• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finlands statsminister: ”Tolerans betyder inte att man lägger ner sina egna traditioner av artighet gentemot andra traditioner. Ingen i den här världen gör på det sättet.”

Nu tjafsar man i Sverige igen om skolavslutningar i kyrkor och en myndighet, Skolverket, bidrar till att döda en gammal fin svensk tradition genom att bestämma att präster inte får agera som präster i sina egna kyrkor utan skolornas rektorer ska bestämma vad som ska sägas där, något som för vem som helst (inte minst för prästerna!) ter sig mycket märkligt. Läs och lyssna bland annat på Sveriges Radio P1:s sajt under rubriken Präster stänger kyrkan för avslutning.

Återigen kommer ljuset från öster! Så här tydligt yttrade sig Finlands statsminister  i december 2010, med anledning av att man i skolor och daghem funderat kring jul- och sommaravslutningar i kyrkor:

Tolerans betyder inte att man lägger ner sina egna traditioner av artighet gentemot andra traditioner. Ingen i den här världen gör på det sättet.

På Jyrki Katainens sista mening kan man svara: ”Utom i Sverige”. Sverige skiljer ut sig här som på så många andra områden, jämfört med andra länder. Ett land som nedmonterar sin egen kultur och sina egna traditioner blir ett land utan sammanhållande kitt, utan gemensam bas för det folk det önskar ska leva i fred och demokrati. Sverige är redan ett splittrat land och ju fler av landets kulturella yttringar och traditioner man slår sönder, desto mer splittrat blir det. De allra flesta elever och lärare som firar skolavslutningar i kyrkor får med sig ljusa och vackra minnen för livet. Den som vill känna sig ”religiös” kan göra det medan den som inte vill det bara kan njuta av en vacker, högtidlig ”festlokal” –  ofta med väldigt fin akustik – och av vackra sommarsånger.

Finlands statsminister säger också att han själv utan vidare skulle låta sina egna barn delta i till exempel hinduiska eller arabiska traditioner om familjen bodde utomlands – förutsatt att de inte tvingades till religionsutövning. Han önskar att skolorna och daghemmen i Finland efter den här debatten inte ska hysa det minsta tvivel om vad som är tillåtet och vad som inte är det.

Statsminister Katainen:

Ingen får tvingas till religionsutövning, och alla har rätt att låta bli att delta i traditioner som kränker deras religionsfrihet.

Alltså: Den, som av någon outgrundlig anledning inte vill vara med och fira skolavslutningar i någon av Sveriges många, vackra kyrkor behöver inte göra det. De (troligen tämligen få) som avstår, får vänta medan de andra gör det och sedan sammanstråla med sina klasser efter avslutningen. Så enkelt är det.

Till slut: Här och här kan man se bilder från skolavslutningen i Finska kyrkan i Stockholm den 4 juni 2010.

Var vänlig respektera © denna blogg och länka alltid till originalinlägget vid citat.
%d bloggare gillar detta: