• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Inte bara svart…

MIG logo”Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt. samtidigt”. Så brukar jag alltid säga om asylområdet (men det passar in på de flesta områden, egentligen). Det har varit lite övervikt åt det ”svarta” hållet ett tag och därför kan det vara på sin plats att också framhålla ”vita” eller positiva saker som sker på Migrationsverket. Som t.ex. att:

– Migrationsverket har minskat balansen av asylärenden med ca 10.000
– mediantiden för Migrationsverket att avgöra ett ärende snart är nere i 6 mån
– Migrationsverket har satt upp nya mål på tre månader
– Migrationsverket börjar bli mer framgångsrikt med återvändande (också i ett europeiskt perspektiv)

Så allt är inte svart. Och – det har jag också sagt många gånger förut – Migrationsverkets uppgifter är mycket svåra. På många sätt. Kanske är för mycket samlat under samma hatt och verksamheten borde delas upp i två delar. Då kunde man renodla den ena delen till att enbart hantera asylfrågor och den andra till att hantera medborgarskap, studerande, arbetskraft etc. Jag tror att det skulle vara klokt med en sådan uppdelning. Men som det är nu så ligger allt under  Migrationsverket och att hantera allt detta och administrera en jättepersonal och asylbostäder och förvar etc är komplicerat.  Särskilt som antalet asylsökande och andra invandrare fluktuerar och personal måste sägas upp och återanställas och det aldrig riktigt går att planera verksamheten. Det är lite som en person som går upp och ner i vikt och hela tiden måste ta in lite här och släppa ut lite där – det är verkligen ingen lätt sak.

Som vanligt står de som borde agera handfallna

Den 30 mars skrev jag ett inlägg med rubriken Med förvåningens finger i häpnadens mun, om adressförsäljningen till asylsökande och illegala immigranter. Den 31 mars säger migrationsministern i Svenska Dagbladet detsamma som jag:

Det är ju också brottsligt att ta betalt för tjänster som inte beskattas, så det finns ju naturligtvis möjlighet att lagföra de här personerna.

Också  en rättslig expert på Skatteverket säger samma sak:

Om man  tar betalt så är det ju en inkomst man ska skatta för.

Migrationsministern säger också det självklara, att det är oacceptabelt att utnyttja människor som befinner sig i trångmål. Men som vanligt står de, som borde agera, handfallna…

Präst som är emot stora klassklyftor åker själv i gräddfil

aftonbladetPrästen, tillika politiska chefredaktören på delvis LO-ägda Aftonbladet är i teorin emot klassklyftor. Men inte i praktiken. Det blir uppenbart för den som tar del av vad Rolf van den Brink skriver på Newsmill:

Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein sitter på mandat från LO som också har full insyn i hennes anställningsvillkor och kan till viss del köra över tidningen redaktionsledning. Så fick Helle Klein ta tjänstledigt för att utbilda sig och fick åka en gräddfil Aftonbladets medarbetare normalt inte får köra i. LO, vars styrelseordförande Wanja Lundby-Wedin, är broderskapare och rentav personlig vän till Helle Klein, tyckte emellertid att det var en utmärkt idé att Helle Klein utbildade sig till präst. Till den övriga redaktionens irritation och förtret fick Helle Klein ytterligare ett års tjänstledighet för präststudierna.

De senaste dagarna har ju LO visat sig frikostiga när det gäller förmåner för chefer i bolag de kontrollerar.

Helle Klein är inget undantag. Hon har en synnerligen god lön, 140 000 kronor per månad plus 49 000 kronor i månatliga pensionsinbetalningar samt förmånsbil. Utöver det har Helle Klein en fallskärm på närmare 2,3 miljoner kronor.

Håhåjaja, och vem sitter som vice styrelseordförande i Aftonbladet. Jo, Helle Kleins vän Wanja Lundby-Wedin. Men om det valde Aftonbladet att inte berätta när tidningen gick igenom Wanja Lundby-Wedin allt för många styrelseuppdrag.

Läs hela artikeln (och kommentarer) med rubriken Aftonbladets Helle Klein sitter snärjd i LO-Wanjas miljonfallskärm.

Pansarkryssaren WLW forsar vidare

pansarkryssaren-potemkinSom en riktig pansarkryssare (typ Potemkin) forsar hon fram, WLW. Hon påstår med emfas att ”någon” (förre vd:n Christer Elmehagen) har grundlurat, vilselett och fört henne bakom ljuset. Det blir bara rörigare och virrigare. Man hinner inte riktigt med i svängarna och et är svårt att fatta alla nya påhitt och turer i den här hisnande historien. Dock står det klart att WLW – och andra i styrelsen för AMF – inte tycks ha förstått årsredovisningar och annat som man borde kunna kräva att arvoderade styrelseledamöter med enormt ansvar förstår.

Det senaste är att det är den förre vd:n, Christer Elmehagens fel, alltihop. Det är han, absolut inte hon, som har betett sig ”oetiskt och omoraliskt”. På frågan om hon anser att Christer Elmehagen är ohederlig svarar hon i Expressen:

Jag tycker att han har visat att han, när han har laglig möjlighet, kan agera oetiskt och omoraliskt.

