• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  maj 2023
  M T O T F L S
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

En migga: ”Vi har mängder med libaneser som stannat kvar här i tio år med utvisningsbeslut.”

Ännu ett stycke vardag på Migrationsverket. En migga berättar:

profileIdag kommer jag att sitta och tala med libaneser som stannat kvar i Sverige utan tillstånd i tio år. De är snart inne på sin tredje asylvända, alltså. Men de kommer nu, från den 1 juni, att förlora dagersättningen och den bostad Migrationsverket tillhandahållit (gratis) i tio års tid. Det ska jag informera dem om idag. Det blir nog glada miner…

Vi har mängder med libaneser som stannat kvar här i tio år trots utvisningsbeslut. Samtliga ärenden är överlämnade till polisen för verkställighet för länge sedan, men ingenting händer. Orsaken sägs vara libanesiska myndigheter och att det tar lång tid att få fram resehandlingar.  Tio år… Det har gjort att svenska myndigheter inte ens bryr sig om att verkställa deras ärenden. Libanesernas (och andras, i samma situation) ärenden läggs bokstavligen på hög i väntan på preskription.

I princip alla jobbar svart.

Sen gifter de sig och/eller skaffar barn och får uppehållstillstånd här på anknytning eller söker uppehållstillstånd på grund av arbete. Grundkravet för att kunna göra det är att man kan uppvisa sitt pass, och oftast dyker då det pass plötsligt upp, som varit helt omöjligt att ordna fram på tio år för att de ska kunna utvisas från Sverige.
—————————-
Försenad, men ändå, dök så småningom en av libaneserna upp. Mötet blev oväntat odramatiskt. Kvinnan förstod nog själv det konstiga i att hon tillåtits bo kvar här i tio år i ett boende som tillhandahållits av samma myndighet som bestämt att hon inte har rätt att vistas i landet.

Ja, faktiskt! Hon höll nu på att ordna fram pass. Hon tyckte dock att det var hemskt orättvist för ingen hade sagt till henne att hon behöver återvända. Jag påpekade lite försynt att hon ju fått beslut om utvisning redan för nästan tio år sedan och undrade vad hon egentligen trodde att ett beslut om utvisning innebar.

© denna blogg.

 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

Finns det någon bland er som läser detta som vet och kan tala om varför dessa föreskrifter och regler inte tillämpas och efterlevs? Svara gärna sakligt och korrekt via kontaktformuläret under Info. Tack!

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun

Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011

(Utl 2011:167)
(Ersätter Kfs 2012:04)

Stockholms kommun föreskriver följande med stöd av:

1 § Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617):

Insamling av pengar

Det här ter sig ju direkt tillämpligt på tiggarna från (oftast) Rumänien, som nu sitter väldigt tätt överallt i Stockholms innerstad och skramlar med sina insamlingsmuggar. En del har också börjat gå fram till människor, ställa sig väldigt nära och med uppfordrande blick och röst uppmana dem att stoppa slantar i muggarna. Jag har själv sett exempel på det några gånger, senast vid Slussen på förmiddagen den 3 februari.

Nog borde väl de lokala ordningsföreskrifterna gälla lika mycket för utlänningar som för svenskar? Eller finns det särskilda ordningsföreskrifter för andra än svenska medborgare?

Tiggarbylten Stureplan 3.2 2015Dessutom finns det föreskrifter om vad man får göra på stadens mark. Bara på Stureplan mitt i city till exempel, ligger bylten, täcken, plastkassar, pappbitar etc utlagda och upptar ca 1,5 m i bredd och ca 2,5-3 m i längd på trottoaren, ca 4 kvm. För ett utrymme som var betydligt mindre, knapp 2 kvm måste Vickys fik på Renstiernas gata (som har upphört) erhålla tillstånd av Polisen samt, för två år sedan, betala ca 3500 kronor för sommarsäsongen. Gäller inte reglerna för hur man får utnyttja stadens mark för utländska medborgare (heller), utan enbart för svenska?

Stockholms stad meddelar:

Stockholms stad logoDu ska ansöka om tillstånd om du vill ställa upp något på gatan eller trottoaren, eller använda en offentlig plats på något annat sätt.

Nästan alla platser utomhus där alla kan gå är offentlig plats. Några exempel: gatan, trottoaren, torget, parken och ibland platser inomhus som gångar i gallerior.

Det står alltså: ”Du ska…” inte ”du kan, om du vill…”. Det står heller inget om undantag för utländska medborgare.

