• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  maj 2023
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Finland. ”Ryssland är ett säkert land för asylsökande.”

Juha Similä MigriChefen för resultatområde vid asylenheten, Juha Similä meddelar via Twitter:

Idag fattades första asylbeslutet där ansökan lämnades utan åtgärd eftersom Ryssland är ett säkert land för asylsökande.

Turvallinen turvapaikkamaa 29.1 201699 § (6.3.2015/194)
Säkert asylland
När ansökan avgörs vid asylförfarandet kan som ett säkert asylland för sökanden betraktas en sådan stat
1) som utan geografiska förbehåll har tillträtt och iakttar konventionen angående flyktingars rättsliga ställning, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (FördrS 8/1976) samt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 60/1989), och
2) där sökanden har fått och fortfarande kan få skydd som avses i 87 eller 88 § eller som annars är tillräckligt.
Jag vill slippa ha annonser på bloggen,
vilket jag lyckats undvika i snart 11 år).
Vill du bidra med 1 krona per dag –
30 kronor i månaden?
Klicka i så fall här:
Abonnera

© denna blogg.

Finländska medier serie grön

Det är inte tillåtet med lagar som särbehandlar till för- eller nackdel för en eller vissa religioner eller åskådningar eller favoriserar vissa trosbekännare framför andra, eller troende framför icke-troende.

Krister Thelin informerar:

Krister ThelinTvärtemot vad många måhända tror har – numera- hädelseförbud eller omsorg om religiöst kränkta inget stöd i mänskliga rättigheter. I MR-konventionens artikel 19 om yttrandefrihet kan den begränsas i vissa fall. MR-kommittén som vakar över konventionens tillämpning slog för något år sedan fast att förbud mot hädelse inte (!) är en godtagbar inskränkning.

Int konv om medb o politiska rättigheterBeslutet att anta Allmänna kommentarer nr 34 – Artikel 19: Åsikts- och yttrandefrihet (FN:s kommitté för mänskliga rättigheter 102:a sessionen, Genève, 11–29 juli 2011) var enhälligt, inklusive kommitténs fyra nordafrikanska ledamöter (av 18 totalt). Denna kunskap är förvånansvärt lite spridd bland våra vanligaste svenska tyckare (Ola Larsmo, Ulrika Knutson m.fl), som av och till uppträder som de kränktas apologeter när det bränner till. Som i fallet Lars Vilks.

Citat ur ovan nämnda Allmänna kommentarer nr 34:

Förbud mot yttringar som visar bristande respekt för en religion eller andra trosuppfattningar, inbegripet lagar om hädelse, är oförenligt med konventionen, utom under de omständigheter som avses i artikel 20.2 i konventionen. Sådana förbud måste även vara förenliga med de strikta kraven i artikel 19.3 och i artiklarna 2, 5, 17, 18 och 26. Följaktligen är det till exempel inte tillåtet att sådana lagar särbehandlar till för- eller nackdel för en eller vissa religioner eller åskådningar eller favoriserar vissa trosbekännare framför andra, eller troende framför icke-troende. Det är inte heller tillåtet att använda sådana förbud för att förhindra eller straffa kritik av religiösa ledare eller kommentarer om religiösa läror och trossatser.

(Läsare som vill ta del av artiklar som nämns i stycket ovan får vänligen själva ta fram dem.)

Kommentar: Ska man uttala sig så ska man veta vad man talar om och inte bara låta tungan slinta hit och dit, som en hel del svenska journalister emellanåt (inte så sällan) gör.

På asyl- och migrationsområdet möter jag ständigt liknande och större kunskapsluckor bland svenska medierepresentanter, som den som Krister Thelin påpekar ovan. Det är skrämmande och det är farligt att Sverige har så många journalister som med patos och tvärsäkerhet tutar ut sina ”sanningar” och därmed vilseför alla de människor som fortfarande tror på dem (många kanske tror på Tomten också…).

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till detta inlägg.

