• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  maj 2021
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan titel lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland. En ny förvarsenhet med 30 platser ska byggas.

Information från inrikesministeriet:

Sisäasiainministeriö

Budgetförslaget som inrikesministeriets förvaltningsområde lagt fram för nästa år (2014) uppgår för Migrationsförvaltningen till 68 miljoner euro (ca 622 miljoner kronor).

Bland annat ska en ny förvarsenhet med 30 platser byggas i samband med förläggningen i Joutseno. Där kan man eventuellt ha en separat avdelning för familjer och utsatta personer.

Kapaciteten för tagande i förvar har inte varit tillräcklig med tanke på behovet. Förvarsenheten med 40 platser i samband med förläggningen i Krämertsskog i Helsingfors är nästan utan undantag full.

Den otillräckliga kapaciteten fördröjer verkställigheten av avvisnings- eller utvisningsbeslut för personer som enligt utlänningslagen ska avlägsnas ur landet. Man är allt oftare tvungen att i strid med lagen hålla utlänningar som tagits i förvar i polisens och gränsbevakningsväsendets lokaler. Att den nuvarande kapaciteten för tagande i förvar är otillräcklig medför också extra kostnader.

Vänligen respektera att alla texter är © COPYRIGHT denna blogg. De får inte förvrängas, vinklas eller användas i något syfte som de inte är ägnade för. Hela bloggtexter får inte användas, endast kortare citat med länkning till originaltexterna är tillåtet. Media och andra som citerar ur texterna ska ange källa! (OBS! Gäller givetvis också svenska journalister!)

Finland. Om försörjningskrav vid anhöriginvandring.

Läs först Varför skapar riksdag och regering regler och lagar som är löjliga?

Den 11 april 2012 publicerade jag detta inlägg:  Finland: Inrikesministeriet vill skärpa kriterierna för familjeåterförening. Där skrev jag bland annat att:

Inrikesministeriet vill skärpa kriterierna för familjeåterförening och föreslår att familjemedlemmarna till en person som får humanitärt skydd i Finland ska kunna bevisa att de kan försörja sig för att få uppehållstillstånd innan de får komma till Finland. Man tar också upp frågan om huruvida man ska kräva att den i Finland bosatta personen har en viss sorts bostad innan man beviljar uppehållstillstånd till hans/hennes familjemedlemmar.

migriSå här informerar Migrationsverket i Finland om vad som gäller idag:

Beviljande av uppehållstillstånd förutsätter att din försörjning är tryggad

Tryggad försörjning innebär att du har tillräckliga medel för att försörja dig själv och din familj i Finland. Medlen kan härröra från lön, företagsinkomster, förmögenhet eller pension. Din försörjning räknas utifrån dina nettointäkter, dvs. inkomster efter skatt och efter arbetsgivarens och arbetstagarens pensions- och försäkringspremier.

Visa upp en redogörelse för din utkomst när du ansöker om första uppehållstillstånd, fortsatt tillstånd, permanent uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd.

Riktgivande belopp har fastställts för den försörjningsnivå som krävs. De belopp som tillämpas på ansökningar som lämnats in från och med den 1 mars 2013 är:

Person €/mån. €/år
den första vuxna 1 000 12 000
den andra vuxna i samma hushåll    700 8 400
1. minderårig familjemedlem    500 6 000
2. minderårig familjemedlem    400 4 800
3. minderårig familjemedlem    300 3 600
4. minderårig familjemedlem    200 2 400
5. minderårig familjemedlem    100 1 200
efter 6 minderårig familjemedlem 0 0

Enligt dagens kurs, 9.1854 blir beloppen följande i kronor:

Person kr/mån. kr/år
den första vuxna 9 185 110 220
den andra vuxna i samma hushåll 6 430 77 160
1. minderårig familjemedlem 4 593 55 116
2. minderårig familjemedlem 3 674 44 088
3. minderårig familjemedlem 2 756 33 072
4. minderårig familjemedlem 1 837 22 044
5. minderårig familjemedlem    919 11 028
efter 6 minderårig familjemedlem 0 0

Två exempel
Om familjen exempelvis består av två vuxna och två minderåriga barn, krävs för försörjningen totalt 2.600 euro per månad (1.000 € + 700 € + 500 € + 400 €). För en sådan familj krävs alltså en disponibel inkomst (efter skatt) motsvarande 23.882 kronor per månad.

