Enligt svensk lag ska en arbetstagare från ett land utanför EU ha samma villkor och försäkringar som en svensk som är anställd enligt kollektivavtal. Migrationsverket anser att Tayyab Shababs förre arbetsgivare har gett honom för låg ersättning vad gäller pensionsförsäkring.

Det kompenserades med högre lön, men inte tillräckligt för att motsvara en kollektivavtalsenlig tjänstepensionsförsäkring, enligt Migrationsverket.