
* Livsmedelslag
* Arbetsmiljölagen
Leverantören ska inneha samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd för att driva verksamheten.

Migrationsverket kommer att placera maximalt 200 personer på efterfrågade anläggningar. Anbudet ska gälla för maximalt 200 platser.

Antalet duschar respektive toaletter ska vara minst en för varje påbörjat 15-tal platser. I gemensamma toalettrum ska finnas tvål, toalettpapper, handduk.

Vid självhushåll gäller följande:
Varje köksenhet ska vara dimensionerad för maximalt 8 personer. Antalet köksenheter ska vara minst antalet offererade platser dividerat med 8 personer (på 200 platser ska det alltså finnas 25 köksenheter… Min anm,). Köksutrustning såsom kyl/frys/spis/ugn samt antal uppsättningar av samtlig köksutrustning ska vara dimensionerad så att 8 personer kan laga sin mat samtidigt.
Nedan redovisad köksutrustning ska tillhandahållas;
· Diskmedel/disktrasa/diskborste
· Glas/tallrikar/bestick
· Kastruller/stekpannor
· Slevar/potatisskalare mm.
· Mikrovågsugn

Städning av toaletter/duschar, kök, matsal/matplats samt övriga allmänna ytor ska utföras varje dag. Storstädning ska ske av sovrum vid byte av gäst och ska utföras av Leverantören och ingå i avtalat pris.
Städutrymmet ska vara väl ventilerat, tillräckligt stort och väl utrustat med
upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning.
Rengöringsmedel ska finnas att tillgå, likaså övriga städredskap.
Det ska inom gångavstånd om 200 meter från ABT-enheten finnas tillgång till tvättstuga och torkmöjligheter.
Torkning av kläder ska ordnas i torkskåp eller torkrum.

Anläggningen ska ha gemensamma utrymmen för de boende. Med gemensamma utrymmen avses TV-rum, vardagsrum, samlingsrum – ej korridorer. De gemensamma utrymmena ska vara på minst 0,5 kvm per boende. Lekrum/lekhörna och leksaker ska tillhandahållas för barn.

Vid anläggningen ska det finnas en trygg och stimulerande utemiljö. Gungor och sandlåda eller liknande lekmiljö ska tillhandahållas för barn. Monterad lekutrustning/lekmiljö ska vara godkänd för användning.

Leverantören ska tillhandahålla möblerade och låsbara rum. Rumsutrustningen ska, som lägsta godtagbara standard, bestå av enkel- eller våningssängar med skummadrasser på minst 10 cm (ska bytas kontinuerligt). Rummen ska ha gardiner som kan dras för fönster alternativt fungerande persienner. Migrationsverket tillhandahåller för de asylsökande täcke, kudde, påslakan, handdukar, tvål och schampo. I flerbäddsrum får maximalt fyra (4) bäddar för vuxna inrymmas. Varje person ska ha minst 5 kvm bostadsyta i sovrummet. (Det innebär minst 20 kvm stora rum för fyra personer. Min anm.)

Det ska finnas möjlighet att förvara kläder i byrålådor eller garderober. Då det är frågan om garderober ska galgar tillhandahållas.

Till anbudet ska en beskrivning av hur rummen är beskaffade lämnas. Med detta avses antal rum, storlek och fördelning av sovplatser i de olika rummen.

Den asylsökande ska med väg- eller spårbunden kollektivtrafik kunna ta sig tur och retur mellan anläggningen och ett av Migrationsverkets mottagningskontor. Från dörr till dörr får resan totalt ta upp till fyra (4) timmar en väg och ska kunna utföras under tiden 07.00-19.00.
Asylsökande ska inte behöva gå mer än 3,5 km för att komma till hållplats för kollektivtrafik. I anbudet ska beskrivning av färdväg till Migrationsverkets mottagningskontor bifogas. Av beskrivningen ska framgå den tid som det tar för asylsökande att förflytta sig från dörren i boendet till Migrationsverkets reception på mottagningskontoret.

