• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  juni 2023
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

”Words matter”! Om en replik från Migrationsverkets t.f. generaldirektör i Svenska Dagbladet.

migrationsverket-arbetar-pa-fel-satt-lg-lundh-svd-22-10-2016

Klicka på text- och bildrutan för att komma till texten i Svenska Dagbladet.

Den 14 oktober skrev Lars-Gunnar Lundh, överdirektör vid Migrationsverket åren 2004-2007, en debattartikel i Svenska Dagbladet. Rubriken var ”Migrationsverket arbetar på fel sätt med asyl” och i den skriver han bland annat om det delade ansvaret för asylutredningar som den sökande och Migrationsverket har. Det är dock den som söker asyl som måste presentera och identifiera sig själv och sina skäl till varför han söker asyl eller skydd; varifrån han kommer; varför han kommer samt styrka/göra sin historia sannolik på olika sätt. Lars-Gunnar Lundh konstaterar att:

…den sökande [har] ett stort inflytande över hur långt utredningen kan komma, eftersom det i de allra flesta fall är sökanden som sitter inne med svaren och myndigheten inte kan tvinga fram några svar. Migrationsverkets utredningsskyldighet kvarstår men samtidigt läggs ett stort ansvar på den sökande och hans eller hennes biträde när det gäller att tidigt presentera yrkanden, grunder och eventuell bevisning.

Lars-Gunnar Lundh framhåller också det tämligen självklara:

Inom asylrätten är det en grundläggande princip att den asylsökande ska göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt. Det är den asylsökande som enligt svensk rätt har bevisbördan, vilket innebär att det är denne som i första hand har att åberopa och till verket komma in med relevanta uppgifter för att verket ska kunna bedöma behovet av skydd. För de fall den sökande inte medverkar eller inte presterar vad som är rimligt i det enskilda fallet ska ansökan avslås.

skarmavbild-2016-10-22-kl-15-49-31Vidare tar Lars-Gunnar Lundh upp samma fråga som även Mauricio Rojas tog upp just idag för exakt tio år sedan: den 31 oktober 2006.  Nämligen att det behövs en reformerad asylmottagning, en uppdelning av kolossen Migrationsverket i två (kanske flera) myndigheter:

…en ny myndighet med ansvar för att en riktig process blir verklighet och att Migrationsverket koncentrerar sina resurser till att ansvara för mottagandet av asylsökande.

ribbenviks-replik-pa-lundh-i-svd-27-10-2016

Klicka på text- och bildrutan för att komma till texten i Svenska Dagbladet.

Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör (efter den hastigt avgångne föregångaren Anders Danielsson, i väntan på utnämning av ny generaldirektör) Mikael Ribbenvik replikerar på Lars-Gunnar Lundhs text på ett överraskande stingsligt och defensivt sätt. Lite ”passive aggressive”, så där. Bland annat skriver han – vilket är storligen förvånande:

Låt oss först nämna att sedan Lundh fick lämna Migrationsverket 2007…

Med den ordalydelsen vill Mikael Ribbenvik få alla som behärskar svenska språket att tänka att Lars-Gunnar Lundh fick sparken. Men jag har ingenstans funnit belägg för att så skulle ha varit fallet – Lars-Gunnar Lundh begärde entledigande från sin tjänst hos regeringen som hade anställt honom och att han ”fick lämna” var det inte frågan om. Ribbenvik borde ha skrivit:

Låt oss först nämna att sedan Lundh lämnade Migrationsverket 2007…

Words matter, Mikael Ribbenvik!

Vidare påstår Mikael Ribbenvik att:

Lars-Gunnar Lundh, numera lagman vid Norrköpings tingsrätt, går i lördagens SvD Debatt (22/10) till angrepp mot sin tidigare arbetsgivare…

Också det en osanning eller ett medvetet missförstånd i ”passive aggressive”-anda. Att framföra åsikter och synpunkter på hur Sveriges mest gigantiska myndighet (såvitt jag vet) sköts är knappast detsamma som att ”gå till angrepp”!

Words matter, Mikael Ribbenvik!

Man kan också tycka att Mikael Ribbenvik går till lätt överdrift när han först anger att (här skulle jag kunna skriva ”tvingas medge” eller liknande, om jag var passive aggressive-lagd…):

Precis som Lundh skriver är det den sökande som har bevisbördan och ska göra sin identitet och sitt skyddsbehov sannolika.

Men här ter det sig som om Lars-Gunnar Lundhs och Mikael Ribbenviks syn på vad lagen egentligen anger och kräver skiljer sig åt. Mikael Ribbenvik skriver:

Med det menas att utredningsansvaret omfattar även omständigheter som den asylsökande – av till exempel okunskap – inte åberopat men som kan utgöra skyddsskäl.

Fast å andra sidan skriver ju faktiskt Mikael Ribbenvik också en annan mening som betyder detsamma som Lars Gunnar Lundh har menat:

Migrationsverket har därtill ett ansvar för att utredningen blir ”så fullständig som ärendet kräver”.

För det är ju något helt annat än att Migrationsverket ska utreda och agera ombudsliknande! Det är snarare detsamma som den som beviljar bygglov (!) ska göra: att uppmana den sökande att inkomma med allt som behövs för att beslut ska kunna fattas och upplysa om det är något som saknas. Och det här handlar på intet sätt om att jämföra asylsökande med bygglov utan om att jämföra myndigheters skyldigheter. För Migrationsverket gäller det således att tillhålla den asylsökande samt dennes ombud att sanningsenligt och så väl dokumenterat som möjligt lägga fram allt som är av betydelse i ärendet.

