• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  november 2014
  m ti o to f l s
  « Okt    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • free counters
 • wordpress visitors
 • RSS samtid&framtid

  • Finland. Ny förvarsenhet för asylsökande i Joutseno. torsdag, 30 oktober, 2014
   I Finland har man i dagarna öppnat sin andra slutna enhet för asylsökande, motsvarande det som i Sverige kallas ”förvar”. Det är ett gammalt men helt renoverat fängelse i Joutseno i östra Finland som nu ska hysa asylsökande som fått avslag på sina ansökningar och ska lämna landet, samt för personer som inte styrkt sin […]

Kort information om bloggen

profileDet finns inga andra syften med det som publiceras under rubriken Asyl&Migration där även andra, främst ”miggor” (anställda vid Migrationsverket) kommer till tals, än att skapa medvetenhet och sprida kunskap om att det finns flera sidor av saker och ting än vad ”gammelmedia” för fram, och att allmänheten har rätt att få hela bilden och inte bara skärvor av den. För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd vill jag också påpeka, att jag givetvis anser, som jag alltid har gjort, att den, som styrker sin identitet (eller i vissa fall ”gör den trovärdig”); varifrån han/hon kommer och att han/hon har asyl- eller skyddsbehov enligt utlänningslagen, ska ges uppehållstillstånd.

cropped-saudia-samtid-framtid-header.jpgBloggen innehåller också en hel del andra texter i helt andra frågor och de olika ämneskategorierna finns under menyn Kategorier i vänsterspalten.

För att komma i kontakt med mig och ge synpunkter eller tipsa eller berätta om något, använd gärna formuläret under Info. Alla mejl behandlas konfidentiellt.

Framsida miggbok 1 2008-2012 Framsida miggbok 2012-mars 2014Information om – och möjlighet att i pappersformat eller som e-böcker köpa – de två böckerna Inte svart eller vitt utan svart och vitt med miggornas berättelser under tiden 2008 – 31 mars 2014, finns här.

Finland. Ny förvarsenhet för asylsökande i Joutseno.

I Finland har man i dagarna öppnat sin andra slutna enhet för asylsökande, motsvarande det som i Sverige kallas ”förvar”. Det är ett gammalt men helt renoverat fängelse i Joutseno i östra Finland som nu ska hysa asylsökande som fått avslag på sina ansökningar och ska lämna landet, samt för personer som inte styrkt sin identitet.

Lekplats i JoutsenoSkärmdump från Yle.

Här finns rum med plats för en eller två personer och även två familjerum, alla med kylskåp. Det finns internet, 50 tv-kanaler, utelekplats och lekrum inomhus.

De flesta som hålls förvarstagna här och i den andra förvarsenheten Krämertskog, är asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan och som myndigheterna befarar ska rymma (enligt Yle). Andra är papperslösa vilkas identitet måste fastställas. Lauri Perälä, som ansvarar för den nya förvarsenheten i Joutseno:

De är inte misstänkta eller dömda för något brott utan de väntar här på att myndigheterna ska fatta ett beslut och verkställa det. Det kan gälla verkställandet av utvisningen och arrangemangen av hemresan. De som är tagna i förvar på grund av att deras identitet inte är fastställd kan gå fria igen då identiteten klarnat.

Villkor för tagande i förvar i FinlandI Joutseno finns trettio platser av vilka tio är reserverade för asylsökande som är särskilt sårbara, som kvinnor och barn. Till den nya enheten har man rekryterat personal som dels sköter övervakningen och säkerheten men också fungerar som socialarbetare eller terapeuter.

Likheterna mellan den slutna enheten och ett fängelse är många – det är galler för fönstren och de som är satta i förvar får inte röra sig fritt. Fängelsebyggnaden är också noggrant bevakad med övervakningskameror.

Enligt Finlands utlänningslag, precis som enligt Sveriges dito, ska den som har fått avslag på sin asylansökan lämna landet. Det ska inte gå att stanna i landet utan tillstånd och om man anser att risk föreligger för att en asylsökande som fått avslag ska hålla sig undan utvisning tas han/hon i förvar i väntan på att utvisning kan ske. När det gäller asylsökande utan identitetshandlingar så kan sådana personer också tas i förvar för att man under den tiden ska kunna fastställa hans/hennes identitet och vilket land han/hon kommer ifrån inför en kommande asylprocess.