Leverantören ska beskriva sin förankring i närområdet, såsom exempelvis kontakter med föreningslivet och frivilligorganisationer. Beskrivningen bör vara särskilt inriktad på leverantörens möjligheter och tankar kring tänkbara aktiviteter för de boende på anläggningen genom leverantören själv och/eller dennes eventuella samarbetspartners. Det ska i detta sammanhang nämnas att dylika aktiviteter inte får vara ägnade att påverka deltagarna politiskt och/eller religiöst.

Migrationsverket tillhandahåller aktuella listor över boende på ABT. Leverantören ansvarar för kontrollen att inte obehöriga tar upp platser. Inga omflyttningar av boende inom anläggningen får ske utan samråd med Migrationsverket.

Leverantören ska bemanna anläggningen med en platsansvarig 8 timmar per dag (alla dagar i veckan) under dagtid 7.00-16.00. Under övrig tid ska leverantören ha personal tillgänglig som kan komma till anläggningen för att åtgärda fel eller brister.
Leverantören ska se till att obehöriga inte upptar avtalade platser.
Leverantören ska ta emot och inkvartera asylsökande efter anvisning från Migrationsverket, även på obekväm arbetstid.
Leverantören ska informera de boende om brandskyddet i samband med inkvarteringen.
Leverantören ska sköta bokningsschema för tvättstuga och övriga praktiska uppgifter som rör skötsel av anläggningen.

Med helpension avses tre mål mat om dagen, frukost, lunch samt middag som ska serveras av leverantören.
Servering av frukost, lunch och middag ska ske i matsal/matplats inom anläggningen eller i omedelbar närhet till anläggningen, max. 500 meters gångavstånd. Vid längre avstånd får transport av boende till matplats ske under förutsättning av att erforderliga tillstånd finns.

Frukost ska innehålla
· Mejeriprodukter – mjölk, fil och yoghurt.
· Frukostflingor av varierande sorter, sylt, socker och russin.
· Bröd, margarin, marmelad, hårdost.
· Kaffe och the.

Lunch och middag ska bestå av färdiglagad varm mat, varierande och innehålla protein,
kolhydrater, vitaminer (vedertaget vitaminbehov) och mineraler.

Lunch och middag ska innehålla
· Proteinkälla – fisk, kyckling, lamm, nötkött eller bönor. Inget fläskkött får serveras.
· Kolhydrater – pasta, potatis, ris eller couscous.
· Vitaminer och mineraler – grönsaksrätter både tillagade och råa.
· Bröd.
· Senap och ketchup.
· Dryck – vatten, saft, kaffe och te.
· En färsk frukt av varierande slag per person.

Specialkost omfattar frukost, lunch och middag enligt ovan. Avser särskild mat för diabetiker, glutenintoleranta mm. Specialkost ska levereras vid beställning av respektive enhet. Respektive enhet bedömer behov efter den asylsökandes önskan.

Mat till barn omfattar frukost, lunch och middag enligt ovan. Mat till barn ska beredas med hänsyn tagen till såväl livsmedelskvalitet som konsistens passande för barn. Vällingpulver och barnmat på burk ska ingå. Mat till barn ska levereras vid beställning av respektive enhet.

Hänsyn ska tas till Ramadan, muslimernas fastemånad, då man äter mat endast efter solens nedgång och före dess uppgång. Leverantören ska tillhandahålla lunch och middag portionsförpackade, till de asylsökande som har fastemånad, vid beställning av respektive enhet.

För de dagar den asylsökande måste vara borta över frukost/lunch/middag så ska smörgåspaket tillhandahållas.

Anläggningen ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Anläggningen ska ha tillgång till rinnande varmt och kallt vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. Anläggningen ska medge tillräckligt dagsljus.

Lukter, fukt, koldioxid och smittoämnen ska ventileras bort.
Anläggningen ska ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt. Luftväxlingen ska vara på minst 4 l/s och person.