Om jag förstår Lars-Gunnar Lundh rätt så menar han alltså rätt och slätt att det är den som söker en fristad i Sverige med allt vad det innebär, som ska visa vem han är, varifrån han kommer och på vad han grundar sin asylansökan. Till sitt stöd har han ett ombud vars uppgift det är att bidra till att bringa klarhet där den sökande inte själv klarar att framföra sin sak tillräckligt tydligt. Det ska alltså inte vara Migrationsverkets sak att också agera någon sorts ”ombud” åt den asylsökande.

Den tillförordnade generaldirektören visar inte upp sig från en positiv sida i den här repliken, den innehåller en del insinuationer och glidningar förutom det felaktiga påståendet att ”Lundh fick lämna Migrationsverket”. Texten ter sig mer som ett påhopp på en kollega – låt vara att det är nio år sedan de arbetade på Migrationsverket båda två – än som en tillrättaläggande replik från den för tillfället högste ansvarige på Migrationsverket.

Det är tråkigt att en ton liknande den i slaskiga sociala mediesammanhang smyger sig in och tar plats också på en stor dagstidnings debattsida när en högt uppsatt tjänsteman sänker sig till så låg nivå som här har skett. Det är inte bekommande vare sig för Migrationsverket eller för dess tillfälliga generaldirektör.

Jag tror – och det är min tro efter alla år på asylområdet – att Mikael Ribbenvik är kunnig och kompetent på många sätt, men inte att han är rätt person att leda Migrationsverket. Detta har varit min tro redan långt innan den här lågvattenmärkta repliken publicerades i Svenska Dagbladet. Så låt oss hoppas att regeringen hittar och utnämner en generaldirektör för det här stora och viktiga verket så snart som möjligt! Och att Mauricio Rojas och Lars-Gunnar Lundhs förslag blir verklighet! Läs gärna Tillsätt en utredning och gör det nu! nedan.

Och till slut: man får hoppas att Lars-Gunnar Lundh utnyttjar sin rätt till slutreplik och besvarar Mikael Ribbenviks synpunkter och påståenden. Gör han det återkommer jag med en kommentar om vad han i så fall skriver också.

Words matter!

Läs också:
•  Man lyssnade inte på Mauricio Rojas för 10 år sedan, det borde man ha gjort. Man lyssnar väl inte heller på Lars-Gunnar Lundh idag. Det borde man göra. – 22 oktober 2016
•  Tillsätt en utredning och gör det nu! – 24 oktober 2016
Och äldre inlägg som:
•  Är det ingen som kan få ordning på Migrationsverkets verksamhet? – 24 oktober  2009
•  En migga om Migrationsverket: ‘Vi har ingen statistik för det, så vi gissar istället’. – 21 februari 2011

Tillsätt en utredning och gör det nu!

Rubriken är något oväntad med tanke på att jag inte är en stor utredningsvän. Men uppmaningen är allvarligt menad:

Tillsätt en utredning om det som före detta överdirektören vid Migrationsverket, Lars-Gunnar Lundh, föreslår: att Migrationsverket delas i två myndigheter, under ledning av högst densamme. Och om hur man kan få Migrationsverket, den del som ska hantera asylärenden, att efterleva de regler som styr verksamheten så att de agerar korrekt och inte som de gör nu (läs vad Lars-Gunnar Lundh skriver om detta i Svenska Dagbladet: ”Migrationsverket arbetar på fel sätt med asyl”).

Apropå att Man lyssnade inte på Mauricio Rojas för 10 år sedan, det borde man ha gjort. Man lyssnar väl inte heller på Lars-Gunnar Lundh idag. Det borde man göra. påminner jag också om en text som jag skrev för sju år sedan (6 november 2009) med rubriken ”Man hade relationer till överinstansen som fick nackhåret att resa sig på en jurist”.

svd-debattSamme Lars-Gunnar Lundh som nu har skrivit på Svenska Dagbladets debattsida om Migrationsverkets felaktiga sätt att arbeta och att verket borde delas upp i två myndigheter, uttalade sig då, i november 2009.

dn-kulturCitat som finns med i texten och kommer från en intervju som Maciej Zaremba gjorde med Lars-Gunnar Lundh för Dagens Nyheter Kultur, där Lars-Gunnar Lundh berättar:

Man (Migrationsverket, min anm.) hade relationer till överinstansen som fick nackhåret att resa sig på en jurist. Till exempel bjöd Utlänningsnämnden in mig och verkets rättschef för att diskutera hur de skulle avgöra ett ärende som redan var avgjort av oss och överklagat till dem. Det skulle vara helt främmande för en hovrätt att bjuda in tingsrätten och undra ’hur tycker ni att vi skall göra?’ Eller så skickade de ett mejl som antydde att vi inte borde verkställa en avvisning till Eritrea – som de själva beslutat om. Varför inte? Jo, Sverige kan få kritik från UNHCR om ni verkställer, hälsade Utlänningsnämnden. Men då skall de för tusan inte fatta sådana beslut! Man måste ta ansvar för vad man gör. Man kan inte ha en agenda inåt och en annan utåt.

Åren går och galenskaperna består. Eller snarare: blir än galnare. Och fortfarande har så kallade ansvariga inte förstått att ta tillvara den kunskap och kompetens som lagmannen, domaren Lars-Gunnar Lundh (med erfarenhet från tre år som överdirektör på Migrationsverket) besitter.