Men du själv då, Wanja!

Finns det ingen som vill WLW väl? Har hon inga riktiga, sanna, nära vänner? Vänner som kan säga som det är: att hennes pansarkryssartaktik  inte kommer att lyckas. Att kejsaren är naken. Att inga amsagor hon berättar kommer att rädda hennes skinn. Att det bara är en tidsfråga innan det inte går längre, innan hon blir en alltför stor belastning både för LO och för Socialdemokraterna. Att hon borde gå innan det är för sent. Vilket det nästan är, redan. Så här skriver Ann-Charlotte Martéus i Expressen under rubriken Wanja kan bli ett sänke i valrörelsen:

Hon går ingenstans, Wanja Lundby-Wedin. Till många lågavlönade LO-medlemmars vanmäktiga ilska, naturligtvis. För dem inom arbetarrörelsen som in i märgen omfamnar socialdemokratiska värderingar måste beskedet kännas bittert. Och för Sahlin, Östros, Baylan & Co kan LO-basen bli ett sänke i valrörelsen 2010.

Ann-Charlotte Martéus skriver också om det helt omöjliga i att en enda människa tar på sig och får betalat för så otroligt många och krävande uppdrag och funderar kring vad som kan ligga bakom att WLW tackat ja till alltihop:

Lundby-Wedin har suttit i 24 styrelser och samtidigt jobbat mer än heltid, förmodar man, som LO-bas. OCH hon sitter med i Socialdemokraternas verkställande utskott. OCH hon är ordförande för Europafacket.

Hur kan denna absurda och onödiga – men för Lundby-Wedin inkomstbringande – arbetsbörda ha varit acceptabel för organisationen LO? Vad är det för klimat som tillät detta?

Är det så att inte bara ordföranden, utan LO-eliten som sådan, lever i en sorts gränslös, frossande, makthungrig styrelserumsvärld? Man kan ju inte låta bli att undra.

Och jag kan inte låta bli att undra över hur det kommer sig att 24 företag accepterat WLW som medlem i deras styrelser om de vetat om att hon haft alla dessa krävande uppdrag. Det måste väl finnas andra – både kvinnor och män – i Sverige som kan sitta i minst 20 av de där styrelserna?

Det vi bevittnar nu, inför öppen ridå och från första medieparkett, är en  process som bara kan sluta på ett enda sätt och det är att WLW går – både från styrelsen för AMF och från LO. Ju förr, desto bättre. För henne själv och andra.

Med förvåningens finger i häpnadens mun

Josef El Mahdi och Matilda E Hanson har den 29 mars rapporterat i Svenska Dagbladet om hur 40-60 asylsökande är skrivna på samma adress och betalar mellan 200 kronor och 600 kronor i månaden för detta. Artikeln har rubriken 50 asylsökande – 44 kvadratmeter. Det de skriver om har varit känt bland så gott som alla som har minsta kännedom om asyleriet – dock tydligen inte av generaldirektören för Migrationsverket, Dan Eliasson, som står med förvåningens finger i häpnadens mun och är ”förtvivlad och förbannad”.

eliasson_dan2Det är helt galet att Migrationsverkets generaldirektör inte vetat om detta allmänt kända faktum, att massor av människor skriver sig på samma adress för att kunna stanna kvar i storstadsområdena och jobba svart – eller vitt under den tid de utan anledning har getts ”undantag från bestämmelsen om att inneha arbetstillstånd” för att de påstår sig vara asylsökande. Men okej: generaldirektören kan omöjligt känna till precis allt som pågår inom hans fögderi och skuggorna faller faktiskt mer på dem som vetat om adressfusket men inte informerat honom. Detta är ju något som han, självklart, borde ha informerats om. Dock: även om han hade vetat om det så hade han, som det framstår i Josef El Mahdis och Matilda E Hansons artikel den 30 mars: Ingen stoppade adressäljare, ändå inte kunnat göra något åt det…

bananerOch här träder bananmonarkimekanismerna in igen. Man ojar sig och vojar sig över den här lurendrejerihandeln med adresser men ”kan inget göra”. Det är inte klokt att det alltid ska vara så svårt i detta land att sätta stopp för olagligt och omoraliskt beteende. Nej, spotta i nävarna, var kreativa och bestämda och stoppa denna på alla sätt ovärdiga, omoraliska men också olagliga verksamhet!