Om familjen exempelvis består av en ensamförsörjare med fyra minderåriga barn, krävs för försörjningen totalt minst 2.400 euro per månad (1.000 € + 500 € + 400 € + 300 € + 200 €). För en sådan familj krävs alltså en disponibel inkomst (efter skatt) motsvarande 22.044 kronor per månad.

Förhöjningarna grundar sig på levnadskostnaderna i Finland
När det gäller familjer med flera barn kan man avvika från utkomstbeloppet för att försörjningsbeloppet som krävs inte ska bli orimligt högt. Behovet av avvikelse bedöms i varje enskilt fall. Möjligheten till avvikelse beror exempelvis på om båda föräldrarna eller endast den ena har arbete.

Vissa socialförmåner minskar det utkomstbelopp som krävs. Dessa förmåner kallas socialskyddsförmåner som ersätter kostnader. Tryggad försörjning förutsätts inte av:

 • en infödd finländare och hans familjemedlem
 • familjemedlem till finsk medborgare och hans minderåriga ogifta barn
 • annan anhörig till finsk medborgare
 • familjemedlem till person som fått internationellt skydd (flyktingstatus), om familjen har bildats före anknytningspersonen anlände till Finland
Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Hela bloggtexten får inte användas, endast kortare citat med länkning till originaltexten här ovan. Media och andra som citerar ur texten ska ange källa!

Inrikesministern: ”Invandringen är lönsam för Finland så länge den hålls under kontroll.”

Finlands flagga mörkare blått korsDebatten om invandringen har i Finland ofta rört sig om asylsökande och flyktingar trots att dessa utgör endast ca 10 % av alla som invandrar till Finland, sägs i Yle-programmet Ykkösaamu där den nya migrationsstrategin diskuteras med inrikesminister Päivi Räsänen.

Päivi Räsänen konstaterar i intervjun (som är på finska) att:

Invandringen är lönsam för Finland så länge den hålls under kontroll.

På frågan om vad hon tror är anledningen till att diskussionen till så stor del rör sig kring asylsökande och flyktingar trots att endast ca 10 % av alla invandrare är just i den kategorin, svarar ministern:

Inrikesminister Päivi RäsänenJag tror att det går tillbaka till 90-talets invandringspolitik, som koncentrerades ganska mycket just till asylpolitik. Men den bilden av invandring har förändrats alldeles dramatiskt under de senaste decennierna och kommer att ytterligare förändras. Ca 33.000 utomeuropeiska och EU-medborgare ges uppehållstillstånd eller registreras årligen och endast ca 2000 asylsökande beviljas uppehållstillstånd. En absolut majoritet kommer hit för att arbeta, studera, starta företag, av familjeskäl, till exempel gifter sig. Den invandring som vi har till Finland är därmed också en kraftreserv för det finländska samhället. De kommer hit för att bygga samhället tillsammans med ursprungsfinländarna. Vi borde allt mer också dra nytta av det som invandrarna kan föra med sig.

Ministern framhåller även bland annat att utbildning, arbete och att man lär sig de inhemska språken är av yttersta vikt. Och hon säger:

Invandringen kan bli ett plus om vi klarar av att hantera den på ett kontrollerat sätt, så att den inte åsamkar oss sådana problem som vi ser i till exempel Sverige och annorstädes i Europa, som undergräver samhällsordningen och därigenom orsakar kostnader. Därför är det så viktigt att vi har en kontrollerad invandring, att den sker inom de gränser som samhällets kapacitet tillåter, och att vi klarar att  se till att säkerheten fungerar. Såväl säkerheten för samhället som för invandrarna själva.

Programledaren:

Ykkäsaamu logoÅr 2012 sökte 2905 personer asyl i Finland. Samma år sökte 43.850 asyl i Sverige så man kan väl säga att invandringen till Finland är kontrollerad åtminstone vad gäller asylinvandrare. Regeringens antagna migrationsstrategi är full av upphöjda målsättningar gällande förbättringar av integrationen av invandrare. Språkutbildning, attitydförändringar hos arbetsgivare, vidareutbildning för kunniga invandrare. Hur ska man följa man upp migrationsstrategin, vem ansvarar för om den lyckas eller går misslyckas?

Inrikesministern:

Inrikesminister Päivi RäsänenDet här ju nu en strategi. Av den ska det göras ett åtgärdsprogram. Då klargörs de olika ansvarsområdena, tidtabellerna, eventuella lagändringar och även behövlig finansiering. Arbetet påbörjas på hösten och vi strävar efter att ha programmet färdigt innan året är slut. Åtgärdsprogrammets genomförande kommer att följas upp noggrant.

