• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  februari 2009
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Nya vägledande domar från Migrationsöverdomstolen

Jag får då och då samtal från asylsökande som vill ha ”hjälp att få stanna i Sverige” sedan de fått avvisningsbeslut flera gånger i både Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Oftast har de varit här illegalt och levt gömda under kortare eller längre tid. Jag får också samtal från ”hjälpare, d.v.s. människor som på olika sätt vill stödja och hjälpa asylsökande med avvisningsbeslut, som alltså inte befunnits ha skäl att få uppehållstillstånd men efter en tids illegal vistelse vill ”försöka igen”. Nedan finns uppgifter om vilka lagar och regler som gäller, genom  Migrationsöverdomstolens klargörande och vägledande beslut enligt nedan.

Tre nya domar från Migrationsöverdomstolen bekräftar att huvudregeln i 5 kap 18 § första stycket utlänningslagen* ska tillämpas.

Migrationsöverdomstolen har i tre nya avgöranden, meddelade den 28 januari 2009, fastställt att utlänning som haft illegal vistelse i Sverige ska återvända till hemlandet för att ansöka om uppehållstillstånd grundat på anknytning till make/maka/sambo och underåriga barn.
I en av domarna har Migrationsöverdomstolen fastställt att en risk för att i hemlandet få göra militärtjänst omfattande 18 månader inte är ett hinder mot att tillämpa huvudregeln.

Domstolen har i två domar särskilt påtalat att det åligger barnets föräldrar att ombesörja vad hänsynen till barnets bästa kräver och hänvisat till att det inte framkommit annat än att möjligheten finns för maken/makan/sambon och barnet/barnen att besöka mannen i hemlandet.

I två av domarna har Migrationsöverdomstolen också fastslagit att det saknar betydelse om utlänningen är en man eller en kvinna och om barnet är svensk eller utländsk medborgare.

I samtliga domar har Migrationsöverdomstolen konstaterat att bestämmelserna i Barnkonventionen inte leder till någon annan bedömning.

Passkravet har också vidhållits

Läs domarna här, här och här.

* 5 kap 18 § första stycket utlänningslagen: En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

.