• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  mars 2023
  M T O T F L S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

”Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige.”

riksdagenCitat ur riksdagens protokoll 1989/90:46, torsdagen den 14 december

Statsrådet, invandrarminister Maj-Lis Lööw (S):

Herr talman!

Regeringen har därför funnit att andra åtgärder måste vidtas för att man skall komma till rätta med situationen. Asyl kommer endast att ges till de asylsökande som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.

Förändringen innebär att det inte längre blir möjligt att få asyl som krigsvägrare eller s.k. de facto-flyktingar, om inte särskilt starka skyddsbehov föreligger.

Det nu aktuella beslutet har fattats med stöd av bestämmelserna om ”särskilda skäl” som anges i utlänningslagen 3 kap. 4§ andra stycket 2. För att dessa särskilda skäl skall kunna tillämpas krävs enligt proposition 1988/89:86 ”att förhållandena är sådana att det bedöms vara nödvändigt för att reglera invandringen”.

Det skall ”vara fråga om så pass många personer att det skulle medföra stora påfrestningar för det svenska samhället och den svenska flyktingmottagningen att ta emot dem i Sverige”. Det är den situationen som vi anser att vi i dag befinner oss i.

Herr talman!

Ökningen av antalet asylsökande i Sverige har föranletts av flera samverkande faktorer; den snabba handläggningen av asylansökningar, bra mottagning i kommunerna och en generös lagstiftning. Detta har gjort det naturligt för många att söka asyl i Sverige i stället för i andra länder i Europa.

Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill för säkerhets skull än en gång understryka att asyl kommer att ges till dem som uppfyller kraven enligt FN:s flyktingkonvention och till dem som i övrigt har särskilt starka skyddsbehov.

Detta sades den 14 december 1989, då:

Under andra halvåret 1989 beräknas drygt 20.000 personer söka asyl i Sverige. Denna siffra motsvarar vad som beräknades för hela budgetåret 1989/90. Totalt uppskattas ca 29.000 söka asyl i Sverige under 1989, mot drygt 19.000 under 1988. I denna siffra finns en ny stor grupp, nämligen ca 5.000 turkbulgarer.

Samtidigt finns närmare 7.000 människor, som har fått arbets- och uppehållstillstånd, på förläggningar i väntan på en kommunplats. Sammanlagt finns för närvarande 23.000 människor på invandrarverkets förläggningar.

Kommentar: Idag kommer tre gånger så många asylsökande till Sverige. Plus ett ännu okänt antal anhöriga.

Hela protokollet kan läsas här, med början under rubriken 9 § Information från regeringen om asylpolitiken.

© denna blogg.

 

Vidare om rapporteringen om hungerstrejkande afghaner i Boden

NorrbottensKurirenApropå rapporteringen om afghanerna som hungerstrejkar skrev jag ett tidigare inlägg med exempel på hur ofullständigt medier beskriver asylfrågor och -ärenden. Läs inlägget Lång illegal vistelsetid i Sverige och/eller hungerstrejk ger inte uppehållstillstånd först. OBS! Det är absolut inte enbart Norrbottenskuriren som inte ger en hel bild när de beskriver före detta asylsökandes situation, det råkar bara vara just deras artikel/artiklar som får tjäna som exempel.

I en ny artikel – Fler hungerstrejkar i Boden – återger Norrbottenskuriren de före detta asylsökandes situation och citerar deras ord. Bland annat en av afghanerna som säger:

profileJag vill göra det här för att få stopp på immigrationen. I stället för att åka tillbaka och dö där väljer jag hellre att dö här framför deras ögon här i Sverige

Vad som menas med den första meningen om ”stopp på immigrationen” är lite svårt att förstå, här borde reportern ha bett om ett klargörande. Troligen menar han ”stoppa utvisningen”, men då ska man också skriva det.

Det är lätt att hålla med Jakob Lindvall, enhetschef på en av asylprövningsenheterna i Boden som säger – vilket är bra att man får ta del av:

Det är alltid tråkigt när det blir så här. Jag förstår att ett avslag aldrig är roligt att få. Det är en del av systemet som det ser ut nu.

Jakob Lindvall förtydligar också:

Det allmänna tillståndet i Afghanistan är inte så dåligt att man automatiskt får uppehållstillstånd.

Ja, så ser ”systemet” eller rättare sagt: utlänningslagen, ut. Att den som inte beviljats asyl eller uppehållstillstånd av skyddsskäl ska – alltså ska – lämna landet. Det är på den punkten man kan önska sig tydligare information i artiklarna. I Finland har både inrikesministern och Migrationsverkets ledning varit föredömligt tydliga och raka, och det har också återgetts i medier i Finland när några afghaner hungerstrejkade också där:

migriMigrationsverket: Om man skulle tillåta en hungerstrejk påverka myndighetens beslut skulle det vara en mycket farlig signal för alla andra som är missnöjda med sitt beslut.

Inrikesminister Päivi RäsänenInrikesministern: Jag hoppas att man på alla sätt uppmuntrar dem att upphöra med sin hungerstrejk. Finland är en rättsstat där man inte behöver eller bör sätta sin hälsa på spel för att få ett rättvist beslut.

I Sverige säger i stället Migrationsverkets enhetschef att han inte har något emot att personerna hungerstrejkar utanför Migrationsverket entré:

Det är vuxna personer och de har rätt till att demonstrera.

Något som bekymrar är när reportern påpekar att ”en som tillkom i hungerstrejken i dag är bara 16 år”. Då säger – som man förstår – enhetschefen vid Migrationsverket:

Det får vi titta närmare på och kanske prata med sociala myndigheter.

Något som bekymrar är när reportern påpekar att ”en som tillkom i hungerstrejken i dag är bara 16 år”. Då säger – som man förstår – enhetschefen vid Migrationsverket:

Det får vi titta närmare på och kanske prata med sociala myndigheter.

Men sociala myndigheter har knappast med saken att göra. En person som är 16 år gammal har rätt att fatta en hel del egna beslut, till exempel jobba 40 timmar i veckan, starta egen firma, ta körkort för lätt motorcykel och traktor etc. Sociala myndigheter har knappast rätt att lägga sig i om han hungerstrejkar, annat än genom att vädja till den unge att inte göra det, förstås. Vilket man kan hoppas att många gör.

Det skulle vara bra om rapporteringen om personer som fått avslag på sina ansökningar och den situation de befinner sig i samt utlänningslagstiftningen som reglerar invandringen till Sverige skildrades lite mer allsidigt…

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåtet. Vid citat, var vänlig ange källa!