Inrikesministeriet:

Sisäasiainministeriön_logoFinlands migrationsstrategi, Migrationens framtid 2020, som sträcker sig till 2010, framhäver frågor om sysselsättning och icke-diskriminering. I strategin  anges bland annat att

Genom migrationspolitiken ska de som kommer till Finland kunna utnyttja sin kompetens på ett mångsidigt sätt och delta i byggandet av det finländska samhället. Kunskaper i de inhemska språken och personliga nätverk spelar en stor roll i deltagandet i samhället. I strategin nämns att livssituationerna för dem som har något främmande språk som modersmål varierar mycket och att familjen har en stor betydelse för hur integrationen lyckas. Det är viktigt med tanke på framtiden att språkundervisningen och den arbetskraftspolitiska utbildningen utökas. Vidare ska man utveckla möjligheterna att studera inhemska språk också under pågående anställningsförhållande.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåten. Vid citat, var vänlig ange källa!

Finland. Migrationsförvaltningens resultat har förbättrats.

Inrikesministeriet informerar:

Sisäasiainministeriön_logoMigrationsförvaltningens resultat har förbättrats till följd av en omorganisering av Migrationsverkets arbete och i synnerhet de olika skedena av asylprocessen. Systemet för mottagning av asylsökande har också utvecklats och år 2012 användes det inemot 14,5 miljoner euro (drygt 126 miljoner kronor) mindre anslag för mottagningsverksamheten än året innan.

Målet är att behandlingen av asylansökningar ska påskyndas före utgången av regeringsperioden. Samtidigt är målet att hålla kvaliteten på asylbesluten på minst samma nivå som för närvarande. Strävan är också att minska kostnaderna för mottagningssystemet och att förkorta behandlingstiderna.

Vidare ska avvisningar till följd av negativa asylbeslut verkställas snabbare än nu. Antalet personer som avlägsnades ur landet ökade och uppgick 2012 till sammanlagt 2.440 personer, medan motsvarande siffra för 2011 var 2.252 personer. År 2012 var antalet verkställda avlägsnanden ur landet 5 % större än året innan.

© Denna blogg.

Avslag på asylansökan = man ska lämna landet

Blogginlägg nr 7000 sedan den 5 maj 2005

sveriges-flaggaI Sverige diskuteras ganska livligt det faktum att regeringen gett Polisen i uppdrag att effektivisera och skynda på utvisningarna av personer som inte har rätt att vistas i landet. Jag upprepar: ”…som inte har rätt att vistas i landet”.

riksdagenUtlänningslagen, stiftad av Sveriges riksdag och regering, är tydlig. 8 kap. Avvisning och utvisning, Bestämmelser som gäller både avvisning och utvisning, 18 a § stadgar:

Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet (tidsfrist för frivillig avresa). Tidsfristen ska bestämmas till två veckor om utlänningen avvisas och till fyra veckor om utlänningen utvisas.

Det ingår i Polisens uppgifter att se till att personer som illegalt befinner sig här, lämnar landet enligt bland annat ovanstående lagparagraf. Notera att utlänningslagen gäller precis på samma sätt som alla andra lagar i Sverige. Det är inte en låtsaslag som vem som helst kan välja att bryta mot, att följa eller inte följa.

Finlands flagga mörkare blått korsDet kan vara intressant att veta hur man ser på illegal vistelse i grannlandet Finland. Jämförelser med andra länder kan också göras, men här är det bara ett nära grannland med vilket  jämförelser görs.

InrikesministerietDen 17 oktober 2012 meddelade Inrikesministeriet (det finns ingen migrationsminister i Finland, det är inrikesministern, Päivi Räsänen, KD, som ansvar för asyl- och migrationsfrågor) att man antagit ett åtgärdsprogram mot olaglig inresa i Finland. Programmet innehåller 21 olika åtgärder. Här är en del av vad som ska gälla:

När det gäller utlänningsövervakning uppdateras befogenheterna för polisen och Gränsbevakningsväsendet så att dessa har rätt att utföra övervakning av utlänningar i lokaler som omfattas av offentlig frid, såsom affärslokaler. Lagen om utlänningsregistret revideras så att den bättre motsvarar myndighetssamarbetets behov.