Avgift för anv av offentlig platsSom sagt: det skulle vara bra om någon ansvarig och kunnig person som läser detta, ville förklara varför föreskrifterna inte tillämpas lika för alla.

När nu Danmark och Norge inte längre tillåter/kommer att tillåta EU-medborgare att tigga så kommer dessa till Sverige i stället. Det kan inte vara Sveriges sak, lika lite som det är Norges eller Danmarks, att hysa ett annat EU-lands medborgare som inte försörjer sig själva (och därmed knappast heller uppfyller EU-direktivet om fri rörlighet). Än märkligare blir det att det finns ordningsföreskrifter som tycks gälla alla andra utom just denna kategori av medborgare i andra EU-länder.

© denna blogg.

 

 

Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Det här handlar om självklarheter som borde ha implementerats redan från den 15 december 2008 när lagen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft. Eller åtminstone senast den 20 juli 2011, i enlighet med artikel 17 Införlivande, i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009:52:EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i ett land.

Arbetsgivare som anställer utlänningar utan tillstånd ska kunna straffas (2012/13:SfU8)

riksdagenArbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige ska kunna straffas. Arbetsgivaren ska kunna dömas till böter eller, när omständigheterna är försvårande, till fängelse i högst ett år. Oavsett om ett straff krävs ut eller inte ska den som anställer utlänningar utan tillstånd betala en särskild avgift. Brott ska också kunna leda till att rätten till offentliga stöd och bidrag försvinner.

Utlänningar som saknat rätt att vistas i Sverige ska enligt lagen ha rätt att få lön och annan ersättning för arbete som de har utfört. Om det uppstår en tvist om innestående ersättning ska lönen åtminstone motsvara tre månaders heltidsarbete för den minimilön som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. För att underlätta för utlänningen att få rätt till ersättning ska han eller hon kunna få ett förlängt uppehållstillstånd.

Speciella regler om ansvar ska gälla för uppdragsgivare som anlitar en underentreprenör för att genomföra ett entreprenadavtal. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med den ändringen att de nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti i stället för den 1 juli 2013.

Kommentar: Det torde kunna ses som en självklarhet att den som anställer personer som inte har rätt att vistas i landet och därmed naturligtvis inte heller har rätt att arbeta här, bestraffas på något sätt. Men det har tagit oändligt lång tid för svenska politiker att se till att så sker. Varför? När man nu, äntligen, kommit till skott med dessa bestämmelser så är de inte så tydliga som de borde vara:

Arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige ska kunna straffas.

Man (domstolen) kan alltså välja bort att straffa dessa arbetsgivare, eller??! Ordet ”kunna” borde inte finnas med. ”…ska kunna straffas” innebär ju att arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige kan straffas men att han inte behöver straffas. Varför inte, i en lagtext där tydlighet är extra viktig, ange att ”Arbetsgivare som anställer utlänningar som inte har rätt att vistas i Sverige ska straffas”? Vidare anges att

Oavsett om ett straff krävs ut eller inte ska den som anställer utlänningar utan tillstånd betala en särskild avgift.

Varför krångla till det hela? Varför inte bara säga att

Den som anställer utlänningar utan tillstånd ska betala en särskild avgift.

Man kan ju också undra varför det formuleras så att arbetsgivarna i dessa fall ska betala ”en särskild avgift”, varför inte böter? Det låter inte helt rätt att man ska betala ”en avgift” när man har begått ett brott…

Sedan följer ju även meningen:

Brott ska också kunna leda till att rätten till offentliga stöd och bidrag försvinner.

Alltså återigen detta ”ska kunna”! Det innebär alltså att det inte är självklart att offentliga stöd och bidrag ”försvinner”. Varför använda ett ord som ”försvinner”, förresten? Varför inte ”dras in” eller ”upphör”? Vem/vilka är det som skriver dessa texter? Och vilka är det som läser samt redigerar och korrigerar dem? Lagtexter ska vara så tydliga som möjligt och så lätta att tolka som möjligt, inte röriga och svårtolkade!

Direktiven skulle förresten ha varit införlivade i den nationella lagstiftningen redan för två år sedan. Varför skedde det inte i Sverige?

Artikel 17
Införlivande
1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 20 juli 2011. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

Läs mer om ämnet på riksdagens sida, där man också kan se riksdagsdebatten om frågan.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåten. Vid citat, var vänlig ange källa!