Alla minderåriga som kommer ensamma till Finland och som utvisas, hamnar i något skede på en sluten enhet (förvar). Tiden för förvarstagandet kan variera från några dagar till ett halvår.

Joutseno förvarsenhet Skärmdump från YleSkärmdump från Yles sajt.

En migga som inte jobbar i generaldirektörens stab: ”…regelverket är tyvärr väldigt lätt att missbruka.”

Läs först inläggen Ett inte helt lättbegripligt svar från en migga ”som jobbar i generaldirektörens stab” och Ett inte helt lättbegripligt svar från en migga ”som jobbar i generaldirektörens stab” forts.

En migga – som inte jobbar i generaldirektörens stab – skriver följande:

profileProblemet med principen om ”säkert tredje land” är att den kan utnyttjas av till exempel syriska medborgare som är bosatta i andra länder och således inte lider av krigets härjningar. De får asyl i Sverige och med stor sannolikhet i andra EU-länder också. Det blir så för att man bedömer en fiktiv situation av att personens uppehållstillstånd skulle löpa ut i bosättningslandet och inte förnyas och personen skulle kunna utvisas. Man måste ju fundera över om det alltid är rimligt. Den som är varaktigt bosatt i ett land får ju ett behov av asyl först om uppehållstillstånd i det landet landet löper ut. Stabspersonens beskrivning av regelverket är korrekt men regelverket är tyvärr väldigt lätt att missbruka.

Kommentar: Sverige måste vara dårarnas paradis på jorden. Och när man på Migrationsverket vet att ”principen om ”säkert tredje land” är att den kan utnyttjas av till exempel syriska medborgare som är bosatta i andra länder och således inte lider av krigets härjningar” – varför sätter man då inte stopp för utnyttjandet??? I ett normalt land gör man det.

© denna blogg. Vid ev korta citat, vänligen länka till detta inlägg.

Ett inte helt lättbegripligt svar från en migga ”som jobbar i generaldirektörens stab” forts.

Ytterligare information från miggan som ”jobbar i generaldirektörens stab” (med anledning av vad som står i inlägget Ett inte helt lättbegripligt svar från en migga ”som jobbar i generaldirektörens stab”):

profileHär är ett nytt försök att förklara:

Det beror på att landet som personen bor i inte är säkert enligt kriterierna i lagen. Låt säga att en syrier bor i landet Y. För att Migrationsverket ska kunna avvisa dennes asylansökan och sända tillbaka personen till landet Y krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Annars betraktas landet inte som säkert. Om kriterierna inte är uppfyllda ska ansökan enligt lagen istället prövas på plats i Sverige och prövningen ska göras i förhållande till hemlandet, dvs Syrien, vilket innebär att personen som regel beviljas PUT.

I 5 kap. 1 b § första stycket 3 utlänningslagen anges uttryckligen vilka kriterier som måste vara uppfyllda i det enskilda fallet för att det ska vara möjligt att avvisa en asylansökan med hänvisning till att det finns ett säkert tredjeland. Nedan finns du de delarna av lagen inklippta så att du kan läsa hur bestämmelserna är utformade.

Det är viktigt att notera att 5 kap. 1b § inte är tillämplig när en asylsökande har dubbelt medborgarskap. I de fallen ska, vilket framgår direkt av flyktingkonventionens artikel 1 A 2, asylansökan prövas i sak mot båda länderna. I det fallet kan det därför bli aktuellt med av- eller utvisning till det eller de länder där hon eller han är skyddad. Om en syrier inte bara bor i utan även är medborgare i ett annat land än Syrien ska alltså en prövning av skälen göras i förhållande till båda länderna.

När det gäller grunderna för uppehållstillstånd till asylsökande från EU-länder får jag be att få återkomma. Jag kan inte utläsa det i den statistik som är tillgänglig utan får be statistikavdelning om hjälp.