Tillsätt en utredning under ledning av Lars-Gunnar Lundh och gör det nu! Och ge den allra högst fyra månader att bli klar.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget/originalinläggen.

En bekant skriver: ”Jag ser att det största problemet för Sverige är att det inte går att ändra ett tankesätt som hela nationen har och som har byggts upp under decennier.”

Allt fler vaknar och även om de fortfarande är lite yrvakna och inte riktigt vet vilket ben de ska stå på, så sker en tillnyktring från Reinfeldts ”öppna ditt hjärta”-doktrin till en egen, klarsyntare bild av vad som händer. Till stor del – till övervägande del, faktiskt – sker det för att människor numera inte behöver nöja sig med de rapporter och den världsbild som svenska så kallade main stream-media förmedlar, utan kan söka information från mängder av andra bättre och mindre vinklade medier, såväl stora och världen över respekterade nyhetsförmedlare som allehanda bloggar och sajter som man lärt sig lita på och kan få specifik information från.

En person som jag vet är klok och inte lagd åt något ”alarmistiskt” håll, skriver nedanstående reflektion till mig på morgonen efter de ohyggliga attentaten i Paris. Jag publicerar texten med vederbörandes tillstånd.

Finlands flagga mörkare blått korsFinland ökar nu beredskapen på grund av Paris. Vad gör Stefan/Sverige? Kallar attentaten för feg, vidrig handling… Så starkt! Vilken skillnad mellan grannländerna.

sveriges-flaggaJag ser att det största problemet för Sverige är att det inte går att ändra ett tankesätt som hela nationen har och som har byggts upp under decennier – det skulle ta evigheter. I Sverige är man van vid att diskutera och utreda i oändlighet (den ena utredningen efter den andra – om samma sak…), inte att agera. Det är genomgående på alla områden och det sker överallt, hela tiden.

Nu överlämnar svenskarna också sitt land till invandrare som snart tar över. Det finns inga resurser att hjälpa de egna medborgarna inom till exempel äldreomsorgen, men över en natt finns det plötsligt över tio miljarder kronor för asylsökande och andra som vandrat hit. Då agerar man snabbt och hej vilt. Jag menar inte att man inte ska hjälpa människor som verkligen är på flykt – bara att man inte ska göra det utan hjärna.

Det känns som att det snart är dags att planera för Exit Sverige; av flera anledningar.

P.S.  Jag undrar varför det finns ett utrikesdepartement i Sverige; vad gör det egentligen – om något?

Personen som skrivit detta är en internationellt verksam, välutbildad och kompetent finländare bosatt i Sverige.

© denna blogg.

Fem – av 2960 – texter på området Asyl&Migration

Här är några av de 2960 texter som finns under kategorirubriken Asyl&Migration som tål att läsas på nytt – eller kanske första gången:

En migga: ”Samtidigt utreder vi medelklassiranier – som helt saknar asylskäl …” – 17 september 2010. Ur texten:

Samtidigt utreder vi medelklassiranier – som helt saknar asylskäl – hur länge som helst. Vi översätter deras förfalskade ”kallelser” och ”domar” och i många fall gör vi även ambassadförfrågningar om huruvida ”domarna” är äkta. Dessa iranier ges alltid ett biträde och de vet redan när de ansöker om asyl vilket biträde de önskar. När allting visat sig vara bluff och båg, vilket också domstolen kommer fram till, ja då har dessa personer hunnit etablera sig och de har även fått arbete och de får uppehållstillstånd p.g.a. arbetet. Det handlar alltså om gravt missbruk av asylrätten. Och då har också, som genom ett under, det förstörda passet kommit fram eller också har de utan problem ansökt om nytt pass vid iranska ambassaden i Stockholm.

I år kommer ca 68.000 asylsökande att inte uppvisa pass när de söker asyl i Sverige – 22 september 2014. Ur texten:

 Att asylsökande styrker sin identitet borde vara en självklarhet. Men något sådant krav ställs inte i Sverige; här ska man göra sin identitet ”trovärdig” och/eller ”sannolik” och det vet människor i de länder utanför Europa varifrån flest asylsökande kommer. De vet att i Sverige går det att få både permanent uppehållstillstånd i falsk identitet och med falsk asylhistoria och att bli svensk medborgare efter åtta år utan att ha styrkt vem man är eller varför man kom hit.

En migga: ”Vad vi idag sysslar med är inte asylrätt.” – 19 mars 2015. Ur texten:

Den numera vuxne mannen från Serbien åberopar en diffus blodsfejd i hemlandet, sin brytning med familjen som tvingade honom agera apatisk samt anknytning till Sverige som skäl för att han bör få uppehållstillstånd här. Och, hör och häpna, domstolen anser att under den tid pojken ”diagnosticerades med så kallat uppgivenhetssyndrom (ett antal år…) hann han gå i skolan och utveckla ett socialt nätverk”På den grunden – och ”till skydd för sitt privatliv”(vad nu det kan betyda?) – ger den honom permanent uppehållstillstånd! (Migrationsverket har dock möjlighet att överklaga beslutet). Dessutom avslutas domen med en notis om att för övrigt har hela familjen fått uppehållstillstånd i landet!