Jag ska ge några råd och om Migrationsverket följer dem så ska jag skicka en faktura på 2.760 kr/tim – samma belopp som konsultföretaget McKinsey debiterar för sina tjänster på Migrationsverket:

• Migrationsverket bör samkör adresserna och kolla upp var fler än två asylsökande är skrivna.
• Migrationsverket bör vidare formulera ett brev som skickas ut till dem som bor på adresser där många asylsökande har skrivit sig och be att få deras faktiska adress.
• Migrationsverket ska lämna en lista på ”massadresser” till Skatteverket för kontroll om inkomsterna redovisas. Det kan inte vara särskilt betungande: man behöver bara skriva ett enda brev så är det klart! Att inte redovisa inkomster är ju skattebedrägeri, d.v.s. olagligt.
• Om asylärendena är avgjorda och besluten är negativa och överlämnade från Migrationsverket till Polisen, bör Polisen skicka poliser till massadresserna för att fråga efter dem som enligt uppgift bor där.
• Eftersom ingen asylsökande eller illegal invandrare faktiskt bor på de här massadresserna så ska polisen kräva att få veta var dessa personer bor.
• Polisen ska informera lägenhetsinnehavarna om att de begår skattebrott om de säljer adresser svart, d.v.s. inte redovisar inkomsterna till Skatteverket och betalar skatt. Om 50 personer är skrivna i en lägenhet för, säg 400 kr/mån, innebär det en svart inkomst på 20.000 kr skattefritt i månaden…
• Polisen ska ta lägenhetsinnehavarens personuppgifter och anmäla vederbörande både för skattebedrägeri och – i förekommande fall – för bidragsbedrägeri.

Migrationsverket måste också bli bättre på att sålla bort ”uppenbart ogrundade asylansökningar”! Det ska inte inledas någon långvarig asylprocess för människor från länder varifrån behovet av skydd är obefintligt när man från början kan inse att det handlar om förtäckt invandring. Sådana fall bör snabbutredas på en dag eller två så att inte människor utan asyl- eller skyddsskäl kommer in i asylprocessen (och stoppar upp för dem om har skäl att söka asyl!), får 71 kronor per dag från Migrationsverket (om de inte arbetar vitt) men även rätt att arbeta vitt. Om en asylansökan är uppenbart ogrundad ska utvisning ske i princip omgående. Som t.ex. i Finland och andra länder.

Skärpning, Migrationsverket – och andra instanser som är inblandade! Det är ni som ska implementera gällande utlänningslag och upprätthålla en anständig asylprocess. Ni, och inga andra. Det är inte läge att homsa och tramsa, det är läge att agera.

Läs också min artikel på Newsmill som getts rubriken Även vi flyktingombud måste erkänna att allt inte är svart eller vitt. (Jag hade inte valt den rubriken men texten är min).
© Vid citat: ange källan!

Rättvisan segrade!

Ingen kvotering av män = diskriminering av kvinnor tillåts! Läs först mitt inlägg med rubriken Kvotering är alltid fel.
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, diskriminerade kvinnor vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007. Det menar Uppsala tingsrätt i domen i fallet där 44 kvinnor stämt universitetet. Enligt tingsrätten bröt SLU:s antagningsförfarande mot lagen.
Det rapporterar Sveriges Radio under rubriken Kvinnor diskriminerades av universitet, den 30 mars. Läs också vad Centrum för rättvisa, som drivit frågan i domstol, skriver: SLU fälls för olaglig könsdiskriminering – miljonskadestånd till 44 kvinnor.

Jag har sagt det i åratal: ”Det är inte svart eller vitt, det är svart och vitt. Samtidigt”.

Nu har jag skrivit om det på Newsmill också. Ingressen ser ut så här:

Att skriva om asylinvandringen är bland det svåraste att ge sig på i Sverige. Det finns inget facit, inget som är absolut rätt eller absolut fel. Området är stort och svårt både juridiskt och mänskligt. Det handlar inte om döda ting som broar, vägar, kollektivtrafik eller varutransporter, det handlar om människor. Deras framtid, ibland också deras liv eller död. Det handlar också om Sveriges framtid. Det handlar om svåra avgöranden, om rättvisa och vad som är rättvisa. Det som är ”rätt” för vissa är ”fel” för andra och vice versa.

Läs artikeln här!

Jag läser andras bloggar – 7

Läs gärna tidigare inlägg i den här serien: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 och del 6.

Jag har läst Johan Hedins inlägg Kan någon Ny Moderat vara snäll att förklara LAS-krameriet. Han skriver bland annat:

johan-hLagen om anställningsskydd skyddar den som redan har jobb sedan länge och därmed både a-kassa och fotfäste på arbetsmarknaden och innebär samtidigt MOTSATSEN för sådana som inte har det. T ex ungdomar och nyinflyttade. Hur kan det vara rimligt? Sjukt.

Dessutom hindrar lagen rörlighet på arbetsmarknaden. I kärva tider tvekar någon med många anställningsår att gå vidare eftersom man då hamnar ”sist in” på ett nytt ställe. Detta trots att man kanske skaffat sig kunskaper och kontakter för ett annat jobb med högre produktivitet och därmed möjlighet till högre lön.

Någon som vantrivs på jobbet, som tycker att chefen är en idiot eller som håller på att avlida av tristess undviker att kasta sig ut på arbetsmarknaden av samma skäl.

Allt detta har Johan Hedin helt rätt i. Det är , som han skriver, sjukt, att en lag sätter käppar i hjulen  för en massa människor som politikerna i nästa andetag säger sig ”värna om”. Läs hela texten och tänk efter själva!

american-beduOch så tittar jag, som jag så ofta gör, in på American Bedus blogg för att se vad hon berättar eller rapporterar om just nu. Idag, den 28 mars, skriver hon under rubriken 3 Saudi men Speak Out on Marriage! Hon har pratat med två universitetsstuderande i 25-årsåldern och en läkare i 35-årsåldern. Läkaren säger:

I want a wife who is going to be my partner and supporter and not look at me as a money machine and expect a new Rolex every year.