© denna blogg.

Waldemar Ihrenbrink om Waldemar Ihrenbrink

En del bloggläsare har velat veta mer om min vänWaldemar Ihrenbrink, den illustre konstnären. Läs Den imaginäre konstnären Waldemar Ihrenbrink om riksdagskandidaten och miggorna och Waldemar Ihrenbrink har beskådat två konstverk). Jag har bett honom att, i enkla ordalag, berätta om sig själv. Här ger han nu en kort inblick i ett udda och genialt konstnärskap.

Waldemar IhrenbrinkJag heter Waldemar Ihrenbrink och arbetar som obunden och helgalen konstnär. Jag är ordentligt vrickad, gravt förvirrad och har antagligen alla bokstavskombinationer som är tänkbara eller ännu inte definierade och som ryms i vårt indo-germanska språkområde. En sund och väldokumenterad enfald har i väsentliga stycken bidragit till min senkomna succé bland världens alla seriösa och väl pålästa konstkritiker.

Mina tavlor, skulpturer och installationer utmärker sig genom att inte innehålla någonting resp. inte finnas överhuvudtaget vilket har genererat mig en djupt känd tacksamhet från världens mest skiftande konstscener.

Den sanna konstvännen har funnit en djup tillfredsställelse vid betraktandet av mina mest kända tavlor. Främst vill jag här nämna ”Vit Kvadrat 32″ och ”Svarta Negationen”, som för de ytterst få som inte är bekanta med dessa ”ultimata mästerverk” (Art Digest nr. 32 sid 14) enkelt kan beskrivas som en vit resp svart yta vars totala frånvaro av objekt inbjuder betraktaren till de mest surreala spekulationer, vilkas komplexitet aldrig upphört att förvåna mig och mina samtida.

Min utbildning, som förutom många ansedda konstskolor även innehåller ett flertal av Europas mest kända psykiatriska kliniker, har format mig i den riktning som bara en fullständig upplyst människa som jag, finner adekvat. Särskilt stolt och hedrad är jag över benämningen ”gränslöst helgalen” som myntades av Prof. Schulte, överläkare vid psykiatriska kliniken i Karlsruhe. En sann läkare som skådade djupt in i mitt kaotiska inre och vars knivskarpa intellekt resulterade i den ovannämnda ytterst korrekta diagnosen, låt vara något knapphändig.

Bland mina framtida objekt under pågående arbete vill jag framhålla skulpturparken ”Nullitet 16 – Sans Expression” som inte skall finnas på Plaza Square i Tribeca-området i New York. Den projekteras just nu inte i minsta detalj och varje skruv, bronsbit och träregel som inte skall finnas, planeras minutiöst inför icke-uppförandet som inte skall äga rum i mars 2015. Jag arbetar givetvis på andra, inte mindre spatiösa och monumentala objekt som inte skall finnas, vilket kommer att sysselsätta mig i åratal framöver.

Ihrenbrink tavlor

© denna blogg.

Ett inte helt lättbegripligt svar från en migga ”som jobbar i generaldirektörens stab”

På frågan från en så kallad vanlig människa:

Varför får syrier som inte bor i Syrien och som inte berörs av kriget där permanenta uppehållstillstånd i Sverige? På vilka grunder får de stanna här?

svarar en migga som skriver att han  ”jobbar i generaldirektörens stab” så här:

profileAllmänt gäller det här ifråga om principen om det som kallas ”säkert tredje land”: En utgångspunkt är att en asylansökan prövas materiellt. Antingen beviljar vi ansökan eller avslår den. En annan viktig utgångspunkt är att prövningen av asylansökan sker i förhållande till den sökandes hemland, dvs. det land den sökande är medborgare i. Syrier får t ex generellt skydd med hänvisning till situationen i landet.

Det går enligt EU-staternas gemensamma regler, det så kallade asylprocedursdirektivet, inte att avslå en ansökan om asyl med hänvisning till att det finns ett säkert första asylland eller tredje land (se Migrationsöverdomstolens dom MIG 2012:9) En asylansökan får däremot avvisas (det vill säga inte prövas i sak) om sökanden kan sändas till ett säkert första asylland eller ett säkert tredje land. Ett säkert första asylland innebär att sökanden tidigare haft skydd i det landet och även framöver är skyddad där.