Förvånande uttalanden av ledamöter, i Sveriges riksdag

Det är sällan någon som granskar vad som egentligen och verkligen sägs i Sveriges riksdag. Ord för ord.

riksdagenI protokollet från debatten om Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd från onsdagen den 22 maj 2013 finns en del märkliga uttalanden. Förvånansvärda uttalanden av personer som innehar de viktigaste ämbetena som finns eftersom de styr landet och stiftar lagar (som de sedan inte alltid vill ska efterlevas…) och som avlönas av folket. Här är några av dem. Jag har valt att inte skriva vem som sagt vad, men alla uttalanden finns förstås nedtecknade i protokollet. Efter varje citat ger jag en kort kommentar.

Rdl: Den som befinner sig i Sverige och får avslag på sin ansökan om asyl eller uppehållstillstånd ska avvisas eller utvisas. Detsamma gäller personer som inte ansöker om uppehållstillstånd om han eller hon befinner sig i Sverige utan tillstånd. En person som har fått beslut om att avvisas eller utvisas ska lämna landet självmant. Huvudregeln är att det är Migrationsverket som verkställer avvisnings- och utvisningsbeslut. Polismyndigheten verkställer egna beslut eller sådana beslut som överlämnats från Migrationsverket därför att polismyndighetens medverkan behövs.
Kommentar: 100 procent korrekt. Exakt så är det.

Rdl: När det gäller Sverigedemokraternas politik och rättvisa eller inte kan vi väl konstatera att just personer som söker mycket sjukvård, till exempel personer som är sjuka, i dag drabbas av en orättfärdig sjukförsäkring.
Kommentar: Vad menar denna rdl med ”just personer som söker mycket sjukvård, till exempel personer som är sjuka, i dag drabbas av en orättfärdig sjukförsäkring.” Det är en huvudlös mening!

Rdl: Du sade också att inte alla medborgare har rätt till hälso- och sjukvård i Sverige. Kan du beskriva vilka det är som inte har den rätten?
Kommentar: Här blandar rdl ihop begreppen rejält. Personer som vistas i Sverige utan tillstånd är inte ”medborgare”! Vore de det så, då skulle de ju ha all rätt att vistas här. Rdl borde skärpa sig!

Rdl: Kan man verkligen hävda att människor har tillgång till en mänsklig rättighet om de inte vågar använda den i praktiken eller om de kommer att bestraffas om de försöker göra anspråk på den?
Kommentar: Det är ingen ”mänsklig rättighet” (ett begrepp som ofta missbrukas å det grövsta) för alla människor att få fri sjukvård i Sverige! Det är inte det! Och ingen ”bestraffas ”som försöker göra anspråk på sjukvård, det är ren och skär lögn. Det har aldrig hänt och kommer aldrig att hända i Sverige att någon människa bestraffas för att den söker vård och det är obegripligt att en rdl står i riksdagens talarstol och påstår något sådant. Inte undra på att föraktet för dessa människor ökar och att tilltron till dem, som ska styra landet, minskar drastiskt när de far med uppenbar osanning i den lagstiftande församlingen!

Rdl: Jag önskar verkligen att det vore tydligt avkriminaliserat att vara tillståndslös i Sverige.
Kommentar: Det innebär ett steg mot införandet av fri invandring.

Rdl: Den person som vistas i landet ska ges förutsättningar att leva ett värdigt liv och bland annat få tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Det gäller även personer som vistas i landet utan tillstånd.
Kommentar: Det innebär ett steg mot införandet av fri invandring.

Rdl: Det är en oerhört stor skillnad mellan att vistas i Sverige om man är medborgare eller har ett uppehållstillstånd och omfattas av det stora skyddsnät som vi har i Sverige och att leva i landet utan tillstånd.
Kommentar: Just det! Ändå vill rdl inte låtsas om de.

Rdl: Jag förutsätter dock att människor, både sjukvårdspersonal och människor som kommer hit, inte har onda tankar utan följer lagen.
Kommentar: En mer än lovligt naiv sak att förutsätta! Och var finner denna rdl månne belägg för dessa ”förutsättanden”? Var har denna rdl varit under alla år som miggorna berättat om bedrägerier och lögner?