Innebär ”rättssäkerhet” i asylärenden att man beviljas uppehållstillstånd i Sverige? – 7 maj 2015. Ur texten:

Genomgående i inslaget och intervjuerna är inte att man vill diskutera hur rättssäkra och korrekta besluten är. Nej, grunden från vilken diskussionen och rapporteringen utgår är i stället ”hur många fler som får stanna” resp ”hur många färre som får stanna” beroende på om det sitter sverigedemokrater, kristdemokrater, vänsterpartister, miljöpartister  eller andra som nämndemän miljöpartister i migrationsdomstolarna. Som om rättssäkerhet vore en politisk fråga…

”Den person som A uppgav vara hans hustru är hans syster. A och B är inte föräldrar till barnen. Två av barnen är barn till A:s bror. Ytterligare två barn är bröder till A och har dessutom uppnått myndig ålder. Det är fortfarande oklart vilka föräldrarna till de övriga fyra barnen är.” – 16 juli 2015. Ur texten:

Den person som A uppgav vara hans hustru är hans syster. A och B är inte föräldrar till barnen. Två av barnen är barn till A:s bror. Ytterligare två barn är bröder till A och har dessutom uppnått myndig ålder. Det är fortfarande oklart vilka föräldrarna till de övriga fyra barnen är. Utredningen visar även att barnen idag mår mycket dåligt av situationen.

Vidare visar det sig av utredningen, att den numera svenska medborgaren A varit bosatt i Göteborg. A har aldrig haft någon inkomst utan fått ekonomiskt bistånd från stat och kommun. I sin andra identitet, som asylsökande, har A även fått bidrag av Migratiuonsverket. När den asylsökande A fick beslut om  fick han även ett nytt personnummer. han kommunplacerades i Stockholm där han bor idag. Ärendet har polisanmälts.

Ytterligare 2955 inlägg på området Asyl&Migration (sedan maj 2005) finns att läsa här.

© denna blogg. Vid ev citat, vänligen länka alltid till originalinlägget.

En migga: ”Den som söker asyl idag får vänta till oktober/november innan den ens får tid för utredning.”

På Twitter skriver en person:

TwitterSka vi ta upp frågan om bristerna i mottagningssystemet bör vi vara ärlig. Just nu minskar ”söktrycket” drastiskt om vi utgår  från prognoserna.

Jag frågar en migga som lämnar följande kommentar:

profileAndelen syrier har minskat något, därom råder inga tvivel. Men att kalla det för att ”söktrycket minskar drastiskt” är helt enkelt inte sant. Vi har gigantiska ärendehögar som väntar på behandling och den som söker asyl idag får vänta till oktober/november innan den ens får tid för utredning hos Migrationsverket. Så att kalla det för något slags minskat tryck är alltså helt klart en missuppfattning, särskilt som trycket inte minskat alls överlag.

Vi ligger på samma nivåer som förra året, det är bara det att andelen syrier minskat något. Alla stirrar sig blinda på syrierna, men rätt vad det är så dyker en annan grupp upp och ersätter dem som största grupp! Antalet syrier sägs förresten minska på grund av att de söker sig till Tyskland i stället. Men det är alldeles för tidigt att säga något bestämt om hur året blir. På våren brukar det vara färre som kommer. Förra året (rekordåret) var det likadant, det var först under sommaren som söktrycket nådde 2000 personer/vecka. Och så kommer det antagligen att bli även i år. Det var faktiskt exakt likadant förra året, det vill säga att vi sänkte prognosen på våren för att sedan bli tagna på sängen av ökat tryck – äkta antal asylsökande – så att vi fick höja den igen i juli.

© denna blogg.

En migga: ”Barnet kan var upp till 30 år gammalt, ändå godtar Migrationsverket inledningsvis hans/hennes egna uppgifter.”

En migga skriver – apropå inlägget En migga: ”Han är ju ett av de så kallade försvunna ”barnen”, men jag utgår från att han återvände till sina studier i Frankrike.”:

Angående de försvunna ”ensamkommande barnen”

profileDet är viktigt för allmänheten att veta att den som söker asyl och påstår sig vara minderårig utan föräldrar i Sverige oftast registreras som sådan på sina egna uppgifter. ”Barnet” kan var upp till 30 år gammalt, ändå godtar Migrationsverket inledningsvis hans/hennes egna uppgifter.

Om ”barnet” sedan ”försvinner” innan någon djupare utredning om hans eller hennes identitet och ålder gjorts så ingår personen i statistiken om  ”försvunna asylsökande barn”. Barnet, som inte är något barn, kan vara kvar i Sverige eller ha åkt till något annat land.

Inte så sällan åker ”det försvunna barnet” fast för brott några månader efter försvinnandet och då kommer sanningen fram, eftersom polisen, till skillnad mot Migrationsverket, har rätt att göra kroppsvisitation och husrannsakan. Då hittas id-handlingarna och personen registreras om av Migrationsverket, i sin rätta identitet och som vuxen. Fast i sin gamla identitet ingår personen fortfarande i statistiken över försvunna barn.

Jag undrar hur ofta ”ensamkommande barn”, som verkligen är ensamkommande och barn, försvinner. Hur många sådana kan finnas? Det vore bra om någon kunde lägga fram fakta.

Kommentar: Varför är det bara här som detta berättas om, och inte i andra medier?

© denna blogg. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.

 

En migga om en fiktiv huvudnyhet i all världens medier – som mycket väl kan bli verklighet

En migga:

Breaking! Sweden to grant Permanent Residence Permits to former Daesh Fighters
(fiktiv huvudnyhet hos CNN, BBC, AFP, Le Monde, La Repubblica, El Pais, Der Spiegel, Naharnet, Al Arabiya)

profileAvsiktligt provocerande. För att ni ska minnas den. För enligt min uppfattning är det inte fråga om om den rubriken kommer – bara om när. Och ja – 9999 av 10.000 vill inte se den.