Röda korset bryr sig varken om identitet eller faktiska familjeband – alla ska kunna komma som asylinvandrare till Sverige

Röda korsetRöda korset tycker att Återförening i Sverige stoppas av absurda hinder och orimliga beviskrav. Röda korset tycker att – i strid med utlänningslagen – i princip vilka barn som helst som någon påstår har bott med en familj, ska få komma till Sverige som ”anhöriginvandrare”. I lagen anges att familjeåterförening gäller barn (biologiska och lagligt adopterade) under 18 år samt make eller maka. Lagen omfattar inte barn som sägs ha – eller ens de facto har – bott med familjen kortare eller längre tid. Detta upprör Röda korset. Men finns det en lag så ska den följas och är man inte nöjd med lagen så får man arbeta för att den ska ändras.

Det minsta man kan kräva när en stat påtar sig ekonomiskt och socialt ansvar för människor från andra länder är att de ska kunna redogöra för vilka de är, när de är födda, vad deras föräldrar heter och vad deras syskon heter. Och att de inte ljuger om vem de är och vilka de är släkt med.

Eller ska Sverige fortsätta att vara ett land dit 90-95 % av alla som vill komma kan slänga sina id-handlingar och ljuga ihop historier om varifrån de är, varför de är här och vilka de är? Det har inte varit lagens intention, men så har det till stor del blivit (dock, givetvis, inte i alla fall!). Det förklarar också den enorma skillnad i antalet asylsökande som kommer till Sverige jämfört med andra länder med lika liten befolkning… Och Röda korset vill alltså utvidga kretsen av icke skyddsbehövande från utomeuropeiska länder, som ska få försörjning, utbildning, sjukvård etc i Sverige genom att – enbart på personernas egna berättelser – acceptera ”fosterbarn” och andra påstått tillfälligt eller längre tid i familjen boende barn och unga!

Flyktingar ska ges uppehållstillstånd och få förenas med sina familjer (barn under 18 år, make/maka) i enlighet med både utlänningslagen och flyktingkonventionen. Skyddsbehövande i övrigt, som styrkt sin identitet och lämnat en trovärdig, sammanhängande och åtminstone delvis styrkt historia om varför de ska ses som skyddsbehövande, ska få uppehållstillstånd och – när de kan försörja sig själva och sina familjer – få återförenas med familjemedlemmarna i Sverige.

Det verkar som om alltför många har glömt bort vad lagar och konventioner stadgar! Om man kräver att asylbedrägerierna stoppas och hanteras snabbt och korrekt så, att de som bedrägligt försökt ta sig in i Sverige avvisas så fort som möjligt, då kan man koncentrera sig på gedigna utredningar som visar vilka som har flykting- respektive skyddsskäl och ska beviljas en fristad i Sverige.

© = COPYRIGHT denna blogg. Min text är min och ska inte förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten kan givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet. Jag har inget samarbete med någon annan och skriver mina texter själv. Miggors och andras berättelser återges med deras skriftliga tillstånd. Citat ur olika medier förekommer, med länkar om sådana finns.

Prydliga men kortnästa

riksdagenNär politikerna – nu senast i migrationsdebatten i riksdagen, som jag lyssnade på till en del – står i kostymer och slipsar, dräkter och fina koftor och ser seriösa ut, då kan man förledas att tro att det de säger korrelerar till deras prydliga och förtroendegivande yttre. Men så är tyvärr inte alltid fallet. När de säger att ”vi behöver fler invandrare för att bibehålla vårt välstånd” och ofta menar att många av dessa invandrare ska jobba med äldrevård (det dummaste jag hört!) och annan vård, så verkar det som om dessa prydliga riksdagsledamöter som står i talarstolen och utstrålar: ”Se på mig, hör på mig! Jag ser bra ut, jag vill bli ett känt ansikte. Jag vet inte riktigt vad jag säger, men jag säger det ändå”, inte har tänkt längre än de välpudrade – i förekommande fall – men korta näsorna räcker. De tänker inte på, att dessa utomeuropeiska invandrare också blir gamla, också blir i behov av vård (och ofta konsumerar mer vård än svenskar bland annat för att den nu är tillgänglig för dem, d.v.s. ”gratis”). Ska det då, enligt de kortnästa, tas emot ännu fler invandrare för att vårda dessa invandrare och utföra de jobb som de nu inte längre vill eller kan utföra? Och ska skolorna byggas ut för alla de tiotusentals, hundratusentals barn och unga som kommer med dem som ska komma hit för att ”upprätthålla vårt välstånd”? Vilket ”välstånd”, förresten? Ett starkt etniskt segregerat land kan väl inte påstås ha välstånd? Ett så här kortnäst tänkande är förödande för landet och folket. Och för det redan hårt ansträngda ”välståndet”, det krävs faktiskt inte professorstitel för att kunna förstå det. Ändå säger en riksdagsledamot i dagens migrationsdebatt så här:

Idag kan vi se hur fler än 600.000 utlandsfödda människor går till jobbet varje dag i Sverige. Och det är ganska svårt att tänka sig sjukvård, äldrevård och omsorg, verkstadsarbete osv om vi skulle tänka bort alla de här människorna.

Hur tänkte han nu? Tror han verkligen att alla de ”600.000 utlandsfödda som går till jobbet varje dag i Sverige”, inte behöver sjukvård, äldrevård, omsorg, skola etc? Är den svenska synen på dem alltså att de är någon sorts robotar – eller hubotar – som kommer hit och ”upprätthåller” svenskarnas välstånd, men själva inte ingår i den del av befolkningen som behöver vare sig vård, omsorg eller något annat?

Varför kan man inte i Sverige, som i andra länder som lyckas betydligt bättre med sin asylinvandring, bara följa sin utlänningslag och flyktingkonventionen? Varför kan politikerna i Sverige inte låta myndigheter och domstolar sköta sitt jobb och följa just lagen och konventionen?

Flyktingar ska beviljas PUT (permanent uppehållstillstånd) i Sverige, enligt utlänningslagen och Genèvekonventionen. En flykting kan inte återvända till sitt land.

Asylsökande med skyddsbehov ska ges skydd, men det finns inget som säger att det ska vara genom PUT, det kan mycket väl vara att de beviljas TUT (tillfälligt uppehållstillstånd) under begränsad tid, med möjlighet till förlängning om situationen i hemlandet inte förbättras).

Realistisk – och så tydlig han kan vara – är den verkligt kunnige migrationsministern, Tobias Billström. Också i migrationsdebatten i riksdagen. Hur han står ut med så många människor omkring sig i riksdagen med alldeles för lite insikt och kunskap om det svåra området, det är en gåta. Givetvis – det självklara måste påpekas så att ingen får för sig något annat – finns det också en del kunniga och erfarna personer i Sveriges riksdag som utan skygglappar tittar på det svåra området asyl & migration, men de kanske inte alltid är talespersoner på området. Det är personer som är lite mer långnästa, men på grund av rådande ”klimat” inte anser att de öppet kan sticka fram sina långnäsor och framföra att de inte håller med de kortnästa. Jag har träffat en del av dem.

Förresten: Är det bara jag som undrar varför inga ansvarskännande politiker talar om Migrationsverkets möjlighet att i större utsträckning använda sig av TUT för dem som tillfälligt behöver skydd, vilket är ganska många? Många asylsökande reser ju ganska snabbt tillbaka till sina hemländer (lätt att kontrollera); många skulle kunna få tillfälligt skydd i Sverige i sex månader, med möjlighet till förlängning om det krig eller den väpnade konflikt man behöver en fristad ifrån inte upphört under tiden man har TUT. Så snart man inte längre är i behov av skydd och det går bra att återvända, kan ett återvändande ske.

Allra sist en fråga som jag aldrig lyckats få ett intelligent och godtagbart svar på: Vad betyder det, som så många politiker med dårars envishet upprepar som mantran, om att ”Sverige tar stort/störst ansvar för flyktingpolitiken”? Vad betyder det? Tänk efter riktigt ordentligt och svara mig gärna via kontaktformuläret. OBS! Bara seriösa försök att förklara, inga sarkasmer eller cynismer.

© = COPYRIGHT denna blogg. Min text är min och ska inte förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten kan givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet. Jag har inget samarbete med någon annan och skriver mina texter själv. Miggors och andras berättelser återges med deras skriftliga tillstånd. Citat ur olika medier förekommer, med länkar om sådana finns.