Rdl: Är det rättvist att inte låta dem som är sjuka få vård bara för att de har flytt från ett land i misär? De kommer hit utan pengar, utan jobb, utan bostad. Vad är det för människosyn att inte låta dessa människor få vård när de är sjuka?
Kommentar: Ska man skratta eller gråta? Att många rdl är mycket naiva och verklighetsfrämmande är ett faktum, men man blir ändå förvånad över den låga nivån på kunskaper som emellanåt visas upp i vad som faktiskt är Sveriges maktcentrum, dess lagstiftande församling!

Rdl: Det finns många anledningar till att vara papperslös, men gemensamt för alla som befinner sig i den situationen är att de saknar många av de rättigheter som vi andra tar för givna. Samhället är stängt för dem som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret. De befinner sig i en oerhört marginaliserad situation utan rätt att arbeta, lära sig svenska på sfi och skaffa sig en utbildning. En kvinna vittnar om vardagliga svårigheter som att det inte går att betala med sms-biljett på bussen, hyra film eller låna en miniräknare i skolan utan personnummer.
Kommentar: Den här rdl verkar inte, trots att den sitter i riksdagen (!), ha förstått att den som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige inte har rätt att vistas här utan ska lämna landet! Varför är det så svårt att läsa utlänningslagen? Det är väl självklart att människor utan laglig rätt att befinna sig i Sverige, ”inte har rätt att arbeta, lära sig svenska på sfi och skaffa sig en utbildning.”!!! Okunskapen är riktigt skrämmande…

Exemplen på märkligheter är många fler, det är bara för var och en att läsa protokollet själv och inse hur konstiga uttalanden man kan få höra i Sveriges riksdag. Sedan kan man undra hur det egentligen ligger till:

Är riksdagsledamöterna okunniga, ovetande, ibland dumma?
eller
Tror riksdagsledamöterna att folket är okunnigt, ovetande och ibland dumt?

Båda alternativen är lika dåliga och i båda fallen är det tragiskt för Sverige.

OBS! Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåtet. Vid citat, var vänlig ange källa.

”Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster, på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd.”

Den 5 mars 2013 skrev jag, under rubriken Minnen från mina 14 år som asylombud om Uladimirz och hans fru, som demonstrerade och hungerstrejkade utanför Uppsala sjukhus:

Jag minns Uladimirz som hade cancer och som, efter en hungerstrejk utanför Uppsala sjukhus, tidigt en morgon utvisades med fru och barn till Finland för vidarebefordran till Vitryssland. Det var en trist historia – i och för sig hade familjen inte ansetts ha asyl- eller skyddsskäl här och sjukdomsinvandring fanns inte då liksom det inte heller finns nu – men Polisen hade lovat dem att före ett visst datum skulle de inte utvisas och de hade också fått tillstånd att demonstrera utanför sjukhuset, lugnt och stilla. De hämtades tidigt en morgon och vips, innan någon visste om det, hade de landat i Helsingfors. Efter lång väntan i Finland fick familjen dock uppehållstillstånd där.

Jag mindes att de, enligt lag, behövde tillstånd för sin demonstration/hungerstrejk, att de sökte det och fick ett tidsbegränsat tillstånd på en vecka, om jag minns rätt. Med anledning av den långvariga hungerstrejken utanför Migrationsverkets lokaler i Gävle, och med anledning av vad lagen stadgar, ställde jag följande frågor till Polisen i Gävle:

samtidframtid beskurenJag önskar få besked om för vilken tidsperiod Polisen gett tillstånd för asylsökande att hungerstrejka utanför Migrationsverkets kontor.

Kommer Polisen att tillåta att lägret med hungerstrejkande finns kvar hela tillståndsperioden ut eller kommer man att bryta upp det tidigare av någon anledning, t.ex. för att det nu också finns småbarn där och/eller att lägret stör allmän ordning?

polisenTack för din fråga.
Det är en grundlagsskyddad rättighet att yttra sig på olika sätt. Även en hungerstrejk är en grundlagsskyddad rättighet. Därför kan inte polismyndigheten avbryta en sådan demonstration utan särskilda skäl såsom exempelvis ordningsstörning. Någon sådan ordningsstörning har inte skett. Polismyndigheten för en dialog med parterna i syfte att alla ska ha hälsan i behåll och avsluta hungerstrejkandet. Så länge det inte är någon allvarlig fara för liv eller hälsa för barnen eller andra kan Polismyndigheten inte avbryta demonstrationen av det skälet heller.