Med den rubriken på näthinnan, vill ni se en kombination av följande kommentarer från svensk mark?
1)  från UD: vi har tillsatt en utredning som ska se över jihadistresor (vilket inte har med saken att göra eftersom vi nu talar om nya personer, som inte rest från Sverige utan som kommer hit)
2)  från nationelle samordnaren: vi ska erbjuda terapi (samma felaktiga svar som under 1)
3)  från Migrationsverket: vi har bra kvalitet i asylprövningen, titta bara på denna powerpointpresentation
4)  från polisen och åklagaren: detta är inte vårt bord
5)  från islamister och deras apologeter: detta är rasism
6)  från islamofober och deras apologeter: alla muslimer är terrorister

Eller vill ni från 1) till 4) se ett svar som ungefär lyder:

– Vi har i år satt ny lagstiftning i verket, vi har också sett över våra rutiner och tillämpningen. Vi ska ta det till oss och på alla tänkbara sätt arbeta för att rätta till det som inträffat. Och hur fruktansvärt detta än är ska ni veta att inte den bästa asylprövning i världen kan någonsin vara hundraprocentig. Vi arbetar ständigt för att förbättra oss på ett sätt som verkar för allas säkerhet, alla de som bor i vårt land, alla de som förtjänar frihet, säkerhet och rättvisa.

För som det ser ut just nu, med en asylprövning som i princip baserar sig på pratbubblor, med überstressade tjänstemän, med flaskhalsar och korkar överallt, så befinner sig kvaliteten i asylprövningen på ett kraftigt sluttande plan. Samtidigt som det finns vittnesmål från västerlänningar som varit kidnappade av Daesh (IS, ISIS) om att dessa (personer som tillhör Daesh) talat om att ordna uppehållstillstånd i Sverige, och obekräftade vittnesmål om att en del från Daesh redan är här.

Samtidigt är det ett faktum att för Daesh, som må vara en magnet för rekryteringar och sprida sin propaganda i sociala medier, går det riktigt illa på marken, just nu på avgörande platser som Mosul, Bagdad, Sinjar/Shingal och Kobane. Och även om allt går vägen i kriget mot dem i år så kommer Daesh att sitta säkert i stora områden i Syrien. Men många i Daesh som bär nederlaget i huvudet kommer att vilja söka sig någon annanstans. Som hit, till Sverige. Och när det inträffar så vill vi väl alla att det ska kännas som ett undantag som bekräftade huvudregeln (nämligen att asylprövning och andra regelverk finns och fungerar som de ska) än att osäkerhet, teorier, gissningar och konspirationsteorier ska sprida sig som en löpeld. Som leder till att punkterna 5) och 6) enligt ovan vinner.

Kommentar: skrivet av en av de miggor som under längre tid rapporterat, kommenterat, upplyst och informerat här på bloggen. Så att ingen ska kunna säga att ”det hade jag ingen aning om”.

© denna blogg.

En migga: ”Den som söker asyl idag får tid för utredning i slutet av februari 2015.”

En migga skickar en kort men alarmerande ”lägesrapport”:

profileMigrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson uttalat sig med anledning av hungerstrejkade syrier i Halland. De är arga för att de får vänta så länge på besluten.

Bengtsson påstår att den genomsnittliga handläggningstiden är fyra månader! Men sanningen är att de sökande inte ens har varit på utredning efter fyra månader… Den som söker asyl idag får tid för utredning i slutet av februari 2015!!!!!

Alla väntar på att den nya organisationen ”Bra ska bli bättre” ska komma igång, så ingen törs – eller får – vidta några radikala åtgärder för att hantera dessa 80.000 sökande som kommer. Men det måste ju till någon form av lösning! Balanserna bara växer och växer och växer! På ganska kort tid har tiden fram till utredning förlängts med flera månader. När man började med tidsbokning av utredning redan vid ansökan kom de sökande på utredning inom ca två veckor !

Kommentar: Kollaps och katastrof. På alla sätt och för alla. Alla berörda så kallade ansvariga vet det, alla ser det, alla låter galenskaperna rulla på. Situationen kommer mycket snart att bli farligare än den redan är. Och så blir det som efter den värsta branden i Sverige på 70 år: svenskarna tillsätter en utredning när kalabaliken, olika våldsyttringar och kravaller redan har inträffat… De klarar helt enkelt inte av att agera förebyggande, det har vi alla sett – och ser bevis för nästan varje dag. Men tjoho, nu talar vi inte om så här hemska saker för snart är det val och nu ska ju valfläsket kokas och stekas! Fast för en del av väljarna, som många särskilt månar om, blir det ju valkyckling i stället, förstås.

Och en slutreflektion: Migrationsverket ska alltså införa en ny organisation som de döpt till ”Bra ska bli bättre”. ”Bra”? BRA??? För vem/vilka? Och vad är det som är ”bra” men ska bli ”bättre”? VAD?

© denna blogg. Vid citat eller om uppslag till artiklar etc fås av texten, var vänlig länka till detta inlägg

En migga: ”Om det vore någon ordning så skulle vi polisanmäla alla brott mot utlänningslagen som vi stöter på…”

En migga kommenterar vad Migrationsverkets generaldirektör sagt i inlägget En migga: ”Jo, tjena! Snacka om snömos, ordbajseri, eller kalla det vad du vill!” , i vilket det också finns en kommentar av en annan migga:

profileAtt granska bifallen lika bra som avslagen kräver betydligt ökade resurser även om vi inte granskar avslagen särskilt väl heller. Det har vi inte tid med. När det gäller syrierna så handlar det bara om att processa dem så snabbt som möjligt. Korta utredningar, få frågor.

Om det vore någon ordning så skulle vi polisanmäla alla brott mot utlänningslagen som vi stöter på, men det har vi inte heller tid med och vad gör det, polisen har i alla fall inte tid att utreda brott.

Hej & hå! Men visst har han rätt, generaldirektören: Vi måste skärpa oss!

Kommentar: Ingen på ansvarig position har hittills brytt sig om galenskaperna. De gör det inte nu heller. Men ju närmare valdagen vi kommer, desto mer kommer vi att se fega politiker med i-luften-fingrar och sina vändbara kappor! De kommer oblygt och beräknande att ändra åsikter och komma ut ur de hörn de har målat in sig i, de kommer att framhålla och påstå saker de aldrig framhållit och påstått tidigare och det enbart – enbart – för att de vill sitta kvar vid makten och tror att folket är så korkat att det går på deras sista minuten och försenade ”uppvaknanden”! Just wait and see, people, just wait and see! Jag ska påminna er om detta i augusti 2014.

Vänligen respektera att alla texter är © COPYRIGHT denna blogg. De får inte förvrängas, vinklas eller användas i något syfte som de inte är ägnade för. Hela bloggtexter får inte användas, endast kortare citat och alltid med länkning till originaltexterna är tillåtet. Media och andra som citerar ur texterna ska ange källa.

En migga: ”Den så kallade individuella prövningen består numera i att en muntlig utredning är begränsad till ett visst antal minuter – så att handläggaren ska hinna med nästa. Och nästa. Och nästa.”

En migga:

Driv ut månglarna ur templet!

profileDet hade jag sagt om jag varit religiös. ”Templet” är asylprövningen och ”månglarna” är alla de som gjort sig en karriär på LEAN. För det är det enda mätbara resultatet av vad som sker på Migrationsverket.

Hela 6 verksamhetsområden i styrfunktionen. Fullproppade med experter, räknenissar, stabsråttor, projektmedarbetare, projektsekreterare och fan och hans moster.

Sedan 4 verksamhetsområden i den utförande delen – och dessa 4 har egna verksamhetsområdeschefer med egna staber och experter och allsköns ja-sägare.

Och så har vi givetvis drygt 100 hangarounds – ”navigatörer”, ”kommunikatörer”, ”observatörer” som har fått in  en fot i värmen och som fyller arbetsveckan med att bära på papper och delta i något möte. Det skulle med lätthet gå att vaska fram 200 personer ur den här kolossen. Vilket motsvarar 8 enheter. Som de två experter som deltar i ett möte med ungefär en timme i veckan och sedan hävdar att de gör skäl för en heltid. Eller den teamledare som gick en kurs i LEAN och som inget gör utan måste förlita sig på beslutsfattarna.

Ledningen ger sig istället på dem som står längst ner i näringskedjan. Handläggare, beslutsfattare, assistenter. Av vilka många är nyanställda och bara glada att de har ett jobb att gå till. Och som nu får se hur den så kallade individuella prövningen numera består i att en muntlig utredning är begränsad till ett visst antal minuter – så att handläggaren ska hinna med nästa. Och nästa. Och nästa.

Kommentar: Hå hå j ja.

Vänligen respektera att alla texter är © COPYRIGHT denna blogg. De får inte förvrängas, vinklas eller användas i något syfte som de inte är ägnade för. Hela bloggtexter får inte användas, endast kortare citat med länkning till originaltexterna är tillåtet. Media och andra som citerar ur texterna ska ange källa! (OBS! Gäller givetvis också svenska journalister!)

Tips från en migga till Migrationsverkets ledning

Tips från en migga till Migrationsverkets ledning:

profileEftersom det är ett faktum att syrierna, som bevisligen kommer från Syrien, beviljas PUT på skyddsskäl, så förstår jag inte varför Migrationsverket inte effektiviserar processen redan vid ansökningen!

Man kunde ha två köer – en för syrier där alla vuxna i familjen har pass eller id-kort och kan visa att de flytt från Syrien, och en annan för dem som säger sig vara syrier men som saknar id-handlingar. Beslut kunde fattas på löpande band, efter en kort utredning för de förstnämnda medan de sistnämnda skulle hanteras som alla andra asylärenden.

Men nej, i stället bokas det in långa utredningar med varenda påstådd syrier vid en asylprövningenhet! Syftet med dessa utredningar är oklart, eftersom vi helst inte ska gå vidare om vi misstänker att personen eller familjen också har medborgarskap eller PUT i ett annat europeiskt eller utomeuropeisk land.

Även barnen ska höras länge, vilket motiveras med deras ”rätt att komma till tals”, samt att det är viktigt att de får berätta om sina upplevelser.

En asylutredning med en enda syrisk familj med fyra barn som alla är över tio år kan ta en hel arbetsdag, trots att de enbart åberopar konflikten. Jag kan inte förstå varför det skulle vara viktigt att vi lyssnar på deras – även barnens rädslor och upplevelser. Detta låter kanske kallt men faktum är att vi inte är psykologer och jag tror att det skulle gagna familjen mer om de fick ett snabbt PUT och sedan kunde söka  hjälp inom sjukvården för sig själva och barnen – om dessa lider av trauman.

Kommentar: Tja, vad ska man säga? Annat än att: inte bara alla ”vanliga” läsare av miggornas berättelser (som de skrivit här på bloggen sedan slutet av 2007 (!), utan också Migrationsverkets ledning och andra ansvariga för asylinvandringen till Sverige borde ta del av miggornas kunskap på området. Och här ger ju en migga ett klokt och självklart råd – ett utmärkt ”medarbetartips” till Migrationsverkets ledning!

Vänligen respektera att alla texter är © COPYRIGHT denna blogg. De får inte förvrängas, vinklas eller användas i något syfte som de inte är ägnade för. Hela bloggtexter får inte användas, endast kortare citat med länkning till originaltexterna är tillåtet. Media och andra som citerar ur texterna ska ange källa! (OBS! Gäller givetvis också svenska journalister!)

Om man följer lagen och gör rätt från början så behöver det kommunala självstyret inte ruckas på!

regeringskanslietJustitiedepartementet meddelar den 2 maj att kommuner (har kommunerna i Sverige inte självstyre?!) ska tvingas ta emot vad departementet kallar ”ensamkommande barn”. Man har här tappat såväl ”asylsökande” som ”minderåriga” och talar bara om ”ensamkommande barn” när en betydligt mer korrekt benämning skulle vara: ”asylsökande, ensamkommande minderåriga”…

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

I lagrådsremissen föreslås att lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ändras så att Migrationsverket får utvidgade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som inte har en överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn. Några särskilda skäl för anvisning till kommuner utan överenskommelse ska inte längre krävas.

Förslaget innebär ingen förändring när det gäller ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Migrationsverket ska alltså även fortsättningsvis ha det övergripande ansvaret för mottagande av ensamkommande barn och mottagandet av barnen ska ske i kommunerna.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Läs gärna följande texter i sin helhet – ur vilka här endast återges mycket korta utdrag:

Finland och Norge: allt färre ensamkommande minderåriga asylsökande. I Sverige ökar de kraftigt. – 4 mars 2012

Finlands flagga mörkare blått korsnorges-flaggaUnder tiden 1 januari-31 oktober 2011 sökte totalt 134 asylsökande som sade sig vara minderåriga asyl i Finland. I  Norge var antalet 717. Motsvarande siffra för Sverige var 2081. (Källor: resp lands migrationsmyndigheter).

I Finland: 65 procent av de påstått minderåriga asylsökande var över 18 år – 3 juli 2012

Finlands flagga mörkare blått korsEnligt utredningsledaren vid Helsingfors utlänningspolis, Arvo Mäntykenttä, visade sig 42 av 63 testade, alltså 65 procent, vara äldre än 18 år. Han säger:

Vanligtvis är de som uppträder som minderåriga 19-20 år gamla. En del är dock betydligt äldre. En av dem som vi utredde, som sade sig vara 16 år, kunde vi till slut avslöja var 29 år gammal.

I Norge och Finland följer man resp lands lagar. Om man i Sverige också följde sin utlänningslag och valde att göra rätt redan i början av asylprocessen, då skulle situationen med absolut säkerhet se helt annorlunda ut – och problemen vara betydligt mindre – även här. Med den nu föreslagna ändringen av lagen sänder regeringen en tydlig signal/uppmaning till Migrationsverket om att fortsätta att börja i slutändan i stället för att börja från början! För det är i början av asylprocessen som en tillfredsställande utredning ska göras. Det är då identitet ska fastställas liksom ålder, och det är då frågor som vem som betalt resan och hur den gått till etc ska ställas. Varje rättsstat med normal självbevarelsedrift ser till att dess lagar följs och att man inte beviljar uppehållstillstånd åt personer som man inte vet vare sig vilka de är, varifrån de kommer eller varför de är här. Och – i fall där personer säger sig vara minderåriga – kontrollerar man givetvis deras ålder om den uppgivna åldern ter sig falsk eller verkar orimlig.

Här finns diverse texter om minderåriga och påstått minderåriga asylsökande, skrivna av miggor och av HVB-hemspersonal som tagit emot dessa unga pojkarmän (oftast) och unga flickor/kvinnor (mer sällan).

Svaren på ett antal frågor som ställts till Migrationsverket i det här sammanhanget kommer att redovisas när de inkommer. Det brukar ta lite tid.

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis göras, men kopiering av mina texter är inte tillåten. Vid citat, var vänlig ange källa!

En migga: ”Jag mår illa när påstått homosexuella söker asyl och kryddar sin berättelse med barnvåldtäkter och sexuella trakasserier som de ska ha utfört på grund av sin drift.”

Här är information från en migga som alla goda politiker i alla goda partier (bland annat de som får allt färre väljare för varje mätning som sker) och alla goda journalister i alla goda medier givetvis inte kommer att ta på allvar. Tvärtom, de kommer troligen att låtsas om ingenting eller påstå att det som berättas är fantasifoster. Det betyder i sin tur att de anser att miggorna ljuger medan de själva sitter inne med kunskap och vetskap trots att de aldrig suttit med vid den här typen av utredningar:

profileJag lider inte av homofobi, däremot mår jag illa många gånger när påstått homosexuella söker asyl här, och kryddar sina berättelser med barnvåldtäkter och sexuella trakasserier som de säger sig ha utfört på grund av sin drift. Som om deras drift skulle vara starkare än vad heterosexuellas är, och som om alla grymheter och brott som de påstår sig ha gjort skulle ursäktas och ge dem PUT i Sverige!

I min värld är homosexuella människor precis likadana som heterosexuella och jag köper inte dessa asylsökandes historier, som är själva sinnebilderna av de fördomar mot homosexuella som vi själva blev matade med förr i tiden och som de fortfarande tror på. Jag köper inte dessa berättelser, dessa sökande är heterosexuella.

Jag frågade min enhetschef om han ville vara med under en utredning som bara handlar om sexuella övergrepp eller trakasserier som den sökande gjort sig skyldig till för att få utlopp för sin sexualitet. Och därför blivit anmäld och förföljd. Ingående beskrivningar av – ursäkta språket, men det är en del av de ord som används – penisar, rövhål osv. Till och med de offentliga biträdena börjar bli besvärade när detta pågår under utredningen. Oftast har biträdena inga frågor…

Kommentar: Jag skulle aldrig i livet klara av att vara migga!

Vänligen respektera att texten är © COPYRIGHT denna blogg och inte får förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten får givetvis ske, men kopiering av texterna är inte tillåten.

En migga: ”Så det blir en ”antaglighetsbedömning” istället för en sannolikhetsbedömning.”

En migga ”på upphällningen”:

Jaså, bensinen börjar ta slut? Ja, gasa på då så vi hinner fram till bensinstationen!

profileDet skulle vara intressant att se en politiker sitta med vid en asylutredning av idag. Om vi för tio år sedan ibland inredde istället för utredde utredningarna så är dagens asylprövning en ren formalitet.

Det finns ingen utredning värd namnet när den berörde skrivs in, bara ett nästan tomt blad.

En asylsökande dyker därför upp som ett nästan helt oskrivet blad, ett vitt ark, hos en asylhandläggare (som idag är nyanställd) – vi har en personalomsättning som är förbluffande – och som sysslat med det i några dagar, några veckor eller i bästa fall några månader. Asylhandläggaren är enligt LEAN bunden till att genomföra det hele på en viss tid. Så det blir en ”antaglighetsbedömning” (vilket inte finns stöd för i lagen) istället för en sannolikhetsbedömning. ”Individuell prövning” är bara slagord, för den alldeles färske asylhandläggaren kan bara gå efter löst tillyxade matriser kallade Rättsliga ställningstaganden – det betyder i praktiken att asylanterna bedöms efter det land de säger sig tillhöra (men som ingen vet om de verkligen kommer därifrån). Vi är på upphällningen för vad som går att försvara.

Centerpartiet känner tydligen också för att köra rätt in i muren. Fri invandring? Är det Kristina från Duvemåla de har i tankarna? Så folk ska flytta hit helt fritt och spontant känna för att bosätta sig i glesbygden? Tror inte att civilingenjörer från Indien och Kina känner någon dragningskraft dit. Och de berörda måste också vara självförsörjande, annars går inte ekvationen ihop. Fast det var väl ingen som tänkte på det.

Och SD är landets tredje största parti. Medan Kristdemokraterna och Centerpartiet närmar sig botten.

© = COPYRIGHT denna blogg. Min text är min och ska inte förvrängas, vinklas eller användas i syfte som den inte är ägnad för. Länkning till texten kan givetvis ske, men kopiering av mina texter är INTE tillåtet. Jag har inget samarbete med någon annan och skriver mina texter själv. Miggors och andras berättelser återges med deras skriftliga tillstånd. Citat ur olika medier förekommer, med länkar om sådana finns.

Om utredningen om strukturell diskriminering m.m.

GP logoI Göteborgs-Posten, i en lång artikel under rubriken Utredning fylld av rasism gav Lars Åbergs syn på den här så omtvistade och utskällda utredningen – Integrationens svarta bok. Han skrev bland annat :

Som regeringens handplockade utredare har Masoud Kamali getts en speciell maktposition. I olika intervjuer har han ändå sagt sig vara sällsynt illa behandlad.
…………….
SOU_2006_079På SOU, Statens offentliga utredningar, bör man ställa höga trovärdighetskrav eftersom de är avsedda att vägleda politiska beslut. I den kamaliska utredningen blandas pamflettskrivande med snävt selektiv postmodernistisk och postkolonial teoriredovisning. På ett som man trodde otänkbart sätt använder Kamali sin ställning till att i SOU-tryck angripa namngivna meningsmotståndare; ett slags offentlig mobbning med regeringen som uppdragsgivare.
…………….
Några tusen kamaliska rapportsidor kan enkelt sammanfattas så här: människor som invandrar till Sverige flyttar inte från problem utan till dem. I DN 6 augusti 2006 hävdade Masoud Kamali följdriktigt att han som utredare i Sverige har blivit mer illa behandlad än när han under ett år torterades i ett fängelse i Iran.

Jag hoppas att den här så nagelfarna utredningen får till följd att man inser att det kanske inte ska pågå dyra och, i slutändan kanske ofta, meningslösa utredningar. Just nu pågår 200 regeringsutredningar samtidigt. Masoud Kamali behövde nio miljoner kronor för att producera sin rapport som knappast kommer att leda till någonting alls, men om man till exempel räknar med att utredarna i genomsnitt begär fem miljoner kronor per utredning så kostar de 200 utredningarna en miljard skattekronor. Vill folket verkligen lägga så mycket på utredningar som absolut inte alltid leder någon annanstans än till hyllor där de samlar damm?

Utredningen, SOU 2006:79: Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning kan läsas här.