Det låter ju hoppfullt! Och hoppfullt låter också vad en av de universitetsstuderande unga männen säger:

What’s wrong if we opt not to have a housemaid for the first few years and instead take care of our home together? I have no problem taking my turn washing the dishes or folding laundry.

Det finns massor av spännande, intressanta, kunniga, roliga bloggar i cyber space; de jag har nämnt här tycker jag är två av dem.

Om AMF:s styrelse är lurad, förd bakom ljuset och vilseledd så låter det som om brott har begåtts och då ska polisanmälan göras!

agenda-loggaDen 29 mars, för andra söndagen i rad, figurerade Wanja Lundby Wedin, LO:s grundlurade eller styrelseinkompetenta ordförande i SVT:s aktualitetsmagasin Agenda. Rubriken på inslaget var Hur mycket har hon skadat socialdemokratin? Den borde kanske snarare ha varit  ”Hur mycket har hon skadat socialdemokratin”.

WLW var inte där kroppsligen, endast andligen. Men i studion satt Socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros och svamlade, svamlade, svamlade. Det var direkt pinsamt att lyssna på hans krumbuktande och undvikande att svara på raka frågor från programledaren Karin Hübinette. Helt otroligt slingrigt! Göran Greider, chefredaktör för Dala-Demokraten och Maria Abrahamsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet var desto tydligare. Inte särskilt mycket nytt framkom, m ens något.

lo_landsorganisationenKlockan 22.00 skulle LO sända en presskonferens från sin borg. Den blev uppskjuten till 22.30 och sedan till 23.00. Ekot skulle också sända direkt på webben och när  sändningen av presskonferensen (läs och lyssna här) äntligen kom i gång kl 23.30 så var det enormt svammel från WLW:s sida. Suck. Hå hå ja ja. Inget nytt, egentligen. Utom att ”grundlureriet” trappades upp till att också omfatta ”vilseledd” och ”förd bakom ljuset”. Läs också LO:s pressmeddelande. Fokus i det är – givetvis – skiftat från WLW till någon annan…

wanja-lundby-wedinHela WLW:s snack gick ut på att lyfta ut alltihop utanför henne själv. Hon talade om hur ”vi ska öppna upp” och hur ”vi ska se över”. WLW anser sig fortfarande vara”lurad” men nu även ”vilseledd” och ”förd bakom ljuset” och säger att ”för mycket pengar har utbetalats”.

På vilket sätt hon skulle ha blivit ”lurad” framgick inte och hon lyckades inte förklara det när hon fick frågor av närvarande reportrar. Inget ansvar, ingen skuld verkar ligga på henne. Nu ska de ”gå in i en process” och ”titta vidare” på det hela. Och pengar ska betalas tillbaka och bla bla bla. Men att WLW skulle ha någon skuld till att hon själv inte fattade något och att hon själv inte sa pip under alla år utan godkände allt som förelades henne, det kommenterade hon inte. Hon smågnällde också över att ”de andra” inte ville sitta tillsammans med henne och hålla gemensam presskonferens. Men varför i hela fridens dar skulle de vilja sitta med WLW, det är väl ändå lite naivt (det också…) att tro.

Som sagt: det var mest blaha blaha och inget vettigt om WLW:s eget ansvar och egen skuld. Och när hon påstår att hela styrelsen är förd bakom ljuset och lurad och vilseledd och att alldeles för mycket – uppemot 20 miljoner kronor enligt WLW – felaktigt har betalats ut, då har det väl begåtts något brott och då bör en polisanmälan göras!

AVGÅ, WANJA LUNDBY WEDIN!

Kvotering är alltid fel

Jag har skrivit om det under rubriken Kvoteringen är diskriminerande i Svenska Dagbladet den 16 mars 2009.

Kvotering är diskriminerande och lika fel hur den än används. Kvotering av kvinnor till styrelser eller politiska poster, män till dagis (fast kanske inte nu längre när alla är rädda för pedofiler), invandrare till riksdagen etc, etc. Allt är lika illa.

cfr-logoI en artikel på DN Debatt skriver Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord på Centrum för rättvisa under rubriken Låt antagning till högskola skötas med lotteri bland annat:

I morgon meddelar Uppsala tingsrätt sin dom i Sveriges första grupptalan om diskriminering. 44 kvinnor har stämt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med Centrum för rättvisa som ombud. Kvinnorna begär skadestånd sedan män vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007 i ett så kallat viktat lotteri har getts upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med lika bra meriter att få en plats.

Den 30 mars meddelar Uppsala tingsrätt dom i målet. Det är svårt att tänka sig att en domstol kan anse att SLU:s agerande är försvarbart.