Det står lite mer på www.polisen.se om demonstrationer och opinionsyttringar och vad som gäller kring dem. Vill du veta mer om lagstiftningen kring detta hänvisar jag till Regeringsformen och Ordningslagen.

samtidframtid beskurenDet var dessvärre inte ett heltäckande svar på mina frågor! Jag frågade inte om den grundlagsstadgade rätten att demonstrera, jag frågade:
1) för vilken tidsperiod har Polisen gett tillstånd för asylsökande att hungerstrejka utanför Migrationsverkets kontor?
och
2) Kommer Polisen att tillåta att lägret med hungerstrejkande finns kvar hela tillståndsperioden ut eller kommer man att bryta upp det tidigare av någon anledning, t.ex. för att det nu också finns småbarn där och/eller att lägret stör allmän ordning?Främst handlar det alltså om demonstrationstillstånd för att, under flera veckor dygnet runt vistas utanför ett myndighetskontor.

Jag har själv varit ombud åt ett asylsökande par från Vitryssland som, när de ville demonstrera utanför ett sjukhus, måste ansöka om demonstrationstillstånd hos Polisen (detta var i Uppsala), och fick tillstånd att göra det i en vecka. Bara de två, inget större sällskap. Så jag frågar igen: För hur lång tid har Polisen beviljat tillstånd att demonstrera utanför Migrationsverkets kontor? Det är den centrala frågan som jag gärna vill ha svar på.

Från Polisens hemsida:
Tillstånd för demonstration
Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster, på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd. En skriftlig ansökan om tillstånd ska skickas in till Polisen på den ort där demonstrationen ska anordnas. Du måste skicka in ansökan i god tid, senast en vecka innan demonstrationen ska hållas. När ansökan har lämnats in kan Polisen ta kontakt med dig som arrangör för att inleda en dialog om hur demonstrationen/sammankomsten ska genomföras.

Det var detta jag ville ha svar på: alltså för hur lång tid Polisen har beviljat demonstrationstillstånd!

polisenDå försöker jag igen att svara på dina frågor lite tydligare. Hungerstrejken är som du säger tillståndspliktig, men det är inte ansökt något tillstånd i detta fall och därmed har inget tillstånd givits. Däremot kan Polisen inte upplösa demonstrationen om det inte förekommer allvarliga ordningsstörningar. Därför kan jag heller inte säga hur länge denna demonstration kommer att fortsätta.

För att möjligen förekomma en fråga från dig så är det straffbart att anordna en demonstration på allmän plats utan tillstånd enligt ordningslagen, men den utredningen kommer att vidtas först efter att den är upplöst. Anledningen är just att det är en grundlagsskyddad rättighet att uttrycka sin åsikt på olika sätt enligt regeringsformen och den lagstiftningen är starkare än ordningslagen som då får komma i andra hand.

Sammantaget kommer polismyndigheten att fortsätta sitt arbete med att försöka upplösa demonstrationen med förhandling så länge det inte förekommer allvarligare ordningsstörningar.

Intressanta uppgifter (och intressant ton…) i Polisens svar. I lagen står tydligt att:

Demonstrationer, det vill säga allmänna sammankomster, på offentliga platser, får inte anordnas utan tillstånd. En skriftlig ansökan om tillstånd ska skickas in till Polisen på den ort där demonstrationen ska anordnas.

Men Polisen i Gävle bryr sig inte om detta, som den själv hänvisar till i sitt första mejlsvar (”Det står lite mer på http://www.polisen.se om demonstrationer och opinionsyttringar och vad som gäller kring dem.”), utan har skapat egna regler. Polisen vidgår det faktum att det är:

…straffbart att anordna en demonstration på allmän plats utan tillstånd enligt ordningslagen…

men kontradikterar på sätt och vis detta i andra delen av sin mening:

…men den utredningen kommer att vidtas först efter att den är upplöst.

Uladzimir och hans fru sökte, enligt vad ordningslagen stipulerar, och fick av Polisen tillstånd att demonstrera. I Gävle ser man annorlunda på lagen, som man själv hänvisar till i sitt svar. Är det okej av Polisen att tillåta brott mot lagen och efteråt utreda ifall tillstånd skulle ha beviljats? Kan Polismyndigheterna (det finns ju 21, i stället för en enhetlig…) välja att tolka lagen olika?

