• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  mars 2023
  M T O T F L S
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Svar från ministern på landstingsrådets öppna brev om vård åt personer som vistas utan tillstånd i landet

Den 22 december 2011 skrev jag ett inlägg här på bloggen med rubriken Ett förvånande öppet brev från ett landstingsråd till migrationsministern. Läs det först!

Birgitta Rydberg. Foto Erja Lempinen

Nu har migrationsminister Tobias Billström svarat landstingsrådet Birgitta Rydberg (Fp), och som jag skrev i det förra inlägget att jag skulle göra, så publicerar jag det här. Det kan vara nyttigt också för väldigt många andra att ta del av både landstingsrådets frågor och migrationsministerns svar. Inte minst journalister, men också, visar det sig gång på gång: politiker.

Alltså, så här lyder migrationsministerns svar:

Bästa Birgitta,

Tobias Billström. Foto Pawel Flato.

Tack för Ditt brev om sjukvård för tillståndslösa och omfattningen av bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter i Utlänningslagen.

Regeringen är tillsammans med Miljöpartiet de gröna överens om inriktningen att tillgången till subventionerad hälso- och sjukvård ska utvidgas för vissa grupper som idag saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård. Vi kan i detta skede inte gå in på detaljer vad gäller utformningen av en ny reglering. Ärendet är under beredning i Regeringskansliet.

När det gäller frågan om synnerligen ömmande omständigheter så har Sverige en lagstiftning som innebär att allvarlig ohälsa ska beaktas, både vid bedömningen av om uppehållstillstånd ska beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter, och vid bedömningen av om det finns verkställighetshinder. Utrymmet för att bevilja uppehållstillstånd på dessa grunder är dock begränsat. En enig riksdag låg bakom 2006 års reformering av utlänningslagstiftningen, då dessa bestämmelser infördes.

För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas nära anhöriga som inte ingår i kärnfamiljen, krävs att personerna har ingått i samma hushållsgemenskap och att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan dem, som redan fanns i hemlandet.

Fokus i asylprocessen ligger på skyddsskäl men i undantagsfall, när det finns synnerliga skäl, kan uppehållstillstånd beviljas även till personer som har särskild anknytning till Sverige. Det ska röra sig om ömmande och udda situationer för att uppehållstillstånd ska beviljas.

Denna ordning har vi haft sedan 1997. När bestämmelserna infördes ansågs att de var en rimlig avvägning som också låg i linje med Europadomstolens praxis i fråga om artikel 8 om skydd av familjelivet.

Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan beviljas i undantagsfall, om ingen annan grund för uppehållstillstånd är tillämplig, till en person som har mycket starka skäl för att få stanna i landet. Vid prövningen ska en samlad bedömning göras. Det gäller särskilt av den sökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Bedömningarna görs alltid utifrån de individuella förutsättningarna i varje enskilt fall. Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas uppgift är att på de skäl som anförts och det underlag som presenterats avgöra om det finns grund för uppehållstillstånd. Den nuvarande instans- och processordningen med möjlighet till överprövning i förvaltningsdomstol tillkom i stor parlamentarisk enighet och svarar mot höga krav på rättssäkerhet.

En kartläggning har gjorts av tillämpningen av bestämmelsen. Kartläggningen har visat att myndigheterna i huvudsak har tillämpat bestämmelsen på det sätt lagstiftaren avsett samt att bestämmelsen tycks ha den undantagskaraktär som avsetts. Kartläggningen ger heller inte stöd för att en viss kategori sökande har hamnat utanför tillämpningsområdet.

Med vänlig hälsning,
Tobias Billström

Det borde inte behövas att migrationsministern och hans departement att de ska använda tid till att upprepa samma sak om och om igen, vare sig till journalister eller – som i detta fall – en högt uppsatt politiker inom Alliansen. De borde kunna ta reda på alla svar ovan utan att skriva till migrationsministern.

© Denna blogg.