Ambassadör riktar ilska åt fel håll

diplomaternaSveriges ambassadör på Island, Madeleine Ströje-Wilkens, och hennes företrädare, Martin Wilkens har anmält SVT:s serie Diplomaterna till Granskningsnämnden.

Vi och många UD-kollegor känner oss kränkta och förolämpade.

Men varför drabbas diplomater som inte porträtterats eller beskrivits i programmet av den största svenska sjukan, ”kränktsjukan” och varför gör de en meningslös anmälan som inte förändrar någonting? Vore jag UD-anställd så skulle jag rikta min ilska mot de två tomtarna som var de som skadade UD:s rykte och ingen annan. Vad har förresten hänt med Ljungberg & Sjöberg? Sitter de kvar som om ingenting har hänt? Gör de det, så är det något som jag möjligen skulle kunna känna mig lätt kränkt och förlämpad över, om jag jobbade på UD.

Adoption enda lösningen

I Rapport berättas en tragisk historien om ett svenskt par som använt en ukrainsk kvinna som surrogatmamma åt parets barn och som nu är strandsatta i Ukrainas huvudstad Kiev. Enligt svensk lag är det nämligen den kvinna som fött barnet som är mamma och barnet är därmed ukrainsk medborgare. Och enligt ukrainsk lag sägs barnet vara svenskt eftersom det svenska paret står som föräldrar på födelsebeviset. Men om det vore så lätt att ta med sig barn hem till Sverige och så lätt för barn födda av utländska kvinnor i andra länder att få svenskt medborgarskap, då kan man gissa att risken för barnhandel skulle komma att öka…

Pappan säger till Rapport:

Vårt barn har hamnat mellan två lagstiftningar. Det finns inget i svensk lag som säger att man inte får göra det här utomlands och många par har gjort det, dock inte i Ukraina vad vi vet.

Men Herre Du Milde, man går väl inte och gör en sådan här sak utan att ha ha tagit reda på hur lagstiftningarna i respektive land ser ut först? Det är ju hur lätt som helst att ta reda på fakta om medborgarskap!  Alla svenskar vet – eller borde i alla fall veta – att det endast är barn födda av/till svenska medborgare som blir svenska medborgare. Att ett barn fött av en ukrainsk medborgare inte kan vara svensk medborgare, det säger ju sunda förnuftet.

Medborgarskap är inget lättvindigt och regler och bestämmelser måste man känna till innan man ger sig ut och skaffar barn på det här sättet. Och känner man inte till vad som gäller så är det bara att fråga ansvarig myndighet, nämligen Migrationsverket, eller att läsa innantill, antingen i Medborgarskapslagen eller i Migrationsverkets informationsmaterial om medborgarskap:

Enligt den svenska Medborgarskapslagen får barn till svensk mor automatiskt svenskt medborgarskap vid födelsen. Barn till svensk far får också svenskt medborgarskap om barnet föds i Sverige.  Är fadern gift med barnets utländska mor, blir barnet alltid svensk medborgare.

Och så här säger Anders Jörle, presschef på UD:

Det är inte enbart UD:s ansvar, utan det här är en fråga för Migrationsverket som i första hand har att ordna med migrationstillståndet. Sedan är det en fråga för ukrainska myndigheter och så måste man skaffa intyg från mamman.

Det är inte på något sätt UD:s ansvar utan till 100 % de människornas, som har försatt sig i den här situationen för att de inte brytt sig om att kontrollera vad som gäller i en så här ytterst viktig fråga. Tyvärr är det alltför vanligt att svenskar tycker att det alltid är ”någon annan” som ska fixa sådant som deras oansvariga agerande resulterar i. Men alla individer – också svenskar, faktiskt – har ansvar för vad de gör, så naturligtvis också det här paret.

Det här paret måste själva ordna med en hel del av de här sakerna, ambassadens möjligheter att hjälpa dem är ganska begränsade.

Det säger Anders Jörle på UD också, och han har förstås helt rätt.

Det enda sättet för det här paret att ordna så att barnet blir deras och så småningom kan följa med till Sverige torde vara att de adopterar barnet. Men först måste en adoptionsutredning göras av svenska sociala myndigheter. Och det är ju inte helt säkert att de anser att det här paret är lämpligt att adoptera ett barn. Skulle paret godkännas som adoptivföräldrar för det här barnet så ska adoptionen också stadfästas i svensk domstol.

Det är förstås nödvändigt att de ukrainska myndigheterna ger barnet ukrainskt medborgarskap (det är ju fött i Ukraina av en ukrainsk medborgare!), barnet kan inte lämna Ukraina utan resehandling. Och en resehandling – ett pass – kan bara utfärdas av det landets myndigheter som man är medborgare i.

© Vid citat, ange källan!

”Fair trial” – i Kina?!

birgitta-elfstromSå här skriver juristen och f.d. beslutsfattaren vid Migrationsverket, Birgitta Elfström, med anledning av de nya uppgifterna om att Kina idkat påtryckningar på Sverige i fallet Adil Hakimjan (se inlägget nedan):

Jag är en trogen P1 lyssnare och hörde idag på Ekot att presstaleskvinnan på Kinas ambassad, Zhou Lulu -sa att Kina flera gånger sedan 2007 kontaktat svenska utrikesdepartementet i ett enskilt asylärende. Det gällde uiguren Adil Hakimjan. Presstaleskvinnan kallade honom vidare terrorist och skall till Kina för en ”fair trial”.