Ett säkert tredje land är ett land där sökanden i framtiden kan erhålla skydd och personen dessutom har en sådan anknytning dit att det är rimligt att personen reser dit. Det krävs inte bara att sökanden de facto är skyddad i landet, det krävs också att det rent formellt är möjligt att ansöka om skydd som flykting där samt att asylsystemet klarar av att hantera ansökan på ett rättsligt acceptabelt sätt.

Inte undra på att Sverige är så populärt att flytta till, hit kan man ju som syrier flytta till full försörjning, fri bostad, fri utbildning och i det närmaste fri tand- och sjukvård, trots att man redan har fått det skydd man behöver i ett annat EU-land (där man måste jobba och försörja sig själv och betala sina utgifter som alla andra i landet) eller bott där i många år innan kriget började.

Bland annat detta sägs på EU-upplysningens sajt om Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare:

Så kallade tredjelandsmedborgare, det vill säga personer som är medborgare i ett land utanför EU/EES, har inte automatiskt rätt att bosätta sig och arbeta i något av EU:s medlemsländer.

Generellt måste tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett medlemsland ansöka om nytt uppehållstillstånd och eventuellt arbetstillstånd enligt nationella regler om han eller hon flyttar till ett annat medlemsland.

Hur det rimmar med vad miggan, som jobbar i generaldirektörens stab, skriver om asylsökande syrier, förstår jag inte riktigt. Det är väl skillnad på den fria rörligheten, som förutsätter att man försörjer sig själv och betalar skatt i det land man fritt rör sig till inom EU, och att söka asyl. Eller?

Sverige är ett enda stort, från övriga EU-länder starkt avvikande, sammelsurium av konstigheter och oklarheter på asylområdet. Har varit det länge, kommer att så förbli. Så snårigt och så rättsosäkert är det, att ingen längre kan ta sig igenom ogenomträngligheten.

OBS! Om någon/några kan bringa klarhet i ovanstående så hör gärna av dig/er! Jag ska också försöka skaffa information från åtminstone något annat EU-land. Och ni som läser bloggen och har möjlighet får gärna hjälpa till med korrekta uppgifter med länkar till respektive texter och sajter som åberopas. Tack på förhand!

© denna blogg. Vid ev korta citat, vänligen länka till detta inlägg.

En migga: ”Min gissning är att de berörda kollegorna inte kan skilja på unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare.”

En migga kommenterar inlägget Det kom ett mejl: ”Varför får EU-medborgare asyl?”:

Unionsmedborgare med asyl i Sverige – en motsägelse i ord

profileFörsta reaktion: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Jag har inte den blekaste aning!!!

EUs rättighetsstadga borde utesluta detta; liksom att alla EU-stater uppfyllt Köpenhamnskriterierna; liksom att jag med säkerhet vet att det varken råder inbördeskrig, uppror, pågående statskupp eller något annat i någon av de berörda EU-staterna. Liksom att samtliga av EUs regler om asyl och skyddsgrunder och återvändande och vad det vara må handlar om tredjelandsmedborgare.

Så min gissning är att de berörda kollegorna inte kan skilja på unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Vilket inte ska drabba den eller de enskilda handläggarna på Migrationsverket, utan deras beslutsfattare, teamledare, enhetschefer och experter. Om dessa nu kan slita sig från den senaste läsningen om lean eller den senaste pamfletten med statistik.

Eller så har unionsmedborgarna fått PUT på synnerligen ömmande omständigheter. Vilket är lika fel det. Eftersom alla EU-stater (ja, det är faktiskt sant!) har både sjukvård och sociala trygghetssystem.

Eller så finns det någon fantastiskt bra, för mig okänd, förklaring. Så jag hoppas att jag har missat något väsentligt här.

Kommentar: Nej. Nej. Nej! För vad skulle jag kunna säga?

© denna blogg. Vid ev kort citat ur texten, vänligen länka till detta inlägg.
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 196 andra följare