• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2022
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland. Migrationsverket forsätter att arbeta för att effektivisera systemet för mottagande och förbättra systemets kostnadseffektivitet.

Maahanmuuttovirasto logo

Mottagandet av asylsökande blir mer kostnadseffektivt

Migrationsverket i Finland:

En intern granskning genomförd av Inrikesministeriet har utrett Migrationsverkets avtal om anordnande av mottagandetjänster förra hösten. Föremål för granskning var särskilt beredningen och tillsynen av avtalen samt deras innehåll och faktureringen utgående från dessa. Utöver detta låg fokus inom interna granskningen på de förhöjda kostnaderna inom systemet för mottagande.

Bakgrund

Hösten 2015 innebar en ytterst exceptionell verksamhetsmiljö för Migrationsverket på grund av det tiofaldiga antalet asylsökande.

För att alla nya asylsökande skulle kunna inkvarteras och situationen förbli under kontroll fanns inget annat alternativ än att grunda förläggningar i betydligt snabbare takt än normalt. Vanligtvis tar det flera månader att grunda en förläggning, men förra året var vi tvungna att grunda förläggningar i vissa fall på endast ett par dagar Som mest kom det hundratals asylsökande per dag till Finland.

Migrationsverket forsätter att arbeta för att effektivisera systemet för mottagande och förbättra systemets kostnadseffektivitet på flera olika sätt:

 • Inledning av beredning för konkurrensutsättningen av systemet för mottagande.
 • En mall för avtal skapas för kommande förhandlingar.
 • Förläggningarnas beläggningsgrad bevaras på 90 procent och ekonomins betydelse ökar då förläggningar läggs ned och övriga anpassningsåtgärder genomförs.
 • Antalet matservicecentraler samt eventuella överdimensionerade säkerhetsarrangemang skärs ner.
 • Systemen för uppföljning av förläggningarnas statistikföring och ekonomi utvecklas.

Migrationsverket tillsätter ett projekt för att verkställa den interna granskningens rekommendationer. Inrikesministeriet följer upp förverkligandet av projektet.

Migri om förläggningarnas kostn.effektivitet 24.8 2016

Klicka på textrutan för att komma till texten (finns endast på finska).

 

Finländska medier serie grön

Finland. Migrationsverkets bokslut för 2015.

migri ny logoFör Migrationsverket i Finland var 2015 ett exceptionellt år på grund av det stora antalet asylsökande, över 30.000 fler ärenden än föregående år (2015: 88 273; 2014: 53 873). Det stora antalet asylsökande påverkade arbetet vid verkets alla enheter.

Migrationsverket informerar:

Enligt Migrationsverkets bokslut uppgick kostnaderna för Migrationsverkets verksamhet under räkenskapsperioden 2015 till sammanlagt 198,3 miljoner euro (1,854 miljarder kronor) efter det att intäkterna dragits av. Kostnaderna ökade jämfört med 2014 till följd av den signifikanta ökningen i antalet asylsökande. Migrationsverkets intäkter, som utgörs av behandlingsavgifter för ansökningar om uppehållstillstånd och medborgarskap, minskade något i fjol.

Mottagande är den största utgiftsposten
Mest pengar gick åt till mottagande av asylsökande. De totala kostnaderna för detta var sammanlagt 168,2 miljoner euro (1,573 miljarder kronor) i fjol. På grund av det stora antalet asylsökande inrättades det i snabb takt över 120 förläggningar och nästan 60 enheter för minderåriga i Finland hösten 2015. Den stora ökningen i antalet förläggningar och klientplatser ökade kostnaderna för mottagandet klart jämfört med tidigare år.

Till förläggningarna betalades sammanlagt 128,7 miljoner euro1,204 miljarder kronor) i fjol. I detta belopp ingår 6,4 miljoner euro (57.7 miljoner kronor) i nödfinansiering för 2015 från Europeiska unionen. Kostnaderna som gäller flyktingslussen i Torneå uppgick till 1,7 miljoner euro (15.3 miljoner kronor). Sammanlagt 28,0 miljoner euro (252,3 miljoner kronor) användes för stöd, till exempel mottagningspenning, till mottagningsverksamhetens klienter. Omkostnaderna vid statens förläggningar i Uleåborg och Joutseno uppgick till sammanlagt 8,9 miljoner euro (80,2 miljoner kronor).

Anläggningskostnaderna höjde kostnaderna för mottagande
Kostnaderna av engångskaraktär för inrättandet av nya förläggningar gav upphov till kostnader. Deras andel framhävs i denna situation där enheterna är nya och hann vara verksamma endast i några månader i fjol. Dessutom är matförsörjningen på grund  av omständigheterna centraliserad vid många enheter, vilket är ett dyrare alternativ än att asylsökandena själva lagar sin mat.

Mer pengar än under tidigare år användes för säkerheten vid förläggningarna. Olika tekniska säkerhetslösningar och anställda väktare höjde kostnaderna.

Kostnaderna för mottagande vid olika typer av mottagningsenheter
Medelpriset för ett inkvarteringsdygn räknas enligt mottagningsenhetens totala kostnader som omfattar enhetens alla kostnader, till exempel lokalhyra och fastighetsservice, de anställdas löner, materialkostnader, tjänster samt mottagningspenningen som betalas till de boende.

Genomsnittspriset för ett inkvarteringsdygn inom hela mottagningsverksamheten var 66 euro/person/dygn (595 kronor). Detta är mer än medelvärdet på lång sikt, 43 euro/person/dygn (388 kronor), eller det eftersträvade priset 37 euro/person/dygn (333 kronor).

De genomsnittliga kostnaderna vid förläggningarna för vuxna och familjer var 63 euro/person/dygn (568 kronor). De genomsnittliga kostnaderna vid enheterna för minderåriga var 168 euro/person/dygn ( 1.515 kronor) i grupphemmen och 94 euro/person/dygn i enheterna för stödboende (848 kronor). Kostnaderna vid enheterna för minderåriga höjs av kraven på antalet anställda som föreskrivs i mottagnings- och barnskyddslagarna. Till exempel i grupphem som är avsedda för 15-åringar och yngre ska det finnas en anställd per klient.

Ett dygn vid en förvarsenhet kostade i genomsnitt 227 euro/person/dygn (2.046 kronor). Förvarsenheterna finns i Helsingfors och Joutseno. Förvarsenheten är stängd, vilket gör att priset på inkvarteringsdygnen höjs av kraven på bevakning och personal och av att enheterna inte varit fullsatta. I en förvarsenhet kan man placera en asylsökande vars identitet eller resrutt till Finland är oklar eller en asylsökande som fått ett negativt beslut och kan antas försvinna innan han eller hon avlägsnas ur landet.

Påpekande: Omräkningarna av de olika beloppen till svenska kronor varierar förstås med valutakursen för aktuell dag.

Finländska medier serie grön