Adil har uppehållstillstånd med flyktingstatus i Albanien. Det hindrar dock inte att han beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det är en bedömning som Migrationsdomstolen kommit fram till och som jag delar. Det blir en ”rysare” att ta del av Migrationsöverdomstolens kommande beslut om huruvida den avser bevilja prövningstillstånd eller inte.

Kina visar nu klart och tydligt att de vill ha Adil tillbaka till Kina. En person som av Kina anses vara terrorist har knappast någon chans att få en rättvis rättegång. Där är tortyr och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter vanligt förekommande. Bara
30 % av de åtalade får tillgång till advokat. Dödsstraff är också vanligt förekommande.

Adil lever nu farligt. Han borde snarast uppsöka svensk polis och begära polisskydd för att undvika att med tvång transporteras till Kina av hemliga agenter. Om Adil återsänds till Albanien kommer han med mycket stor sannolikhet att kort därefter befinna sig i Kina. Inget land borde lita på att Albanien står emot Kinas påtryckningar om att ge Adil en ”fair trial” i Kina. Kan vi lita på att Sverige gör det?

Adil måsta få stanna i Sverige. Allt annat innebär att Adil riskerar att utsättas för förföljelse, dödsstraff, annan omänsklig behandling eller bestraffning.

Det är förresten kanske inte bara Adil som lever farligt. Jag anser att Kina genom sitt agerande klart hotar de svenska domarna som deltagit i beslutet hos Migrationsdomstolen och också de som kommer att delta i det kommande beslutet hos Migrationsöverdomstolen.

…och nu har han förlovat sig!

Den som tror att Finland är ett tråkigt land och att finska politiker är trista och grå följer definitivt inte med vad som händer i landet!

Ilkka Kanervamatti-vanhanenUtrikesminister Ilkka Kanerva fick gå på grund av en massa sex-sms och statsminister Matti Vanhanens många kvinnohistorier är välkända. En av dem skrev en bok och andra har kommit och gått. och den 26 mars briserade nyheten om påstådda sexanspelningar i mejl (läs här).

Och den 27 mars, ja då förlovade sig statsministern! Sydämelliset onnittelut Matti Vanhaselle ja hänen kihlatulle!

Läs här på bloggen om en del av turerna som utrikesministern och statsministern varit inblandade i. Det är i alla fall lite roligare än att läsa om Wanja Lundby Wedin…

Statsminister Matti Vanhanens ex-flickvän är inte populär – 21 februari 2007
Matti Vanhanen har hittat en havsblomma
– 1 april 2007
Finland: Statsministerns f.d. älskarinna åtalas för kränkning av statsministerns privatliv
– 5 oktober 2007
Rättegången om boken om statsministern
– 15 februari 2008
”Privatliv ska vara privat”, sa statsministern
– 16 februari 2008
Finland: Statsministern överklagar
– 7 mars 2008
Finland: Utrikesministerns sex-sms till strippa är hans privatsak
– 11 mars 2008
JämO i Finland: Kanervas sms är hans privata angelägenhet
– 13 mars 2008
Finland: Utrikesminister Ilkka Kanerva bad om ursäkt
– 15 mars 2008
Finland: Utrikesminister Ilkka Kanerva hotad till livet
– 18 mars 2008
Utrikesminister Ilkka Kanerva ska bära ett kors på påskafton
– 19 mars 2008
Finland: Presidenten om Kanerva-affären
– 30 mars 2008
Kanerva fick avgå
– 1 april 2008
Kanerva nu känd också i Latinamerika
– 2 april 2008
Om finländska passionsskandaler
– 5 april 2008
Ilkka Kanerva på jobbet i riksdagen (och på Facebook)
– 16 april 2008
Ilkka Kanerva fortsatt populär på Facebook
– 18 april 2008
Finland: Statsministern har en ny flickvän
– 18 april 2008
Ilkka Kanerva is back!
– 24 april 2008
Turerna i politiken i Finland är i alla fall inte tråkiga
– 3 juni 2008
Finland: Rättegång om skandalboken av statsministerns f.d.  flickvän skjuts upp
– 21 september 2008
Självständighetsbalen på presidentens slott
– 9 december 2008
Finland: böter för spridning av information som kränker statsministerns privatliv
– 10 februari 2008
Susan Ruusunen överklagar
– 16 februari 2009
Statsministern anklagas för sexanspelningar i mejl – 26 mars 2009

HÄR är jag skrivit sedan maj 2005 0m vad som händer och hur man tänker och vad som gäller i Finland.

Kina HAR varnat Sverige för att låta Adil stanna här!

kinas-flaggasveriges-flaggaHäromdagen inkom svar från UD på advokat Sten De Geers förfrågan huruvida Kina hade utövat påtryckningar eller varnat Sverige för att låta uiguren Adil Hakimjan stanna i Sverige. En bloggning om svaret kan läsas här. UD hänvisade, som väntat och helt korrekt, att uppgiften är sekretessbelagd. Men eftersom Kina varnat ”alla länder” så har vi ändå starkt kunnat misstänka att även Sverige varnats.