När det gäller myndighetssamarbetet strävar man efter att förbättra såväl beskickningspersonalens kunnande som samarbetet mellan myndigheterna och transportörerna. Informationsutbytet förbättras mellan socialmyndigheterna, FPA (Folkpensionsanstalten), polisen och andra myndigheter som sköter utlänningsfrågor. Gränsbevakningsväsendet stärker ytterligare sitt deltagande i gränssäkerhetssamarbetet med EU:s gränsförvaltningsbyrå Frontex.

Olaglig inresa har ökat i EU. Med olaglig inresa och vistelse i landet avses att utlänningar reser in och vistas i landet utan tillstånd. Dessa personer saknar resedokument, visering och uppehållstillstånd och får därför inte resa in eller vistas i Finland. En laglig inresa blir olaglig vistelse i landet till exempel då personen stannar kvar i landet längre än tillåtet. I offentligheten använder man ofta termen papperslösa, då man syftar på personer som vistas olagligt i landet.

Frontex statistikförde nästan 141.000 olagliga gränsöverskridningar inom EU 2011, vilket motsvarar en ökning på 35 procent jämfört med föregående år. EU:s yttre gräns passerades olagligt främst vid de yttre gränserna i Grekland, Italien och Malta. I Finland påträffades 2011 ca 3.300 personer som vistades olagligt i landet.

I mars 2012 genomfördes en utlännings-, säkerhetsanordnings- och hastighetskontrollövervakningsvecka i hela landet och emellanåt gör polisen kontroller på restauranger, hos städfirmor och på byggarbetsplatser.

Människor som påträffas och inte har rätt att vistas i Finland utvisas. Att det ingår i Polisens uppgifter att se till att landets lagar respekteras och efterlevs är en självklarhet.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet.

Finland. Inrikesministeriet om EU:s återvändandedirektiv.

Systemet för frivilligt återvändande ska befästas

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt vars syfte är att befästa systemet för frivilligt återvändande och göra de ändringar som systemet förutsätter i lagstiftningen. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2013.

Projektet baserar sig på EU:s återvändandedirektiv som trädde i kraft i Finland 2011. Direktivet prioriterar frivilligt återvändande framför andra former av återvändande och har anknytning till regeringsprogrammets mål att påskynda avvisningar som beror på negativa asylbeslut. Dessutom vill Finland genomföra bilaterala återtagandeavtal och samarbetsprotokoll med sådana länder där förhållandena har förbättrats så, att asylsökande kan återvända till ursprungslandet.

Inom projektet utreder man också behoven av att ändra lagstiftningen när det gäller tillfälligt uppehållstillstånd som beviljas på grund av hinder för avlägsnande ur landet.

© Denna blogg.

Finland: Olaglig inresa bekämpas på flera sätt

I Finland har inrikesministeriet godkänt ett åtgärdsprogram för att bekämpa olaglig inresa i landet. Programmet innehåller 21 olika åtgärder.

När det gäller utlänningsövervakning uppdateras befogenheterna för polisen och Gränsbevakningsväsendet så att dessa har rätt att utföra övervakning av utlänningar i lokaler som omfattas av offentlig frid, såsom affärslokaler. Lagen om utlänningsregistret revideras så att den bättre motsvarar myndighetssamarbetets behov. Det föreslås också att inreseförbud kan meddelas en person som redan lämnat landet. För tillfället kan inreseförbud meddelas endast i samband med avlägsnande ur landet.

Med olaglig inresa och vistelse i landet avses att utlänningar reser in och vistas i landet utan tillstånd. Dessa personer saknar resedokument, visering och uppehållstillstånd och får därför inte resa in eller vistas i Finland. En laglig inresa blir olaglig vistelse i landet till exempel då personen stannar kvar i landet längre än tillåtet. I offentligheten använder man ofta termen papperslösa, då man syftar på personer som vistas olagligt i landet.

Gränsbevakningsväsendet stärker ytterligare sitt deltagande i gränssäkerhetssamarbetet med EU:s gränsförvaltningsbyrå Frontex.

Frontex statistikförde nästan 141.000 olagliga gränsöverskridningar inom EU 2011, vilket motsvarar en ökning på 35 procent jämfört med föregående år. EU:s yttre gräns passerades olagligt främst vid de yttre gränserna i Grekland, Italien och Malta. I Finland påträffades 2011 ca 3.300 personer som vistades olagligt i landet.

I Sverige ges personer som vistas i landet illegalt rätt till sjukvård och skolgång. Bekämpning av olaglig inresa eller olaglig vistelse i landet hör man aldrig tal om.

© Denna blogg. Korta citat tillåtna. Vänligen länka alltid till originalinlägget.