Eller är det så, som Polisen också skriver, att de hungerstrejkande asylsökande kan undantas från att söka tillstånd med hänvisning till att det är ”grundlagsskyddad rättighet att uttrycka sin åsikt på olika sätt enligt regeringsformen och den lagstiftningen är starkare än ordningslagen som då får komma i andra hand”? Men i så fall behöver väl ingen söka demonstrationstillstånd?!

OBS! Inte för ett ögonblick bestrider jag – och det hade Polisen i sitt svar inte försåtligt behövt antyda heller – att det skulle vara en grundlagsstadgad rätt i Sverige att demonstrera! Det enda jag ifrågasatte – eller snarare ville ha svar på – var huruvida det tillstånd som enligt lag krävs, getts för hungerstrejken i Gävle eller inte. Och det har jag – och alla som läser detta – nu fått svar på.

Till slut: I ordningslagen (1993:1617), som Polisen i Gävle själv också hänvisar till i sitt första svar, står följande:

Krav på tillstånd eller anmälan
4 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får inte utan tillstånd anordnas på offentliga platser.

Att Polisen också hänvisar till Regeringsformen ter sig överflödigt. Jag har aldrig ifrågasatt – tvärtom! – vad som sägs under p 4 i 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter:

Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats.

Det är ordningslagens krav på tillstånd för detta ändamål jag har tagit upp, ingenting annat.

OBS! Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåtet. Vid citat, var vänlig ange källa!

Polisen informerar om rättssäker inre utlänningskontroll

Apropå mitt inlägg Enligt lagstiftare ska lagar inte följas och Polisen inte göra sitt jobb! Only in Sweden… och Twitterpolisernas  (@YB_Sodermalm) information sedan frågan diskuterats i medierna de senaste dagarna, meddelas följande:

polisenInre utlänningskontroll betyder att Polisen får, och ska, kontrollera om en person som inte är svensk medborgare har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Polisen får göra en inre utlänningskontroll om det finns grundad anledning att anta att personen saknar rätt att uppehålla sig i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

Om Polisen således får anledning att stoppa en person som ”plankat” och får indikationer på att personen inte har rätt att vistas i landet ska Polisen göra en inre utlänningskontroll. Något annat vore fel mot Polisens uppdrag. Likaså om Polisen stoppar en bil med anledning av till exempel en nykterhetskontroll och ska fastslå förarens identitet, eller har tagit en person som kört mot rött, ska Polisen göra en inre utlänningskontroll om vi får indikationer på att föraren inte har rätt att vistas i landet. Det finns inget utrymme i Polisens uppdrag att inte göra det och inre utlänningskontroller utförs i hela landet och är en integrerad del av Polisens verksamhet.

Till slut informerar Polisen om det självklara, som gäller i en rättsstat:

Att det krävs tillstånd för icke svenska medborgare att vistas i Sverige är ingen nyhet. Det är ingen skillnad mot de flesta andra länder. Dessutom finns det ett åtagande mellan medlemsländerna i Schengen att utföra kontroller för att motverka illegala vistelser inom Schengen. Det innebär att gränspolisen övervakar att personer inte vistas eller arbetar i landet utan rätt tillstånd och efterspanar personer som fått ett beslut om avvisning eller utvisning. Gränspolisavdelningen bedriver sitt arbete i hela Stockholms län och där människor befinner sig, till exempel i tunnelbanan.

Här följer utdrag ur utlänningslagens 9 kap 9 § som reglerar Polisens skyldighet att kontrollera att människor inte vistas illegalt i landet:

Kontroll under vistelsen i Sverige

9 § En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av Migrationsverket eller polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom polismyndighetens försorg. Om det på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av någon annan anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, får han eller hon hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen ska medverka i polisens kontrollverksamhet enligt första stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Om kontrollen utövas av Kustbevakningen, ska pass eller andra handlingar överlämnas till tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Lag (2011:709).

Och här finns de tillämpliga bestämmelserna i Rikspolisstyrelsens författningssamling.

Hoppas nu att informationen också når de ledamöter i Sveriges riksdag som verkar ovetande om ovanstående. Inte ens i Sverige kan man ha riksdagsledamöter som å ena sidan stiftar lagar men å andra sidan antingen inte vet vad de talar om eller rentav öppet motarbetar lagen!

© = COPYRIGHT denna blogg. Min text är min och ska inte förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten kan givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet. Jag har inget samarbete med någon annan och skriver mina texter själv. Miggors och andras berättelser återges med deras skriftliga tillstånd. Citat ur olika medier förekommer, med länkar om sådana finns.