Nu har det framkommit – bekräftat av presstalespersonen vid Kinas ambassad i Stockholm, Zhou Lulu – att Kina inte bara varnat Sverige rent allmänt utan rent konkret för att bevilja just Adil Hakimjan uppehållstillstånd här. Så här säger advokaten Sten De Geer:

Det är nu lättare att förstå Migrationsverkets engagemang och nit för att få Adil utvisad. Självfallet kommer Migrationsverket att förneka det, men man kan starkt misstänka att handelspolitiska hänsyn tagits av verket. I dessa finanskrisens dagar är det oerhört betydelsefullt att inte förarga Kina. T.o.m. USAs utrikesminister Hillary Clinton avstod från att ta upp frågan om mänskliga rättigheter vid sitt besök i Kina.

Stora Kina varnar alltså lilla Sverige för att låta en enda människa, Adil Hakimjan – som av Kina för övrigt kallas ”terrorist” trots att han är helt friad från alla sådana misstankar av USA – få skydd här – mot det enda land han har skyddsbehov gentemot, nämligen Kina…

Adil har redasn beviljats flyktingstatus av Migrationsdomstolen, men Kina utövar press på Sveriges regering och vill att Sverige inte ska ge honom skydd. Vilket en svensk domstol alltså redan gett honom. Och i hela den här osmakliga soppan så har Migrationsverket gått och begärt överprövning av Migrationsdomstolens beslut vilket ter sig rätt märkligt med tanke på att dess generaldirektör också offentligt sagt att han har vänt på alla stenar för att hitta ett sätt att låt Adil stanna. Varför verket ändå, trots gd:s uttalanden och trots att Migrationsdomstolen hittat den sten under vilken Adils uppehållstillstånd låg, prompt vill att Migrationsöverdomstolen ska bevilja prövningstillstånd och ta upp fallet igen, är en stor gåta.

Jag har följt Adils öde sedan hans juridiska företrädare i USA kontaktade mig för två år sedan och har skrivit mycket om hans fall både på bloggen och i Svenska Dagbladet och Expressen. Mina bloggtexter om Adil finns här och från en del av fem länkar jag till mina artiklar men också till Konflikt som gjort utmärkta reportage om Adils situation.

Statsministern anklagas för sexanspelningar i mejl

Statsminister Matti Vanhanen anklagas för att ha skickat mejl med sexanspelningar till en kvinna som kandiderade för Centern i kommunalvalet. Hon och statsministern träffades också vid två av Centerns valtillställningar.

Enligt Matti Vanhanen gav hans kandidatnummer i kommunalvalet, 69, upphov till en hel del skämt före kommunalvalet och det var också något som berördes i mejlkorrespondensen mellan honom och kvinnan i fråga. Vanhanen kallade dag till presskonferens för att avfärda påståendena om sexanspelningar. Han anser inte att det finns något otillbörligt i hans mejl kvinnan.

seiska-vanhanen-26309Kvinnan som fått e-post av Vanhanen uttalar sig nu för tidningen Seiska och tycker att Vanhanens e-post var insinuant. Tidningen fick ett tips i början av året och spårade upp kvinnan som först var ovillig att uttala sig. Hon gör det anonymt och tidningen Seiska vägrar lämna ut hennes namn.

Påtryckningar i fallet Adil Hakimjan?

Läs först Har den svenska regeringen också hotats av Kina? (13 mars) och Apropå ”Har den svenska regeringen också hotats av Kina?” (13 mars).

Svaret från utrikesdepartementet på frågan om huruvida Kina varnat eller på annat sätt pressat Sverige från att bevilja uiguren Adil Hakimjan asyl var det väntade:

Det är en sekretessbelagd uppgift enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) huruvida det finns eller inte finns handlingar av det slag du frågar efter.

Via andra källor vet vi att Kina har varnat Kanada och andra länder, från att bevilja asyl åt uigurer från Kina. Detta framkom i bland annat BBC News den 5 februari:

China has warned that it strongly opposes any country accepting Muslim Chinese inmates from the US detention centre in Guantanamo Bay.

Vi kan ana eller gissa att samma varning nått den svenska regeringen, men kan givetvis inte veta det med säkerhet. I Sverige är dock myndigheter och domstolar fristående (sägs det, i alla fall), och som en av dessa fristående domstolar har Migrationsdomstolen beviljat Adil Hakimjan asyl, d.v.s. gett honom flyktingstatus i Sverige.

Därmed borde saken vara utagerad, men av någon anledning har Migrationsverket begärt prövning av beslutet i Migrationsöverdomstolen (kanske p.g.a. påtryckningar på regeringen frpn Kina trots att Migrationsverket är en fristående myndighet…) och nu kan man bara hoppas att Migrationsöverdomstolen avvisar Migrationsverkets begäran så att Migrationsdomstolens beslut står fast.