Anläggningen ska vara uppvärmd till minst 21 ± 2° C året om.

Anbudspriset ska anges i SEK exkl. moms och ska inkludera samtliga driftskostnader, yttre och inre underhåll samt övriga kostnader som är förenade med att utföra uppdraget.
Anbudspriset får ej överstiga följande takpriser:
Logi: 200:- per person och dygn
Kost. 150:- per person och dygn (helpension på fängelser kostar ca 45 kr/dygn/person. Min anm. Notera att jag inte jämför asylboenden med fängelser utan enbart jämför kostnaderna för mat. Och notera att 150 kr/person/dygn som Migrationsverket anger, är det högsta belopp som verket accepterar).)

För kost ersätts faktiskt antal serverade portioner till inskrivna boenden. Det ankommer på leverantören att redovisa antalet inskrivna matgäster dag för dag.

Leverantören ska vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet använda personal med för ändamålet erforderlig kompetens.
Leverantören är skyldig att utan dröjsmål byta ut sådan personal, vilken Migrationsverket anser sakna erforderlig kompetens eller saknar förtroende för. Exempelvis bör leverantören inte anställa personal som samtidigt är boende på anläggningen.
Leverantören ska anställa och ansvara för personal i egenskap av arbetsgivare med beaktande av vid var tid gällande lagar och avtal.
Leverantören svarar för löner, arbetsgivaravgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade kostnader för sig och sin personal.
Leverantören är ensam ansvarig arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.

Enligt förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt skall, vid kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad, Migrationsverket ställa villkor som skall ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören.
Migrationsverket skall enligt samma förordning förena villkoren med en sanktion och kontrollera att leverantören efterlever villkoren.

Leverantören svarar för samtliga löpande driftskostnader knutna till anläggningen samt svarar för yttre och inre underhåll.

Det här är som sagt långt ifrån all text och långtifrån alla krav som Migrationsverket ställer på ABT. Den, som efter dessa smakprov ur den digra kravspecifikationen, fortfarande är intresserad av att försöka sig på att driva ett sådant här boende för 200 kr/dygn/person och på allvar tror att den kan uppfylla alla in i minsta detalj specificerade (ibland orimligt höga) krav ska naturligtvis lämna in ett anbud senast den 24 juni!

Här kan man ta del av alla Migrationsverkets krav för anordnande av Tillfälligt boende för asylsökande.

© Denna blogg.

En integrationsutredare: ”Jag ser även till att friskriva mig själv genom tjänsteanteckningar och liknande. Fegt? Ja, definitivt. Men vad tjänar det till att säga ifrån? I dagens Sverige ytterst lite.”

Det kom ett lågmält, uppgivet välformulerat mejl från en integrationsutredare. Ett mejl som borde få mycket uppmärksamhet, som borde få många att tänka till och att agera. Men jag citerar honom själv och säger: ”

MailÅterigen vill jag tacka för det fantastiska arbete du lägger ned här på bloggen. Inläggen är alltid sakliga och balanserade vilket torde vara något av ett unikum i en allt mer hysterisk ”debatt” som etablerade medier är så fallna åt.

Som du vet arbetar jag med integrationsfrågor, och har gjort detta inom både den offentliga och ideella sektorn i snart tio år (med vissa avbräck) och det som man kan konstatera är att ju längre tid som förflutit desto mer verklighetsfrämmande blir debatten och antaganden som framförs via medierna och våra folkvalda. Det är säkert svårt att förstå vad REVA handlar om för den som inte besitter ingående kunskaper i hur ett migrationsärende hanteras. Att våra journalister till yttermera visso valt att använda termen ”papperslösa” alternativt (och totalt rättsvidrigt) ”papperslösa flyktingar” gör inte saken bättre.

