• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  november 2022
  M T O T F L S
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland. Avgifter från den 16 maj 2016 för ansökan om familjeåterförening med person som beviljats internationellt skydd.

Sisäministeriö logoInrikesministeriet meddelar att från och med den 16 maj 2916 införs vissa ändringar i avgifterna för uppehållstillstånd och villkor för beviljande av internationellt skydd. Avgifterna ska bidra till att täcka en del av de kostnader som uppstår för Migrationsverket och Finlands beskickningar i utlandet när antalet ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar ökar.

Ändringar i avgifterna för uppehållstillstånd och villkoren för beviljande av internationellt skydd
Första ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till utlänningar som får internationellt skydd är i fortsättningen alltid avgiftsbelagda. Bakgrunden är att antalet ansökningar beräknas öka, varmed behandlingen av ansökningar kommer att kräva allt mer resurser. Statsrådets finansutskott förordade avgifterna för ansökningar den 28 april.

År 2015 tiodubblades antalet asylsökande jämfört med året innan, vilket beräknas leda till att antalet ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till personer som beviljats asyl avsevärt ökar från och med sommaren 2016.

Migrationsverket har bedömt att upp till 17.000 ansökningar kommer att lämnas in 2016. År 2015 var antalet inlämnade ansökningar sammanlagt 770.

Med intäkter från behandlingsavgifter kan man täcka åtminstone en del av de kostnader som det ökade personalbehovet medför för Migrationsverket och Finlands beskickningar i utlandet.

Största delen av ansökningar om uppehållstillstånd avgiftsbelagda redan nu
Ansökningar om uppehållstillstånd är i regel avgiftsbelagda redan nu. Avgifterna gäller i princip också ansökningar om uppehållstillstånd för familjemedlemmar. Familjemedlemmar till utlänningar som beviljats internationellt skydd har under vissa förutsättningar utgjort ett undantag. Nu slopas detta undantag.

Asylansökningar samt ansökningar om uppehållstillstånd för utlänningar som tas emot i Finland inom en flyktingkvot, kommer att vara avgiftsfria också i fortsättningen.

Ansökningsavgiften täcker handläggningskostnaderna
Ett första uppehållstillstånd för en vuxen familjemedlem kostar 455 euro (ca 4.500 kronor). Summan täcker de kostnader som föranleds av behandlingen av ansökan. Uppehållstillstånd för ett barn kostar 230 euro (ca 2.300 kronor), dvs. cirka hälften av självkostnadspriset. Avgifterna för ansökningar fastställs i den avgiftsförordning som utfärdas årligen.

Kategorin humanitärt skydd slopas

Den som sökt internationellt skydd i Finland kan i fortsättningen beviljas asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt skydd. Det separata nationella uppehållstillstånd som beviljas på grund av humanitärt skydd ska slopas. Riksdagen godkände regeringens proposition utan ändringar. Avsikten är att republikens president stadfäste lagen fredagen den 29 april.

Målet är att Finlands lagstiftning inte ska skilja sig från lagstiftningen inom Europeiska unionen och i de andra medlemsstaterna. I fortsättningen motsvarar begreppet internationellt skydd Europeiska unionens lagstiftning, i vilken internationellt skydd endast avser flyktingstatus och alternativt skydd.

Dessutom effektiviseras indrivningen av behandlingsavgifter. Utlänningslagen preciseras så, att behandlingen av en ansökan görs först när den sökande har betalat den avgift som tas ut för behandlingen av en ansökan om uppehållstillstånd eller annan avgiftsbelagd ansökan.

Kommentar: Om skattebetalarna skulle belastas med kostnaderna om uppemot 17.000 personer ansöker om familjeåterförening, skulle det innebära väldigt många miljoner kronor. Om man till exempel räknar med 7.000 vuxna och 10.000 barn så skulle kostnaden för skattebetalarna ha blivit närmare 55 miljoner kronor. Nu ska alltså den, som vill ansöka om att återförenas med en närstående som fått internationellt skydd i Finland, betala för sin ansökan själv (till viss del subventionerat, dock).

Finländska medier serie grön

Finland: En sällskapspartner ska ha en tryggad försörjning

Finlands flagga mörkare blått korsI Finland meddelar Migrationsverket att:

En sällskapspartner som ansöker om uppehållstillstånd ska ha en tryggad försörjning

migriEn sällskapspartner kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband eftersom en sällskapspartner till en finsk medborgare, eller en person som beviljats uppehållstillstånd i Finland, inte anses som familjemedlem.

Försörjningen för den person som ansöker om uppehållstillstånd ska vara tryggad till exempel med löneinkomster, besparingar eller inkomster från företagsverksamhet. Tillgångarna ska finnas på den sökandes eget bankkonto och den sökande ska fritt kunna använda dem. Beviljandet av uppehållstillstånd förutsätter att din utkomst i Finland är tryggad på annat sätt än genom förmåner som utbetalas av samhället. Som tryggad försörjning anses inte den i Finland bosatta sällskapspartnerns inkomster eller besparingar.

Följande villkor ska dessutom uppfyllas:

 • Sällskapsförhållandet är etablerat. Som bevis på ett etablerat förhållande kan anses till exempel tidigare samboende eller graviditet.
 • Sällskapspartnerna har för avsikt att fortsätta det gemensamma livet i Finland.

Migrationsverket förklara vad som menas med ”sällskapspartner”:

En sällskapspartner är inte en familjemedlem till en person som bor i Finland. Om du lever i ett sällskapsförhållande med en partner som har beviljats uppehållstillstånd i Finland, kan du inte beviljas uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Ett sällskapsförhållande kan vara ett särskilt skäl till att bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd. För att du ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd i Finland, ska ditt och din sällskapspartners förhållande vara etablerat. Avsikten är dessutom att ert gemensamma liv fortsätter i Finland.

Tidigare samboende (som bevis till exempel ett hyresavtal eller ett utdrag ur boenderegistret), graviditet eller någon annan faktor som tyder på täta kontakter kan betraktas som ett bevis på ett stadigt förhållande. Ingendera får vara gift på annat håll.

Blanketten som ska fyllas i, och som en mängd bilagor (som ska vara översatta av en auktoriserad translator till finska, svenska eller engelska) ska bifogas till, är på sex sidor. På blanketten ska också anges hur man ämnar försörja sig i Finland och kopior av kontoutdrag eller bevis på förmögenhet och kapitalinkomster, pension eller andra medel som personen kan försörja sig på, ska bifogas.

Här kan man se hur blanketten är utformad och vad som krävs av den som vill söka uppehållstillstånd som ”sällskapspartner”, dvs varken som sambo eller gift, till en finsk medborgare eller en person i Finland med permanent uppehållstillstånd.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Hela bloggtexten får inte användas, endast kortare citat med länkning till originaltexten här ovan. Media och andra som citerar ur texten ska ange källa! (OBS! Gäller givetvis också svenska journalister.)