Språkkurser för invandrade läkare

Finlands flaggaI Helsingfors startar man ett stort projekt för att bättra på språkkunskapen hos läkare och sjukskötare med invandrarbakgrund. Under våren ska kunskaperna testas och utgående från resultaten erbjuds sedan skräddarsydda språkkurser.

På Helsingfors hälsocentraler arbetar över 300 läkare och skötare med invandrarbakgrund.

sveriges-flaggaDet skulle definitivt behövas bättre språkundervisning för utländska läkare också i Stockholm, och övriga Sverige. En invandrare som går till en svensk läkare i Sverige får tolkhjälp medan landets majoritetsbefolkning inte har rätt till tolk när de hamnar hos läkare som talar ytterst påver svenska! Vore det tvärtom – att invandrare inte fick tolkhjälp för att de inte behärskar svenska – så skulle DO, JO och JK vara översvämmade av anmälningar om rasism, främlingsfientlighet, diskriminering, kränkning, orättvisa. Men när det gäller svenskars rätt och möjlighet att i sitt eget land bli förstådda av och själva förstå vad läkare de möter säger, då är det inte så noga.

Flera personer jag talat med har hamnat hos läkare som inte talar begriplig svenska (och inte engelska heller) och som definitivt inte förstår patienternas beskrivning av symptom och smärta etc. Det finns risk för felbehandling och felmedicinering och det ger upphov till oro och frustration hos dem som söker läkarhjälp. Svenskarna måste börja ställa krav på att läkare som arbetar i Sverige ska (inte ”bör”) tala mycket god svenska!

Och WLW svamlar vidare på LO:s sajt

wanja-lundby-wedinHå hå ja ja. Nu skickar WLW panikartat ut ett videouttalande på LO:s sajt, se det här – och lyssna noga på orden hon staplar efter varandra och titta samtidigt på hennes ansiktsuttryck.

Har WLW inga vettiga rådgivare? För själv fattar hon tydligen fortfarande ingenting eftersom hon fortsätter att försöka grundlura (just det!) dem som ser och hör henne. Någon kan väl hjälpa WLW ut till vänster utan ännu fler fadäser i offentligheten. Någon måste det ju finnas som kan stoppa hennes skenande galenskaper som förstör inte bara för LO och hennes parti, Socialdemokraterna, utan också för henne själv. Big time.

lo_landsorganisationenMycket av LO:s tid går nu åt till den här osmakliga historien för att WLW inte ställer sin plats till förfogande och tar ansvar för sin inkompetens. PÅ LO:s sajt finns mängder av material om WLW som kräver utredningar och uttalar sig och kommenterar. Samtidigt står det, invid WLW:s malande lilla videosnutt:

ARBETSLÖSA I SVERIGE
221874

WLW:s klanterier stjäl all uppmärksamhet medan den i stället borde riktas mot LO:s medlemmar, arbetslösa och inte arbetslösa. Mer eller mindre hysteriska och patetiska uttalanden från ordföranden är inte vad man borde behöva lyssna på och läsa. Det är för sent med sådant. Gå, WLW!

”Vi avgår för att vår inkompetens allvarligt har skadat företaget”

Här är mina tidigare inlägg i slingerbulteri & girighetssåpan:  Hej då, Wanja Lundby Wedin! (23 mars) och Satirgruppen Public Service har fått full pott (24 mars).

wanja-lundby-wedinWanja Lundby Wedin och hennes gelikar (ni vet vilka ni är!) suger sig med iglars frenesi fast vid sina överdådigt dignande lyxbord, både bokstavligt (de åt och drack på lyxkrog för 2000 kr per man av pensionsspararnas pengar, som fartblinda girigbukar!) och bildlikt talat – de går inte förrän de sparkas ut!

Jag håller med skribenten Eric Erfors i det mesta han skriver i sin ledare i Expressen med rubriken Avgå, AMF-Wanja idag. Bland annat:

Det räcker nu: Inte bara Wanja Lundby-Wedin, utan hela styrelsen för AMF Pension borde självmant avgå.

Också detta, som Eric Erfors skriver,  tål att tänka på:

Skulle alltså ”styrelseproffset” Lundby-Wedin, som kammar hem 400000 om året på sina olika styrelseuppdrag, ha blivit grundlurad av de faktiska upplysningarna i hennes egna årsredovisningar? Ja, där framgår för varje läskunnig person att Elmehagen fått 770000 kronor per månad avsatt för sin pension under de senaste åren.

Detta håller jag däremot inte riktigt med om:

Återstår alltså för styrelsen att självmant avgå, med den obligatoriska hänvisningen om att den pågående debatten allvarligt skadar företaget.

Jag anser inte att de här människor kan avgå med en hänvisning till att ”den pågående debatten allvarligt skadar företaget”. Inte alls. Det är – för mig – ett ”typiskt svenskt” sätt att ”förtingliga” skeenden, att fjärma agerande och ansvar från individers ansvar och skuld. Jag säger i stället så här:

Återstår alltså för styrelsens ledamöter att självmant omedelbart avgå, med hänvisning till att deras inkompetens och lögner allvarligt skadar företaget.