All heder åt det arbete som du lägger ned men det är en kamp mot väderkvarnar. Journalistkåren (med försvinnande få undantag) har bestämt att tjänstemän (poliser/miggor) som faktiskt följer de lagar vår regering och riksdag beslutat om, per definition är ”onda” och i högljudda utspel på Twitter och liknande upprepas denna ”sanning” till dess att den blir vedertagen.

Konsekvenstänkande verkar inte heller vara något som gammelmedia ägnar sig åt men att påtala detta i annat sammanhang än anonymt eller i samspråk med goda vänner är att betrakta som socialt självmord. Vem vill bli behängd med sådana epitet som ”främlingsfientlig”, ”rasist” eller ”inhuman”? Således håller man käften och gör sitt bästa för att svära sig fri från det ansvar som förr eller senare kommer att utkrävas. Fegt? Ja, absolut. Men som det engelska uttrycket lyder ”beggars can’t be choosers”. Hyran ska betalas, så även el och telefoni. Studielånen ska amorteras.

Här är en intressant jämförelse
Jag tycker inte att det är särskilt givande att betala tillbaka mitt lån, ska jag då få strunta i det? Jag skulle säkert kunna hävda att återbetalningarna strider mot någon mänsklig rättighet. Jag undrar om jag – och många med mig – kommer att få stöd av media för detta ställningstagande? Nåväl, jag ska inte raljera utan fokusera på det som den förda migrationspolitiken faktiskt innebär.

I mitt arbete ingår att förhandla med olika aktörer i syfte att skapa förutsättningar för en kvalitativ etablering och integration. Detta blir otroligt svårt när man ställs inför det faktum att närmare 5.000 personer med beviljade uppehållstillstånd sitter fast i Migrationsverkets anläggningsboenden eftersom det inte finns bostäder i kommunerna. Alltså det finns inte bostäder, vilket innebär att för att kommunerna ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot staten genomförs prioriteringar.

Lägenheter som varit vikta åt bostadssociala kontrakt förs över till flyktingmottagningarna, vilket innebär att andra grupper snällt får stryka på foten. Detta är vedertaget och således handlar det inte om att ”ställa grupper mot varandra” som, enligt våra politiker och journalister, är det värsta som kan göras. De personer som genomgår rehabilitering från missbruksproblematik, personer med funktionsnedsättningar och andra avnämare förstår säkert att det är för ett gott syfte…

Här är ytterligare en intressant iakttagelse
Harold Dwight Lasswell, amerikansk statsvetare, definierade politik enligt följande: ”Vem får vad, när och hur”. Således handlar alla politiska val och beslut om att ”ställa grupper mot varandra” eller åtminstone deras behov.

Migrationen kostar dessutom. Med min begränsade kunskap kan jag inte göra en fullständig bedömning av huruvida detta på sikt kommer att ge någon vinst men det förefaller onekligen konstigt när delar av biståndet måste styras om för att täcka mottagandet i Sverige.

Men inte heller detta handlar om att ”ställa grupper mot varandra”. Jag är övertygad om att de ursprungliga mottagarna i Afrika och Asien förstår att deras arbete med kvinnors rättigheter, arbete mot exploatering av barn, utbildningsinsatser etcetera helt enkelt inte väger lika tungt som att tillse att de människor som kan betala den inte helt oävna summa som krävs för att ta sig till Europa, ska få gå ännu en integrationskurs i Arbetsförmedlingens regi.

För att avsluta och citera Robert Gustafssons imitation av Tony Richardsson: ”Jag är inte bitter”. Det är jag inte. Jag är liknöjd. Det enda jag kan göra är att följa de lagar och direktiv som jag är ålagd att följa. Jag gör mina åtta timmar om dagen, man försöker att sälja en produkt som få är intresserade av. Jag ser även till att friskriva mig själv genom tjänsteanteckningar och liknande. Fegt? Ja, definitivt. Men vad tjänar det till att säga ifrån? I dagens Sverige ytterst lite.

Kommentar: Ingen.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis ske, men kopiering av texterna är inte tillåten.